Konsultacijos Daugiabučių Namų Savininkų Bendrijoms (DNSB)

Konsultacijos / PIRMININKAS, VALDYBA / Valdybos narių susirinkimai

susijęs klausimas

Ar būtinas valdybos posėdžio dalyvių sąrašas su valdybos narių parašais ? (2010-09-01) komentarų: 1 peržiūrų: 4307

Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse yra numatyta, kad posėdžio protokolą pasirašo jį surašęs asmuo (sekretorius) ir posėdžio (susirinkimo) pirmininkas. Civilinis kodeksas: 2.91 straipsnis. Protokolo surašymas ir pasirašymas 1. Protokolą surašo posėdžio (susirinkimo) sekretorius, posėdžio (susirinkimo) pirmininkas, jei posėdžio (susirinkimo) sekretorius nėra renkamas, arba kolegialus juridinio asmens organo pirmininkas, jei posėdžio (susirinkimo) pirmininkas ir sekretorius nėra renkamas. 2. Protokolą pasirašo jį surašęs asmuo ir posėdžio (susirinkimo) pirmininkas, o jei jis nėra renkamas, – kolegialaus juridinio asmens organo pirmininkas. <...> Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties savininkų bendrijų įstatyme nėra nurodyta, kad valdybos posėdžio dalyvių sąrašas turi būti sudaromas pasirašytinai, tačiau taikant įstatymo... (skaityti viską)