Konsultacijos Daugiabučių Namų Savininkų Bendrijoms (DNSB)

Konsultacijos / BENDRIJOS APSKAITOS IR BUHALTERIJOS TVARKYMAS / Bendrijos rinkliavos (mokesčiai) išlaidoms padengti

susijęs klausimas

Kodėl namo išlaidas reikia išdalinti pagal buto plotą, o ne gyventojų skaičių? (2009-12-26) komentarų: 21 peržiūrų: 11572

Pagal įstatymus reikalaujama išlaidas skirstyti pagal buto plotą. Žiūrint į tai praktiškai, nėra šio skaičiavimo metodika jau tokia bloga, jeigu namo savininkai yra draugiški ir tvarkingai moka mokesčius. Šiandien dar daugelyje bendrijų lifto, laiptinės valymo ar kitos smulkios išlaidos paskirstomos pagal gyventojų skaičių. Šiaulių regione šiukšlių išvežimo klausimus perkėlus ant ŠRATC pečių, visoms bendrijoms nebereikia skirstyti santykinai didžiausias sąnaudas pagal gyventojų skaičių (kas atrodytų teisingiausia), taip išvengiama daug konfliktų. Dėl elektros ar valymo paslaugų mažų kainų daugelis butų savininkų, kad ir ne pagal įstatymus išdalinant gyventojų skaičiui, praranda prasmę dėl kelių litų pyktis su kaimynais ir įmokas susimoka. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas: 4.82 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar pirmo aukšto gyventojai turi mokėti už lifto elektrą, remontą, modernizavimą? (2010-11-24) komentarų: 19 peržiūrų: 10648

Visi daugiabučio patalpų savininkai privalo mokėti už bendro naudojimo mechaninės ir kitokios įrangos remontą, modernizavimą ir išlaikymą, nepriklausomai kuriame aukšte yra jiems priklausančios patalpos. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Civilinis kodeksas: 4.82 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė 1. Butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. <...> 3. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. <...> Atsakė: Jonas
susijęs klausimas

Kaip turetu buti skaiciuojami sie mokesciai: 1) namo valytojai 2) uz elektra namo reikmems. Musu bendrijoje skaiciuojama nuo gyventoju skaiciaus, pvz registruotu zmoniu yra 3, bet jei gyvena 4, tai mokestis imamas nuo keturiu zmoniu, kiek as cia skaiciau tai mano manynu, aplamai mokesciai turetu buti imami nuo buto ploto, labai aciu uz atsakyma, nes noreciau ji parodyti ir bendrijos pirmininkei, kuri ivedineja savo tvarka. (2011-06-13) komentarų: 3 peržiūrų: 6194

LR Civiliniame kodekse yra nustatyta, kad būtų savininkai mokesčius privalo mokėti proporcingai savo turto daliai, t.y. nuo jam priklausančio buto kvadratūros. Tai liečia tiek mokestį namo valytojai, tiek mokestį už elektrą namo reikmėms. LR Civilinis kodeksas: 4.82 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė 1. Butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. <...> 3. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. <...> 7. Buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip pasielgti su DNS bendrijos nariu, piktybiškai nemokančiu nustatytų įnašų? (2010-08-10) komentarų: 5 peržiūrų: 5630

Rekomenduojame sušaukti bendrijos savininkų susirinkimą ir priimti sprendimą per kiek laiko nuo pretenzijos skolininkams pateikimo turi būti grąžinta skola ir po kokio termino DNSB kreipsis į teismą dėl skolos išieškojimo. Turėtumėte: 1. bendrijos vardu (pasirašo pirmininkas) nusiųsti pretenziją piktybiškai nemokančiam nustatytų įnašų bendrijos nariui dėl mokesčių bendrijai nemokėjimo su įspėjimu apie kreipimąsi į teismą dėl skolos išieškojimo. 2. Praėjus skolos grąžinimo terminui, kreiptis į teismą. Teismui turite pateikti šiuos dokumentus: · DNSB registravimo pažymėjimas; · Pirmininko išrinkimo protokolas; · Buhalterio pateikti išrašai apie konkretaus buto mokesčių suvestinę; · protokolų kopijos apie nustatytus bendrijos mokesčius ir tarifus; · Pretenzijos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar privaloma bendrijos narys mokėti bendrijai mokesčius, dėl kurių nėra davęs sutikimo ? (2010-04-08) komentarų: 3 peržiūrų: 5472

Civiliniame kodekse yra numatyta, kad butų savininkai neprivalo mokėti mokesčių, dėl kurių jie nėra davę sutikimo, kurie nėra numatyti įstatyme arba dėl kurių nėra priimtas būtų savininkų susirinkimo sprendimas. 4.83 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų teisės ir pareigos naudojantis bendrąja daline nuosavybe <...> 4. Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas šio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka. Bet kokie papildomi mokesčiai turi būti nuspręsti bendrijos narių susirinkime. Jeigu susirinkimo dauguma sutiko rinkti už laiptinių išdažymą pinigus, tokiu atveju privalote mokėti ir Jūs. Atsakė:... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kokiais atvejais bendrija (bendrijos valdyba) namo remontui gali rinkti lėšas ne pagal buto plotą, o pagal vienetą (butą)? Kiek proc. gyventojų tam turi pritarti? (2010-12-09) komentarų: 5 peržiūrų: 5352

Butų ir kitų patalpų savininkai visais atvejais namo remontui privalo rinkti lėšas proporcingai. Civilinis kodeksas: 4.82 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė 1. Butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. <...> 3. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. <...> Atsakė: Remigijus
susijęs klausimas

Prašau parašykite nuo ko priklauso kokie mokesčiai turi būti rašomi į DNSB lapuką? Ačiū! (2010-09-22) komentarų: 4 peržiūrų: 4744

DNSB lapuke turi būti rašiomi visi mokesčiai, kurie yra skaičiuojami bendrijoje. Visi mokesčiai ir jų tarifai būna tvirtinami metinėje bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatoje. DGNKPPSB Įstatymas: 10 straipsnis. Visuotinio susirinkimo kompetencija 1. Visuotinis susirinkimas: <...> 4) priima sprendimus dėl bendrijos administravimo būdo ir bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) ir naudojimo organizavimo; <...> 8) tvirtina įmokų, skirtų bendrijos administravimo, bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) ar kitoms išlaidoms apmokėti, tarifus; įmokas arba jų apskaičiavimo tvarką kaupiamajam pastato ar jo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo fondui arba investiciniam naujų bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų sukūrimo fondui sudaryti ir nustato šių lėšų naudojimo tvarką; 9) tvirtina metinę bendrijos pajamų ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaupiamosios lėšos. Name yra keletas butų,kurie priklauso miesto savivaldybei, juose gyvenantys žmonės butus nuomoja ir nemoka kaupiamųjų lėšų(tokia tvarka buvo nuo seniai). Kuo remiantis šių butų gyventojai atleidžiami nuo lėšų remontui kaupimo? (2010-03-17) komentarų: 3 peržiūrų: 4741

Jeigu butas priklauso savivaldybei, tada savivaldybė ir turi sumokėti tas sumas, nes mokesčius moka ne buto gyventojas, o buto savininkas. Paprastai savivaldybės su bendrijomis sudaro sutartis tokiais klausimais ir sąskaitas faktūras bendrija išrašo savivaldybei, nurodydama rinkliavų pagrindą. Dažnai rimčiausiu pagrindu būna bendrijos narių susirinkimo protokolo kopija, kur yra numatyti ir įstatymus atitinkantys rinkliavų dydžiai. Sąlygų, kurios galėtų atleisti bendrijos narius ar patalpų savininkus nuo mokesčių - nėra. Viskas turi turėti pagrindą, o mokesčių nemokėjimas, tikrai nėra tinkamas pagrindas. Dėl detalesnės informacijos rekomenduojame klausti savivaldybės. Savivaldybė privalo turėti sprendimą šiam klausimui. Civilinis kodeksas: 4.82 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė <...> 3. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Jeigu negyvenu bute, ar privalau mokėti tam butui priskaičiuojamus mokesčius? (2011-08-09) komentarų: 3 peržiūrų: 4517

Bendrijoje išlaidos yra skirstomos ne pagal gyventojus, o pagal valdomą turto dalį. Niekas negali suvaržyti asmens konstitucinių laisvių ir nurodynėti ar net fiksuoti kur, kiek ir kas gyvena. Jeigu Jūs negyvenate bute, jo turimus bendrojo naudojimo objektus vistiek reikia prižiūrėti - administravimas ir nuolatinė techninė priežiūra. Jeigu Jūs negyvenate bute, šalia jo laiptinėje privalo būti tvarkingas ir šviesus praėjimas - bendrojo naudojimo patalpų apšvietimas. DGNKPPSB Įstatymas: 4.82 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė 1. Butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. <...> 3. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Daugiabutyje yra isikurusi biudzetine istaiga, turinti atskira iejima, naudojanti bendru namo silumokaiciu. Ar privalo biudzetine istaiga, esanti kaip bendrasavininke, moketi uz bendra sviesa: laiptiniu, rusiu apsvietima, telefonspyniu, cirkuliaciniu siurbliu sunaudota elektra? Taip pat, ar gali biudzetine istaiga reikalauti panaikinti cirkuliacinio siurblio sunaudotos elektros sanaudas, jei ji juo naudojasi? Ir ar gali bendrija sumazinti biudzetinei istaigai imokas, kurios nustatytos susirinkime? Ar privalo biudzetine istaiga moketi uz bendrijos laiptiniu valytoja, nors juo nesinaudoja ( atskiras iejimas). Dekoju uz atsakyma. (2010-03-25) komentarų: 0 peržiūrų: 4483

Į visus Jūsų pateiktus klausimus atsakome vienareikšmiškai: Jūs, kaip daugiabučio namo patalpų savininkas, privalote proporcingai savo turimo turto daliai (t.y. pagal patalpų kvadratūrą) mokėti visus mokesčius: namui išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. DGNKPPSB Įstatymas: 21 straipsnis. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teisės ir pareigos, susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu 1. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teisės ir pareigos, susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu, yra nustatytos Civiliniame kodekse, šiame ir kituose įstatymuose, teisės aktuose ir bendrijos įstatuose. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose teisės aktuose nustatytos butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali skliapo (rusio) plotas buti sumuojamas prie buto ploto ir mokami mokesciai ir laiptines remontas ir apsvietimas nuo bendro nuosavybes ploto. (2010-04-11) komentarų: 1 peržiūrų: 4125

Gali. Patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti visas išlaidas namui išlaikyti. Civilinis kodeksas: 4.73 straipsnis. Bendrosios nuosavybės teisės rūšys 1. Bendrosios dalinės nuosavybės teisė yra, kai bendrosios nuosavybės teisėje nustatytos kiekvieno savininko nuosavybės teisės dalys, o bendroji jungtinė nuosavybės teisė – kai nuosavybės teisės dalys nėra nustatytos. 2. Bendrosios nuosavybės teisė laikoma daline, jeigu įstatymai nenustato ko kita. 4.82 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė <...> 3. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. <...> 7. Buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Aš nesu bendrijos narė, ar privalau mokėti mokesčius bendrijos pimininko ir kitų samdomų darbuotojų atlyginimams? (2011-02-26) komentarų: 0 peržiūrų: 3948

DGNKPPSBĮ yra numatyta, kad pareigos, susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektu valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujiminu yra lygios neatsižvelgiant į tai ar butų ir kitų patalpų savininkai yra bendrijos nariai ar ne. Civiliniame kodekse yra numatyta, kad butų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Taigi, yra privaloma mokėti atlyginimus tek, pirmininkui, tiek kitiems samdomies darbuotojams, mokesčius paskaičiuojant proporcingai savo daliai, kadangi jie administruoja ir prižiūri bendro naudojimo patalpas nepriklausomai nuo to ar esate bendrijos narys ar ne. Visi savininkai yra buto patalpų ir bendrosios dalinės nuosaybės savininkai. LR Civilinis kodekas: 4.82 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė 1. Butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar teisi namo pirmininkė skaičiuodama mokesčius ne pagal plotą,o visiems po lygiai.Nors prieš tai buvo pateikta paraiška su nuoroda,kad skaičiuotų mokesčius paisydama įstatymų?Kitas klausimas ką patartumėte daryti toliau,nes jau 50 kvadratų buto mokesčiai name(pvz.administracines išl.)niekuo nesiskiria nuo 85 kv.buto?Ačiū. (2010-09-17) komentarų: 2 peržiūrų: 3918

Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse yra numatyta, kad būtų savininkai mokesčius privalo mokėti proporcingai savo turto daliai, t.y. nuo jam priklausančio buto kvadratūros. Civilinis kodeksas: 4.82 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė 1. Butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. <...> 3. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. <...> 7. Buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kurie mokesčiai turi buti skaiciuojami pagal kvadratura?konkreciai algos pirmininkui ir buhalterei turi buti skaiciuojami pagal butu skaiciu ar pagal buto kvadratura. Aciu (2010-04-16) komentarų: 4 peržiūrų: 3889

Algos yra priskiriamos namo administravimo išlaidoms. Administravimas yra kaupiamas į bendrijos sąskaitą pagal aptarnaujamą plotą ir paskirstomas pagal butų plotą. Pvz.: Nusistatėme administravimui rinkti po 0,20Lt už kv.m. Kvadratūrą padauginus iš kainos gausite fondą, iš kurio bus galima mokėti atlyginimus darbuotojams. Civilinis kodeksas: 4.82 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė <...> 3. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. <...> Atsakė: Remigijus
susijęs klausimas

Ar gali viena pirmininkė nuspręsti rinkti kaupiamąsias lėšas? (2011-09-02) komentarų: 1 peržiūrų: 3435

Įstatyme yra numatyta, kad sprendimus, dėl kaupiamųjų ir kitų lėšų rinkimo, priima visuotinis susirinkimas. Taip pat būtina paminėti, kad visuotinis susirinkimas gali suteikti teisę (pakeisdami įstatus arba atskiru nutarimu) pirmininkei priiminėti sprendimus dėl lėšų kaupimo ir administravimo būdo. DGNKPPSB Įstatymas: 10 straipsnis. Visuotinio susirinkimo kompetencija 1. Visuotinis susirinkimas: 1) keičia bendrijos įstatus; <...> 4) priima sprendimus dėl bendrijos administravimo būdo ir bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) ir naudojimo organizavimo; <...> 8) tvirtina įmokų, skirtų bendrijos administravimo, bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) ar kitoms išlaidoms apmokėti, tarifus; įmokas arba jų apskaičiavimo tvarką kaupiamajam pastato ar jo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo fondui arba investiciniam naujų bendrosios... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar naujas savininkas, netapęs bendrijos nariu privalo mokėti mokeščius, susijusius su bendrijos vidaus rinkliava: laiptiniu apšvietimas, bendrijos pirmininko atlyginimas, kiemo tvarkymas ir t.t. (2010-03-19) komentarų: 3 peržiūrų: 3290

TAIP, privalo. Civilinis kodeksas: 4.82 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė <...> 3. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. <...> 4.83 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų teisės ir pareigos naudojantis bendrąja daline nuosavybe 1. Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) turi teisę naudotis gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektais pagal jų funkcinę paskirtį, nepažeisdamas kitų patalpų savininkų (naudotojų) teisių ir teisėtų interesų. 2. Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) taip pat turi teisę: 1) imtis būtinų priemonių be kitų savininkų (naudotojų) sutikimo, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo objektams, ir reikalauti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar yra tokių atvejų, kada įmanoma dalinti išlaidas ne pagal buto plotą, o pagal kitus parametrus? (2009-12-26) komentarų: 3 peržiūrų: 3137

Civiliniame kodekse yra numatyta, kad mokesčiai ir rinkliavos yra skaičiuojamos proporcingai patalpų savininko daliai. Galima mokesčius dalyti visiems savininkams po lygiai, jeigu jų turimas turtas nėra reglamentuotas jokiais dokumentais plotu ar kitokiais matais, išskyrus dalių vienetų skaičiumi. Šiuo atveju Jūsų būtų plotai yra apskaičiuoti, todėl mokesčius privalote dalinti proporcingai pagal buto plotą. Civilinis kodeksas: 4.73 straipsnis. Bendrosios nuosavybės teisės rūšys 1. Bendrosios dalinės nuosavybės teisė yra, kai bendrosios nuosavybės teisėje nustatytos kiekvieno savininko nuosavybės teisės dalys, o bendroji jungtinė nuosavybės teisė – kai nuosavybės teisės dalys nėra nustatytos. 2. Bendrosios nuosavybės teisė laikoma daline, jeigu įstatymai nenustato ko kita. 3. Jeigu bendrosios dalinės nuosavybės teisės konkretus kiekvieno bendraturčio dalių dydis nenustatytas, tai preziumuojama, kad jų dalys... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kokia taikoma bendrijos nario skolų senatis? (2010-08-31) komentarų: 3 peržiūrų: 3113

Konkrečiai nėra išskirta bendrijos nario skolų senaties. Taikomi pagal CK ir CPK numatyti terminai. Civiliniame kodekse yra numatytas bendrasis ieškinio senaties terminas - 10 metų. Civilinis kodeksas: 1.124 straipsnis. Ieškinio senaties samprata Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį. 1.125 straipsnis. Ieškinio senaties terminai 1. Bendrasis ieškinio senaties terminas yra dešimt metų. <...> Atsakė: Remigijus
susijęs klausimas

Kaip isieskoti skolas is nemokiu DNSB gyventoju bei kokie teisiniai keliai, kaip ir kada pateikti anstoliu tarnybai? (2010-05-07) komentarų: 3 peržiūrų: 3110

Turite susimokėti žyminį mokestį ir duoti į teismą skolininkus, užpildydami ieškinį. Taip pat reikalinga suruošti visus mokesčių priskaičiavimą pagrindžiančius dokumentus bei jų kopijas pateikti teismui kartu su ieškiniu. Tik teismas gali perduoti skolininkus anstoliams, sumų išieškojimui. Atsakė: Remigijus
susijęs klausimas

ar privalau moketi pirmininkui atlyginima kuris priskaiciuojamas prie mokesciu jei nesu bendijos naris name yra 100 butu o tik 60 yra bendrijos nariai nes susirinkimuose dalyvauti ne bendrijos nariams neleidziama ? (2010-08-26) komentarų: 1 peržiūrų: 3080

DGNKPPSB įstatyme yra numatyta, kad pareigos, susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektu valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujiminu yra lygios neatsižvelgiant į tai ar butų ir kitų patalpų savininkai yra bendrijos nariai ar ne. Taip pat būtina paminėti, kad Jums, nors ir nesate bendrijos narys, neturi būti ribojama teisė dalyvauti susirinkimuose. DGNKPPSB Įstatymas: 21 straipsnis. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teisės ir pareigos, susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu 1. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teisės ir pareigos, susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu, yra nustatytos Civiliniame kodekse, šiame ir kituose įstatymuose, teisės aktuose ir bendrijos įstatuose. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose teisės aktuose nustatytos butų ir kitų patalpų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Mokant bendrijai mokesčius iš manęs nuskaito komisinius, o kitą mėnesį dar ir bendrija nuskaito komisinius, taip tenka mokėti du kartus komisinius?!? Kodėl taip yra ? (2009-12-26) komentarų: 4 peržiūrų: 2944

Taip, 1,20 Lt yra pridedamas prie Jūsų įmokos, jei bankas nuskaičiuoja iš bendrijos šią sumą už: "Komisiniai už lėšų pervedimo į sąskaitą administravimą." Tai reiškia, kad bankai, pervesdami iš Jūsų per kitą banką gautus pinigus, iš bendrijos nuskaičiuoja dar "įmokos gavimo komisinį mokestį". Išeitų taip: Jūs sumokate bankui 1,20 Lt, kad iš Jūsų sąskaitos pervestų įmoką į bendrijos sąskaitą ir Bendrija sumoka 1,20 Lt(o dabar net 1,40 Lt) už tai, kad tie pinigai "nusileido" į mūsų sąskaitą. Nesunku nustatyti bendrijos išlaidų "kaltininkus", todėl išlaidos yra priskiriamos kiekvienam butui skirtingai. Juo labiau, kad daugeliui pagal mokėjimo būdą jos skiriasi. Priminsiu, kad dažnai bendrijoje yra dvi sąskaitos. Pavyzdžiui, SEB ir Swedbank bankuose. Iš Swedbank vedant internetu į Swedbank jokių komisinių nėra... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Galbūt galite nurodyti kokį įstatymų numatytą variantą, kaip skaičiuoti, t.y. paskirstyti tarkim elektros sanaudų apmokėjimą, kai: Namas, kuriame el.skaitliukai pas kiekvieną bute, ir saskaitas už elektrą mokamos bendrijos, (butų savininkai suneša duomenis, t.y. skaitliukų parodymus) ir elektra itraukiama i komunaliniu mokesciu lentele, kuri kabinama laiptineje. Klausimas, kaip teisingai apskaiciuoti liekamaja elektrą (laiptiniu apšvietimas, karšto vandens pašildymas, cirkuliaciniai siurbliai, rūsio apšvietimas), ir jos mokescius kiekvienam butui? Bendras skaitliukas yra. Sakičiuoti nuo buto kaip vieneto, ar nuo buto ploto? O gal nuo žm. skaičiaus? (2010-01-08) komentarų: 1 peržiūrų: 2860

Civiliniame kodekse yra numatyta, kad mokesčiai ir rinkliamos yra skaičiuojamos proporcingai patalpų savininko daliai. Civilinis kodeksas: 4.73 straipsnis. Bendrosios nuosavybės teisės rūšys 1. Bendrosios dalinės nuosavybės teisė yra, kai bendrosios nuosavybės teisėje nustatytos kiekvieno savininko nuosavybės teisės dalys, o bendroji jungtinė nuosavybės teisė – kai nuosavybės teisės dalys nėra nustatytos. 2. Bendrosios nuosavybės teisė laikoma daline, jeigu įstatymai nenustato ko kita. 3. Jeigu bendrosios dalinės nuosavybės teisės konkretus kiekvieno bendraturčio dalių dydis nenustatytas, tai preziumuojama, kad jų dalys yra lygios. 4.82 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė 1. Butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar namo pirmininkas turi teisę rinkti mokesčius už komunalines paslaugas į savo asmeninę banko sąskaitą nurodydamas ją atsiskaitymo lape? (2011-07-12) komentarų: 3 peržiūrų: 2860

Pirmininkė neturi teisės rinkti mokesčius į savo asmeninę banko sąskaitą. DGNKPPSB Įstatymas: 3 straipsnis. Bendrijos teisinis statusas <...> 6. Bendrija turi savo sąskaitų Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose. <...> 25 straipsnis. Bendrijos lėšos <...> 3. Bendrija, kaip ir kitų teisinių formų bendrojo naudojimo objektų valdytojai, privalo turėti atskirą kaupiamųjų lėšų sąskaitą. Visos butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų lėšos, esančios kaupiamųjų lėšų sąskaitoje, įskaitant lėšas, surinktas ir (arba) naudojamas pastato (pastatų) ar jo (jų) bendrojo naudojimo objektams atnaujinti, į apskaitą įtraukiamos ir tvarkomos kiekvienam daugiabučiam namui ir kiekvienam butų ir kitų patalpų (pastato) savininkui atskirai. <...> Atsakė: Jonas
susijęs klausimas

Mūsų bendrijos buhalterė sau,pirmininkui,santechnikui ir valytojoms surenkamų pinigų neįtraukia į pinigų priėmimo kvitą,o už juos pasirašome atskirame sąsiuvinyje. Ar turiu teisę tų pinigų nemokėti? (2010-04-26) komentarų: 0 peržiūrų: 2859

Tokia pirmininkės ir buhalterės veikla yra nusikalstama. Tokie dalykai jokiam juridiniam asmenyje apskritai negali būti daromi. Jūs ne tik, kad turite teisę NEMOKĖTI tų pinigų, bet ir už juos REIKALAUTI, kad atsiskaitytų pati pirmininkė su buhaltere. Tokiu atveju BŪTINAS IR REVIZIJOS KOMISIJOS PATIKRINIMAS jūsų bendrijoje. Kodėl nemokėti? Jeigu tie pinigai buhalterijoje niekur nefigūruoja, tada kaip įrodysite, kad Jūs sumokėjote? Visi mokėjimai ir rinkliavos, mokamos bendrijoje, yra nustatomos per bendrijos visuotinį susirinkimą ir surašomi metinėje pajamų ir išlaidų sąmatoje, kas paskui turi atsispindėti mokestiniuose pranešimuose ("lapeliuose"). DGNKPPSB Įstatymas: 10 straipsnis. Visuotinio susirinkimo kompetencija 1. Visuotinis susirinkimas: <...> 8) tvirtina įmokų, skirtų bendrijos administravimo, bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) ar kitoms... (skaityti viską)
susijęs klausimas

3 butai piktybiskai nesutinka moketi uz namo stoga remonta (2010-06-10) komentarų: 1 peržiūrų: 2748

Apmokėti už stogo remontą visi privalo pagal dalį bendrojoje nuosavybėje - buto PLOTĄ. Mokesčių forma rinkite tas sumas, o iš tų, kurie nesutinka mokėti bendrijos nutartų mokesčių, išieškosite sumas teisme. Jeigu visi sutinka dėl stogo remonto mokėti daugiau tam, kad padengtų laikinai nemokius butus, tada taip ir darykite, tik padidėjusius mokesčius priskaičiuokite ir tiems trims nemokiems butams. Civilinis kodeksas: 4.82 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė 1. Butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. <...> 3. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijoje mokesčius turiu mokėti pas bendrijos kasininkę. Ne visada pati galiu atvykti susimokėti, taip pat nežinau tikslios mokėjimo dienos. Ar gali mokesčius už mane sumokėti kitas žmogus (mano giminaitis), nes nenoriu, kad susidarytų skolos. Ar tam būtinas notaro pavedimas? (2011-08-06) komentarų: 0 peržiūrų: 2720

Bendrijoje mokesčius turiu mokėti pas bendrijos kasininkę. Ne visada pati galiu atvykti susimokėti, taip pat nežinau tikslios mokėjimo dienos. Ar gali mokesčius už mane sumokėti kitas žmogus (mano giminaitis), nes nenoriu, kad susidarytų skolos. Ar tam būtinas notaro pavedimas?+ Bendrijose turėtų būti numatyta daugiau galimybių priimti bendrijos mokesčius. Jūsų mokesčius VISADA GALI SUMOKĖTI bet kuris asmuo. Svarbu,kad jie būtų SUMOKĖTI. Jeigu kažkas bando riboti Jūsų mokesčių įmokų priėmimą - tada elgiasi arba labai kvailai, arba kažkokios specifinės aplinkybės tam daro įtaką. Atsakė: Remigijus
susijęs klausimas

DNSB susirinkimo metu balsų dauguma buvo priimtas sprendimas renovuoti namo šildymo sistemą.Renovavimo metu vienas iš bendrasavininkų (ne bendrijos narys), pareikalavo jo patalpose renovacijos nevykdyti.Tai padaryta nebuvo, kadangi šildymo sistema yra bendra ir tai neįmanoma techniškai.Jam tai buvo paaiškinta ir jis leido savo bute viską sutvarkyti.Po renovacijos darbų pridavimo, šis bendrasavininkas mokėti atsisako, motyvuodamas tuo, kad nėra jo parašo, įrodančio, kad jis buvo už renovavimą. susirinkimo metu jis balsavo prieš. Ar jis teisus? (2011-02-26) komentarų: 1 peržiūrų: 2692

Apmokėti už renovacijos darbus visi privalo pagal savo dalį bendrojoje nuosavybėje, t. y. buto plotą. Nesutikimas, neatleidžia nuo pareigos išlaikyti bendrojo naudojimo objektus. LR Civilinis kodeksas: 4.82 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė 1. Butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. <...> 3. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. <...> Skolos iš nemokių savininkų išieškomos teismine tvraka. Atsakė: Vilma
susijęs klausimas

Ar galiu neprisidėti prie išlaidų susijusių su laiptinės remontu, jei balsavau „prieš“? (2017-05-08) komentarų: 3 peržiūrų: 2686

Vadovaujantis LR civiliniu kodeksu, Jūs turite prisidėti prie bendrojo naudojimo objektų priežiūrai skirtų išlaidų. LR civilinis kodeksas 4.76 str. Bendraturčių teisės ir pareigos naudojantis bendrąja daline nuosavybe ir ją išlaikant Kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto (turto) duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. <...> Nepriklausomai nuo to, kad dėl sprendimo balsavote „prieš“, prie išlaidų susijusių su bendrojo naudojimo objektais turite prisidėti proporcingai savo turimai nuosavybės daliai. Atsakė Rūta
susijęs klausimas

Ar namo stogo tvarkymo išlaidos turi būti paskirstytos tik tų butų savininkams, virš kuriais jis prakiuro ar visiems to namo butų ir kitų patalpų savininkams? (2017-04-10) komentarų: 0 peržiūrų: 2655

Pagal DGNKPPSBĮ 2 str. namo stogas yra bendrosios dalinės nuosavybės dalis: DGNKPPSBĮ 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 15. Pastato bendrojo naudojimo objektai: 1) bendrosios pastato konstrukcijos – pagrindinės pastato konstrukcijos (pamatai, visos laikančiosios sienos ir kolonos, išorinės sienos ir vidinės pertvaros, atskiriančios bendrojo naudojimo patalpas nuo skirtingiems savininkams priklausančių butų ir kitų patalpų, perdangos, stogas, fasado architektūros detalės ir išorinės (fasado) konstrukcijos (balkonų, lodžijų ir terasų laikančiosios konstrukcijos, aptvarai, stogeliai, išorės durys, išoriniai laiptai), tarpaukštinių laiptų konstrukcijos, nuožulnos); <...> Tokį objektą pagal LR civilinio kodekso 4.76 str. privalo išlaikyti visi bendraturčiai. LR civilinis kodeksas 4. 76 str. Bendraturčių teisės ir pareigos naudojantis bendrąja daline nuosavybe ir ją išlaikant Kiekvienas iš bendraturčių... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Didesnių butų savininkai siūlo bendrijos samdomiems darbuotojams ir už apšvietimą bendrose patalpose mokėti nuo butų skaičiaus. Ar galima bendrijose keisti vyriausybės įstatymus. (2010-02-13) komentarų: 0 peržiūrų: 2578

Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse yra numatyta, kad būtų savininkai mokesčius privalo mokėti proporcingai savo turto daliai, t.y. nuo jam priklausančio buto kvadratūros. Civilinis kodeksas: 4.76 straipsnis. Bendraturčių teisės ir pareigos naudojantis bendrąja daline nuosavybe ir ją išlaikant Kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto (turto) duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. Jeigu vienas iš bendraturčių nevykdo savo pareigos tvarkyti ir išlaikyti bendrą daiktą (turtą), tai kiti bendraturčiai turi teisę į nuostolių, kuriuos jie turėjo, atlyginimą. 4.82 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė 1. Butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar teisėtai elgiasi bendrijos pirmininkas nustatydamas administravimo mokestį ne pagal buto kvadratūrą, o vienoda visiems butams ? Narių susirinkimo ir nutarimo šiuo klausimu nebuvo. (2010-08-09) komentarų: 1 peržiūrų: 2562

Įstatyme yra numatyta, kad visi mokesčiai, susiję su bendrijos administravimu, bendro naudojimo patalpų priežiūra bei išlaikymu, yra skaičiuojami proporcingai buto daliai (mokama pagal buto kvadratūrą). Taigi pirmininkas netinkamai nustatė administravimo mokestį. Civilinis kodeksas: 4.82 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė 1. Butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. <...> 3. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. <...> Jeigu bendrijos įstatuose nėra numatyta pirmininko teisė , be visuotinio narių susirinkimo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kas reglamentuoja lėšų kaupimą liftams? Kur galima rasti informacjos, kaip turi būti kaupiamos lėšos liftams? Jei liftai renovuoti pilnai ir dar savaivaldybė pervedė nemažus pinigus,kaip sukauptus, tai ar gali bendrijos narių susirinkimas nutarti tų lėšų laikinai nebekaupti, o padaryti kokius labiau reikalingus darbus ? (2010-04-21) komentarų: 0 peržiūrų: 2524

Jeigu bendrijos narių susirinkimas nuspręs, kad kaupti lėšas liftų remontui nebereikia - ir nekaupkite. Būtina atkreipti dėmesį į tai, ar nėra kokių įsipareigojimų savivaldybei už gautas lėšas. Betkuriais čia paminėtais atvejais būtina žinoti, kokiu pagrindu ir kokia sutartimi remiantis, savivaldybė pervedė Jums lėšas. Tikėtina, kad ten yra numatytas ir lėšų panaudojimo klausimas, kurio privalote laikytis. Civilinis kodeksas: 4.82 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė <...> 3. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. 4. Butų ir kitų patalpų savininkai taip pat privalo reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali keisti bendrija įstatymus?Ar privaloma mokėti už bendro naudojimo patalpų remontą ne pagal plotą? (2010-08-06) komentarų: 1 peržiūrų: 2501

Bendrija gali keisti įstatus, nusistatyti tam tikrą vidaus tvarką. Bendrija keisti įstatymų negali. Už bendro naudojimo patalpų remontą mokama tik pagal buto plotą, nes tik taip nėra pažeidžiamos kitų butų savininkų teisės. DGNKPPSB Įstatymas: 10 straipsnis. Visuotinio susirinkimo kompetencija 1. Visuotinis susirinkimas: 1) keičia bendrijos įstatus; <...> Civilinis kodeksas: 4.82 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė 1. Butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. <...> 3. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Po išstojimo bendrijos narių toliau priklauso mokėti visus mokesčius, pvz. tokius kaip kaupiamasis bendrijos fondas (kiekvieną mėnesį renkama po 0,50 ct/kv.m. nuo buto ploto)? Šiukšlių išvežimas, bendra elektra - taip, juos mokėti būtina, bet kaip su kaupiamuoju fondu, jei jau nesu nariu? (2010-05-26) komentarų: 2 peržiūrų: 2464

Kaupiamąjį fondą taip pat privalu mokėti. Jūs mokate ne narystės mokestį, o mokesčius bendrąjai dalinei nuosavybei (t.y. Jūsų nuosavybės dalis) išlaikyti. Paprastai visus bendrijos mokesčius privalote mokėti, jeigu jie atitinka LR teisės aktus. Civilinis kodeksas: 4.82 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė <...> 3. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. <...> Atsakė: Remigijus
susijęs klausimas

Ar galiu nemokėti pinigų į bendrijos fondą jei už avarinį kanalizacijos vamzdžio remontą mokėjau pati? (2017-04-19) komentarų: 0 peržiūrų: 2410

Jūs negalite nemokėti pinigų į bendrijos fondą, remdamasi tuo, kad už kanalizacijos vamzdžio avarijos likvidavimo išlaidas mokėjote savo lėšomis. Vadovaujantis DGNKPPSBĮ 21 str. 3 d. 2 p.: Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai privalo teisės aktų ir bendrijos organų nustatyta tvarka apmokėti bendrojo naudojimo objektų išlaikymo ir naudojimosi jais išlaidas, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas į kaupiamuosius bendrijos fondus. Remiantis LR civiliniu kodeksu, jei avarijos likvidavimo darbai buvo atlikti Jūsų lėšomis, galite reikalauti jų grąžinimo. LR civilinis kodeksas 4.83 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų teisės ir pareigos naudojantis bendrąja daline nuosavybe 2. Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) taip pat turi teisę: 1) imtis būtinų priemonių be kitų savininkų (naudotojų) sutikimo, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo objektams, ir reikalauti iš kitų buto ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijoje patalpų savininkas mirė, nėra paveldėtojų. Ar galima skaičioti mokesčius, o vėliau kas juos turėtų sumokėti? (2010-09-06) komentarų: 0 peržiūrų: 2374

Mirus patalpų savininkui, jo narystė bendrijoje baigiasi, tačiau jo turtinės teisės ir pareigos nesibaigia. Jos pereina mirusiojo asmens įpėdiniams, o jeigu įpėdinių nėra mirusiojo asmens turtas ( taip pat teisės ir pareigos susijusios su tuo turtu) pereina valstybei. CK 5.1 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad paveldimi materialūs dalykai (nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai) ir nematerialūs dalykai (vertybiniai popieriai, patentai, prekių ženklai ir kt.), palikėjo turtinės reikalavimo teisės ir palikėjo turtinės prievolės, įstatymų numatytais atvejais intelektinė nuosavybė (autorių turtinės teisės į literatūros, mokslo ir meno kūrinius, gretutinės turtinės teisės bei teisės į pramoninę nuosavybę) ir kitos įstatymų nustatytos turtinės teisės bei pareigos. Kadangi DNSB mokesčiai yra turtinė prievolė, todėl vadovaujantis CK nuostata yra paveldima. Šiuo atveju, nesant paveldėtojų, turtas pereina valstybei ir už mokesčius... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Sugedo liftas. Kokiais atvejais butų savininkai, gyvenantys pirmame ir antrame aukštuose ir nesinaudojantys liftu, turi teisę nemokėti už lifto remontą? (2010-11-17) komentarų: 0 peržiūrų: 2325

Jokiais. Butų savininkai proporcingai savo buto daliai privalo išlaikyti bendrojo naudojimo objektus. Tai yra Jūsų bendroji dalinė nuosavybė. Dėl liftų išlaikymo ne kartą yra pasisakyta ir LR teismų praktikoje. Civilinis kodeksas: 4.82 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė <...> 3. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. <...> Civilinė byla Nr. 3K-7-515/2009 "<...>ieškovė, kaip daugiabučio namo bendraturtė, nėra atleidžiama nuo pareigos dalyvauti išlaikant bendrąjį turtą, šiuo atveju liftą, nes nėra vien tik teikiamos paslaugos vartotoja; ieškovės subjektinė teisė atsisakyti naudojimosi liftu paslaugų ir šiai daliai tenkančių... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar būtina papildoma sutartis su banku, kad būtų priimamos bendrijos narių įmokos? (2011-09-15) komentarų: 0 peržiūrų: 2269

Ar būtina papildoma sutartis su banku, kad būtų priimamos bendrijos narių įmokos?+ Nesudarius jokios papildomos sutarties bendrijos nariai gali atsiskaityti pervesdami pinigus tiesiogiai į bendrijos sąskaitą. Norint gauti papildomų paslaugų - mokesčių priėmimo ir pan. Reikia sudarinėti ir papildomas sutartis. Atsakė: Remigijus
susijęs klausimas

Lifto kapitaliniam remontui susirinkime visą sumą padalijo vienodą iš butų skaičiaus, o ne iš buto ploto, nors ką tik perskaičiau, kad mokesčiai privalo būti skaičiuojami pagal butų plotą. Kaip elgtis? (2010-08-23) komentarų: 0 peržiūrų: 2267

Siūlytume inicijuoti susirinkimą ir naujai svarstyti pinigų rinkimo lifto kapitaliniam remontui klausimą ir jame nurodyti, kaip bus renkamos įmokos. DGNKPPSB Įstatymas: 10 straipsnis. Visuotinio susirinkimo kompetencija 1. Visuotinis susirinkimas: 1) keičia bendrijos įstatus; <...> 8) tvirtina įmokų, skirtų bendrijos administravimo, bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) ar kitoms išlaidoms apmokėti, tarifus; įmokas arba jų apskaičiavimo tvarką kaupiamajam pastato ar jo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo fondui arba investiciniam naujų bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų sukūrimo fondui sudaryti ir nustato šių lėšų naudojimo tvarką; 9) tvirtina metinę bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatą; <...> 12) tvirtina kitas įmokas, susijusias su bendrijos administravimu, bendrojo naudojimo objektų naudojimu ir priežiūra, jeigu bendrijos įstatuose... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrija (10 narių) gauna vieną sąskaitą iš Kauno energijos. Ar pagal butus išdalinti pinigus turi buhalteris (bendrijos arba samdytas), ar galimas variantas, kad Kauno energija paskaičiuotų iškart butams? (2011-10-27) komentarų: 0 peržiūrų: 2253

Bendrijos patiriamos išlaidos yra išdalinamos pagal teisės aktų reglamentuotą tvarką. Teisės aktuose tokio vieneto, kaip "butas" nėra. Mokesčiai mokami proporcingai daliai bendrojoje nuosavybėje. Šilumos mokesčiai yra išdalinami pagal Kainų ir energetikos komisijos patvirtintus metodus. Juos galite rasti tinklalapyje: www.regula.lt Ką skaičiuoja Kauno energija galite sužinoti iš jų. Atsakė: Remigijus
susijęs klausimas

Mūsų daugiabutis naudojasi nuotekų valymo įranga. Ar pagal DNSBįstatymo 2.str. 5.p. ji patenka į "Bendrojo naudojimo objekto" apibrėžimą ir jos remontui bei priežiūrai įmokos teisėtai paskirstomos pagal buto kvadratūrą o ne pagal sunaudojamo vandens kiekį? (2010-11-11) komentarų: 1 peržiūrų: 2237

Pagal minimą įstatymo punktą nuotekų valymo įranga patenka į bendrojo naudojimo objektų apibrėžimą. Įmokos yra paskirstomos teisėtai. Butų ir kitų patalpų savininkai bendrojo naudojimo objektus privalo išlaikyti proporcingai savo buto daliai. Apie mokesčių paskirstymą ir apskaičiavimą esame išsamiai atsakę kitose temose. https://www.dnsb.eu/konsultacijos/bendrijos-rinkliavos-mokesciai-islaidoms-padengti-49 Atsakė: Jonas (nepriskirti klausimai)
susijęs klausimas

Noriu sužinoti ar privalau duoti 10 lt kiekvieną mėnesį laiptinės remontui? Ar privalau gyvendama ne 5 aukšte duoti pinigų stogo remontui? Namas priklauso bendrijai. (2010-04-06) komentarų: 1 peržiūrų: 2223

Jūs "duoti" neprivalote, jei kalba eina apie neapskaitomus pinigus, nebent sutiktumėte pati tai daryti kartu su visais gyventojais. Tačiau mokesčius mokėti privalote. Jeigu bendrijos narių susirinkimas nusprendė kaupti laiptinės remontui, tada mokėti privalote. Primename, kad mokesčiai yra apskaitomi pagal buto kvadratūrą. Privalote mokėti ir už stogo remontą, kadangi tai yra bendroji inžinerinė konstrukcija. Per bendrą stogą pratekėjęs vanduo gali nubėgti ir iki pirmo aukšto. Tiesa, penktas aukštas taip pat privalo mokėti už namo kanalizacijos pakeitimą, jei dėl jos uzsikimšimų Jums "lipa į viršų" fekalijos. P.S. Jei nepasitikite bendrijos valdžia, mokėkite pinigus tik oficialiai (per banką, paštą ar grynais į bendrijos kasą, gaunant bendrijos išrašytą kvitą). Atsakė: Remigijus
susijęs klausimas

Norėčiau paklausti turime nuosava namą ir mums ateina iš bendrijos sąskaitos už vandeni, elektra ir atliginimą pirmininkei. Jeigu mes negyvenam ten ir nieko nenaudojam ar jie turi teisę iš mūsų reikalauti tuos pinigus? (2010-05-28) komentarų: 1 peržiūrų: 2196

Bendrijos mokesčiai yra skirstomi gyventojams pagal jų turimą turtą. Bendrijos mokesčius už administravimą, nuolatinę techninę priežiūrą, kaupimus, elektrą, šiukšles (jei savivaldybė nenumatė kitaip), valymo paslaugas ir t.t. PRIVALOTE MOKĖTI. Už vandenį turite mokėti, pagal dekalruojamus skaitiklių parodymus. Jeigu vanduo buvo naudojamas bendrijos reikmėms, tai ir už jį PRIVALOTE MOKĖTI. P.S. Nors ir negyvenate jame, tačiau jeigu Jūsų namo niekas neprižiūrėti jis gali ir nugriūti, sudegti, prakiurti ir t.t. Būtent todėl ir turite mokėti tuos mokesčius tam, kad taip nenutiktų. Civilinis kodeksas: 4.82 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė <...> 3. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar tarnybinių butų gyventojai, gyvenantys universitetui priklausančiuose butuose turi mokėti atlyginimą name esančios privačių butų bendrijos pirmininkui? (2010-05-25) komentarų: 0 peržiūrų: 2191

Mokesčius, susijusius su bendrijos bendro naudojimo patalpų išlaikymu, remontu, patalpų apšvietimu ir pan. privalo mokėti visi butų ir kitų patalpų savininkai. Turite išsiaiškinti, kas yra tų butų savininkai ir Jiems išskaičiuoti mokesčius kaip ir visiems asmenims. Nesvarbu tai juridinis ar fizinis asmuo. Jeigu butas savivaldybės - moka savivaldybė. Jeigu butas universteto - moka universitetas. Registrų centre užsakykite pažyma apie patalpų savininkus ir patalpų savininkui PRIVALOTE siųsti mokesčių lapelius ar sąskaitas faktūras, kurias savininkai PRIVALO apmokėti. Civilinis kodeksas: 4.82 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė <...> 3. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip pranešti bendrijos gyventojui apie mokamą sumą už patarnavimus? Pakabinti skelbimų lentoje, ar kiekvienam įmesti į dėžutę? (2011-10-21) komentarų: 0 peržiūrų: 2189

Kabinant skelbimų lentose mokesčių suvestines, pažeidžiate asmens teises į privatumą. Tai draudžia LR ir ES teisės aktai. Rekomenduojame mokesčių lapelius mesti į pašto dėžutes individualiai kiekvienam patalpų savininkui. Atsakė: Remigijus
susijęs klausimas

Ar naujai įsisteigusi bendrija panaikina individualias gyventojų sutartis ir prisiima skirstyti tiekėjų teikiamų paslaugų išlaidas? (2010-10-15) komentarų: 0 peržiūrų: 2172

Ar naujai įsisteigusi bendrija panaikina individualias gyventojų sutartis ir prisiima skirstyti tiekėjų teikiamų paslaugų išlaidas? Jeigu gyventojai yra sudarę individualias sutartis su tiekėjais, tada bendrijai šių paslaugų administruoti nereikia. Atsakė: Remigijus
susijęs klausimas

Ar namu bendrija privalo informuoti asmeni (atsiusti saskaita ar pranesima) , kad jis privalo tokia tai suma sumoketi uz tam tikra laikotarpi. (2010-09-08) komentarų: 0 peržiūrų: 2160

PRIVALO. Gyventojai turi būti informuojami apie renkamus mokesčius. Pranešimai arba sąskaitos įteikiamos individualiai kiekvienam butui. Atsakė: Remigijus
susijęs klausimas

Sveiki, buvo skelbta, kad keisis DNSB kiaupiamojo fondo įmokos suma pagal buto plotą [kv.m]. Tačiau niekur nerandu naujojo įstatymo patvirtinimo, t.y. kaip skaičiuoti kaupiamąjį fondą. Gal galite nurodyti kur jį rasti arba tiesiog parašyti kaip skaičiuoti? Ačiū. (2011-01-11) komentarų: 0 peržiūrų: 2102

Daugiau informacijos apie kaupiamųjų lėšų apskaičiavimo tvarką ir Vyriausybės nutarimą galite rasti čia: https://www.dnsb.eu/naujiena/31-vyriausybe-isleido-nutarima-del-kaupiamuju-lesu-apskaiciavimo-tvarkos
susijęs klausimas

Ar butina uz visus nelaiku sumoketus mokescius skaiciuoti delspinigius? Ar galima bendrijoje to atsisakyti? (2011-02-10) komentarų: 0 peržiūrų: 2090

Visuotinio susirinkimo kompetencija yra priimti sprendimus dėl nuostolių, atsiradusių dėl bendrijos ūkinės veiklos, dengimo ir žalos atlyginimo. DGNIPPSBĮ 10 str. Visuotinio susirinkimo kompetencija: <...> 17) priima sprendimus dėl nuostolių, atsiradusių dėl bendrijos ūkinės veiklos, dengimo ir žalos atlyginimo. Taigi, delspiningiai skaičiuojami visuotinio susirinkimo sprendimu arba LR Civiliniame kodekse nustatyta tvarka. Atsakė: Vilma
susijęs klausimas

Ar laiptines elektra ir lifto naudojimas ir atlyginimai buhalteriu ir pirmininkiu taip pat yra skaiciuojami pagal buto kvadratura. (2010-12-28) komentarų: 2 peržiūrų: 2089

Taip, visi mokesčiai bendrijoje yra renkamai pagal buto plotą. LR Civilinis kodeksas: 4.82 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė <...> 3. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. <...>
susijęs klausimas

Jeigu bendrija gauna nuolaidą paslaugoms (5 proc.), tai ar gali taikyti gyventojams normalų tarifą be (5 proc.) nuolaidos? (2011-02-28) komentarų: 1 peržiūrų: 2046

Negali. Rinkliavos mokesčius būtina rinkti tik tuos, kurie buvo nuspręsti susirinkime arba pagal faktą. Elektros išlaidos skaičiuojamos pagal faktą. Visos nuolaidos turėtų būti taikomos ir gyventojų mokesčiams. Bendrija negali gauti pajamų iš tarpininkavimo tarp tiekėjų ir bendrijos patalpų savininkų. Tokiu būdu skaičiuojami mokesčiai yra neteisingi. Atsakė: Remigijus