Konsultacijos Daugiabučių Namų Savininkų Bendrijoms (DNSB)

Konsultacijos / BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS / Susirinkimo protokolas

Ar yra patvirtinta pavyzdinė visuotinio susirinkimo protokolo forma?

Neredaguotas klausimas:
Gal galima gauti visuotinio susirinkimo protokolo pvz.? Susirinkimo sekretorė surašė protokolą kaip romaną, t.y. 5 klausimus svarstė ir nutarė 6-iuose lapuose, gal tai ir nėra blogai, bet vis dėlto norėčiau bent žinoti, kaip protokolai turi būti rašomi AČIŪ
Klausimą uždavė: Aldona, 2015-06-04
Paskutinė redakcija: 2016-05-18
Reitingas:
(balsavo 0)

 Visuotinio susirinkimo forma nėra patvirtinta, Aplinkos ministerija yra patvirtinusi tik Steigiamojo susirinkimo protokolo pavyzdinę forma, kuria galima remtis rengiant visuotinio susirinkimo protokolą.


 

Steigiamojo susirinkimo protokolo formą rasite čia:

http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=3245


 

Taip pat, apie protokolą galite paskaityti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse:

2.90 straipsnis. Protokolas

1. Juridinio asmens kolegialaus organo posėdžiai (susirinkimai) turi būti protokoluojami.

2. Protokole turi būti nurodyta: posėdžio (susirinkimo) vieta ir laikas, dalyvių skaičius, kvorumo buvimas, balsavimo rezultatai, sprendimai. Prie protokolo turi būti pridedamas dalyvių sąrašas ir informacija apie posėdžio (susirinkimo) sušaukimą. Posėdyje (susirinkime) dalyvaujančių asmenų reikalavimu į protokolą turi būti įrašoma jų pareikalauta informacija. Visi pakeitimai, papildymai protokole turi būti aptarti.

<...>

4. Protokolas nerašomas, jei sprendimą pasirašo visi juridinio asmens organo nariai arba jeigu juridinio asmens organą sudaro vienas asmuo ir šiuo atveju vieno juridinio asmens organo nario sprendimas yra prilyginamas juridinio asmens organo sprendimui.

5. Įstatymai gali numatyti protokolui kitokius ar papildomus reikalavimus, nei numato šio straipsnio 2 dalis.

 

2.91 straipsnis. Protokolo surašymas ir pasirašymas

1. Protokolą surašo posėdžio (susirinkimo) sekretorius, posėdžio (susirinkimo) pirmininkas, jei posėdžio (susirinkimo) sekretorius nėra renkamas, arba kolegialus juridinio asmens organo pirmininkas, jei posėdžio (susirinkimo) pirmininkas ir sekretorius nėra renkamas.

2. Protokolą pasirašo jį surašęs asmuo ir posėdžio (susirinkimo) pirmininkas, o jei jis nėra renkamas, – kolegialaus juridinio asmens organo pirmininkas.

3. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas per steigimo dokumentuose arba įstatymuose nustatytą terminą, tačiau visais atvejais terminas negali būti ilgesnis nei trisdešimt dienų nuo posėdžio (susirinkimo) dienos.


Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas