Konsultacijos Daugiabučių Namų Savininkų Bendrijoms (DNSB)

Konsultacijos / BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS / Susirinkimo šaukimas

susijęs klausimas

Kokia yra susirinkimų šaukimo tvarka? (2010-11-06) komentarų: 1 peržiūrų: 8814

Niekas Jums išsamiau negali paaiškinti susirinkimų šaukimo tvarkos, kaip Daugiabučių namų ir kitos paskirties patalpų savininkų bendrijų įstatymas. Blogai organizuojamo susirinkimo pasekmės gali būti tokios, kad teismine tvarka (jeigu bus skundžiamas) susirinkimo sprendimai bus pripažinti negaliojančiais. Jeigu vis dar neatsakėme į Jūsų klausimą - bandykite jį formuluoti konkrečiau. 11 straipsnis. Visuotinio susirinkimo šaukimo ir organizavimo tvarka. Sprendimų priėmimas 1. Visuotinius susirinkimus šaukia bendrijos pirmininkas arba bendrijos valdyba bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas ir tais atvejais, kai to reikalauja revizijos komisija (revizorius) arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių (jeigu bendrija jungia kelis daugiabučius namus, – daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių kiekviename pastate arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip sušaukti visuotinį narių susirinkimą jeigu pirmininkas nerodo bendrijos narių sąrašo.Kaip paaiškėjo bendrijoje nėra bendrijos narių registracijos knygos. Dėkoju (2010-09-09) komentarų: 4 peržiūrų: 4766

Visais atvejais, visuotinį susirinkimą turite šaukti vadovaudamiesi įstatymais. Šiuo atveju, jeigu nėra žinoma kas yra bendrijos nariai, o kas ne, tai sprendimas paprastas - vadovaudamiesi įstatymu visiems butų ir kitų patalpų savininkams praneškite raštu (įmeskite į pašto dėžutę ar įteikite asmeniškai). Tokiu būdu bus informuoti visi, tame tarpe ir bendrijos nariai. Į darbotvarkę būtinai įtraukite klausimą dėl bendrijos pirmininko... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ką daryti, jei dažnai susirinkimai neįvyksta dėl narių pasyvumo? (2010-07-30) komentarų: 4 peržiūrų: 4256

Įstatuose turi būti nustatyta bendrijos narių susirinkimų šaukimo, sprendimų priėmimo susirinkimuose tvarka. Nustatyta tvarka turi būti sušauktas bendrijos narių susirinkimas, kuris turi teisę rinkti bendrijos valdybą (bendrijos pirmininką) ir revizijos komisiją (revizorių). Jo metu bendrijos nariai galės išsirinkti naują valdybą ir pirmininką. Atsakė: Laurynas Patartumėme organizuoti naują susirinkimą ir aktyviau agituoti žmones dalyvauti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar per pakartotinį visuotinį narių susirinkimą galima išrinkti bendrijos pirmininką ? (2015-04-14) komentarų: 0 peržiūrų: 2944

Taip. Per pakartotinis visuotinis narių susirinkimas turi tokias pačias teises kaip ir visuotinis susirinkimas, tačiau būtina paminėti, kad renkant ar atšaukiant valdymo organą, sprendimas turi būti priimtas 2/3 visų dalyvaujančių bendrijos narių balsų dauguma. DGNKPPSB Įstatymas: 11 straipsnis. Visuotinio susirinkimo šaukimo ir organizavimo tvarka. Sprendimų priėmimas <...> 5. Visuotinis susirinkimas yra teisėtas ir gali priimti sprendimus, kai jame... (skaityti viską)
susijęs klausimas

1/4 bendrijos nariu susitare,pasiraso ir paviesina, kad po 2 savaiciu bus visuotinis bendrijos nariu susirinkimas su tokia tai darbotvarke. Ar susirinkimas ir jame priimti sprendimai bus legalus ? (2010-05-06) komentarų: 2 peržiūrų: 2942

NE. Tokio susirinkimo sprendimai yra negaliojantys. DGNKPPSB Įstatymas: 11 straipsnis. Visuotinio susirinkimo šaukimo ir organizavimo tvarka. Sprendimų priėmimas 1. Visuotinius susirinkimus šaukia bendrijos pirmininkas arba bendrijos valdyba bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas ir tais atvejais, kai to reikalauja revizijos komisija (revizorius) arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių (jeigu bendrija jungia... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar pirmininkas gali nerengti susirinkimų? (2011-03-01) komentarų: 1 peržiūrų: 2838

Negali. Susirinkimai turi būti šaukiami kasmet. DGNKPPSB Įstatymas 11 straipsnis. Visuotinio susirinkimo šaukimo ir organizavimo tvarka. Sprendimų priėmimas <...> 3. Visuotinis susirinkimas turi būti šaukiamas kasmet ne vėliau kaip per 3 mėnesius pasibaigus finansiniams metams. Kiekviename visuotiniame susirinkime išrenkamas susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. <...>
susijęs klausimas

kaip adaznai turi buti saukiamas bendrijos nariu susirinkimasir rengiama ataskaita ,jai nera vykdoma jokia veikla? (2011-12-05) komentarų: 0 peržiūrų: 2487

DGNKPPSBĮ numatyta, kad visuotinis susirinkikmas privalo būti šaukiamas kiekvienais metais, neišskiriant išimties, ar bendrijoje vykdoma veikla ar ne. DGNKPPSBĮ 11 str. <...> 3. Visuotinis susirinkimas turi būti šaukiamas kasmet ne vėliau kaip per 3 mėnesius pasibaigus finansiniams metams. Kiekviename visuotiniame susirinkime išrenkamas susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. <...> Atsakė: Vilma
susijęs klausimas

Kuo skiriasi bendrijos narių ir bendrijos narių visuotinis susirinkimas? (2010-10-11) komentarų: 1 peržiūrų: 2390

Šios sąvokos reiškia visiškai vienodą ir tą patį dalyką. Bendrijos narių susirinkimas - sąvoka minima DNSB įstatyme. Bendrijos narių visuotinis susirinkimas - ta pati sąvoka su pažyminiu (sakinio dalis), kad bendrijos narių susirinkimai turi būti žinomi visuotinai ir visiems bendrijos nariams.