Elektroninis balsavimas bendrijoms sistemoje „Dnsb.eu“

Žmonės tampa vis labiau mobilūs, jie nori greitai ir paprastai spręsti įvairius klausimus, taip pat ir bendrijų. Džiaugiamės, kad galime būti naudingi – be buhalterinės apskaitos ir daug kitų papildomų paslaugų jau galime pasiūlyti ir elektroninį balsavimą su galimybe balsavimo dokumentą pasirašyti elektroniniu parašu (naudojantis programėle „Smart-ID“ arba mobiliojo parašo paslauga).

 

Elektroninio balsavimo paslauga nebus papildomai apmokestinta, įprastoje bendrijų kasdienio naudojimo elektroninėje erdvėje „Dnsb.eu“ šia programa galės naudotis visi UAB „Skaidri apskaitos sistema“ klientai.
 
Kaip tai veikia sistemoje „Dnsb.eu“
 
Balsavimo organizatorius, naudodamasis ruošiniais ir komentarais, gali sukurti keturis skirtingus balsavimo dokumentus: 1) bendrijos narių balsavimo raštu biuletenį, 2) visų savininkų balsavimo raštu biuletenį, 3) iš anksto raštu teikiamos nuomonės blanką ir 4) paprastos (neformalios) apklausos blanką.
 
Sukūręs balsavimo dokumentą, jį gali iš karto pateikti bendrijos nariams (savininkams) – bus automatiškai išsiųstas pažymėtais elektroninio pašto adresais, sistema sugeneruos dokumento elektroninio įteikimo aktą. Kartu galima išsiųsti ir papildomos informacijos suteikiančių dokumentų. Prieš siunčiant balsavimo dokumentą jį galima išsisaugoti ir koreguoti kiek tik reikės (iki bus išsiųstas balsuoti).
 
Pranešimą apie vykdomą balsavimą savo elektroniniame pašte gavę bendrijos nariai (savininkai) gali iš karto patekti į savo asmeninę paskyrą sistemoje „Dnsb.eu“ (paspaudžia nuorodą, jungiasi savo unikaliu vardu ir slaptažodžiu). Atsidarę balsavimo dokumentą gali jį iš karto peržiūrėti, taip pat perskaityti komentarus ir papildomus dokumentus, ir gali iš karto balsuoti, tada pasirašyti dokumentą elektroniniu parašu ir pateikti dokumentą balsavimo organizatoriui.
 
Elektroniniu parašu nesinaudojantys asmenys savo paskyroje „Dnsb.eu“ gali užpildyti ir išsispausdinti paruoštą balsavimo dokumentą, kad galėtų jį ranka pasirašyti ir kitais būdais (pavyzdžiui, įmetant į balsavimo urną) pateikti balsavimo organizatoriui.
 
Visi balsavimo organizatoriaus sukurti ir bendrijos narių (savininkų) užpildyti balsavimo dokumentai išsaugomi „Dnsb.eu“ sistemoje.
 
Svarbu laikytis teisės aktų normų

 

Sistemoje „Dnsb.eu“ pateikiame galimybę sukurti balsavimo dokumentą ir balsuoti elektroniniu būdu, pasirašant elektroniniu parašu, bet balsavimo procesai gali būti platesni ir reglamentuoti. Pavyzdžiui, balsavimo raštu ir nuomonės teikimo iš anksto raštu tvarką reglamentuoja Bendrijų įstatymas, Aplinkos ministro įsakymai, bendrijų įstatai.

 

Apie paskelbtą balsavimą raštu reikia laiku paskelbti viešai prieinamose vietose, balsavimo biuletenius būtina įteikti visiems balsuotojams, taip pat ir tiems, kurie nesinaudoja elektroninėmis priemonėmis, dar reikia sudaryti balsų skaičiavimo komisiją, parašyti balsų skaičiavimo protokolą ir t.t. Be to, reikia nepamiršti, kad Bendrijų įstatyme yra numatyta išimčių – ne visus sprendimus galima priimti organizuojant balsavimą raštu.

 

Balsavimo organizatorius balsavimo procesus turi organizuoti labai atsakingai, prisiimdamas atsakomybę už nustatytų procedūrų teisingą taikymą. Mes sistemoje „Dnsb.eu“ pateikiame daug paaiškinimų, nuorodų į teisės aktus, besinaudojančius programa konsultuosime, kursime dar daugiau pagalbinių įrankių.