Konsultacijos Daugiabučių Namų Savininkų Bendrijoms (DNSB)

Konsultacijos / PIRMININKAS, VALDYBA / Pirmininko rinkimai/atstatydinimas

zmona buto savininke-as turiu notaro igaliojima-atstovauti jos iteresus bendrijoje.Esu isrinktas i bendrijos valdyba-taip pat atskirai isrinktas bendrijos pirmininku-nesu savininkas.Ar tai teiseta?

Klausimą uždavė: audrius, 2011-02-02
Paskutinė redakcija: 2016-05-27
Reitingas:
(balsavo 0)

 DGNKPPSBĮ yra nurodyta, kad jei bendrijos pirmininku renkamas asmuo, kuris neturi buto ar kitų patalpų tame pastate, bendrijoje privalo būti sudarytas kolegialus valdymo organas - valdyba. 


DGNKPPSBĮ 14 str. 


1. Bendrijos pirmininku renkamas fizinis asmuo, atitinkantis bendrijos įstatuose nustatytus reikalavimus. Jeigu bendrijos nariai nusprendžia bendrijos pirmininku rinkti asmenį, kuris neturi buto ar kitų patalpų tame (tuose) pastate (pastatuose), kurio (kurių) bendrojo naudojimo objektams valdyti įsteigta bendrija, bendrijoje sudaromas kolegialus valdymo organas – valdyba.

<...>


Remiantis šia nuostata, Jūs teisėtai išrinktas bendrijos pirmininku, nes bendrijoje sudarytas kolegialus valdymo organas - valdyba. 
Atsakė: Vilma


Komentarai (1) 1-1
  1. Pirmininkė

    2016-08-10, 12:25:13
    Pagal įgaliojimą, įgalioto asmens negalima rinkti į bendrijos valdybą. Bendrijos valdybos nariais gali būti tik buto savininkai (jokių įgaliojimų). Pagal įgaliojimą galima tik atstovauti buto savininką bendrijoje. Pirmininku galima rinkti fizinį asmenį (ne pagal įgaliojimą) ir neturintį nuosavybės tame pastate, jei bendrijos įstatuose bendrijoje sudarytas kolegialus valdymo organas - valdyba.

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas