Konsultacijos Daugiabučių Namų Savininkų Bendrijoms (DNSB)

Konsultacijos / REVIZORIUS / Revizijos atlikimas

susijęs klausimas

Ką reikia daryti, kad būtų pradėtas namo bendrijos revizija ar auditas? (2010-10-19) komentarų: 1 peržiūrų: 5091

Norint, kad būtų atlikta revizija ar auditas Jūsų bendrijoje, Jums reikia pateikti prašymą su daugiau kaip penktadalio bendrijos gyventojų parašais bendrijos revizijos komisijai (revizoriui). Norint, kad būtų atliktas nepriklausomas auditas, Jums reikia surengti visuotinį susirinkimą ir priimti sprendimą dėl bendrijos finansinio audito atlikimo. DGNKPPSB Įstatymas: 10 straipsnis. Visuotinio susirinkimo kompetencija 1. Visuotinis susirinkimas: <...> 5) gali priimti sprendimą dėl bendrijos finansinio audito atlikimo; <...> 17) priima sprendimus dėl nuostolių, atsiradusių dėl bendrijos ūkinės veiklos, dengimo ir žalos atlyginimo. 2. Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus ir kitais pagal bendrijos įstatus jo kompetencijai priskirtais klausimais. 18 straipsnis. Bendrijos revizijos komisija (revizorius) <...> 3. Bendrijos revizijos komisija (revizorius): 1) tikrina bendrijos ūkinę finansinę... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar reikalinga DNSB daryti metinę ūkinės finansinės veiklos reviziją ? (2010-10-05) komentarų: 1 peržiūrų: 3467

Tikslinga vien dėl to, kad revizija atlieka teisėtas bendrijos kontrolės ir informavimo funkcijas. Praktika rodo, kad tos bendrijos, kurios neturi revizorių dažnai susiduria su garsiai nuskambančiais pirmininkų ir buhalterių savivalės atvejais. DGNKPPSB Įstatymas: 18 straipsnis. Bendrijos revizijos komisija (revizorius) <...> 3. Bendrijos revizijos komisija (revizorius): 1) tikrina bendrijos ūkinę finansinę veiklą; 2) finansiniams metams pasibaigus, atlieka bendrijos ūkinės finansinės veiklos ir finansinių ataskaitų patikrinimą (auditą), jas vertina ir savo išvadas pateikia bendrijos pirmininkui (valdybai) ir visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui); <...> Atsakė: Remigijus
susijęs klausimas

Laba diena, norėčiau sužinoti, ar DNSB narys turi teisę užsakyti atlikti bendrijos finasinės veiklos auditą? (2011-06-14) komentarų: 1 peržiūrų: 3391

Remiantis DGNKPPSBĮ 10 str. sprendimas bendrijoje atlikti finansinės veiklos auditą yra priimamas visuotiniame susirinkime, taigi vienas asmuo to nuspręsti negali. DGNKPPSBĮ 10 str.: 1. Visuotinis susirinkimas: <...> 5) gali priimti sprendimą dėl bendrijos finansinio audito atlikimo; <...> Atsakė: Vilma
susijęs klausimas

Ar gali revizorius tikrinti bendrijos ūkinę finansinę veiklą nedalyvaujant visiems revizijos komisijos nariams ? (2010-05-11) komentarų: 0 peržiūrų: 3069

Laba diena. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties savininkų bendrijų įstatymo (toliau - įstatymas) 18 str. 1 d. yra nurodyta, kad revizijos komisiją turi sudaryti ne mažiau kaip trys komisijos nariai. Šiuo atveju pagrindinė sąlyga yra tenkinama, t.y. Jūs esate išrinktos trys narės atlikti revizijai. DGNKPPSB Įstatymas: 18 straipsnis. Bendrijos revizijos komisija (revizorius) 1. Bendrijos revizijos komisijos narius (revizorių) renka ir atšaukia visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Revizijos komisijoje turi būti ne mažiau kaip trys komisijos nariai. <...> Pažeidę ar nusikaltę tikrai nebūsite - patikrinimas lieka patikrinimu ir jie niekaip nekenkia. Revizijos komisijos pirmininkė elgiasi labai neatsakingai, jeigu nenurodo rimtos priežasties, kodėl atsisako tikrinti. Revizijos komisija (pilna sudėtimi ar nepilna) gali dirbti savo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar būtina revizoriui tikrinti darbo laiko apskaitos žiniaraščius ? (2010-03-04) komentarų: 0 peržiūrų: 2958

Revizorius gali tikrinti visus namo dokumentus. Jeigu revizorius pasitiki, kad su darbo laiko apskaitos žiniaraščiais (tabeliais) yra viskas gerai. DGNKPPSB Įstatymas: 18 straipsnis. Bendrijos revizijos komisija (revizorius) <...> 3. Bendrijos revizijos komisija (revizorius): 1) tikrina bendrijos ūkinę finansinę veiklą; 2) finansiniams metams pasibaigus, atlieka bendrijos ūkinės finansinės veiklos ir finansinių ataskaitų patikrinimą (auditą), jas vertina ir savo išvadas pateikia bendrijos pirmininkui (valdybai) ir visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui); 3) privalo atlikti neeilinį bendrijos ūkinės finansinės veiklos patikrinimą (auditą), jeigu to reikalauja daugiau kaip penktadalis bendrijos narių; <...> Atsakė: Remigijus
susijęs klausimas

Ar gali revizorius tikrinti namo bendrijos dokumentus savo namuose nedalyvaujant namo pirmininkui? (2010-03-03) komentarų: 2 peržiūrų: 2715

Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties savininkų bendrijų įstatyme (toliau - įstatymas) nėra numatyta revizoriaus darbo vieta. Revizorius turi teisę tikrinti namo bendrijos dokumentus savo pasirinktoje vietoje, t.y. jo darbo vietos pasirinkimas negali būti ribojamas. Remiantis minėtu įstatymu pirmininkas neturi teisės riboti veiklos patirkinimą atliekančio revizoriaus įgaliojimus ar kitaip trukdyti jo darbą. Minimoje situacijoje namo pirmininkas gali dalyvauti revizijos atlikime tik pareikalavus revizoriui, t.y. paprašius pateikti paaiškinimus arba reikalingus dokumentus. DGNKPPSB Įstatymas: 18 straipsnis. Bendrijos revizijos komisija (revizorius) <...> 4. Bendrijos valdymo organas privalo pateikti revizijos komisijai (revizoriui) arba auditoriui paaiškinimus ir visus patikrinimui (auditui) atlikti reikalingus dokumentus. Bendrijos valdymo organui draudžiama riboti bendrijos ūkinės finansinės... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar naujai išrinkta bendrijos revizijos komisija gali prašyti ankstesnių metų dokumentų patikrinimui? (2011-04-14) komentarų: 0 peržiūrų: 2707

Taip, gali, revizorius patikrina visus reikalingus dokumentus už laikotarpį kuriam atliekama revizija. DGNKPPSBĮ 18 str. <...> 3. Bendrijos revizijos komisija (revizorius): 1) tikrina bendrijos ūkinę finansinę veiklą; 2) finansiniams metams pasibaigus, atlieka bendrijos ūkinės finansinės veiklos ir finansinių ataskaitų patikrinimą (auditą), jas vertina ir savo išvadas pateikia bendrijos pirmininkui (valdybai) ir visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui); 3) privalo atlikti neeilinį bendrijos ūkinės finansinės veiklos patikrinimą (auditą), jeigu to reikalauja daugiau kaip penktadalis bendrijos narių; 4) jeigu bendrija jungia kelis daugiabučius namus, privalo patikrinti pavienio daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas ir jų panaudojimą, kai to pareikalauja daugiau kaip penktadalis to daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų. Šiuo atveju bendrijos revizijos komisija... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kur reikia kreiptis jei mūsų mieste nėra tokios tarnybos,kurie tikrintų kaip daugiabučiuose laikomasi įstatymų ir kodėl mūsų name apskaičiuojami žmonės?O gal ,kad didžiuose butuose gyvena įtakingesni žmonės?Ačiū. (2010-09-17) komentarų: 0 peržiūrų: 2211

Atlikite name reviziją arba auditą pasikviesdami neutralius/nesuinteresuotus tikrintojus. Bendrijos mokesčių skaičiavimas, žmonių skaičiui yra netikslingas ir neteisingas. Bendrijos mokesčiai turi būti skaičiuojami pagal buto plotą. Nuo prielaidų įvertinimo susilaikysime. Atsakė: Remigijus Kiekvieno miesto savivaldybėje privalo būti paskirtas priežiūros ir kontrolės vykdytojas, kuris tikrina bendrijos valdymo organų veiklą. Vietos savivaldos įstatymas: 6 straipsnis. Savarankiškosios savivaldybių funkcijos Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos: <...> 42) butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūra ir... (skaityti viską)