Konsultacijos Daugiabučių Namų Savininkų Bendrijoms (DNSB)

Konsultacijos / BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS / Susirinkimo balsavimai / dalyvių sąrašas

susijęs klausimas

Jei buto savininkas nori įgalioti savo artimą žmogų atstovauti jo interesus bendrijoje, ar tai turi būti notaro patvirtintas įgaliojimas? Ar toks įgaliotas žmogus gali būti renkamas į valdybą? Ačiū (2010-02-17) komentarų: 5 peržiūrų: 6290

Įgaliojimas nuo 2012-07-01 privalo būti patvirtintas notaro: DGNKPPSB Įstatymas: 4. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai turi teisę: <...> 9) įgalioti kitą asmenį atstovauti jų interesams palaikant santykius su bendrija ir jos valdymo organais dėl bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų naudojimo, valdymo, priežiūros ir atnaujinimo, nurodydami įgaliojimo terminą, teisių ir pareigų apimtį. Šis įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro; Įgaliotas asmuo į valdybą renkamas būti negali. Įstatymų nustatyta tvarka leidžia į valdybos narius rinkti tik bendrijos narius. DGNKPPSB Įstatymas: 15 straipsnis. Bendrijos valdybos sudarymas 1. Bendrijos valdybą sudaro bendrijos pirmininkas ir bendrijos valdybos nariai. Bendrijos pirmininkas yra bendrijos valdybos pirmininkas. Bendrijos valdybos narių skaičius nustatomas bendrijos įstatuose. Jis negali būti mažesnis kaip trys nariai. 2. Bendrijos valdybą renka... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Statybinė organizacija turi 48 butus, kitus 48 turi pavieniai asmenys. Kiek bendrijos narių susirinkime turi teisių statybinė organizacija? (2010-07-26) komentarų: 2 peržiūrų: 3320

Jūsų minima organizacija bndrijos narių visuotiniame susirinkime turi VIENĄ BALSĄ, likę atskiri pavieniai as menys PO VIENĄ BALSĄ. Viso 49 bendrijos narių balsai. DGNKPPSB Įstatymas: 11 straipsnis. Visuotinio susirinkimo šaukimo ir organizavimo tvarka. Sprendimų priėmimas <...> 9. Bendrijos visuotiniame susirinkime kiekvienas bendrijos narys turi po vieną balsą. Visų daugiabučio namo (daugiabučių namų) ir kitos paskirties pastatų savininkų susirinkime kiekvienas savininkas turi tiek balsų, kiek jam nuosavybės teise priklauso Nekilnojamojo turto registre įregistruotų nuosavybės teisės objektų tame (tuose) bendrijai priklausančiame (priklausančiuose) pastate (pastatuose).
susijęs klausimas

Ar gali bendrijoje laiptinių įgaliotiniai būti išrinkti tik susirinkus tos laiptinės nariams? Ar neturi būti laiptinių įgaliotiniai renkami bendrijos susirinkime esant reikiamam bendrijos narių skaičiui? (2010-07-30) komentarų: 0 peržiūrų: 3231

Susirinkus atskiro korpuso nariams išrenkami įgaliotiniai gali būti. Bendrijos narių visuotinis susirinkimas įgaliotinių išrinkimui nebūtinas. DGNKPPSB Įstatymas: 13 straipsnis. Bendrijos narių įgaliotinių teisinis statusas. Įgaliotinių rinkimo, jų susirinkimų šaukimo ir organizavimo tvarka <...> 3. Įgaliotiniai išrenkami daugiabučio namo dalies (korpuso, sekcijos) bendrijos narių susirinkimuose 4 metų laikotarpiui. Įgaliotinio kadencijų skaičius neribojamas. Įgaliotiniu renkamas bendrijos narys. Bendrijos narių įgaliotinių skaičius nustatomas bendrijos įstatuose, vadovaujantis pakankamo ir proporcingo atstovavimo principu.
susijęs klausimas

Atskiro namo gyventojai, kuriu namas priklasuo DN bendrijai, surinko parasus, del pasirinkimo karsto vandens tiekimo budo. Surinktu parasu protokola iteike bendrijos pirmininkui, kuris pasirase. Vienas is to namo gyventoju,iki geguzes 1 d. nuveze ta protokola UAB Vilniaus energija, protokolas buvo priimyas, pateikta kopija su tos imones atsakingo darbuotojo parasu. Kai DN bendrija, suzinojo kad patys gyventojai pateike ta dokumenta Vilnaisu energijai, paskelbe jau birzelio men, atbuline data, kad tas gyventoju protokolas yra negaliojantis ir niekinis, priestaraujanto Dn bendrijos istatams. Argi gyventoju daugumos isreiksta valia gali priestarauti kazkokiems istatams ? (2010-06-29) komentarų: 6 peržiūrų: 2985

Rašykite Lietuviškomis raidėmis. Jūsų klausimas per ilgas. trumpinkite. Kitą kartą pasistenkite rašyti tinkamai. Atsakome iš to, ką supratome, Jūsų paklausime: Daugiabučio namo savininkų bendrija yra valdoma gyventojų per susirinkimus, o ne individualiai kiekvieno. Šioje situacijoje pirmininkas privalėjo organizuoti bendrijos narių visuotinį susirinkimą, kurio metu gyventojai turėtų teisę nuspręsti kokį tiekėją pasirinkti. Individualiai (be pirmininko žinios) su parašais gyventojai gali reikalauti iš pirmininko per mėnesį surengti susirinkimą. UAB "Vilniaus energija" neturi teisės priimti protokolų, pasirašytų ne bendrijos vadovų.
susijęs klausimas

Kokią balso teisę turi keli vienos patalpos savininkai bendrijos narių susirinkime? (2011-10-20) komentarų: 2 peržiūrų: 2780

Keli patalpų savininkai turi priimti bendrą visų pritarimą - konsensusą, kuris iš savininkų atstovaus jų patalpą su vieno balso teise. Konsensuso nepasiekus (nesusitarus dėl atstovaujančiojo), balsas nėra skaičiuojamas. DGNKPPSB Įstatymas: 6 straipsnis. Bendrijos steigiamasis susirinkimas <...> 3. Bendrijos steigiamojo susirinkimo sprendimai priimami susirinkime dalyvaujančių butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų balsų dauguma. Balsuojant bendrijos steigiamajame susirinkime, kiekvienas buto ar kitų patalpų (pastato) savininkas turi po vieną balsą. Buto ar kitų patalpų (pastato) bendraturčiams atstovauja vienas asmuo ir jis turi vieną balsą.
susijęs klausimas

Bendrijoje yra trijų skirtingų turto rūšių patalpos: butai, garažai ir sandėliukai. kelių patalpų savininkai turi po kelis balsus. Daugumą balsų sudaro kelių turto rūšių patalpų savininkai, kurie balsuoja priimdami sau palankesnius sprendimus ir iš dalies (sąlyginai) pažeisdami mažesnį patalpų kiekį turinčių savininkų interesus. Kaip išspręsti šią bėdą? (2011-08-29) komentarų: 1 peržiūrų: 2747

DGNKPPSB Įstatymas: 11 straipsnis. Visuotinio susirinkimo šaukimo ir organizavimo tvarka. Sprendimų priėmimas <...> 9. Bendrijos visuotiniame susirinkime kiekvienas bendrijos narys turi po vieną balsą. Visų daugiabučio namo (daugiabučių namų) ir kitos paskirties pastatų savininkų susirinkime kiekvienas savininkas turi tiek balsų, kiek jam nuosavybės teise priklauso Nekilnojamojo turto registre įregistruotų nuosavybės teisės objektų tame (tuose) bendrijai priklausančiame (priklausančiuose) pastate (pastatuose). Susirinkimų kompetencijas apibrėžia DGNKPPSB Įstatymas, prireikus, savo teises galite ginti teisme.
susijęs klausimas

Kokiais atvejais susirinkimo metu turi būti renkami dalyvavusių parašai,patvirtinantys,kad būtent taip visi ir nutarė? Kai svarstoma didelės sumos namo remontui? Ar tokia praktika iš viso yra? (2010-03-03) komentarų: 0 peržiūrų: 2694

Susirinkime dalyvaujančiųjų parašai surašomi visada - mes rekomenduojame antroje protokolo pusėje! Jeigu name yra svarstomos labai didelės sumos, ar gali kilti ginčų dėl balsavusiųjų skaičiaus - siūlome susirinkimo metu išrinkti BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJĄ (gali susidaryti kad ir iš 5-9 narių), kuri balsus suskaičiuoja kiekvieno balsavimo metu ir tikrina ar protokole įrašyti teisingi balsų skaičiai, o gale susirinkimo balsų teisingumą patvirtina parašais - balsų skaičiavimo komisijos protokole. Daugelyje besitvarkančių bendrijų yra sprendžiami dideles išlaidas numatantys klausimai. Tikimės, kad atsakėme į Jūsų klausimus.
susijęs klausimas

Ar sutuoktinis susirinkime gali balsuoti už buto savininkę žmoną? (2010-12-20) komentarų: 4 peržiūrų: 2621

Įgaliojimas nuo 2012-07-01 privalo būti patvirtintas notaro: DGNKPPSB Įstatymas: 4. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai turi teisę: <...> 9) įgalioti kitą asmenį atstovauti jų interesams palaikant santykius su bendrija ir jos valdymo organais dėl bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų naudojimo, valdymo, priežiūros ir atnaujinimo, nurodydami įgaliojimo terminą, teisių ir pareigų apimtį. Šis įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro;
susijęs klausimas

Pagal istatyma "atskiru namu laikomas sublokuotas daugiabucio namo korpusas ar sekcija, jeigu yra galimybe juos atskirai naudoti". Ar galima kurti viena bendrija is 3-ju tokiu korpusu (namu) ? Kaip skaiciuoti balsus kai yra pvz. 108, 54 ir 30 butu namai ? Ar gali viska nulemti didesnis namas? Ar reikalingas kvorumas atskirai kiekvienam namui? Ar turi reiksmes,kad visu namu adresas tas pats? Aciu (2010-03-05) komentarų: 0 peržiūrų: 2607

Įkurti bendriją iš "trijų tokių korpusų" galima. Tam įstatymai neprieštarauja. Balsai yra skaičiuojami ne pagal sekcijų gyventojų kiekį, o pagal bendrijos narių susirinkimo sprendimus. Bendrijos narius registruoja pirmininkas. Jeigu į susirinkimus renkasi žmonės tik iš didesniojo namo - taip, gali. Tarkime, jei susirenka visi gyventojai ir jie visi būtų bendrijos nariai, būtų situacija, kada didžiojo namo bendrijos nariai gali nulemti viso susirinkimo eigą nepriklausomai nuo mažųjų namų nuomonės. Tačiau pažymėtina tai, kad susirinkimo sprendimai turi būti visiems VIENODI! T.y. negalima formuoti sprendimų išskirtinai "didžiajam" namui/korpusui. Pvz.: Sprendimas didžiajam namui/korpusui sudėti duris, kitus paliekant su senomis durimis, būtų neteisingas mažųjų namų/korpusų atžvilgiu ir tokius renkamus mokesčius ar bendrijos išlaidas galima užginčyti ir susirinkime, ir teisme.... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ką daryti, kai pirmininkas renka parašus ne bendrijos narių susirinkime, o atskirai po vieną butą/namą? (2010-09-25) komentarų: 0 peržiūrų: 2491

Kad tokios išdaigos negaliotų praktikoje - agituokite žmones, kad pirmininkui tokių lapų nepasirašinėtų.
susijęs klausimas

Koks procentas gyventojų turi dalyvauti bendrijos susirinkime, kad galiotų jų priimtas finansinis sprendimas dėl namo stogo remonto? Ačiū. (2011-03-02) komentarų: 1 peržiūrų: 2353

Virš 50 proc. DGNKPPSB Įstatymas: 11 straipsnis. Visuotinio susirinkimo šaukimo ir organizavimo tvarka. Sprendimų priėmimas <...> 6. Visuotinio susirinkimo sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja daugiau kaip pusė susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių, išskyrus šio straipsnio 7 dalyje numatytus atvejus.
susijęs klausimas

Už naujų langų sudėjimo sprendimą balsavo 26 nariai iš 30. Ką daryti su 4 butais, kurie grąsina nemokėsiantys bendrijos įmokų? (2011-07-15) komentarų: 0 peržiūrų: 2144

Teismo keliu iš jų išsireikalausite šias skolas. Jūsų bendrijos sprendimas yra daugiau nei teisėtas, kadangi langams sudėti Jums užtektų daugiau nei pusės bendrijos narių balsų.
susijęs klausimas

Ar yra teisinis dokumentas, kuriame nurodoma nuo kokio dalyvių skaičiaus susirinkime renkama balsų skaičiavimo komisija? (2017-04-10) komentarų: 0 peržiūrų: 2082

DGNKPPSBĮ ir LR civiliame kodekse nenurodoma nuo kokio susirinkimo dalyvių skaičiaus yra renkama balsų skaičiavimo komisija. Bendrijos nariai gali įstatuose nustatyti nuo kokio susirinkimo dalyvių skaičiaus ar kokiais atvejais yra renkama balsų skaičiavimo komisija. Atsakė Rūta Atsakymą į kitą klausimo dalį rasite paspaudę šią nuorodą.