Konsultacijos Daugiabučių Namų Savininkų Bendrijoms (DNSB)

Konsultacijos / ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS / Darbų bendrijoje organizavimas

susijęs klausimas

Norėčiau pasiklausti dėl laiptinių valymo. Yra žmonių, kurie nevalo laiptinių ir nesilaiko grafiko, motyvuodami, kad tai ne jų reikalas. Ar yra DNSB koks nors teisinis aktas, numatantis kažkokią tai baudą ar dar kažką už laiptinės nevalymą? Ar galima imti baudą už pareigų nevykdymą, visa tai įforminant susirinkimo pagrindu.? Ačiū. (2010-07-20) komentarų: 3 peržiūrų: 3911

Teisę bausti teturi LR teisėsaugos institucijos. Bendrija šios galios neturi. Atsakė: Remigijus Jeigu neišeina bendrijoje susitarti dėl savanoriško laptinių valymo, sušaukite visuotinį narių susirinkimą ir nuspręskite samdyti valytoją laiptinėms valyti. Atsakė: Jonas
susijęs klausimas

Koks turi būti rengiamas projektas, norint apšiltinti galines namo sienas? (2015-06-09) komentarų: 2 peržiūrų: 3307

Jeigu apšiltinimas vyksta pagal atnaujinimo (modernizavimo) programą, t.y. naudojamos Europos paramos lėšos, statybos rūšis bus atnaujinimas (modernizavimas). Turi būti parengtas daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas (LR Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies Statinio projektas rengiamas: <...> 3) pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektas – pastato atnaujinimui (modernizavimui); toks projektas gali būti rengiamas pagal Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius projektus, pritaikytus konkretiems atnaujinamiems (modernizuojamiems) pastatams, arba pagal projektus, parengtus naudojant Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus;“ Tam turi pritarti dauguma gyvenamojo namo butų ir patalpų savininkų. Prieš projektavimą Savivaldybėje, 23-oje darbo vietoje (langelyje) privalu pateikti nustatytos formos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar po mano butu užsikimšusiu kanalizacijos vamzdžiu turi pasirūpinti bendrija ar aš pati? (2017-04-19) komentarų: 1 peržiūrų: 2957

Bendrijos veiklos organizavimo ir administravimo funkcijos pagal DGNKPPSBĮ 14 str. patikėtos pirmininkui: 6. Bendrijos pirmininkas atsako už:<...> 9) pastato (pastatų), jo (jų) priklausinių ir pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros organizavimą <...> Kanalizacijos vamzdis remiantis DGNKPPSBĮ 2 str. priklauso: 15. Pastato bendrojo naudojimo objektai: <...> 2) bendrosios pastato inžinerinės sistemos – pastato bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, dujų, šilumos, sanitarinės technikos ir kita įranga (įskaitant pastato elektros skydinę, šilumos punktą, šildymo ir karšto vandens sistemos vamzdynus ir radiatorius, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynus, rankšluosčių džiovintuvus) Pirmininkas, o ne Jūs privalo rūpintis kanalizacijos vamzdžio priežiūra. Lėšos dėl tokio objekto remonto turi būti paskirstytos pagal LR civilinį kodeksą: LR civilinis kodeksas 4.82 straipsnis. Butų ir kitų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip bendrijai taikyti Viešųjų pirkimų įstatymą? (2010-03-04) komentarų: 0 peržiūrų: 2640

Bendrija turi vadovautis viešųjų pirkimų įstatymu tik tada, kai ji naudoja lėšas pirkimams, kurios yra gautos iš valstybės ar struktūrinių ES fondų ir atitinka minėtame įstatyme perkančios organizacijos sąvoką. Viešųjų pirkimų įstatymas 4 straipsnis. Perkančioji organizacija 1. Perkančioji organizacija yra: 1) valstybės ar savivaldybės valdymo institucija; 2) viešasis ar privatusis juridinis asmuo, kuris atitinka šio straipsnio 2 dalies sąlygas; 3) šios dalies 1 punkte nurodytų institucijų ir (ar) 2 punkte nurodytų viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų asociacija; 4) šio įstatymo 70 straipsnio 1 dalies 2–4 punktuose nurodytos perkančiosios įmonės, veikiančios vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje. 2. Viešasis ar privatusis juridinis asmuo (išskyrus valstybės ar savivaldybių valdymo institucijas) yra perkančioji... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Pas mus yra DNSB. Name yra 60 butų - 4 laitinės, 2 laiptinių gyventojai nusprendė pasikeisti laiptinės duris uz savus pinigus, surinkome parasus , laiptineje visi sutiko sumoketi po 250lt. Kitos dvi laitinės nori, kad durys būtų pakeistos už bendrijos pinigus, bet bendrijoje tokių lėšų nėra. Ar gali tos dvi laiptinės pasikeisti duris už savus pinigus? (2010-12-09) komentarų: 0 peržiūrų: 2548

Jūsų bendrijoje blogai yra organizuojami darbai. Kitų dviejų laiptinių reikalavimas yra teisingas, kadangi reikėjo ne pirmos laiptinės "iš savų pinigų" duris taisyti, o rengti susirinkimą ir numatyti rinkliavas visoms durims sudėti. Tokiu atveju, jeigu bendrijos narių susirinkimas nepriima sprendimo bendram durų sudėjimui, reiktų priimti sprendimą, kad laiptinės duris dedasi kiekviena atskirai. Tokiu atveju Jūsų žingsnis dėti duris "iš savų" būtų pateisinamas. Ištaisyti padėti taip pat galima: Susirinkime nuspręskite rinkti iš dviejų laiptinių mokesčių, kurios neturi durų, tačiau jas nori sudėti. Šie mokesčiai negali paliesti dviejų laiptinių, kurios susidėjo duris pačios. Buhalteriui rekomenduotume sukurti atskiras sintetines sąskaitas apskaitoje ir jose surinkti dviejų laiptinių (kurios neturi durų) sumas mokesčių pavidalu. Pasikartosime - šie mokesčiai NEGALI... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip geriau organizuoti įmonės pasirinkimą tam tikriems darbams bendrijoje atlikti? (2011-10-01) komentarų: 1 peržiūrų: 2500

Pirmininko pagrindinis darbas yra organizuoti darbus bendrijoje. Parinkus įmonę darbui atlikti dažnai yra prisiimama atsakomybė ir už tos įmonės darbų atlikimo parametrus: kainą, kokybę ir pan. Dėl šios ypatybės rekomenduojame pirmininkams įmonės pasirinkimo klausimą atiduoti svarstyti bendrijos narių susirinkimui. Jeigu pasiūlymų yra labai daug, vienas iš atrankos modelių būtų toks: 1.) Viešai paskelbiama apie įmonės paieškas ir žmonėms pasakoma, kad visi gyventojų surinkti įmonių pasiūlymai yra laukiami. 2.) Valdybos susirinkime yra svarstomi visi gauti pasiūlymai ir atmetami netinkami pasiūlymai. Priežastis būtina motyvuoti valdybos narių susirinkimo protokole. 3.) Tinkamus pasiūlymus ir pasiūlymus, kuriuos buvo sunku "atmesti" būtina paskelbti bendrijos nariams šaukiant susirinkimą. 4.) Bendrijos narių susirinkime teikti pasiūlymus svarstyti. 5.) Atrenkamas daugiausiai balsų gavęs... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Žemė po daugiabučiu yra valstybinė, ne bendrijos. Tačiau valstybė nefinansuoja želdinių priežiūros ir pan., išlaidų. Ar gali bendrija įsigyti pvz. žoliapjovę, augalų genėjimo žirkles ir pan. iš bendrijos lėšų? (2010-05-23) komentarų: 0 peržiūrų: 2359

Tokius priežiūros darbus ir pirkinius ar jų sudaromas pinigų sumas, reikia numatyti bendrijos narių susirinkime. Bendrija gali įsigyti tvarkai palaikyti reikalingą įrangą. Bendrijų praktikoje nusistovėjo taip, kad bendrijos perka kiemo priežiūros įrangą ir prisižiūri patys, nekreipdami dėmesio kam priklauso žemė. Savaime suprantamas dalykas, kad niekas nenori gyventi netvarkingoje aplinkoje. Atsakė: Remigijus
susijęs klausimas

Jei bendrijoje atliekami stambus darbai ar privaloma skelbti konkursa kas atliks tuos darbus? (2011-07-09) komentarų: 0 peržiūrų: 2142

Darbų organizavimo darbus atlieka bendrijos pirmininkas pagal darbo sutartį. Konkurso organizavimas nėra būtinas, jeigu leidžia bendrijos narių susirinkimas. Galima svarbių darbų organizavimą supaprastinti deleguojant patiems gyventojams rangovo paieškos darbus ir perleidžiant rangovo parinkimą. Tokiu atveju to darbo nėra tiek daug. Atsakė: Remgijus
susijęs klausimas

Gyvenu pirmame namo aukšte. Ar aš viena turiu valyti pirmo aukšto laiptinę? (2010-11-21) komentarų: 1 peržiūrų: 2041

Visi bendrųjų patalpų valymo darbai turėtų būti tvarkomi bendru susitarimu, solidariai, draugiškai. Teisės aktų tokiems klausimams spręsti nėra. Čia turėtų suveikti "sveikas protas" ir nuovoka. Suprantame, kad ne su visais žmonėmis įmanoma pasiekti susitarimą tokiais klausimais. Atsakė: Remigijus
susijęs klausimas

Ar bendrija privalo turėti patvirtintas bendrojo naudojimo objektų paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimo taisykles. (2015-06-02) komentarų: 2 peržiūrų: 1988

Aplinkos ministerija patvirtino pavyzdines pirkimų taisyklės, todėl jos nėra privalomos, tačiau siekiant užtikrinti skaidrumą bendrijoje rekomenduojame jas pasitvirtinti visuotiniame susirinkime. Aplinkos ministerijos patvirtintas pavyzdines pirkimų taisykles rasite paspaudę šią nuorodą: http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=16659