Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Pasirinkite temą:Naujausi atsakyti klausimai:Naujausi užduoti, tačiau neatsakyti klausimai:

  • Bendrijos pirmininkė sušaukė susirinkimą paskutinę termino dieną nuo reikalavimo įteikimo (pagal bendrijų įstatymą 11 str.). Tačiau į darbotvarkę neįtraukė klausimo iš įteikto reikalavimo dėl valdymo organų perrinkimo. Kaip turėtų elgtis bendrijos nariai?... - Jolita
  • Pakomentuokite prašau Bendrijų įstatymo 11 str. "Jeigu bendrijos valdymo organas per mėnesį nuo reikalavimo sušaukti visuotinį susirinkimą pateikimo dienos susirinkimo nesušaukia,..." "Sušaukti" reiškia tik pranešti (pakabinti skalbimą) apie susirinkimą, ar tas... - Jolita
  • Koridorių laidų ir bendrijos buveinės remonto darbams. ? Turim sukaupę pinigų, tai gal geriau ir naudingiau surasti darbuotojus kas gali atlikti tokius darbus, nelabai įsivaizduoju ką atėjus su tais laidais daryti? - Inga
  • Patikslinu klausimą, ar gali bendrijos apskaitą tvarkyti asmuo pagal paslaugų sutartį, jei jis yra bendrijos narys? - Aldona
  • Ar gali buhalterinės apskaitos paslaugas daugiabučių namų bendrijai teikti asmuo, vykdantis individualią veiklą, pagal paslaugų sutartį? - Aldona
  • Ar gali buhalterinės apskaitos paslaugas daugiabučių namų bendrijai teikti asmuo, vykdantis individualią veiklą, pagal paslaugų sutartį? - Aldona