Skaidrumas Daugiabučių Namų Savininkų Bendrijose

 

              Daugiabučių namų savininkų bendrijų kūrimąsi (kitaip DNSB) skatina daugelis Lietuvos savivaldybių. Kodėl? Visos jos turi juridinį statusą ir už savo namo ūkio tvarkymą yra pačios atsakingos. Geriausiai valdomas turtas tik tada, kai jį valdo pats turto savininkas. DNSB atveju - patys namo gyventojai.

             Paranku ir tai, kad DNSB veiklą reglamentuoja ir Lietuvos Respublikos įstatymai. DNSB įstatyme numatyta, kad bendrijas valdo aukščiausiasis organas - visuotinis narių susirinkimas. Jis skiria vadovą - valdybos pirmininką su valdyba arba tik pirmininką.

             Bendrijos nėra pelno siekiančios organizacijos, žvelgiant praktiškai, jos mažai atskaitingos kontroliuojančioms institucijoms, todėl dažnai pastebima, kad daug buhalterių tvarkingos buhalterijos neturi, negali ar nenori tinkamai jos vesti. Dažnai buhalterija taip supaprastinama, kad sunku suprasti, ar pinigai tinkamai paskirstomi nuolatinei techninei priežiūrai ar sudaro vien administracijos išlaidas.Skaidrumas

             Iškyla  ir kitų neatsakytų klausimų: ar remontas įkainotas rinkos kainomis, ar susirinkimo metu priimti sprendimai tinkamai vykdomi? Pasitaiko ir tokių atvejų, kai susirinkimo metu skubiai pasakytos sumos gyventojams yra neaiškios, o remonto ar kitų darbų projektai iki galo neatskleisti, nutylėtos kai kurios "detalės". Daugelį šių ir kitų problemų visiškai išsprendžia buhalterinės apskaitos skaidrumas, namui siūlomų atlikti darbų, projektų, samatų viešumas.

             UAB "Skaidri apskaitos sistema" projektu www.dnsb.eu leidžia gyventojams matyti internete DNSB apskaitą. Taip suteikiama galimybė patiems namo savininkams - bendrijos nariams - priimti tinkamus sprendimus bei susidarius asmeninę nuomonę ją pareikšti susirinkimo metu. Dingsta visos galimybės  sukčiauti bei sumažėja valdybos ir bendrijos narių nesusišnekėjimas, o tai svarbu tinkamam ir efektyviam valdymui.

             Svarbu ir tai, kad artimiausiu metu stengsimės suteikti galimybę pirmininkams skelbti darbų atlikimo aukcionus; tai leis visiems norintiems dalyvauti teikiant pasiūlymus. Tikimasi, kad bendrijoms paskelbus būsimų darbų aukcioną internete, pasiūlymų teiks daugiau įmonių ir bendrijos galės pačios nuspręsti, kurią įmonę rinktis.

             Džiaugiamės galėdami padėti gyventojams kelti savo gyvenimo kokybę.