Konsultacijos Daugiabučių Namų Savininkų Bendrijoms (DNSB)

Konsultacijos / BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS / Susirinkimo eiga

susijęs klausimas

Sveiki, ar DNSB susirinkimas laikomas įvykusiu ir teisėtu, jeigu atmesta revizijos komisijos ataskaita. (2010-09-02) komentarų: 2 peržiūrų: 5354

Jei susirinkime dalyvavo ne mažiau kaip pusė bendrijos narių, tai susirinkimas yra įvykęs ir teisėtas. DGNKPPSB Įstatymas: 11 straipsnis. Visuotinio susirinkimo šaukimo ir organizavimo tvarka. Sprendimų priėmimas <...> 5. Visuotinis susirinkimas yra teisėtas ir gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė bendrijos narių. Jeigu kvorumo nėra, laikoma, kad visuotinis susirinkimas neįvyko, ir ne anksčiau kaip po dviejų savaičių turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis susirinkimas, kuris turi teisę svarstyti ir priimti sprendimus pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. Pakartotinis visuotinis susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių. <...> Jeigu revizijos komisijos ataskaita atmesta – rinkite naują revizijos komisiją, kuria pasitikite ir kurios ataskaitomis tikite.
susijęs klausimas

Ar privalo buhalterė dalyvauti bendrijos susirinkime, jei ji nėra bendrijos narė? (2011-11-01) komentarų: 0 peržiūrų: 2604

Buhalterė neprivalo dalyvauti bendrijos susirinkime. Visą atsakomybę neša pirmininkas. Buhalterė atsiskaito pirmininkui už bendrijos buhalteriją, apskaitą, finansus. Atsiskaitymo forma gali būti ir prieš bendrijos narių susirinkimą. Buhalterės dalyvavimas susirinkimuose gal būti sudedamoji darbo ir pareigų dalis. Dažniausiai būna, kad patys žmonės nori, jog susirinkime už finansus atsiskaitytų buhalterė. Neštų asmeninę atsakomybę. Tai nėra blogai.
susijęs klausimas

Ar galima spręsti susirinkimo metu klausimus ne pagal iš anksto numatytą darbotvarkę? (2010-10-05) komentarų: 2 peržiūrų: 2554

Mūsų nuomone, galima. Susirinkimo darbotvarkė yra skelbiama dvi savaitės prieš susirinkimą. Per dvi savaites gali daug kas pasikeisti. Susirinkimo pradžioje, išsirinkus: susirinkimo pirmininką, sekretorių ir balsų skaičiavimo komisiją, galima pasiūlyti bendrijos narių susirinkimui pakeisti darbotvarkę, ją papildant/pakeičiant/trumpinant. Šis sprendimas privalo būti priimtas bendrijos narių balsavimu.