Konsultacijos Daugiabučių Namų Savininkų Bendrijoms (DNSB)

Konsultacijos / KITI KLAUSIMAI / PATARIMAI (LABAI LABAI ilgi klausimai)...

susijęs klausimas

Ką daryti, jeigu stogo padėtis avarinė, o gyventojų susirinkimas nusprendė neremontuoti stogo? (2010-08-20) komentarų: 0 peržiūrų: 4182

Jūs teisingai pasakėte, kad stogas yra bendrojo naudojimo konstrukcija. DGNKPPSB Įstatymas: 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos <...> 4. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektai – pastato bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės pastato konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė techninė ir kita įranga, taip pat kitas turtas, priklausantis daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise. <...> Civilinis kodeksas: 4.82 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė 1. Butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. <...> Taip pat teisingai pastebėjote, kad už stogo remontą turi mokėti visi... (skaityti viską)
susijęs klausimas

1.Mane isrinko nauju bendrijos pirmininku, kokia tvarka tureciau perimti visa veikla? 2. Ar naujas pirmininkas atsako uz seno pirmininko finansine veikla? 3. ar bendrijoje buhalteris yra privalomas ? (2011-10-24) komentarų: 2 peržiūrų: 3908

Kadangi klausėte iškart keliais klausimais - perkeliame Jūsų klausimą į labai labai įlgų klausimų skyrių. Įsiregistravus pirmininkui VĮ Registrų centre Jūs turite pareikalauti žodžiu (jei geranoriškai) ar raštu perduoti Jums visus bendrijos dokumentus, antspaudą, įstatų originalą, registravimo pažymėjimą ir t.t. Perėmus dokumentaciją galite inicijuoti veiklos patikrinimą ir tokiu atveju sužinosite ar nebuvo neteisėtos veiklos. Jūs už buvusio pirmininko neteisėtą veiklą neatsakote. Aptikus pažeidimus kreipiatės į atitinkamas instancijas. Buhalteris bendrijoje yra privalomas. Bendrijos pirmininkas buhalterijos tvarkyiti negali. DGNKPPSB Įstatymas: 17 straipsnis. Bendrijos buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė 1. Bendrijos buhalterinę apskaitą, jos organizavimą ir tvarkymą, bendrijos finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą nustato įstatymai ir kiti teisės aktai. <...> Buhalterinės... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Laba diena, Mes vadovaujamės tik įstatymu.Teisingai.Tačiau logikos ir sveiko proto institucijos pamirštos.Sakykite prašau,kodėl aš kaip bendrijos narys turiu daugiau moketi administracijos išlaikymui,turėdamas didesnį gyv.plotą?Tai lyg ir turėtų pagerėti jų darbas mano atžvilgiu.Ar aš galiu daugiau reikalauti iš jų?Kur logika?Ar mokėdamas didesnę dalį pinigų kaupiamoms lėšoms pagal plotą ir vėl mes liekame lyg ir ta melžiama karvė...Kur logika?Galu gale tai ir apgavystė.Juk atlyginimai,bei kaupiamos lėšos turėtų būti lygios visiems butams paskirstytos vienodai.Kai darbdavys moka darbuotojui daugiau,tai jis ir reikalauja daugiau ir nori matyti rezultatą.Labai norėčiau gauti protingų žmonių pasisakymų.Dėkui. (2010-09-17) komentarų: 13 peržiūrų: 3304

Nuomonė [1]: Mes Jūsų klausima pakomentuosime labai paprasta situacija: Tarkim aš esu milijonierius, kuris nusipirko Jūsų name 99 butus (iš 100) ir registrų centre užregistravo, kaip vieną butą. Likusiame bute gyvenate Jūs 1 (iš 100). Galutiniame rezultate gauname, kad name yra DU BUTAI. Jūsų ir mano. Namo stogo remontui reikia surinkti 50 000 Lt sumą, kurios pusę reikėtų sumokėti Jums. Dabar Jūs mokate pagal butų skaičių. Jeigu mokėtumėte pagal patalpų plotus, šios problemos išvengtumėte. „Kur logika?Ar mokėdamas didesnę dalį pinigų kaupiamoms lėšoms pagal plotą ir vėl mes liekame lyg ir ta melžiama karvė...“ Nuomonė [2]: Labai gerai, kad vadovaujatės įstatymu. Įstatymas numato, kad bendrijos renkami mokesčiai turi būti paskirstyti proporcingai nuo turto dalies bendrojoje nuosavybėje. Pavyzdžiui, jeigu reikalingas namo remontas, tai ir į kaupimo fondą didesnio ploto butą... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar turėjo teisę bendrijos pirmininkas suremontuoti-naujai pakloti ( namo-6 laiptinių, )šaligatvį, kurio preliminari vertė apie 17000-18000 lt surinkęs iš 100 namo gyventojų ( bendrijos narių apie 60) 78 -80 parašų, kad bus naujai paklotas šaligatvis, kuris yra savivaldybės žinioje. Namas neturi detaliojo plano, žemė neišpirkta. Ant sąrašo, kuriame pasirašė gyventojai, kad sutinka, jog būtų remontuojamas šaligatvis, buvo parašyta, kad šie darbai bus atliekami iš bendrijos lėšų. Susirinkimo-nebuvo, balsavimo raštu-nebuvo. (2011-10-19) komentarų: 0 peržiūrų: 3227

Pirmininkas atlikti tokio remonto teisės neturėjo. Civilinis kodeksas: 4.83 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų teisės ir pareigos naudojantis bendrąja daline nuosavybe <...> 4. Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas šio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka. <...> Visos bendrijos lėšos privalo būti naudojamos pagal jų funkcinę paskirtį. Lėšų naudojimas turi atitikti LR teisės aktus ir turi būti pagrįstas buhalterinės apskaitos dokumentais. DGNKPPSB Įstatymas: 25 straipsnis. Bendrijos lėšos 1. Bendrijos lėšas sudaro: 1) tikslinės butų ir kitų patalpų (pastatų)... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrija turi 416 nariu. paskelbus visuotinis susirinkima, surirenka vos 50 nariu. O pagal istatus reikia 152. Susirinkimas neivyksta, skelbiamas pakartotinis, kuris ir vel neivyksta del nariu neatvykimo. Trecia karta susirinkimas ivyksta tik dalyvaujant pirminininkui ir valdybos nariams. Metai is metu nezinom ka ten ta valdyba priima, ir esame labai nepatenkinti tokia situacija, ir norime keisti tokius istatus . Kaip teisetai pakeisti istatuose punkta, kad susirinkimui ivykti uztenka tokio skaiciaus nariu kiek atvyksta i susirinkima ? (2010-07-16) komentarų: 1 peržiūrų: 3088

Tokio pakeitimo nepadarysite, nes jis bus NETEISĖTAS. Visada spręsti gali tik dauguma. Pirmą kartą nesusirinkus kvorumui, tai yra 209 nariams, per pakartotinį susirinką užtenka, kad susirinktu tik 105 bendrijos nariai. DGNKPPSB Įstatymas: 11 straipsnis. Visuotinio susirinkimo šaukimo ir organizavimo tvarka. Sprendimų priėmimas <...> 2. Pranešimą apie šaukiamą visuotinį susirinkimą šio straipsnio 1 dalyje nurodytas susirinkimo organizatorius (iniciatorius) turi ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos paskelbti bendrijos skelbimų lentoje arba kitose gerai matomose vietose, nurodyti susirinkimo vietą, datą ir laiką, kartu paskelbti susirinkimo darbotvarkę ir siūlomų sprendimų projektus arba nurodyti vietą, kur ir kokiu laiku galima susipažinti su sprendimų projektais. Jeigu visuotinio susirinkimo darbotvarkėje numatyta rinkti ar atšaukti bendrijos valdymo organą, keisti bendrijos įstatus ar... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Esu bendrijos pirmininkė, tačiau pardaviau buta ir noriu atsisakyti pirmininko pareigų, tačiau niekas iš bendrijos narių nesutinka buti pirmininku, ivyko 3 susirinkimai (likviduoti bendrijos nenori). Ką galėčiau šiuo atveju daryti, pareigų eiti nenoriu (lieku gyventi kaip nuomininkė tame pačiame bute). (2011-07-17) komentarų: 0 peržiūrų: 2903

Nedarykite nieko prieš savo valią. Suprantama, kad pareigos yra atsakingos, tačiau gyventojai turi suprasti ir Jus. Galite įgaliotam bendrijos nariui, su kuriuo pasirašėte darbo sutartį, pateikti prašymą išeiti iš darbo. DGNKPPSB Įstatymas: 10 straipsnis. Visuotinio susirinkimo kompetencija 1. Visuotinis susirinkimas: 1) keičia bendrijos įstatus; 2) renka ir atšaukia bendrijos pirmininką (valdybos narius); 3) renka ir atšaukia revizijos komisijos narius arba revizorių ir tvirtina revizijos komisijos arba revizoriaus darbo tvarkos aprašą; <...> 6) įgalioja vieną iš bendrijos narių bendrijos vardu pasirašyti darbo sutartį su bendrijos pirmininku, nustato bendrijos pirmininko darbo apmokėjimo sąlygas ir darbo užmokestį, jeigu bendrijos įstatuose nenustatyta kitaip; <...> Jums atsistatydinus, laikinai pirmininko pareigas gali eiti vienas iš bendrijos narių. ... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijos nesame įkūrę, viską administruoja "Butų ūkis". Viena namo gyventoja iškvietė meistrus, kad suremontuotų blokinio namo siūles. Pagal užpildytų prašymų skaičių remonto pageidavo 14 butų, 31 butas nepageidavo (name iš viso 45 butai). Remonto išlaidų sąmata gyventojams asmeniškai nebuvo pateikta, bet remontas buvo atliktas. Po remonto gavome nepagrįstai "išpūstas" sąskaitas, paskaičiuotas pagal butų plotus. Už remonto priėmimo darbus pasirašė ta pati namo gyventoja (be jokio statuso pirmininkauti ar administruoti). Kiti namo gyventojai to net nežinojo. Triukšmas kilo gavus sąskaitas. Ar visi namo gyventojai privalo mokėti už taip organizuotą remontą?++ (2011-08-25) komentarų: 0 peržiūrų: 2838

13 balsų iš 45 tikrai neturėtų spręsti namo remonto darbų atlikimo, tačiau namo techninis prižiūrėtojas yra savivaldybės priskirtas administratorius, kuris piržiūri Jūsų namą visapusiškai. Jam yra suteikta teisė organizuoti planinius darbus pagal namo techninės būklės situaciją iš pastoviai renkamų Nuolatinės techninės priežiūros išlaidų. Tikslinių įmokų ir kaupimo lėšos privalo būti sprendžiamos susirinkime, kuris turi turėti dalyvių sąrašus ir protokolą. Jo kaip supratome Savivaldybės administratorius neturi. Bandykite kreiptis į savivaldybę ir reikalauti jos išaiškinimo dėl tokios situacijos. Mažai galime padėti Savivaldybių administratorių veiklos klausimas. Kurkite bendriją, nes jeigu bendrija yra tinkamai žmonių valdoma, tai yra daug efektyvesnis namo valdymo būdas. Jeigu reiktų pagalbos bendrijos įkūrimo klausimais - kreipkitės. Atsakė: Remigijus Į... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ką daryti, jeigu bendrijoje mokesčius skaičiuoja "pagal butą"? (2010-10-01) komentarų: 0 peržiūrų: 2791

Taip mokesčių rinkti NEGALIMA. Mokesčių rinkimas "pagal butą" yra neteisėtas, kadangi įstatymai nurodo kitokią rinkliavą - proporcingai daliai bendrijoje nuosavybėje arba kitaip "pagal kvadratūrą". Civilinis kodeksas: 4.82 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė <...> 3. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. <...> Įspėkite pirmininkę raštu, kad skaičiuojant mokesčius ne pagal teisės aktus, Jūs jų nemokėsite. Taip pat raštu reikalaukite paaiškinti kokiu teisiniu pagrindu Jums yra skaičiuojami mokesčiai kitokiu būdu, nei numato bendrijos įstatai. Dėl pirmininko veiklos kontrolės Skyrelyje apie mokesčius bendrijoje galite paskaityti daugiau atsakymų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Neseniai pirkau butą, persirašinėju visas sutartis, bendrijos nare dar netapau. Kiek suprantu, tokius bendrus mokesčius kaip eksploatacinės išlaidos ar administravimas aš mokėti privalau. Bet ar privalau, nebūdama bendrijos nare, mokėti kaupiamasias lėšas ar už bendrijos interneto svetainę? Ar galiu reikalauti, kad bendrijos pirmininkas paaiškintu, už kokį žemės sklypo tvarkymą turiu mokėti? Arba kodėl tokios didelės elektros sąnaudos bendroms reikmėms? Sumos yra tikrai nemažos, bet ar nebūdama bendrijos nare, turiu teisę gauti paaiškinimą? (2010-07-08) komentarų: 0 peržiūrų: 2699

Mokesčius mokėti privalo visi patalpų savininkai, jeigu jie yra priskaičiuojami remiantis LR teisės aktais. Jeigu matote, kad elektros energijos išlaidos bendram apšvietimui yra labai didelės, tada yra didelė tikimybė, kad kažkas tą elektrą "pasisavina" arba bendrijoje yra BLOGAI vedama elektros energijos apskaita. Atsakė: Remigijus Atsakymus pateiksime į kiekvieną klausimo dalį atskirai: Ar privalau, nebūdama bendrijos nare, mokėti kaupiamasias lėšas ar už bendrijos interneto svetainę? Bendrijos mokesčius Jūs privalote mokėti nepriklausomai, esate bendrijos narė ar ne. DGNKPPSB Įstatymas: 21 straipsnis. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teisės ir pareigos, susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu 1. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teisės ir pareigos, susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės teisės... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip Jus pakomentuotumet toki fakta.Pas mus name,kuriame yra bendrija,ivyko patikrinimas,ir bendrijos pirmininkas cituoju,,bendrijos pirmininkui surasytas nurodymas ...kaip gerinti padeti,,,,ir taikyta istatymu numatyta administracine nuobauda,,.Bendrijos pirmininkas ta nuobauda isdalino visiems butams,be jokio susirinkimo sprendimo.Ar tai teiseta?kokie turetu buti musu tolesni veiksmai?ar galima apskusti toki pirmininko sprendima ar vykdyma,neduodant i teisma?kas visa tuo galetu susidometi?finansiniu nusikaltimu tyrimai?patarkit+ (2010-10-24) komentarų: 0 peržiūrų: 2471

Reikia ieškoti priežasčių, dėl ko buvo skirta bauda, o ne gilintis kam ji buvo skirta. Jeigu bauda buvo skirta dėl pirminino aplaidumo - pirmininkas turėtų tai padengti. Jeigu bauda buvo skirta dėl namo sprendimų susirinkimuose - namas baudą ir padengia. Jeigu nuobauda buvo skirta atradus pažeidimų, nors ir pirmininkas ir buhalterė ir revizorius tos klaidos nerado - tokiu atveju vėl namas dengia šią baudą. Atsakė: Remigijus Bendrijų valdymo organų veiklos kontrolę vykdyo miesto savivaldybės paskirtas atsakingas asmuo. DGNKPPSB Įstatymas: 20 straipsnis. Bendrijos veiklos viešoji priežiūra ir kontrolė 1. Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą atlieka savivaldybės. 2. Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo turi teisę kontroliuoti, kaip bendrijos valdymo organai atlieka pagal šį įstatymą jiems priskirtas... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Vieno buto savininkas nera bendrijos narys,Jis,neprisideda nei pinigais ,nei savo darbu prie bendru patalpu remontu ,prieziuros ir kt. Uz ji dirba ir moka bendrijos nariai.Ka patartumete. (2010-06-01) komentarų: 0 peržiūrų: 2454

Bendrijos nustatytus mokesčius privalo mokėti visi patalpų savininkai nepriklausomai, yra jie bendrijos nariai ar ne. DGNKPPSB Įstatymas: 21 straipsnis. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teisės ir pareigos, susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu 1. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teisės ir pareigos, susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu, yra nustatytos Civiliniame kodekse, šiame ir kituose įstatymuose, teisės aktuose ir bendrijos įstatuose. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose teisės aktuose nustatytos butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų pareigos, susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu, yra lygios neatsižvelgiant į tai, ar butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai yra bendrijos nariai, ar... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Pateikus jūsų atsakymą dėl lifto remontui renkamos sumos išdalintos vienodai visems butams, buvo surengtas susirinkimas, kuriame vėl raginama rinkti taip pat, nes, cituoju "Bendrijų nuostatai leidžia interpretuoti LR įstatymus savo nuožiūra, kaip patogiau ir tos interpretacijos yra aukščiau visokių ten įstatymų". Žodžiu, Lietuvos Respublikos įstatymai bendrijoje negalioja! Ar taip galima? Kas tai per nuostatai aukštesni nei LR įstatymai? (2010-09-23) komentarų: 1 peržiūrų: 2425

Jūs klausėte: "Lifto kapitaliniam remontui susirinkime visą sumą padalijo vienodą iš butų skaičiaus, o ne iš buto ploto, nors ką tik perskaičiau, kad mokesčiai privalo būti skaičiuojami pagal butų plotą. Kaip elgtis?" 2010-08-25 mes į jūsų klausimą atsakėme taip: "Siūlytume inicijuoti susirinkimą ir naujai svarstyti pinigų rinkimo lifto kapitaliniam remontui klausimą ir jame nurodyti, kaip bus renkamos įmokos. DNSB įstatymas nurodo, jog visos išlaidos susijusios su bendrojo naudojimo objektais privalo būti skaičiuojamos pagal daugiabučio namo butų savininkų turimą buto plotą. Šiuo atveju lifto kapitaliniam remontui mokesčio priėmimo sprendimas yra negaliojantis, nes neatitinka įstatymo. Jeigu techniškai neįmanoma liftu naudotis kituose aukštuose (liftas ten nestoja ir lifto durys nesidarinėja arba yra užrakintos), galima neskaičiuoti lifto mokesčių tiems butams, kuriems... (skaityti viską)