Konsultacijos Daugiabučių Namų Savininkų Bendrijoms (DNSB)

Konsultacijos / BENDRIJA / Bendrijos dokumentai

susijęs klausimas

Bendrijos veda supaprastintą buhalterinę apskaitą. Kokie apskaitos dokumentai rekuomenduojami DNSB apskaitai vesti. Gal būt yra koks pavyzdinis ekselinis variantas. (2010-05-11) komentarų: 2 peržiūrų: 11919

Nėra tokios "supaprastintos" bendrijų apskaitos. Tokių dokumentų sąrašo nevedame. Pildome ir tvarkome viską pagal poreikį negalvodami apie bendrus tokių dokumentų sąrašus. Pateikiame sąrašą, kurį galima rasti ir forumuose: http://www.tax.lt/postt1887.html Rekomenduojame pasigilinti. Bendrijos dokumentai : 1. Bendrijos įstatai; 2. Registravimo pažymėjimas (Juridinių asmenų registras); 3. Juridinių asmenų registro tvarkytojo pranešimas (apie paramos gavėjo statusą); 4. Bendrijos narių registracijos knyga; 5. Bendrijos protokolai; 6. Bendrijos įsakymai,potvarkiai; 7. Darbo sutarčių žurnalas; 8. Darbo pažymėjimų registracijos žurnalas; 9. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis; 10. Darbo užmokesčio žiniaraštis; 11. Bankas; 12. Kasos knyga; 13. Avanso apyskaita; 14. Gyventojų įmokų apskaita; 15. Statistika(teritorinės statistikos valdyba); 16. ... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Gal galite nurodyti tiksliai, (kokie atskiri segtuvai privalo būti DNSB vedamoje apskaitoje, ir kas konkreciai juose segama)? (2010-01-08) komentarų: 3 peržiūrų: 5582

DNSB bendrijos vedamoje apskaitoje segtuvai priklauso nuo buhalterio ir pirmininko apskaitos vedamos politikos. Šiuo atveju mes galime tik rekomenduoti. DNSB yra specifiška tuo, kad jos apskaitą reiktų stengtis kuo labiau supaprastinti (bet ne suprastinti!). Įvairių įmonių veiklą tikrina auditoriai, kurie yra įpratę dirbti su popieriais ir puikiai išmano apskaitą bei įmonės veiklos organizavimo klausimus, tačiau DNSB veiklą ir apskaitą auditoriai tikrina retai. Dažniausias ir LR DNSB įstatymo numatytas tikrintojas yra revizijos komisija. Revizijos komisiją dažnai rekomenduojama rinkti iš namo gyventojų (patikimų bendrasavininkų). Dažnas revizijos komisijos narys net nėra buhalteris, juolabiau susipažinęs su DNSB apskaitos specifika. Būtent dėl šios priežasties siūlome DNSB buhalteriams vykdyti paprastesnę apskaitos politiką. Tai liečia ir segtuvus. Tam, kad mažai su... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Manau daugeliui kyla klausimas: Kokie konkrečiai dokumentai turi būti segami bendrijoje, t.y. kartu su buhalterija. Būtų gerai kad būtų konkrečiai matomas segtuvų sąrašas. (2011-01-19) komentarų: 2 peržiūrų: 2797

Bendrijoje turėtų būti tokie dokumentai: Balansas; Sąskaitų planas; Didžioji knyga; Veiklos rezultatų ataskaita; Aiškinamasis raštas; Ataskaita gyventojams; Metinės A ir B grupės pajamų deklaracijos; Apskaitos politikos raštas; Kasos knyga, kasos pajamų ir išlaidų orderiai, jas pagrindžiantys dokumentai; Avanso apyskaita, ją pagrindžiantys dokumentai; Gyventojams išdalinamų sąnaudų (kiekvieno mėnesio) suvestinė su nuorodomis į pagrindą; Gyventojų įsipareigojimų (skolų) ar turto (išankstinių apmokėjimų) suvestinė; Bendrijos įsipareigojimų (skolų) ar turto (išankstinių apmokėjimų) suvestinė; Darbo užmokesčio apskaitos dokumentai: Asmens kortelės,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

.Norėčiau pamatyti 2010-01-05 d. pakeitimus DNSB įstatyme. (2011-02-02) komentarų: 0 peržiūrų: 2508

Naujausią DGNKPPSBĮ redakciją rasite čia: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=471730
susijęs klausimas

Name yra keletas UAB. Ju direktoriai praso pateikti saskaitas fakturas uz mokescius. Kaip isskirti pvm? Gal turita pavyzdine saskaita is bendrijos? Dekoju! (2010-05-06) komentarų: 3 peržiūrų: 2380

Bendrija NĖRA IR NEGALI BŪTI PVM MOKĖTOJA! Nebent išskirtiniais atvejais kai vykdo STAMBIĄ ūkinę-komercinę veiklą. PVM sąskaitas-faktūras gali išrašyti tik PVM MOKĖTOJAI. Šiuo atveju, jeigu bendrija nėra PVM MOKĖTOJA, ji išrašo tik sąskaitas faktūras be išskirto PVM.
susijęs klausimas

Esu bendrijos valdybos pirmininkas. Noriu parašyti prašymą dėl NPD taikimo bendrijoje. Kam tą prašymą adresuoti? Buhalteriją veda įmonė. Ar bendrijos valdybai ar pačiam sau bendrijos valdybos pirmininkui? (2010-04-07) komentarų: 0 peržiūrų: 2310

Jeigu esate bendrijos pirmininkas (juridinio asmens vadovas), parašykite įsakymą savo vardu. Atsakė: Jonas