Konsultacijos Daugiabučių Namų Savininkų Bendrijoms (DNSB)

Konsultacijos / BENDRIJOS NARIAI / Kiti bendrijos narystės klausimai

Bendrijai priklauso 12 butų, o šildymo punktu naudojasi dar 7, kurie nebepriklauso bendrijai. Parašiau prašymą, kad noriu išstoti iš bendrijos, bet gavau pirmininko atsakymą, kad bendrija nusprendė, kad negaliu išstoti. Ar privalėjo tenkinti mano prašymą?

Klausimą uždavė: Nijole Orlickienė, 2011-02-24
Paskutinė redakcija: 2016-05-20
Reitingas:
(balsavo 1)

 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. gruodžio 21 d. nutarime konstatuota, jog „Daugiabučių namų gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkai, įsteigdami bendriją bendrajai dalinei nuosavybei valdyti ir naudoti, realizuoja konstitucinę teisę vienytis siekiant tam tikro bendro tikslo. Ši konstitucinė teisė, <...>, gali būti įgyvendinama tik asmens laisva valia. Todėl ir narystė daugiabučių namų savininkų bendrijoje turi būti grindžiama savanoriškumo principu. Įstatyme reguliuojant tokių bendrijų steigimą, veiklą, narystės santykius būtina, kaip ir bet kurio kito susivienijimo atveju, paisyti Konstitucijos 35 straipsnio 2 dalies reikalavimo, kad niekas, t. y. joks fizinis asmuo, taip pat fizinių asmenų junginys, negali būti verčiamas priklausyti kokiai nors bendrijai, politinei partijai ar asociacijai. Taigi tam tikrai daugiabučių namų patalpų savininkų daliai nusprendus įsteigti bendriją, kiti savininkai dėl to negali būti savaime laikomi bendrijos nariais. Tokia priverstinė narystė bendrijoje negalima.“ Minėtu nutarimu Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo nuostatos, ta apimtimi, kuria jose narystės daugiabučių namų savininkų bendrijoje atsiradimas nesiejamas su savininko laisva valia, buvo pripažintos prieštaraujančiomis Konstitucijos 35 straipsnio 1 ir 2 dalims. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus teigtina, jog jeigu asmens narystė bendrijose nesiejama su laisva asmenų valia, prieštarauja Konstitucijos 35 straipsnio 1 ir 2 dalims. Taigi, asmenys laisva valia įstoja ir išstoja iš bendrijos. 


DGNKPPSBĮ 22 straipsnyje nustatyti atvejai kuomet narystė bendrijoje pasibaigia: 


1. Narystė bendrijoje pasibaigia:

1) buto ir kitų patalpų (pastato) savininkui išstojus iš bendrijos;

2) buto ir kitų patalpų (pastato) savininkui netekus nuosavybės teisių, kurių pagrindu jis turėjo teisę į bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektą;

3) buto ir kitų patalpų (pastato) savininkui mirus;

4) buto ir kitų patalpų (pastato) savininką – juridinį asmenį – likvidavus arba reorganizavus;

5) likvidavus bendriją.

<...>


Atsakė: Vilma


Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas