Pamiršote slaptažodį?     Jungtis per FB
Vartotojo vardas: Slaptažodis:

Konsultacijos Daugiabučių Namų Savininkų Bendrijoms (DNSB)

Konsultacijos / BENDRIJOS APSKAITOS IR BUHALTERIJOS TVARKYMAS / Bendrijos darbuotojai

Ar gali pirmininkas savo nuožiūra išrinkti ir samdyti buhalterį, jeigu susirinkime patvirtintos, šiai paslaugai apmokėti, sumos neviršija? (2010-12-30) komentarų: 0 peržiūrų: 1943

Gali. DNSB veiklą reglamentuojančiame įstatyme yra numatyta, kad pirmininkas organizuoja bendrijos veiklą, priimą į darbą ir atleidžia darbuotojus. DGNKPPSB Įstatymas: 14 straipsnis. Bendrijos pirmininkas <...> 5. Bendrijos pirmininkas organizuoja bendrijos veiklą, įgyvendindamas bendrijos tikslus, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis. <...> Atsakė: Jonas

Ar gali bendrijoje tas pats asmuo būti ir pirmininku ir buhalteriu? (2010-11-25) komentarų: 1 peržiūrų: 1886

Negali. Tai yra numatyta buhalterinės apskaitos įstatyme. Buhalterinės apskaitos įstatymas: 10 straipsnis. Apskaitos tvarkymas 1. Ūkio subjekto apskaitą tvarko: 1) vyriausiasis buhalteris (buhalteris); 2) pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo. 2. Ūkio subjekto apskaitos tvarkyti negali ūkio subjekto vadovas, išskyrus šio straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytus atvejus. 3. Šio... (skaityti viską)

Mirė darbuotojas. Kaip jam išmokėti uždirbtą atlyginimą? (2011-08-19) komentarų: 0 peržiūrų: 1655

Buhalterė neturi teisės spręsti, kam priklauso velionio uždirbtas atlyginimas. Mūsų nuomone, buhalterė pasielgė tinkamai neišmokėdama kitam asmeniui šių pinigų. Rekomenduotume šias lėšas pervesti bankiniu pavedimu į velionio banko sąskaitą, jeigu jis tokią turi. Teismai arba testamentas turėtų nuspręsti, kam šis turtas priklauso. Atsakė: Remigijus

Ar einant bendrijos buhalterei į atostogas, galima laikinai priimti kitą žmogų, eiti buhalterio pareigas. (2011-10-26) komentarų: 0 peržiūrų: 1554

GALI. Tačiau tai būna labai retai. Atsakė: Remigijus

Ar galima su kiemsargiu sudaryti terminuotą sutartį? (2010-10-01) komentarų: 1 peržiūrų: 1459

Sudaryti terminuotą sutartį galima sudaryti su visais bendrijoje norinčiais dirbti fiziniais asmenimis. Atlyginimą turėtų nustatyti bendrijos narių visuotinis susirinkimas. Atsakė: Remigijus

Ar gali darbas bendrijoje būti papildomu darbu (antraeilės pareigos)? (2010-10-14) komentarų: 0 peržiūrų: 1435

Bendrija, kaip juridinis asmuo gali priimti į darbą žmones, dirbančius keliuose darbuose. Atsakė: Remigijus

Dėmesio

Klausimų uždavimo forma laikina atjungta, nes jų susikaupė daugiau nei spėjome atsakyti. Kai tik bus laisvų vietų, klausimų uždavimo forma bus automatiškai įjungta.


Infomuojame, kad konsultacijose atsakymai į klausimus rengiami pagal Jūsų pateiktą informaciją. Įspėjame, kad tai yra subjektyvi nuomonė.

Aktualūs dokumentai

Puslapio krovimas: 0.0127 sek.