Konsultacijos Daugiabučių Namų Savininkų Bendrijoms (DNSB)

Konsultacijos / BENDRIJOS APSKAITOS IR BUHALTERIJOS TVARKYMAS / Buhalterijos/apskaitos tvarkymas

Kokias finansines ataskaitas gyventojams turi pateikti bendrija?

Klausimą uždavė: , 2017-04-18
Paskutinė redakcija: 2017-04-27
Reitingas:
(balsavo 1)


DGNKPPSBĮ įtvirtinta:
14 straipsnis. Bendrijos pirmininkas
6. Bendrijos pirmininkas atsako už: <...>
2) metinių finansinių ataskaitų rinkinio <...> parengimą;


Vadovaujantis minėtu įstatymu, pirmininkas turi pateikti metinių finansinių ataskaitų rinkinį, kurį pagal LR Finansų ministerijos įsakymą „Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ sudaro:
151.1. balansas;
151.2. veiklos rezultatų ataskaita;
151.3. aiškinamasis raštas. Atsakė Rūta 

Komentarai (2) 1-2
  1. Asta

    2017-08-15, 10:44:34
    "Šias Taisykles taiko turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, susijusių su ūkine komercine veikla, buhalterinei apskaitai ir finansinių ataskaitų sudarymui tradicinės religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai tuo atveju, kai jie vykdo ūkinę komercinę veiklą ir pajamos iš tokios veiklos per ataskaitinius finansinius metus viršija 7 250 eurų." Kaip suprantu minėtas ataskaitas turi sudaryti bendrijos vykdančio ūkinę komercinę veiklą ir kurių pajamos iš tos veiklos viršija 7250 eur
  2. Laima

    2018-05-11, 13:45:22
    Jūsų įkelta ištrauka taikoma religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams. "Bendrija" turima omenyje religinė bendrija, o ne daugiabučių namų bendrija.

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas