Konsultacijos Daugiabučių Namų Savininkų Bendrijoms (DNSB)

Konsultacijos / PIRMININKAS, VALDYBA / Pirmininko rinkimai/atstatydinimas

Jei bendrijos pirmininkė išeina gimdymo atostogų kaip įforminamas jos pavaduotojas? Ar jį gali skirti pati bendrijos pirminikė ar turi būti apie tai balsyojama susirinkime? Ka daryti jei nėra norinčių bendrijos narių ją pavaduoti?

Klausimą uždavė: Jurgita, 2011-01-08
Paskutinė redakcija: 2016-05-27
Reitingas:
(balsavo 0)

 Jeigu bendrijos primininkas negali eiti savo pareigų, tuomet bendrijos įstatuose nustatyta tvarka laikinai eiti pirmininko pareigas yra paskiriamas, vienas iš bendrijos narių. 


DGNKPPSBĮ 14 str. 

<...>

10. Kai vienasmenis bendrijos valdymo organas – bendrijos pirmininkas negali eiti savo pareigų, bendrijos įstatuose nustatyta tvarka šias pareigas gali laikinai, iki naujo bendrijos pirmininko išrinkimo, eiti vienas iš bendrijos narių.


Jeigu bendrijoje sudarytas kolegialus valdymo organas - valdyba, valdybos susirinkimo sprendimu yra paskiriamas vienas iš valdybos narių laikinai eiti bendrijos pirmininko pareigas. 


DGNKPPSBĮ 16 str.

<...>

9. Kai bendrijos pirmininkas negali eiti pareigų arba bendrijos pirmininko kadencija yra pasibaigusi, bendrijos valdyba skiria vieną iš savo narių laikinai, iki naujo bendrijos pirmininko išrinkimo, eiti bendrijos pirmininko pareigas.


Paskiriant asmenį laikinai eiti pirmininko pareigas, turi būti visuotinio susirinkimo protokolas ar valdybos sprendimas, kad nebūtų pažeistos asmenų teisė, patiems išsirinki valdybo organą. 

 

 Atsakė: Vilma 


 


Komentarai (1) 1-1
  1. Vida

    2017-02-08, 08:23:38
    Laba diena, Mūsų bendrijoje nuolat įdarbinti 5 samdomi darbuotojai. Pirmininkas kiekvienais metais išeina kasmetinių atostogų. Savo atostogų metu jis pats paskiria 1 mėn. savo žmoną bendrijos pirmininke ir jai mokamas pilnas atlyginimas, kaip ir jam pačiam. Taip pat išeinant atostogų bendrijos santechnikui, bendrijos santechnike paskiria santechniko žmoną, o išeinant atostogų buhalterei - buhalterės draugę. Man kyla abejonių, ar tokie paskyrimai teisėti ir ar teisėta, kad pavaduojantiems asmenims mokamas 100 proc. atlyginimas už pavadavimą. Kas nustato bendrijos pirmininko ir samdomų darbuotojų darbo užmokestį - narių susirinkimas ar įgaliotiniai (valdybos bendrijoje nėra).

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas