Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / KAUPIAMOSIOS LĖŠOS / Kaupiamųjų lėšų tarifo nustatymas

susijęs klausimas

Kaupiamųjų lėšų tarifo nustatymas (2021-02-17) komentarų: 0 peržiūrų: 149

Svarbu iš anksto numatyti didelio masto daug kainuosiančius privalomuosius pastato atnaujinimo darbus ir jiems ruoštis, kaupti tam lėšas. Šiuo tikslu yra parengiamas ir patvirtinamas ilgalaikis (2 ar daugiau metų) planas, pagal jį kaupiamos lėšos naudojamos tik tame plane numatytiems darbams vykdyti. Ilgalaikį planą tvirtina bendrijos narių visuotinis susirinkimas, o pagal jį numatytą kaupimo tarifą turi patvirtinti ir daugiau nei pusė savininkų. Be ilgalaikiame plane numatytų privalomųjų darbų gali atsirasti ir kitų – nenumatytų smulkesnių privalomųjų darbų, gali įvykti avarijų, kurių neigiamus padarinius būtina skubiai šalinti, todėl svarbu turėti ir sukauptų lėšų atsargai (jų neturint reikėtų skubiai surinkti, įtraukiant papildomą mokestį į mokestinius pranešimus). Atsargai sukauptos lėšos naudojamos ilgalaikiame plane nenumatytiems privalomiesiems darbams vykdyti. Taigi, galėtų būti dvi kaupimo dalys: 1) kaupimas pagal... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar teisėta kaupti kaupiamasias lėšas skirtingose grafose nurodant skirtingas paskirtis ir taip kaupima padaryti 3-4 karus didesniu nei iprastai? (2021-02-19) komentarų: 0 peržiūrų: 92

Kaupimas gali susidėti iš kelių dalių ir gali (turėtų) būti detalizuotas. Pavyzdžiui, jeigu pagal ilgalaikį planą bendrija kaupia lėšas namo stogo remontui (ar kam kitam), ji gali taip pat kaupti ir atsargai (nenumatytiems privalomiesiems darbams pagal apžiūrų aktuose specialistų nurodytas rekomendacijas, avarijų lokalizavimui ir pan.). Tuomet turėtų būti dvi atskiros eilutės mokestiniame pranešime: vienoje - kiek kaupiate stogo remontui, kitoje - kiek atsargai. Toks... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar yra nustatyti įkainiai kaupiamosioms lėšoms rinkti daugiabučio bendrijoje? (2021-04-27) komentarų: 0 peržiūrų: 28

Vyriausybė yra patvirtinusi mažiausią kaupiamosios įmokos dydį: daugiabučiams namams, kurių naudingas plotas iki 3000 kv.m – 0,05 Eur už kv. m, o kurių naudingas plotas 3000 kv.m ir daugiau – 0,03 Eur už kv. m. Pastatytų naujų, rekonstruotų ir atnaujintų (modernizuotų) namų savininkams jų sprendimu 5 metus nuo statybos užbaigimo taikomas 50 procentų mažesnis nei nustatytas mažiausias mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas. Padidinti mažiausią įmokos dydį galima... (skaityti viską)