Konsultacijos Daugiabučių Namų Savininkų Bendrijoms (DNSB)

Konsultacijos / BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS / Susirinkimo šaukimas

1/4 bendrijos nariu susitare,pasiraso ir paviesina, kad po 2 savaiciu bus visuotinis bendrijos nariu susirinkimas su tokia tai darbotvarke. Ar susirinkimas ir jame priimti sprendimai bus legalus ?

Klausimą uždavė: Laimutis, 2010-05-06
Paskutinė redakcija: 2015-05-29
Reitingas:
(balsavo 2)

NE. Tokio susirinkimo sprendimai yra negaliojantys.

 

DGNKPPSB Įstatymas: 

11 straipsnis. Visuotinio susirinkimo šaukimo ir organizavimo tvarka. Sprendimų priėmimas

1. Visuotinius susirinkimus šaukia bendrijos pirmininkas arba bendrijos valdyba bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas ir tais atvejais, kai to reikalauja revizijos komisija (revizorius) arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių (jeigu bendrija jungia kelis daugiabučius namus, – daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių kiekviename pastate arba daugiaukaip ketvirtadalis bendrijos narių bent viename pastate, jeigu visuotinis susirinkimas šaukiamas pasibaigus valdymo organų kadencijai). Jeigu bendrijos valdymo organas per mėnesį nuo reikalavimo sušaukti visuotinį susirinkimą pateikimo dienos susirinkimo nesušaukia, jį gali sušaukti revizijos komisija (revizorius) arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių (jeigu bendrija jungia kelis daugiabučius namus, – daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių kiekviename pastate arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių bent viename pastate, jeigu visuotinis susirinkimas šaukiamas pasibaigus valdymo organų kadencijai).

2. Pranešimą apie šaukiamą visuotinį susirinkimą šio straipsnio 1 dalyje nurodytas susirinkimo organizatorius (iniciatorius) turi ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos paskelbti bendrijos skelbimų lentoje arba kitose gerai matomose vietose, nurodyti susirinkimo vietą, datą ir laiką, kartu paskelbti susirinkimo darbotvarkę ir siūlomų sprendimų projektus arba nurodyti vietą, kur ir kokiu laiku galima susipažinti su sprendimų projektais. Jeigu visuotinio susirinkimo darbotvarkėje numatyta rinkti ar atšaukti bendrijos valdymo organą, keisti bendrijos įstatus ar svarstyti bendrijos reorganizavimo ar likvidavimo klausimus, metinę bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatą, apie visuotinį susirinkimą bendrijos nariams pranešama raštu. Jeigu susirinkimo darbotvarkėje numatyta priimti šio įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje numatytus sprendimus, apie visuotinį susirinkimą raštu pranešama visiems to pastato (tų pastatų), kuriame (kuriuose) įsteigta bendrija, butų ir kitų patalpų savininkams.

<...>

 

 

Jūs negalite skelbti susirinkimo, kadangi Bendrijos narių susirinkimus šaukia bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas).

 

Jūs galite tik reikalauti, kad pirmininkas per mėnesį sušauktų susirinkimą, įteikus jam 1/4 bendrijos narių (įgaliotinių) pasirašytą reikalavimą tai padaryti. Jeigu per mėnesį nuo reikalavimo to pirmininkas ar valdyba nepadaro, tada Jūsų šaukiamas susirinkimas yra legalus ir jame esantys sprendimai bus galiojantys.

 

Atsakė: Remigijus


Komentarai (2) 1-2
 1. Kęstutis

  2012-08-01, 08:19:20
  DNSB įstatymo 21straipsnyje išdėstyta susirinkimų šaukimo ir organizavimo tvarka lyg suprantama visiems. Tačiau į ką turėtų kreiptis 1/4 bendrijos narių ( iniciatyvinė grupė), jeigu bendrijos valdymo organai ( valdyba, bendrijos pirmininkas) nebuvo perrinkti
  daugiau kaip 10 metų. Daugiau negu suprantama, kad į tokius valdymo organus, neturinčius gyventojų pasitikėjimo, greičiausiai neprivaloma kreiptis.Tai kaip elgtis bendrijos nariams? Kaip sušaukti susirinkimą, kad jis būtų teisėtas.Patarkite.
 2. Remigijus

  2014-06-24, 17:00:52
  Įstatyme įrašyta labai aiškiai: Jeigu bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas) per mėnesį nuo reikalavimo sušaukti bendrijos narių susirinkimą pateikimo dienos susirinkimo nesušaukia, jį gali šaukti revizijos komisija (revizorius) arba 1/4 bendrijos narių (įgaliotinių). Tai, jeigu pateiksite raštu valdymo organams reikalavimą - laukite susirinkimo organizavimo. Jeigu susirinkimas nebus suorganizuotas, tada organizuokite patys ir jis bus teisėtas.

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas