Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / KAUPIAMOSIOS LĖŠOS / Kaupiamųjų lėšų tarifo nustatymas

Ar kaupiamojo fondo lėšų tarifas gali būti didinamas, jeigu tokiam didinimui pritaria savininkų balsų dauguma, tačiau namo pirmininkas nepateikė ir atsisako pateikti ilgalaikį daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo planą, kaip tai numatyta LR Vyriausybės nutarime „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatose. Kaip be ilgalaikio daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo plano nustatomas kaupiamųjų lėšų poreikis?

Neredaguotas klausimas:
Ar kaupiamojo fondo lėšų tarifas gali būti didinamas, jeigu tokiam didinimui pritaria savininkų balsų dauguma, tačiau namo pirmininkas nepateikė ir atsisako pateikti ilgalaikį daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo planą, kaip tai numatyta LR Vyriausybės nutarime „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatose. Kaip be ilgalaikio daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo plano nustatomas kaupiamųjų lėšų poreikis?
Klausimą uždavė: Dana, 2023-10-17
Paskutinė redakcija: 2023-10-17
Reitingas:
(balsavo 0)

Svarbu iš anksto numatyti didelio masto daug kainuosiančius privalomuosius pastato atnaujinimo darbus ir jiems ruoštis, kaupti tam lėšas. Šiuo tikslu yra parengiamas ir patvirtinamas ilgalaikis (2 ar daugiau metų) planas, pagal jį kaupiamos lėšos naudojamos tik tame plane numatytiems darbams vykdyti. Ilgalaikį planą tvirtina bendrijos narių visuotinis susirinkimas, o pagal jį numatytą kaupimo tarifą turi patvirtinti ir daugiau nei pusė savininkų.

Be ilgalaikiame plane numatytų privalomųjų darbų gali atsirasti ir kitų – nenumatytų smulkesnių privalomųjų darbų, gali įvykti avarijų, kurių neigiamus padarinius būtina skubiai šalinti, todėl svarbu turėti ir sukauptų lėšų atsargai (jų neturint reikėtų skubiai surinkti, įtraukiant papildomą mokestį į mokestinius pranešimus). Atsargai sukauptos lėšos naudojamos ilgalaikiame plane nenumatytiems privalomiesiems darbams vykdyti.

Taigi, galėtų būti dvi kaupimo dalys: 1) kaupimas pagal ilgalaikį planą ir 2) kaupimas atsargai. Kol nėra patvirtinto ilgalaikio plano, bus tik viena dalis – kaupimas atsargai (nors minimumą kaupti būtina), jeigu kaupiate pagal ilgalaikį planą, kaupimą atsargai galite numatyti arba ne (siūlome visais atvejais kaupti ir atsargai).

Vyriausybė yra nustačiusi mažiausią ir didžiausią viso kaupimo dydžius. PASTABA. Kai toliau šiame tekste kalbame apie kaupiamosios įmokos dydį, turime omenyje bendrą kaupimo dydį, įskaičiuojant ir kaupimo pagal ilgalaikį planą (jeigu yra) įmokas, ir kaupimo atsargai įmokas (jeigu yra).

Vyriausybė yra patvirtinusi mažiausią kaupiamosios įmokos dydį: daugiabučiams namams, kurių naudingas plotas iki 3000 kv.m – 0,05 Eur už kv. m, o kurių naudingas plotas 3000 kv.m ir daugiau – 0,03 Eur už kv. m. Pastatytų naujų, rekonstruotų ir atnaujintų (modernizuotų) namų savininkams jų sprendimu 5 metus nuo statybos užbaigimo taikomas 50 procentų mažesnis nei nustatytas mažiausias mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas. Padidinti mažiausią įmokos dydį galima daugiau nei pusės visų savininkų sprendimu (kai nedideliame name per mėnesį surenkama labai maža bendra įmokų suma, tokie sprendimai kartais priimami).

Svarbu pažymėti, kad Vyriausybė yra nustačiusi ir didžiausią kaupiamosios įmokos dydį. Taip saugomi mažiau finansinių galimybių turintys asmenys, taip skatinamas ilgalaikis privalomųjų darbų planavimas. Šis skaičius apskaičiuojamas pagal formulę „0,05 MMA : 45“, kur MMA yra Vyriausybės nustatyta minimali mėnesinė alga, o ji gali būti keičiama. Pasikeitus minimalios mėnesinės algos dydžiui, reikia perskaičiuoti ir didžiausią nustatytą kaupiamosios įmokos dydį.

Kartais daugumos savininkų sprendimu padidinamas kauopimas atsargai, t.y. kaupiama daugiau nei nustatytas minimumas. Jeigu tam yra svarių argumentų, gal ir gali būti toks sprendimas, svarbu, kad nebūtų viršijamos nustatytos "lubos". Kita vertus, ilgalaikį planą irgi reikėtų parengti.

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas