Konsultacijos Daugiabučių Namų Savininkų Bendrijoms (DNSB)

Konsultacijos / BENDRIJOS APSKAITOS IR BUHALTERIJOS TVARKYMAS / Bendrijos rinkliavos (mokesčiai) išlaidoms padengti

DNSB susirinkimo metu balsų dauguma buvo priimtas sprendimas renovuoti namo šildymo sistemą.Renovavimo metu vienas iš bendrasavininkų (ne bendrijos narys), pareikalavo jo patalpose renovacijos nevykdyti.Tai padaryta nebuvo, kadangi šildymo sistema yra bendra ir tai neįmanoma techniškai.Jam tai buvo paaiškinta ir jis leido savo bute viską sutvarkyti.Po renovacijos darbų pridavimo, šis bendrasavininkas mokėti atsisako, motyvuodamas tuo, kad nėra jo parašo, įrodančio, kad jis buvo už renovavimą. susirinkimo metu jis balsavo prieš. Ar jis teisus?

Klausimą uždavė: Pirmininkė, 2011-02-26
Paskutinė redakcija: 2016-05-20
Reitingas:
(balsavo 0)

 Apmokėti už renovacijos darbus visi privalo pagal savo dalį bendrojoje nuosavybėje, t. y. buto plotą. Nesutikimas, neatleidžia nuo pareigos išlaikyti bendrojo naudojimo objektus.


LR Civilinis kodeksas:

4.82 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė

1. Butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga.

<...>

3. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas.

 

<...>


Skolos iš nemokių savininkų išieškomos teismine tvraka.Atsakė: Vilma

 

 


Komentarai (1) 1-1
  1. Ana

    2018-10-03, 11:12:32
    O jei pažvelgsime į CV 83 str.???

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas