Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / PIRMININKAS / Bendrijos pirmininko kompetencija ir teisės, pareigos ir atsakomybė

Ar daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininkė imdama atlyginima (ir pasikėlusi jį be bendrijos sutikimo) neturi būti Sodroje užsiregistravusi kaip darbuotojea? Jeigu mes jai esame įteikia raštą su 20% parašų ,kad nepageidaujame jos kaip pirmininkės, ar ji neturėjo Registrų centrui pateikti tą raštą, ir jeigu ji Registrų centrui 7 m. neduoda ataskaitų apie bendrijos pasikeitimus, ar ji dar gali vadovauti?

Neredaguotas klausimas:
Laba diena, ar S.B. pirminkė Imdama atlyginima (ir pasikėlusi jį be bendrijos sutikimo) neturi būti sodroje užsiregistravusi kaip darbuotoje ? Jai mes jai esame įteikia raštą su 20% parašų ,kad nepageidaujame jos kaip pirminikės ar ji neturėjo registrų centrui pateikti tą raštą, ir jai registrų centrui 7m. Kaip neduoda ataskaitų apie bendrijos pasikeitimus, jis dar gali vadovauti,. Ačiū
Klausimą uždavė: Gražina, 2023-03-15
Paskutinė redakcija: 2023-03-16
Reitingas:
(balsavo 0)

Pateiktame klausime trumpininmą SB iššifravome kaip daugiabučio namo savininkų bendriją ir atsakome vadovaudamiesi Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymu (toliau - Bendrijų įstatymas), jeigu omenyje buvo turėta sodininkų bendrija, reikėtų pasižiūrėti, ar nėra skirtumų pagal Sodininkų bendrijų įstatymą ir pagal konkrečios sodininkų bendrijos įstatus.

Vadovaujantis Bendrijų įstatymu ir Valstybinės darbo inspekcijos specialistų išaiškinimu, kiekvienas bendrijos pirmininkas privalo būti įdarbintas terminuota darbo sutartimi (kadencija - 3 metai), tai reiiškia, kad su tuo susiję atitinkami pranešimai turi būti pateikti Sodrai, turi būti mokami su darbo santykiais susiję mokesčiai.

Bendrijos pirmininko atlyginimą nustato bendrijos narių susirinkimas, organizuojamas pagal Bendrijų įstatymo 11 str. nuostatas ir bendrijos įstatų atitinkamas nuostatas. Galima sprendimą priimti ir organizuojant bendrijos nari7 balsavimą raštu, vadovaujantis Vyriausybės nustatyta tvarka. Srendimai protokoluojami. Bendrijos pirmininkui negali būti mokama daugiau nei nustatė bendrijos nariai, nebent būtų priimtas sprendimas sieti bendrijos pirmininko atlygį su Vyriausybės nustatyta minimalia mėnesine alga (MMA), kuriai keičiantis turėtų automatiškai keistis ir bendrijos pirmininko mėnesinis atlygis.

Bendrijos nariai bendrijos pirmininką iš pareigų gali atšaukti susirinkime arba balsuodami raštu, svarbu laikytis procedūrų, numatytų Bendrijų įstatymo 11 str. ir bendrijos įstatuose numatytų ataitinkamų nuostatų. Paprastas raštas su parašais - nėra tinakamai įgyvendinta procedūra, į tai bendrijos pirmininkas, manytume, turėtų reaguoti kaip į svarų argumentą ir paskatą sušaukti bendrijos narių susirinkimą, įrašant į darbotvarkę be kitų ir bendrijos pirmininko atšaukimo klausimą, t.y. reaguodamas bendrijos pirmininkas turėtų organizuoti teisėtą procedūrą bendrijos nariams pareikšti savo nuomonę aktualiu klausimu. Beje, Bendrijų įstatymo 11 str. 1 dalyje aprašyta ir tai, kada ir kaip bendrijos nariai patys gali sušaukti susirinkimą.

Vį Registrų centre naujas vadovas (bendrijos pirmininkas) įregistruojamas po to, kai yra pateikiamas protokolas ir kiti dokumentai, patvirtinantys teisėtą naujo bendrijos pirmininko išrinkimą (dar vienai kadencijai gali būti perrinktas ir tas pats asmuo), specialistai tikrina, ar procedūros buvo įgyvendintos tinkamai. 

Veiklos ataskaitų bendrijos VĮ Registrų centrui šiuo metu neprivalo pateikti. Bendrijos metinę veiklos ir metines finansines ataskaitas tvirtina bendrijos nariai susirinkime (balsuodami raštu).

 

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas