Konsultacijos Daugiabučių Namų Savininkų Bendrijoms (DNSB)

Konsultacijos / BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS / Balsavimas raštu

susijęs klausimas

Kas numato galimybę balsuoti raštu? (2010-10-10) komentarų: 1 peržiūrų: 3865

Balsavimo raštu galimybę numato bendrijos įstatai. Ieškokite numatytos tvarkos juose. Jeigu įstatuose nėra numatyta tokia tvarka - pasikeiskite įstatus. DGNKPPSB Įstatymas: 7 straipsnis. Bendrijos įstatai 1. Bendrijos įstatai yra dokumentas, kuriuo bendrija vadovaujasi savo veikloje. Bendrijos įstatuose turi būti nurodyta: <...> 9) bendrijos narių visuotinio susirinkimo (toliau – visuotinis susirinkimas) (įgaliotinių susirinkimo) kompetencija, susirinkimų šaukimo ir balsavimo tvarka, įskaitant slapto balsavimo ir balsavimo raštu tvarką; Iš patirties turime komentarą: Jeigu įstatuose ir nėra numatyta balsavimo raštu tvarkos, Jūs padarykite tas anketas atviresnės formos (tegu žmonės Jums surašo nuomones), o susirinkmus renkite greitus ir gerai organizuotus su mažiau diskusijų ir laiko gaišimu - tada žmonės nebijos ateiti į susirinkimus, tačiau basuodami jau žinos už ką... (skaityti viską)