Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / KAUPIAMOSIOS LĖŠOS / Kaupiamųjų lėšų tarifo nustatymas

susijęs klausimas

Kaupiamųjų lėšų tarifo nustatymas (2021-02-17) komentarų: 0 peržiūrų: 2620

Svarbu iš anksto numatyti didelio masto daug kainuosiančius privalomuosius pastato atnaujinimo darbus ir jiems ruoštis, kaupti tam lėšas. Šiuo tikslu yra parengiamas ir patvirtinamas ilgalaikis (2 ar daugiau metų) planas, pagal jį kaupiamos lėšos naudojamos tik tame plane numatytiems darbams vykdyti. Ilgalaikį planą tvirtina bendrijos narių visuotinis susirinkimas, o pagal jį numatytą kaupimo tarifą turi patvirtinti ir daugiau nei pusė savininkų. Be ilgalaikiame plane numatytų privalomųjų darbų gali atsirasti ir kitų – nenumatytų smulkesnių privalomųjų darbų, gali įvykti avarijų, kurių neigiamus padarinius būtina skubiai šalinti, todėl svarbu turėti ir sukauptų lėšų atsargai (jų neturint reikėtų skubiai surinkti, įtraukiant papildomą mokestį į mokestinius pranešimus). Atsargai sukauptos lėšos naudojamos ilgalaikiame plane nenumatytiems privalomiesiems darbams vykdyti. Taigi, galėtų būti dvi kaupimo dalys: 1) kaupimas pagal... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar teisėta kaupti kaupiamąsias lėšas, skirtingose grafose nurodant skirtingas paskirtis ir taip kaupimą padaryti 3-4 kartus didesniu nei įprastai? (2021-02-19) komentarų: 0 peržiūrų: 828

Kaupimas gali susidėti iš kelių dalių ir gali (turėtų) būti detalizuotas. Pavyzdžiui, jeigu pagal ilgalaikį planą bendrija kaupia lėšas namo stogo remontui (ar kam kitam), ji gali taip pat kaupti ir atsargai (nenumatytiems privalomiesiems darbams pagal apžiūrų aktuose specialistų nurodytas rekomendacijas, avarijų lokalizavimui ir pan.). Tuomet turėtų būti dvi atskiros eilutės mokestiniame pranešime: vienoje - kiek kaupiate stogo remontui, kitoje - kiek atsargai. Toks... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar yra nustatyti įkainiai kaupiamosioms lėšoms rinkti daugiabučio bendrijoje? (2021-04-27) komentarų: 1 peržiūrų: 666

Vyriausybė yra patvirtinusi mažiausią kaupiamosios įmokos dydį: daugiabučiams namams, kurių naudingas plotas iki 3000 kv.m – 0,05 Eur už kv. m, o kurių naudingas plotas 3000 kv.m ir daugiau – 0,03 Eur už kv. m. Pastatytų naujų, rekonstruotų ir atnaujintų (modernizuotų) namų savininkams jų sprendimu 5 metus nuo statybos užbaigimo taikomas 50 procentų mažesnis nei nustatytas mažiausias mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas. Padidinti mažiausią įmokos dydį galima... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar yra reglamentuota, kad gyvenamųjų patalpų savininkams ir negyvenamųjų patalpų (garažų) savininkams taikomas kaupiamųjų įnašų mėnesinis dydis (tarifas) turi būti skirtingas, kad garažų savininkai kaupia mažiau, nes garažų vertė mažesnė nei butų? (2021-05-31) komentarų: 0 peržiūrų: 540

Mėnesinis kaupiamųjų lėšų dydis nėra siejamas su savininko nuosavybės teise valdomo turto verte, bet yra daug kitų dalykų, į kuriuos būtina atsižvelgti nustatant mėnesinį kaupiamųjų įnašų dydį. Pateiktas klausimas ne visai aiškus, tik primename, kad visi mokesčiai priskaitomi proporcingai pagal plotą. Jeigu kalbame apie garažus, esančius pastate, gali būti, kad butų savininkai kaupia tokiems darbams, kuriems garažų savininkai kaupti neturi ir atvirkščiai -... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar poilsio paskirties namo savininkų kaupiamųjų lėšų mėnesiniam dydžiui nustatyti gali būti taikoma tokia pati formulė kaip ir daugiabučio gyvenamosios paskirties namo savininkams? (2021-08-05) komentarų: 0 peržiūrų: 384

Vyriausybės nutarime dėl kaupiamųjų įmokų dydžio nustatymo kalbama ne tik apie butus, bet ir apie patalpas, jūsų pastato savininkų bendrijos įstatuose, manytina, parašyta, kad vadovaujatės ir Bendrijų įstatymu, ir Vyriausybės susijusiais nutarimais... todėl manome, kad galite taikyti tą pačią formulę, siūlome vadovautis šiuo Vyriausybės aprašu.
susijęs klausimas

“Kaupimas atsargai” – kaip nustatomas ir pagrindžiams šio mokesčio tarifas, kokie darbai ir paslaugos iš šių sukauptų lėšų gali būti apmokami, kaip šis mokestis turėtų būti priimtas ir įformintas daugiabučio namo bendrijos dokumentuose? (2022-05-18) komentarų: 1 peržiūrų: 348

Nenumatytiems privalomiesiems darbams (dėl aiškumo galime pavadinti tai kaupimu atsargai) kaupti privaloma, kol nėra patvirtinto ilgalaikio plano (numatyti privalomieji darbai, kaupiant tam dvejus ir daugiau metų). Siūlome atsargai kaupti ir tuomet, kai jau turite pasitvirtinę ilgalaikį planą, nes nenumatytų darbų bet kada gali atsirasti, gali įvykti avarijų, todėl naudinga turėti tam šiek tiek sukauptų lėšų. Jeigu nenumatytiems darbams kaupsite tiek, kiek yra nustatyta... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Daugiabučiame name įkurta ir daugiabučio namo valdymo klausimais rūpinasi bendrija. Visuotiniame ataskaitiniame bendrijos narių susirinkime balsų dauguma patvirtintas kaupiamųjų lėšų tarifas, kuris žymiai viršija LR Vyriausybės patvirtintus mažiausius kaupiamojo fondo tarifus. Kaupiamojo fondo tarifas patvirtinamas be daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo plano (ilgalaikio plano). Nei ilgalaikis planas, nei bendrojo naudojimo objektų planas bendrijoje nesudaromas, bendrija šių dokumentų neturi. - Ar namo pirmininkas gali teikti tvirtinimui ir ar gali būti patvirtintas kaupiamojo fondo tarifas nepateikus patvirtinto ilgalaikio plano? Ar teisės aktai nenustato pareigos kartu su tvirtinimui teikiamu kaupiamos mėnesinės įmokos tarifu turėti patvirtintą ilgalaikį planą, kuriame būtų numatytas kaupiamųjų lėšų poreikis pagal įvertintą namo būklę ir bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto) darbų poreikį, pagrįsta privalomais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais? - Ar sprendimai dėl kaupiamojo lėšo tarifo gali būti priimti visuotiniame ataskaitiniame bendrijos narių susirinkime, ar visgi turi būti šaukiamas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas? (2022-05-18) komentarų: 0 peržiūrų: 302

2015 m. balandžio 15 d. Vyriausybės nutarime Nr. 390 "Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo patvirtinimo" yra šios nuostatos: 3. Kaupiamųjų lėšų poreikis nustatomas įvertinus namo būklę ir bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto) darbų poreikį, pagrįstą privalomaisiais... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar teisėtai pasielgė bendrijos pirmininkė, padidinusi kaupiamųjų lėšų dydį nuo 0,03 eur./kv.m. iki 0,10 eur./kv.m., balsavus už tokį sprendimą vos 20 gyventojų iš 65. Namas yra po renovacijos ir gyventojai prieš kelis metus balsavimu buvo pasirinkę minimalų kaupiamųjų lėšų dydį. (2022-07-11) komentarų: 0 peržiūrų: 269

Didesnį nei Vyriausybės numatytasis minimalus kaupiamųjų lėšų mėnesinį dydį (tarifą) turėtų patvirtinti daugiau nei pusė visų savininkų (vienas butas arba patalpa = vienas savininkas, "Butų (patalpų) sąrašą pastate išduoda VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro padalinys). Žiūrėkite 2015 04 15 Vyriausybės nutarimą nr. 390 "Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaupiame atsargai po 0,2 euro, ar reikia daugumos savininkų sutikimo norint pereiti prie vyriausybės nustatyto 0,03 euro. (2022-06-13) komentarų: 0 peržiūrų: 190

Jeigu dauguma savininkų priėmė sprendimą - patvirtino tam tikrą kaupimo dydį, tai tas sprendimas galioja, jį reikia vykdyti. Sprendimui pakeisti reikalingas pagrindas - dauguma savininkų gali priimti naują sprendimą.
susijęs klausimas

Visos išlaidos skaičiuojamos pagal buto plotą. O kaupiamosios lėšos neturėtų būti lygiai taip pat skaičiuojamos pagal buvo plotą? Nes dabar yra fiksuotas mokestis kiekvienam butui. (2022-11-22) komentarų: 1 peržiūrų: 117

Kaupiamosios lėšos taip pat turi būti priskaitomos proporcingai pagal savininko dalį pastate (pagal plotą).