Konsultacijos Daugiabučių Namų Savininkų Bendrijoms (DNSB)

Konsultacijos / BENDRIJOS APSKAITOS IR BUHALTERIJOS TVARKYMAS / Bendrijos rinkliavos (mokesčiai) išlaidoms padengti

Ar galiu nemokėti pinigų į bendrijos fondą jei už avarinį kanalizacijos vamzdžio remontą mokėjau pati?

Klausimą uždavė: , 2017-04-19
Paskutinė redakcija: 2017-04-19
Reitingas:
(balsavo 0)

Jūs negalite nemokėti pinigų į bendrijos fondą, remdamasi tuo, kad už kanalizacijos vamzdžio avarijos likvidavimo išlaidas mokėjote savo lėšomis. Vadovaujantis DGNKPPSBĮ 21 str. 3 d. 2 p.:
Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai privalo teisės aktų ir bendrijos organų nustatyta tvarka apmokėti bendrojo naudojimo objektų išlaikymo ir naudojimosi jais išlaidas, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas į kaupiamuosius bendrijos fondus.

Remiantis LR civiliniu kodeksu, jei avarijos likvidavimo darbai buvo atlikti Jūsų lėšomis, galite reikalauti jų grąžinimo.

LR civilinis kodeksas
4.83 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų teisės ir pareigos naudojantis bendrąja daline nuosavybe

2. Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) taip pat turi teisę:
1) imtis būtinų priemonių be kitų savininkų (naudotojų) sutikimo, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo objektams, ir reikalauti iš kitų buto ir kitų patalpų savininkų atlyginti išlaidas, proporcingas šių savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai; <...>


Bendrijos pirmininkui turite pateikti raštišką prašymą atlyginti patirtas išlaidas ir pridėti jas pagrindžiantį dokumentą.


Atsakė Rūta

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas