Konsultacijos Daugiabučių Namų Savininkų Bendrijoms (DNSB)

Konsultacijos / BENDRIJOS NARIAI / Bendrijos narių registravimo knyga

susijęs klausimas

Knyga turėtų atrodyti taip: Eil.nr; Vardas pavardė; Gyv.vieta; Nuosav.teisės įsig.pagr.; Patalpos plotas; Įstojimo data; Bendrijos nario paršas; Išstojimo data; Bendrijos nario parašas. 1.Ar užtenka informacijos? 2,Kaip reikėtų surašyti bendrijos narius? Pagal butų nr.didėjančia tvarka?Pagal abėcėlę? Pagal įstojimo datą chronologiškai? Ar tai svarbu? (2010-03-23) komentarų: 4 peržiūrų: 6561

Svarbu, kad bendrijos narių registravimo knyga būtų pildoma tvarkingai. Visi numatyti punktai yra tinkami ir jų užtenka, tik dar rekomenduotumėme įtraukti bendrijos pirmininko parašą prie bendrijos narių įstojimų ir išstojimų. Pildyti rekomenduojame pagal įstojimo datą, nes tik ji viena nėra koreguojama "gyvenimo". Visais kitais jūsų išvardintais atvejais tvarka būtų sudarkyta. Tvarkos, kaip pildyti bendrijos narius bendrijos narių registravimo knygoje nėra, todėl ir didelės reikšmės jos pildymo būdui nėra. Kadangi mums vsiems turbūt rūpi tvarka, tai tvarkingiausiai bendrijos narių registravimo knyga atrodys, jei pildysite pirmiausia pagal įstojimo į bendrijos narius datą, o įstojimo datai sutampant - pagal buto numerį. Dar viena galimybė - skirti vieną lapą vienam butui. Tada lapas pildosi tiek, kiek yra buto nuosavybės perėjimo atvejų. Taip pat aiškiau kokios knygos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kiek kainuoja registracijos knyga ir ar ja galima isigyti Vilniuje? (2010-01-09) komentarų: 3 peržiūrų: 4107

Bendrijos narių registravimo knygos kaina VISOJE LIETUVOJE yra 94,38 Lt. yra ir daugiau pasiūlymų. Bandykite http://parduotuve.dnsb.eu Greitam pristatymui būtina apie apmokėjimą informuoti telefonu. Visi tinkamai apmokėję ir informavę mus apie apmokėjimą, gauna knygą per 4 darbo dienas po informavimo. Neinformavus, knygos pristatymas gali užtrukti ilgiau. Dėkojame už komentarą: valius 2011-06-02, 12:22:58 Mūsų kontaktai yra čia.
susijęs klausimas

Kas yra bendrijos narių registravimo knyga? (2010-03-18) komentarų: 0 peržiūrų: 3965

Bendrijos narių registravimo knyga - tai bendrijos narių registras, pagal kurį vertinama ar bendrijos narių susirinkimuose dalyvauja tikri ir teisėti bendrijos nariai ar Jų atstovai. Apie bendrijos narių registravimo knygą, kurią mes paprastai užsakome pagaminti, galite paskaityti čia: http://www.dnsb.eu/naujiena/6-bendrijos-nariu-registravimo-knyga
susijęs klausimas

Ar galima bendrijos narių registravimo knygą sudaryti patiems? (2011-08-25) komentarų: 0 peržiūrų: 3759

Be abejonės, kad GALIMA. http://www.dnsb.eu/konsultacijos/atsakymas/knyga-turetu-atrodyti-taip-eilnr-vardas-pavarde-gyvvieta-89
susijęs klausimas

Ar bendrijos narių registravimo knygoje turi būti grafa - nario parašas? (2010-01-15) komentarų: 0 peržiūrų: 3131

Pagal įstatymą bendrijos narių rgistravimo knygoje privalo būti nurodoma: patalpos savininko vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta (juridinių asmenų – pavadinimas ir adresas), nuosavybės teisės į patalpas įgijimo pagrindas ir data bei patalpų plotas. Nario parašas pagal įstatymą būtinas nėra, tačiau rekomenduojame tokią grafą įtraukti, nes įžvelgiame šiups privalumus: bendrijos narys geriau atsimins savo statusą bendrijoje, pirmininkas žinos, kad šis bendrijos narys įrašytas į bendrijos knygą savo noru, pirmininkui nebūtina saugoti bendrijos narių prašymų, nes parašas yra knygoje, nekils jokių papildomų tiriamųjų klausimų, jei reiktų patikrinti protokolų teisėtumą ir bendrijos narių registravimo knygos teisingumą, bendrijos nario parašas taip pat liudija, kad jis yra susipažinęs su tuo, jog yra bendrijos narys ir gali pilnavertiškai / tinkamai... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kas turi būti rašoma į bendrijos narių registravimo knygos grafą"Nuosavybės teisės į patalpas įsigijimo pagrindas ir data"? Pirkimo-pardavimo sutartis? Ar neužtenka,kad jo,kaip savininko ar bendrasavininko pavardė įrašyta sąraše,kurį išduoda Registrų centras? (2010-03-16) komentarų: 0 peržiūrų: 3000

Patalpų įsigyjimo pagrindas ir būtų pirkimo - pardavimo sutartis, bei jos data. Norint žinoti, kada bendrijos narys turi galią balsuoti - privalu tuo pačiu žinoti ir ar jis yra tų patalpų savininkas, nes bendrijos nariu gali būti TIK patalpų savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu pageidaujate - į šią grafą galite įrašyti žymą, kad Registrų Centre patalpų savininkas yra užregistruotas (tokia žyma galėtų būti "RC reg." simboliai) ir pažymėti datą, kada tikrinote, tačiau jau tai nebus taip tikslu, kaip, kad pirkimo - pardavimo sutartis. Tai tik teorinis pavyzdys: Susirinkimo data 2009-12-19; Pirkimo pardavimo sutarties data 2009-12-20; Registrų centro sąrašo data 2010-02-01; Kas bus su, balsavusiojo susirinkime senojo gyventojo, balsu? Gausis taip, kad jis yra negaliojantis jei remsimės vien Registrų centro patalpų savininkų sąrašu.
susijęs klausimas

Ar bendrijos narių registravimo knygoje turi būti bendrijos valdybos registras,ar tik pirmininkų registras? (2010-03-16) komentarų: 0 peržiūrų: 2558

Bendrijos narių registravimo knygoje užtenka bendrijos pirmininkų registro. Bendrijos pirmininkų registras reikalingas tam, kad žinoti ar bendrijos narių įstojimą/išstojimą organizavo, tuomet einantis pareigas, pirmininkas. Bendrijos valdyba ir vadybos pirmininkas visada turėtų būti įregistruojami Registrų centre.