Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / KITI KLAUSIMAI APIE BENDRIJOS VEIKLĄ

Ar teisėta tai, kad mokestiniuose pranešimuose įtraukiami ir administratoriaus, ir bendrijos pirmininko atlyginimai. Jeigu yra įkurta bendrija ir bendrijos pirmininkas privalo vykdyti jam priskirtas funkcijas, tai kodėl dar samdoma aptarnaujanti įmonė, kuri suteikia reikalingas paslaugas, paskiria savo administratorių, o namo savininkai priversti mokėti abiems atlyginimus?

Neredaguotas klausimas:
Ar yra teisiškai, kai įmonė pateikdama gyventojams už suteiktas paslaugas į savo sąskaitą, įtraukia Administratoriaus, ir Bendrijos Pirmininko atlyginimus. Jeigu yra sukurta bendrija ir Pirmininkas privalo vykdyti jam priskirtas funkcijas, tai dėl ko aptarnaujanti įmonė, kuri suteikia reikalingas paslaugas paskiria savo Administratorių ir namo gyventojai priversti mokėti abiems atlyginimus? Ačiū
Klausimą uždavė: Danutė, 2021-06-07
Paskutinė redakcija: 2021-06-14
Reitingas:
(balsavo 0)

Visi namai turi būti prižiūrimi, juos, t.y. jų bendrojo naudojimo objektus, valdyti (tarptautinis žodis - administruoti) galima trimis būdais: 1) savininkai jungtinės veiklos pagrindu įgalioja atsakingą asmenį, 2) savininkai įsteigia bendriją, o jeigu savininkai nesiima atsakomybės patys valdyti, tai 3) savivaldybė paskiria administratorių (valdytoją) - vieną iš daugelio tokias paslaugas teikiančių organzacijų.

Kai namo savininkai įsteigia bendriją, ji (bendrija) ir yra valdytojas (administratorius), ir jokių kitų valdytojų (administratorių) būti negali. Tačiau bendrija gali samdyti juridinius ir fizinius asmenis įvairioms paslaugoms teikti, tokioms, kurių reikia bendrijai. Bendrija veiklą organizuoja, vadovaudamasi Bendrijų įstatymu, savo įstatais, bendrijos pirmininkas (valdyba) paslaugų ir darbų pirkimą bendrijoje organizuoja vadovaudamasis bendrijos narių patvirtinta pajamų ir išlaidų sąmata (biudžetu). Tvirtindami biudžetą bendrijos nariai patvirtina, kiek kokioms paslaugoms jie sutinka skirti lėšų per mėnesį, pagal tai buhalteris proporcingai paskirsto įnašus, tai gula į mėnesinius mokestinius pranešimus savininkams, pagal juos savininkai moka įnašus. 

Būna, kad įvairioms paslaugoms teikti bendrija samdo įmonę, kuri rinkoje veikia ir kaip pastatų administratorius (kitų pastatų, ne tos bendrijos), ir dažnai tokiais atvejais įsivelia nesusipratimų dėl neteisingo situacijos vertinimo, nebesuprantama net, kas yra namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas (administratorius)... Tokia bendrijos samdoma įmonė netampa bendrijos valdomo namo bendrojo naudojimo objektų valdytoju (administratoriumi), tokia įmonė tik teikia tam tikras paslaugas, dėl kurių susitariama - gal buhalterinės apskaitos, gal pastato techninių apžiūrų, gal net darbų organizavimo ir kitokias. Žinoma, gali bendrija tas paslaugas gauti ir iš kitų paslaugų teikėjų (fizinių ir juridinių), galbūt kai kuriuos darbus (organizacinius, pavyzdžiui) gali atlikti bendrijos pirmininkas (valdyba) pats, bet tai jau bendrijos vidiniai sprendimai - kaip organizuoti veiklą. Bendrija gali samdyti įmonę, iš kurios gauna visą paslaugų paketą, gali  ir kiekvienai reikalingai paslaugai samdyti atkirą paslaugų teikėją.

Jeigu samdomas buhalterinės apskaitos paslaugų teikėjas į sąskaitą įtraukia pirmininko atlyginimą, tai normalu. Jeigu bendrija būtų įdarbinusi valytoją ar kitą darbuotoją, būtų ir jų atlyginimai. Neaišku, apie kokį administratoriaus atlyginimą klausiate, manyčiau, kad jūsų atveju šalia pirmininko atlyginimo turėtų būti priskaitymai už tam tikras konkrečias paslaugas ir kaupiamieji įnašai.

Kartais keletas paslaugų "paslepaimos" po bendru žodžiu "administravimo paslaugos", bet tuomet turėtų būti paaiškinta, kas jas sudaro. Geriausia, kai kiekvienas atlyginimas ir kiekviena paslauga mokestiniame pranešime pateikiama atskirai - tuomet visiems aišku, ir kiek, ir už ką.

Bendrijai paslaugas teikianti įmonė, kuri rinkoje veikia ir kaip kitų pastatų administravimo paslaugas teikianti įmonė, savo paslaugų neturėtų įvardinti kaip administravimo, aiškiau būtų, jeigu ji įrašytų konkrečias savo paslaugas, pavyzdžiui, buhalterinės apskaitos, techninių pastato apžiūrų ir pan. 

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas