Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / KAUPIAMOSIOS LĖŠOS / Kaupiamųjų lėšų tarifo nustatymas

susijęs klausimas

Kaupiamųjų lėšų tarifo nustatymas (2021-02-17) komentarų: 0 peržiūrų: 746

Svarbu iš anksto numatyti didelio masto daug kainuosiančius privalomuosius pastato atnaujinimo darbus ir jiems ruoštis, kaupti tam lėšas. Šiuo tikslu yra parengiamas ir patvirtinamas ilgalaikis (2 ar daugiau metų) planas, pagal jį kaupiamos lėšos naudojamos tik tame plane numatytiems darbams vykdyti. Ilgalaikį planą tvirtina bendrijos narių visuotinis susirinkimas, o pagal jį numatytą kaupimo tarifą turi patvirtinti ir daugiau nei pusė savininkų. Be ilgalaikiame plane numatytų privalomųjų darbų gali atsirasti ir kitų – nenumatytų smulkesnių privalomųjų darbų, gali įvykti avarijų, kurių neigiamus padarinius būtina skubiai šalinti, todėl svarbu turėti ir sukauptų lėšų atsargai (jų neturint reikėtų skubiai surinkti, įtraukiant papildomą mokestį į mokestinius pranešimus). Atsargai sukauptos lėšos naudojamos ilgalaikiame plane nenumatytiems privalomiesiems darbams vykdyti. Taigi, galėtų būti dvi kaupimo dalys: 1) kaupimas pagal... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar teisėta kaupti kaupiamąsias lėšas, skirtingose grafose nurodant skirtingas paskirtis ir taip kaupimą padaryti 3-4 kartus didesniu nei įprastai? (2021-02-19) komentarų: 0 peržiūrų: 391

Kaupimas gali susidėti iš kelių dalių ir gali (turėtų) būti detalizuotas. Pavyzdžiui, jeigu pagal ilgalaikį planą bendrija kaupia lėšas namo stogo remontui (ar kam kitam), ji gali taip pat kaupti ir atsargai (nenumatytiems privalomiesiems darbams pagal apžiūrų aktuose specialistų nurodytas rekomendacijas, avarijų lokalizavimui ir pan.). Tuomet turėtų būti dvi atskiros eilutės mokestiniame pranešime: vienoje - kiek kaupiate stogo remontui, kitoje - kiek atsargai. Toks... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar yra reglamentuota, kad gyvenamųjų patalpų savininkams ir negyvenamųjų patalpų (garažų) savininkams taikomas kaupiamųjų įnašų mėnesinis dydis (tarifas) turi būti skirtingas, kad garažų savininkai kaupia mažiau, nes garažų vertė mažesnė nei butų? (2021-05-31) komentarų: 0 peržiūrų: 225

Mėnesinis kaupiamųjų lėšų dydis nėra siejamas su savininko nuosavybės teise valdomo turto verte, bet yra daug kitų dalykų, į kuriuos būtina atsižvelgti nustatant mėnesinį kaupiamųjų įnašų dydį. Pateiktas klausimas ne visai aiškus, tik primename, kad visi mokesčiai priskaitomi proporcingai pagal plotą. Jeigu kalbame apie garažus, esančius pastate, gali būti, kad butų savininkai kaupia tokiems darbams, kuriems garažų savininkai kaupti neturi ir atvirkščiai -... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar yra nustatyti įkainiai kaupiamosioms lėšoms rinkti daugiabučio bendrijoje? (2021-04-27) komentarų: 1 peržiūrų: 204

Vyriausybė yra patvirtinusi mažiausią kaupiamosios įmokos dydį: daugiabučiams namams, kurių naudingas plotas iki 3000 kv.m – 0,05 Eur už kv. m, o kurių naudingas plotas 3000 kv.m ir daugiau – 0,03 Eur už kv. m. Pastatytų naujų, rekonstruotų ir atnaujintų (modernizuotų) namų savininkams jų sprendimu 5 metus nuo statybos užbaigimo taikomas 50 procentų mažesnis nei nustatytas mažiausias mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas. Padidinti mažiausią įmokos dydį galima... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar poilsio paskirties namo savininkų kaupiamųjų lėšų mėnesiniam dydžiui nustatyti gali būti taikoma tokia pati formulė kaip ir daugiabučio gyvenamosios paskirties namo savininkams? (2021-08-05) komentarų: 0 peržiūrų: 101

Vyriausybės nutarime dėl kaupiamųjų įmokų dydžio nustatymo kalbama ne tik apie butus, bet ir apie patalpas, jūsų pastato savininkų bendrijos įstatuose, manytina, parašyta, kad vadovaujatės ir Bendrijų įstatymu, ir Vyriausybės susijusiais nutarimais... todėl manome, kad galite taikyti tą pačią formulę, siūlome vadovautis šiuo Vyriausybės aprašu.