Pamiršote slaptažodį?     Jungtis per FB
Vartotojo vardas: Slaptažodis:
2015-04-03
Ataskaitiniai susirinkimai bendrijose: tinkamo valdymo atsipindys

"... žmogus iš prigimties yra skirtas bendrijai ir gimęs gyventi kartu su kitais."

Aristotelis.

 

Kiekvienais metais bendrijose vyksta ataskaitiniai susirinkimai, kuriuose svarstomi svarbiausi tinkamo bendrijos valdymo klausimai:

  • bendrijos nariams teikiamos ataskaitos už praėjusius metus,
  • teikiamos pajamų ir išlaidų sąmatos ateinantiems metams,
  • renkami pasibaigusių kadencijų valdymo ar kontrolės organai ir t.t.

Norint surengti tinkamai visuotinį susirinkimą, būtina vadovautis LR įstatymais, gerai žinoti savo bendrijos įstatus ir pan.

 

Savo įžvalgomis apie daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų susirinkimus paprašėme pasidalinti "iLaW" advokatų profesinės bendrijos partnerės, advokatės Vilmos Ramanauskaitės. Skubame pasidalinti advokato profesine patirtimi, kaip tinkamai surengti visuotinį bendrijos narių susirinkimą.


 

Ataskaitiniai susirinkimai bendrijose: tinkamo valdymo atsipindys
 
Kaip numato teisės aktai, tiek individualių namų bendrijos, tiek daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijos privalo ne vėliau kaip per 3 mėnesius pasibaigus finansiniams metams sušaukti visuotinį susirinkimą. Sodininkų bendrijoms nustatytas terminas nėra daug ilgesnis – per 4 mėnesius. Kadangi dažnai finansiniai metai sutampa su kalendoriniais, kovo 31 diena yra paskutinė prievolei įvykdyti.
 
Pagal Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 11 straipsnį visuotinius susirinkimus šaukia bendrijos pirmininkas arba valdyba, kurie privalo ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos pranešimą paskelbti bendrijos skelbimų lentoje, kartu paskelbti susirinkimo darbotvarkę. Labai svarbu, jog pranešimas būtų ne tik iškabinamas matomoje vietoje, tačiau ir papildomai išsiunčiamas bendrijos nariams. Dar daugiau, jei numatoma svarstyti klausimus, susijusius su pastato atnaujinimu, sutarčių su komunalinių paslaugų tiekėjais sudarymu ir panašius, liečiančius visus patalpų savininkus, apie susirinkimą būtina raštu pranešti ir savininkams, kurie nėra bendrijos nariais. Siūlytina, jog susirinkimų organizavimo tvarka būtų kiek įmanoma tinkamiau aptarta bendrijos įstatuose. Pavyzdžiui, bendrija galėtų numatyti, jog pranešimai nariams siunčiami el. pašto adresais.
 
Deja, praktikoje dažnai pasitaiko atvejų, kuomet susirinkimo sušaukimo iniciatoriai nesilaiko keliamų reikalavimų terminams ir tvarkai, numoja ranka, jog tai tik formalumai. Tačiau teismų praktika tokio pobūdžio bylose formuojama ta linkme, jog bendrijos nariams (bei kitiems patalpų savininkams) turi būti užtikrinama tinkama galimybė pasirengti susirinkimui, susipažinti su sprendimų projektais ir sudalyvauti priimant sprendimus aukščiausiame valdymo organe. Vienoje nutartyje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, jog bendrosios dalinės nuosavybės valdymas galimas, esant teisėtai bendrijos veiklai, kurią organizuoja ir vykdo bendrijos valdymo organai; bendrijos valdymo organai sudaromi bendrijos narių susirinkime, todėl teisė sušaukti tokį susirinkimą yra viena iš svarbiausių, siekiant efektyvios bendrijos veiklos.
 
Siekiant maksimaliai apsisaugoti nuo galimų pažeidimų, o galbūt ir teisminių ginčų ateityje, rekomenduojama susirinkimui ruoštis iš anksto: apsvarstyti tinkamiausias pirmininko, sekretoriaus kandidatūras, įtraukti visus rūpimus klausimus į darbotvarkę, būti pasirengus slapto balsavimo biuletenį, nes nors vienam dalyviui paprašius ir pritarus daugiau kaip dešimtadaliui susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių, balsavimas turi būti slaptas. Problemų gali kilti tuo atveju, jei darbotvarkėje numačius punktą „kiti einamieji klausimai“ bus keliami svarbūs ir savarankiško balsavimo reikalaujantys klausimai, kaip pavyzdžiui, pirmininko atlyginimo nustatymas ar skolų administravimas. Tokie sprendimai turėtų būti įtraukiami savarankiškais darbotvarkės punktais, nes balsuojantys turėtų jiems rengtis iš anksto. Ne mažiau svarbu susirinkimo eigą tinkamai fiksuoti. Įstatymas numato, jog susirinkimo protokolas turi būti parengtas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susirinkimo dienos. Išsprendus asmens duomenų teisinės apsaugos klausimą, siūloma susirinkimo eigą filmuoti ar įrašyti.

Advokatų profesinė bendrija iLaw,
advokatė Vilma Ramanauskaitė,
www.ilawfirm.lt
 

 

Komentarai (1) 1-1
Gerda
2017-01-12, 10:22:11
Gerb. Advokate, puikiai žinome, kas kuriai pusei yra "prievolė" - bendrijos valdybai, jos Pirmininkui, BUTŲ SAVININKAMS - BENDROSIOS DALINĖS NUOSAVYBĖS BENDRASAVININKIAMS. Studijavome LR Bendrijų Įstatymą, savo Bendrijos Įstatus, kiek sugebėjome - CK. Susidarė įspūdis, kad "balso teisę" visuotiniuose susirinkimuose, o ir kitas lygias teises turi ne tik parašę pareiškimus narystei bendrijoje butų savininkai, bet ir visi kiti bendrosios dalinės nuosavybės bendrasavininkiai, mokantys įmokas pagal atitinkamos bendrijos valdybos pateikiamus kasmėnesinius mokestinius pranešimus. Nebūdama juridinio išsilavinimo keliu klausimą gerb. Advokatei, ar Jūsų skelbiamame tekste nėra netikslumo, minint "bendrijos narių" teises ir pareigas ir ar nereikėtų šios formuluotės pakeisti į kiek kitokią. Paliekant problemą "kaip yra" susidaro papildoma "landa" bendrijų pirmininkų savivalei, apribojamos dalies butų savininkų teisės. Būsiu dėkinga už patikslintą atsakymą. Pagarbiai - Gerda, Bendrijos narė PS - būtų malonu matyti p. Advokatės atsakymą šio portalo diskusijų langelyje o ne mano elektroninio pašto adresu (aukščiau paskelbtas).

Komentuoti
Vardas*:       El. paštas*:

Anoniminė užklausa
Jeigu manote, kad Jūsų namui reikia skaidrios buhalterijos apskaitos paslaugų, galite mums palikti anoniminę žinutę ir mes pasistengsime Jūsų name pristatyti savo paslaugas. Nurodykite namo adresą (miestas, gatvė, namo numeris) ir pastabą: 
        
 

 

BŪK SKAIDRUS!

 

"Pirmąją nakties pusę galvok apie savo trūkumus, antrąją – apie kitų."

 

"Neryžtingas žmogus, kaip neužgrūdintas kardas."

 

"Jeigu tavo sąžinė švari, nebijok, kai naktį pabels į duris."

 

"Geriau badauti su švaria sąžine, nei apsiryti su nešvaria."

 

"Žemę reikia giliai įdirbti, žinojimą reikia nuolat tobulinti."

 

"Jeigu širdyje neslepi nieko bloga, nebijok žmonių teismo."

 

 

 Senovės kinų išmintis

Puslapio krovimas: 0.0044 sek.