Konsultacijos Daugiabučių Namų Savininkų Bendrijoms (DNSB)

Konsultacijos / ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS / Bendrijos gyventojų patalpų problemos

susijęs klausimas

Kokia temperatūra yra privaloma, kad buto šilumos rodikliai atitiktų privalomus higienos normų reikalavimus? (2010-11-30) komentarų: 7 peržiūrų: 22618

Kokia temperatūra yra privaloma, kad buto šilumos rodikliai atitiktų privalomus higienos normų reikalavimus?+- Įspėkite pirmininkę, kad namas privalo atitikti higienos normas. Jūs turėtumėte užfiksuoti kambario temperatūrą su ekspertais ar antstoliu, tam, kad galėtumėte teisme įrodyti jog Jūsų name organizuojama ūkinė veikla neatitinka privalomųjų higienos normų reikalavimų. Žemiau Jums pateikiame nuorodą į informacijos šaltinį: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=362676&p_query=&p_tr2= Atsakė: Remigijus Žemiau Jums pateikiame nuorodas į informacijos šaltinius: http://www.vvspt.lt/teises-aktai/higienos-normos/ http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=362676&p_query=&p_tr2= Įspėkite pirmininkę, kad namas privalo atitikti higienos normas. Jūs turėtumėte užfiksuoti kambario temperatūrą su ekspertais ar antstoliu, tam, kad galėtumėte teisme įrodyti jog... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ką daryti jei apipilamas butas? (2016-05-18) komentarų: 0 peržiūrų: 2979

Įvykus avarijai ir užpylus kaimynų butą svarbiausia nustatyti priežastį dėl ko kaltės tai įvyko. Galimas variantas, kad atsakys buto savininkas, jei jis trukdė sistemos apžiūrėjimui ir tvarkymui neįleisdamas į butą, arba pirmininkas/administratorius, kuris turi pareigą rūpintis bendrąją nuosavybe, tačiau neatliko šios savo pareigos. Įvykus avarijai ir užpylus kaimynų butą būtų taikomas Civilinio kodekso 6.266 straipsnis, reglamentuojantis statinių savininko (valdytojo) atsakomybę. Pagal jį, žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas) net ir nesant jo kaltės, jeigu neįrodo, kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos arba nukentėjusio asmens tyčios ar didelio neatsargumo. Butų savininkai, kuriems nuosavybės teise priklauso butas daugiabučiame name, kaip gyvenamojo namo bendraturčiai, kuriems... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ką daryti jei triukšmauja kaimynai? (2016-05-18) komentarų: 0 peržiūrų: 2882

Leistiną triukšmo lygį daugiabučiuose namuose reglamentuoja Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“: nuo 6 iki 18 val. leidžiamas ne didesnis nei 40 decibelų (ekvivalentinis) ir 55 decibelų (maksimalus) garso lygis, nuo 18 iki 22 val. – ne didesnis nei 35 decibelų (ekvivalentinis) ir 50 decibelų (maksimalus) garso lygis, nuo 22 iki 6 val. – ne didesnis kaip 30 decibelų (ekvivalentinis) ir 45 decibelų (maksimalus) garso lygis. Vienas iš policijos uždavinių yra viešosios tvarkos, asmens ir visuomenės saugumo užtikrinimas. Tad jei kaimynai triukšmauja (garsiai klausosi muzikos, dainuoja, groja muzikos instrumentais, šūkauja, bute atlieka griovimo, gręžimo, kitus triukšmingus remonto darbus ir kt.), gyventojai gali kreiptis į policiją. Jei kaimynai triukšmauja nuolatos, galima... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Turiu buta bendrijoje, bet jame gyvenu tik 2 menesius per metus.Ar privalau moketi mokesti uz 12 menesiu? (2012-01-17) komentarų: 0 peržiūrų: 2667

LR Civilinis kodeksas: 4.82 str. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė 1. Butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. <...> 3. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. <...> Lietuvos Aukčiausiasis teismas vienoje iš savo nutarimų yra konstatavės, kad "...nustatant bendraturčio faktiškai turimą (užimamą) plotą yra teisiškai nereikšminga atitinkamų patalpų funkcinė bei naudojimo paskirtis, taip pat naudojimosi jomis dažnumas, intensyvumas ir pan. " Atsakė: Vilma
susijęs klausimas

Ar nustatant gyventojo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, prie būsto ploto turi būti pridedamas garažo,esančio po daugiabučiu namu, plotas? (2011-03-17) komentarų: 0 peržiūrų: 2558

Taip, nustatant savininko dalį bendrojoje nuosavybėje, mokesčiai skaičiuojami nuo viso valdomo turto ploto. LR Civilinio kodekso 4.82 straipsnis: <...> 3. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. <...> 7. Buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui. Atsakė: Vilma
susijęs klausimas

Kokia nuobauda daugiabucio savininkui uz jo nenaudojama,nepriziurima,netvarkinga,apleista rusį? (2011-06-04) komentarų: 0 peržiūrų: 2519

Nuobauda už rūsio nepriežiūrą negali būti skiriama, kol asmuo savo neveikimu nepadaro žalos tretiesiems asmenims. Siekiant užkirsti kelią galimai žalai, ją turėtų įvertinti specialistas, tačiau įpareigoti tvarkyti savo turtą, kol jis nepadarė žalos tretiesiems asmenims, gali tik teismas. Atsakė: Vilma
susijęs klausimas

Ziema pastebejau, kad mano bute dreksta kampines namo sienos. Gyvenu 5-ciame, blokiniame name. Namas priklauso bendrijai. Sausio menesi bendrijos pirmininkui parasiau prasyma, kad sutvarkytu isorines namo siules, bet lyg siol vis zada ir zada sutvarkyti, bet rezultato jokio. Turiu prasymo antra egzemplioriu su antspaudu, kad pirmininkas susipazino. Ka tokiu atveju reikia daryti? (2010-07-27) komentarų: 1 peržiūrų: 2488

Bendrijos pirmininkas įstatuose nustatyta tvarka šaukia bendrijos narių susirinkimus. Jis tai turi daryti ne rečiau kaip vieną kartą per metus, pasibaigus ūkiniams metams. Taip pat bendrijos pirmininkas turi parengti bendrijos bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto, rekonstrukcijos) ar modernizavimo metinį bei ilgalaikį planą. Šį planą turi tvirtinti bendrijos narių susirinkimas. Pats pirmininkas negali imtis kažkokių priemonių tvarkyti sienos siūles. Organizuoti namo bendrojo naudojimo objektų valdymą, priežiūrą ir kitokį tvarkymą, planuoti ir kaupti lėšas šiems darbams atlikti yra bendrijos pareiga. Jūs, kaip bendrijos narys, turite teisę teikti siūlymą šiuo klausimu bendrijos narių susirinkimo metu. Jei reikalas labai skubus galite kreiptis į kaimynus: susirinkimas turi būti sušauktas, kai to reikalauja ne mažiau kaip 1/4 bendrijos narių (įgaliotinių). Atsakė: Laurynas Rekomenduojame... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali žmogus savavališkai užimti prie rūsio sandėliuko esančias patalpas? Ar gali praėjime prie lango pasidaryti sau sandėliuką? Kiek žinau praėjimo takai negali būti užimti , nes to reikalauja priešgaisrinės tarnybos nurodymai.Ačiū (2010-07-20) komentarų: 0 peržiūrų: 2472

Ar gali žmogus savavališkai užimti prie rūsio sandėliuko esančias patalpas? Ar gali praėjime prie lango pasidaryti sau sandėliuką? Kiek žinau praėjimo takai negali būti užimti , nes to reikalauja priešgaisrinės tarnybos nurodymai.Ačiū+ Savavališkai užimti ploto bendrijos narys negali. Tokie plotai gali būti išgriaunami ir naudojami kaip bendrosios patalpos bendrijoje. Jeigu žmogus neturi sandėliukui reikalingų dokumentų, taip siūlome kuo greičau ir padaryti. Rekomenduojame prieš tai tikrąjį ploto savininką išsiaiškinti VĮ Registrų centre. Atsakė: Remigijus
susijęs klausimas

Vienas iš namo gyventojų, privatizavo patalpas šalia savo buto , jį įregistravo kaip atskirą butą, po to juos apjungė padarydamas vieną iėjimą, kad nuslėpti antro buto egzistavimą ir nuo to laiko nemokėjo nei už šildimą nei už kom. paslaugas. Ar įmanoma iš jo atgauti (išreikalauti) nesumokėtus mokesčius. (2010-11-12) komentarų: 0 peržiūrų: 2269

Jeigu patalpos buvo įregistruotos teisėtai, tokiu atveju galite išsiimti iš registrų centro išrašą apie to žmogaus nuosavybės teise priklausančius butus (butą) Jūsų name ir pagal plotą paskaičiuotus mokesčius pateikite savininkui sąskaitą. Jeigu patalpos užvaldytos neteisėtai - kreipkitės į teismą dėl neteisėto turto užvaldymo. Jeigu asmuo atsisako apmokėti jam pateiktas sąskaitas, kurias apmokėti jis privalo - kreipkitės į teismą dėl skolos išieškojimo. Bet kuriuo atveju, jeigu žmogus yra "piktybinis" tai "išreikalauti" nesumokėtus mokesčius pavyks TIK kreipiantis į teismą. Atsakė: Jonas (nepriskirti ir nematomi klausimai)
susijęs klausimas

Vienas butas name yra neprivatizuotas,nuomotojai mirė prieš 2m.,Ką daryti, DNSB, dėl šio buto privatizavimo? (2010-12-15) komentarų: 0 peržiūrų: 2110

Neprivatizuotų butų nebėra. Butas greičiausiai priklauso savivaldybei. Jeigu nėra mirusio buto savininko paveldėtojų, tada turtas atitenka valstybei. VĮ Regstrų centre pabandykite išsiaiškinti, kam priklauso šis turtas. Atsakė: Remigijus
susijęs klausimas

Kas atsako už nustatytos temperatūros palaikymą butuose? (2010-12-21) komentarų: 0 peržiūrų: 2085

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 56-1639), bendrija privalo laikytis įstatymų nustatytų statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimų, darbų saugos, higienos, aplinkosaugos, priešgaisrinių ir kitų specialiųjų reikalavimų, bendrijos narys privalo tinkamai naudoti ir prižiūrėti nuosavybės teise jam priklausančias patalpas. Ginčai tarp bendrijos ir bendrijos narių, tarp bendrijos ir kitų fizinių, juridinių asmenų sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka. Daugiau informacijos rasite čia: https://www.dnsb.eu/konsultacijos/atsakymas/kokia-temperatura-yra-privaloma-kad-buto-silumos-rodikliai-362 https://www.dnsb.eu/konsultacijos/atsakymas/temperaturos-palaikymas-patalpose-663
susijęs klausimas

Ar reikia mokėti mokesčius už rūsį, jeigu jis neįregistruotas Registrų centre? (2016-05-18) komentarų: 0 peržiūrų: 1961

Savininkui, kuris yra įregistravęs rūsį Registrų centre, mokesčių neskaičiuoti galima remiantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais. Tai gali padaryti pirmininkas savo įsakymu buhalterei. Nepriklausomai nuo turto įregistravimo ar naudojimosi turtu fakto, mokesčiai už turtą privalo būti mokami, todėl kitas sprendimo būdas būtų, visiems savininkams proporcingai jų turto daliai imti skaičiuoti mokesčius. Kadangi nuosavybės teisė gali atsirasti tiek teisiškai, tiek faktiškai, todėl neįregistravusių savininkų pareiga mokėti mokesčius už jiems priklausantį turtą kyla dėl rūsio faktinio valdymo.
susijęs klausimas

Temperatūros palaikymas patalpose. (2016-05-18) komentarų: 0 peržiūrų: 1620

Mikroklimato parametrus gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpose bei bendruosius mikroklimato parametrų matavimo ir kontrolės reikalavimus nustato Lietuvos higienos norma HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ (Žin., 2009, Nr. 159-7219). Pagal Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576) nuostatas, valstybinę energetikos kontrolę nustatyta tvarka atlieka Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos. Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomuosius reikalavimus apibrėžia ir jų įgyvendinimo tvarką nustato statybos techninis reglamentas STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ (Žin., 2002, Nr. 81-3504). Privaloma išlaikyti gyvenamojo namo, jo dalių savybes, atitinkančias esminius statinio reikalavimus, taip pat ir higienos, sveikatos ir... (skaityti viską)