Konsultacijos Daugiabučių Namų Savininkų Bendrijoms (DNSB)

Konsultacijos / BENDRIJOS APSKAITOS IR BUHALTERIJOS TVARKYMAS / Bendrijos rinkliavos (mokesčiai) išlaidoms padengti

Ar namo stogo tvarkymo išlaidos turi būti paskirstytos tik tų butų savininkams, virš kuriais jis prakiuro ar visiems to namo butų ir kitų patalpų savininkams?

Neredaguotas klausimas:
Situacija tokia: name yra 3 laiptinės, vienoje iš jų prakiuro stogas virš esančių butų. Namo bendrija nusprendė remontuoti stogą, tačiau išlaidas padalijo tik tiems butams, kurių viršuje prakiuro stogas. Klausimas: ar neturėtų mokesčiai būti išdalijami visiems namo gyventojams (laiptinės gyventojams)?
Klausimą uždavė: , 2017-04-10
Paskutinė redakcija: 2017-04-18
Reitingas:
(balsavo 0)Pagal DGNKPPSBĮ 2 str. namo stogas yra bendrosios dalinės nuosavybės dalis:

DGNKPPSBĮ
2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
15. Pastato bendrojo naudojimo objektai:
1) bendrosios pastato konstrukcijos – pagrindinės pastato konstrukcijos (pamatai, visos laikančiosios sienos ir kolonos, išorinės sienos ir vidinės pertvaros, atskiriančios bendrojo naudojimo patalpas nuo skirtingiems savininkams priklausančių butų ir kitų patalpų, perdangos, stogas, fasado architektūros detalės ir išorinės (fasado) konstrukcijos (balkonų, lodžijų ir terasų laikančiosios konstrukcijos, aptvarai, stogeliai, išorės durys, išoriniai laiptai), tarpaukštinių laiptų konstrukcijos, nuožulnos); <...>

Tokį objektą pagal LR civilinio kodekso 4.76 str. privalo išlaikyti visi bendraturčiai.

LR civilinis kodeksas
4. 76 str. Bendraturčių teisės ir pareigos naudojantis bendrąja daline nuosavybe ir ją išlaikant
Kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto (turto) duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms.

Pinigai už stogo remontą turi būti renkami iš visų namo butų ir kitų patalpų savininkų, nepriklausomai nuo to, ar virš jų butų prakiuro stogas, ar ne.
Tad jei už stogo remontą sumokėjo tik tie gyventojai virš kurių butų prakiuro stogas, siūlome raštu kreiptis į bendrijos pirmininką, kad šis organizuotų patirtų išlaidų atlyginimą. Kaip ir minėta tokios išlaidos turi būti paskirstytos proporcingai visiems butų ir kitų patalpų savininkams.

Atsakė Rūta

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas