Konsultacijos Daugiabučių Namų Savininkų Bendrijoms (DNSB)

Konsultacijos / BENDRIJOS NARIAI / Kiti bendrijos narystės klausimai

susijęs klausimas

Bendrijai priklauso 12 butų, o šildymo punktu naudojasi dar 7, kurie nebepriklauso bendrijai. Parašiau prašymą, kad noriu išstoti iš bendrijos, bet gavau pirmininko atsakymą, kad bendrija nusprendė, kad negaliu išstoti. Ar privalėjo tenkinti mano prašymą? (2011-02-24) komentarų: 0 peržiūrų: 2816

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. gruodžio 21 d. nutarime konstatuota, jog „Daugiabučių namų gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkai, įsteigdami bendriją bendrajai dalinei nuosavybei valdyti ir naudoti, realizuoja konstitucinę teisę vienytis siekiant tam tikro bendro tikslo. Ši konstitucinė teisė, <...>, gali būti įgyvendinama tik asmens laisva valia. Todėl ir narystė daugiabučių namų savininkų bendrijoje turi būti grindžiama savanoriškumo principu. Įstatyme reguliuojant tokių bendrijų steigimą, veiklą, narystės santykius būtina, kaip ir bet kurio kito susivienijimo atveju, paisyti Konstitucijos 35 straipsnio 2 dalies reikalavimo, kad niekas, t. y. joks fizinis asmuo, taip pat fizinių asmenų junginys, negali būti verčiamas priklausyti kokiai nors bendrijai, politinei partijai ar asociacijai. Taigi tam tikrai daugiabučių namų patalpų savininkų daliai nusprendus įsteigti bendriją, kiti savininkai... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kokias teises turi butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai (ne bendrijos nariai)? (2011-01-14) komentarų: 0 peržiūrų: 2532

Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų (ne bendrijos narių) teisės nustatytos Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 21 straipsnio 4 dalyje: "4. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai turi teisę: 1) be balsavimo teisės dalyvauti bendrijos visuotiniame susirinkime, teikti pasiūlymus ir gauti informaciją bendrijos veiklos ir valdymo klausimais; 2) įstoti į bendriją; 3) įstatymų nustatyta tvarka disponuoti jiems priklausančia bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų dalimi; 4) gauti informaciją apie nustatytas įmokas bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektams išlaikyti ir išsaugoti (remontuoti), kaupiamąsias lėšas pastatui (pastatams) atnaujinti, taip pat apie kitas su pastato (pastatų) priežiūra ir naudojimu susijusias įmokas; 5) reikalauti, kad bendrijos valdymas ir bendrojo naudojimo objektų naudojimas ir priežiūra užtikrintų butų ir kitų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kur turėčiau kreiptis,jai pirmininkė atsisako išregistruoti iš bendrijos į teisininką, advokatą ? (2010-06-07) komentarų: 1 peržiūrų: 2325

Pirmiausia galėtumėte pasidomėti ar bendrijos įstatuose yra numatyta išstojimo iš bendrijos narių tvarka. Jeigu ji nėra nustatyti, tai paprasčiausiai pateikite prašyma bendrijos pirminikui išstoti iš bendrijos. Jūs turite teisę tą padaryti ir ji negali būti niekaip suvaržyta. Būtina paminėti, kad kai teiksite pirmininkei prašymą, tai teikite dvi kopijas, ant vienos ji privalo parašyti GAUTA, datą ir pasirašyti ir ta kopiją Jūs pasiimkite sau. Tokiu būdu Jūs turėsite įrodymą, kad pateikėte prašymą ir automatiškai būsite išstojusi iš bendrijos. DGNKPPSB Įstatymas: 21 straipsnis. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teisės ir pareigos, susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu <...> 5. Bendrijos nariai papildomai turi teisę: 1) balsuoti bendrijos visuotiniame susirinkime, teikti... (skaityti viską)