Konsultacijos Daugiabučių Namų Savininkų Bendrijoms (DNSB)

Konsultacijos / REVIZORIUS / Revizoriaus atleidimas / atsistatydinimas

susijęs klausimas

Kaip revizorius turi atsistatydinti (savo iniciatyva) iš jam pavestų pareigų? (2010-07-28) komentarų: 1 peržiūrų: 2402

Revizorių renka ir atšaukia bendrijos nariai susirinkimo metu. DGNKPPSB įstatyme nėra numatyta revizijos komisijos nario atsistadydinimo tvarka. Tokia tvarka gali būti numatyta bendrijos įstatuose ar revizijos komisijos darbo tvarkos apraše. Taip pat būtina paminėti, kad minėtame įstatyme yra numatyta bendrijos valdybos nario teisė atsistatydinti iš pareigų apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjus bendrijos valdybą. DGNKPPSB Įstatymas: 15 straipsnis. Bendrijos valdybos sudarymas <...> 4. Bendrijos valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs bendrijos valdybą. Taikant įstatymo analogijos principą, teikiame išvadą, kad revizijos komisijos narys turi teisę atsistatydinti iš savo pareigų apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs bendrijos pirmininką, jeigu bendrijos įstatuose... (skaityti viską)