Konsultacijos Daugiabučių Namų Savininkų Bendrijoms (DNSB)

Konsultacijos / ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS / Kiti ūkinės veiklos klausimai

Bendrija samdo administratorių, kuris prižiūri pastatą. Ar turime mokėti nuolatinės techninės priežiūros mokestį?

Neredaguotas klausimas:
Ar esant bendrijai privalome moketi mokesti nuolatinei namo prieziurai pvz.Adminsta,kuri uz ta mokesti nieko nedaro ,ar tuos pinigus gali naudoti namo bendrija pagal savo nuoziura namo ivairiems remonto preikiams?
Klausimą uždavė: Zydre, 2011-09-18
Paskutinė redakcija: 2015-05-06
Reitingas:
(balsavo 0)

Jeigu Jūsų bendiją administruoja samdomas administratorius, tokiu atveju jis naudoja nuolatinės techninės priežiūros lėšas savo nuožiūra.

Bendrija tokių lėšų panaudojimą gali reguliuoti tik pagal sutartį numatyta tvarka.

 

Atsakė: Remigijus

 

Įstatyme yra numatyta, kad mokesčius nuolatinei namo techniniai priežiūrai Jūs privalote mokėti. Tai yra Jūsų bendroji dalinė nuosavybė ir Jums reikia ją išlaikyti ir prižiūrėti.

 

Civilinis kodeksas:

4.82 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė

<...>

 

3. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas.

<...>

 

Sukauptomis lėšomis Bendrija turi teisę disponuoti, tai yra Jūsų lėšos, tačiau viską turite atlikti laikydamiesi įstatymo normų. Dėl lėšų panaudojimo šiuo atveju Jūs turite sušaukti butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą, kuriame turite nuspręsti kaip norite panaudoti lėšas namo reikmėms.

 

4.85 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimas

<...>

5. Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus šaukia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas) arba butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotas asmuo, arba butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratorius, arba savivaldybės vykdomoji institucija. Taip pat sušaukti susirinkimą gali raštu pareikalauti ne mažiau kaip 1/4 butų ir kitų patalpų savininkų. Jeigu šioje dalyje nurodyti subjektai per vieną mėnesį nuo reikalavimo pateikimo dienos susirinkimo nesušaukia, susirinkimą šaukia 1/4 butų ir kitų patalpų savininkų.

<...>

 

Namo administratorius rengia pasiūlymus dėl sukauptų lėšų panaudojimo, tačiau tą panaudojimą tvirtina patalpų savininkai susirinkime arba balsuojant raštu. Kitaip tariant, Jūsų sukauptomis lėšomis administratorius gali naudotis tik su Jūsų namo gyventojų sutikimu ir TIK Jūsų namo interesams tenkinti.

 

5. Įgyvendindamas savo pagrindinį uždavinį, administratorius atlieka šias funkcijas:

<...>

5.4(1). vadovaudamasis darbų planais, rengia pasiūlymus dėl lėšų kaupimo namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti ir jų naudojimo tvarkos, kaupiamųjų įmokų namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti (toliau vadinama – kaupiamoji įmoka) dydžio ir teikia juos tvirtinti patalpų savininkams susirinkime ar balsuojant raštu. Sukauptos lėšos namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti laikomos atskiroje banko sąskaitoje, atskirtoje nuo administratoriaus lėšų;

<...>

 

Atsakė: Jonas


 


Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas