Konsultacijos Daugiabučių Namų Savininkų Bendrijoms (DNSB)

Konsultacijos / BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS / Susirinkimo šaukimas

Kaip sušaukti visuotinį narių susirinkimą jeigu pirmininkas nerodo bendrijos narių sąrašo.Kaip paaiškėjo bendrijoje nėra bendrijos narių registracijos knygos. Dėkoju

Klausimą uždavė: Regina, 2010-09-09
Paskutinė redakcija: 2015-05-29
Reitingas:
(balsavo 0)

Visais atvejais, visuotinį susirinkimą turite šaukti vadovaudamiesi įstatymais. Šiuo atveju, jeigu nėra žinoma kas yra bendrijos nariai, o kas ne, tai sprendimas paprastas - vadovaudamiesi įstatymu visiems butų ir kitų patalpų savininkams praneškite raštu (įmeskite į pašto dėžutę ar įteikite asmeniškai). Tokiu būdu bus informuoti visi, tame tarpe ir bendrijos nariai. Į darbotvarkę būtinai įtraukite klausimą dėl bendrijos pirmininko atšaukimo ir naujo pirmininko išrinkimo. Apačioje pateikiame įstatymo ištrauką.

 

DGNKPPSB Įstatymas:

 

11 straipsnis. Visuotinio susirinkimo šaukimo ir organizavimo tvarka. Sprendimų priėmimas

1. Visuotinius susirinkimus šaukia bendrijos pirmininkas arba bendrijos valdyba bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas ir tais atvejais, kai to reikalauja revizijos komisija (revizorius) arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių (jeigu bendrija jungia kelis daugiabučius namus, – daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių kiekviename pastate arba daugiaukaip ketvirtadalis bendrijos narių bent viename pastate, jeigu visuotinis susirinkimas šaukiamas pasibaigus valdymo organų kadencijai). Jeigu bendrijos valdymo organas per mėnesį nuo reikalavimo sušaukti visuotinį susirinkimą pateikimo dienos susirinkimo nesušaukia, jį gali sušaukti revizijos komisija (revizorius) arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių (jeigu bendrija jungia kelis daugiabučius namus, – daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių kiekviename pastate arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių bent viename pastate, jeigu visuotinis susirinkimas šaukiamas pasibaigus valdymo organų kadencijai).

2. Pranešimą apie šaukiamą visuotinį susirinkimą šio straipsnio 1 dalyje nurodytas susirinkimo organizatorius (iniciatorius) turi ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos paskelbti bendrijos skelbimų lentoje arba kitose gerai matomose vietose, nurodyti susirinkimo vietą, datą ir laiką, kartu paskelbti susirinkimo darbotvarkę ir siūlomų sprendimų projektus arba nurodyti vietą, kur ir kokiu laiku galima susipažinti su sprendimų projektais. Jeigu visuotinio susirinkimo darbotvarkėje numatyta rinkti ar atšaukti bendrijos valdymo organą, keisti bendrijos įstatus ar svarstyti bendrijos reorganizavimo ar likvidavimo klausimus, metinę bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatą, apie visuotinį susirinkimą bendrijos nariams pranešama raštu. Jeigu susirinkimo darbotvarkėje numatyta priimti šio įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje numatytus sprendimus, apie visuotinį susirinkimą raštu pranešama visiems to pastato (tų pastatų), kuriame (kuriuose) įsteigta bendrija, butų ir kitų patalpų savininkams.

<...>

 

Atsakė: Jonas


Komentarai (4) 1-4
 1. linas

  2016-03-06, 22:23:18
  komentaro tekstas...jeigu teisingai supratau del susirinkimo, zodis rastu, uztenka imesti i pasto dezute skelbima ir tai bus teiseta
 2. robertas

  2018-06-12, 08:22:16
  Ne vėliau kaip prieš 14 dienų tai jei prieš dvylika dienų sušauki tai viskas ok o jei prieš 15dienų blogai?
 3. Aldona

  2019-02-07, 23:29:00
  Susirinkimo sušaukimą įstatyme sukūrė , galimai girtas žmogus. Turime garažų bendrija tai šauk nešaukęs ir laiškais ir el.laiškais ir įteikiant , dar yra tokių kurie neduoda savo adresų ir papūsk tu jam į nosį. Sako ""mano nuosavybė ką aš noriu ta darau ir eik velniop su savo šitais susirinkimais ir tokias be proto sukurtais įstatymais" ir ko gero, savininkas savo turto teisus, logiškai mąstant..
 4. Stebėtojas

  2020-06-17, 18:44:16
  Kadangi bendrijos pirmininkas nepateikia jokios reikiamos ataskaitos Visuotinio bendrijos narių susirinkimo eigoje. Bendrijos nariams ir butų savininkams kyla neaiškumai, kur yra naudojamos kaupiamosios lėšos. Kie suprantu, kad bendrijos nariai ir būtų savininkai gali ir be bendrijos pirmininko ,revizijos pirmininko ir pastovios susirinkimų sekretorės sušaukti Visuotinį Bendrijos Narių Susirinkimą ir pareikalauti skirti tam nepriklausomą auditą Bendrijos Ūkinės ir Finansinės veiklos patikrinimui.

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas