Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / KITI KLAUSIMAI APIE BENDRIJOS VEIKLĄ

susijęs klausimas

Ar teisėta tai, kad mokestiniuose pranešimuose įtraukiami ir administratoriaus, ir bendrijos pirmininko atlyginimai. Jeigu yra įkurta bendrija ir bendrijos pirmininkas privalo vykdyti jam priskirtas funkcijas, tai kodėl dar samdoma aptarnaujanti įmonė, kuri suteikia reikalingas paslaugas, paskiria savo administratorių, o namo savininkai priversti mokėti abiems atlyginimus? (2021-06-07) komentarų: 0 peržiūrų: 991

Visi namai turi būti prižiūrimi, juos, t.y. jų bendrojo naudojimo objektus, valdyti (tarptautinis žodis - administruoti) galima trimis būdais: 1) savininkai jungtinės veiklos pagrindu įgalioja atsakingą asmenį, 2) savininkai įsteigia bendriją, o jeigu savininkai nesiima atsakomybės patys valdyti, tai 3) savivaldybė paskiria administratorių (valdytoją) - vieną iš daugelio tokias paslaugas teikiančių organzacijų. Kai namo savininkai įsteigia bendriją, ji (bendrija) ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Jeigu yra steigiama gyvenamųjų namų savininkų bendrija (kai kur yra tik sklypai be namų) ir jeigu nesutikus stoti į bendriją, ar vis tiek reikės mokėti kaupiamuosius įnašus ir mėnesinius mokesčius? (2021-09-03) komentarų: 1 peržiūrų: 793

Bendrija - tai bendrojo naudojimo objektų valdymo forma (tokiu būdu bendrus klausimus spręsti lengviau), o bendrojo naudojimo objektus bet kuriuo atveju reikia valdyti bendrai, nesvarbu, ar esi aktyvus (dalyvauji rganizuojant ir priimant sprendimus dėl privalomųjų reikalų), ar esi pasyvus (neturi noro ir laiko). Priversti stoti į bendriją negalima (Konstitucija draudžia be asmens valios įtraukti jį į bet kokią organizaciją), bet jeigu jūs nuosavybės teise su kitais asmenimis... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip pakeisti sodų bendrijos pirmininką? (2021-02-28) komentarų: 0 peržiūrų: 731

Sodininkų bendrijų įstatymo 15 straipsniio "Bendrijos narių susirinkimas" 1 dalyje nurodyta, kad bendrijos narių susirinkimas turi išimtinę teisę iš bendrijos narių rinkti ir atšaukti bendrijos valdymo organo narius, o kai yra valdyba, iš jos narių rinkti valdybos pirmininką bei tvirtinti valdybos darbo reglamentą. Taigi, sprendimą turi priimti bendrijos narių susirinkimas. Apie susirinkimo šaukimą rašoma Sodininkų bendrijų įstatymo 16 str., taip pat žiūrėkite savo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Reistru centrui reikalinga pažyma, kad asmuo norintis įteisinti garažą (boksą) yra bendrijos narys ir neskolingas bendrijai, tačiau buvęs pirmininkas nepalikęs istorinių duomenų. Ar palikti garažą (boksą), kuriuo asmuo naudojasi ir moka mokesčius, kyboti ore, ar yra būdai, tarkim kaip liudijimas kaimynų ar panašiai? (2022-01-06) komentarų: 1 peržiūrų: 686

Jūsų bendrijos pirmininkas yra atsakingas už bendrijos veiklos tinkamą organizavimą, jis privalo atnaujinti ir tvirtinti bendrijos narių sąrašą, jis turi žinoti, kokie yra savininkai ir kas yra bendrijos nariai, kada, kas ir kiek yra skolingas bendrijai ir jis turėtų pateikti pažymą apie jūsų atsiskaitymą pagal prievoles su bendrija. Jeigu bendrija labai apleista (būna, kad net ir pirmininko oficialiai įregistruoto nėra), gali tekti pirmiau visą bendrijos veiklą atstatyti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar namo vienos laiptinės išorinių durų pakeitimui reikalingas viso namo savininkų daugumos (daugiau nei 50 proc.) sutikimas, ar užtenka vienos laiptinės savininkų daugumos sutikimo? (2021-10-12) komentarų: 0 peržiūrų: 679

Bendrojo naudojimo objektų priežiūros pagal privalomuosius reikalavimus darbai vykdomi iš sukauptų lėšų, bendrojo naudojimo objektų pagerinimo dabams (kaip ir jūsų atveju) reikia daugumos savininkų pritarimo - arba viso namo savininkų daugumos, arba dalies savininkų daugumos. LR Civilinio kodekso 4.85 str. 3 dalis numato: "Sprendimai dėl atskirų bendrojo naudojimo objektų, kurie pagal butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, jungtinės veiklos sutarties dalyvių arba... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Įstatėme duris su kodais tam, kad durys būtų uždarytos ir dieną, ir naktį. Dėl saugumo. Vaikams duris su kodu atidaryti gal sunku, bet kai vaikai jau grįžta, vakare duris galima ir reikia uždaryti. Tai nesunku, būkime supratingi. (2021-05-24) komentarų: 0 peržiūrų: 661

Suprantamas susirūpinimas dėl gyventojų saugumo ir bendros tvarkos laikymosi. Siūlytume paprašyti jūsų bendrijos pirminininko pakabinti laiptinėse ir kitaip jūsų bendrijoje priimtu būdu išplatinti pranešimą, raginantį laikytis tvarkos. Be to, bendrija gali pavirtinti vidaus tvarkos taisykles.
susijęs klausimas

Daugiabučio namo kieme iki 3-4 val. ryto vyksta vakarėliai, leidžiant triukšmingą muziką, vartojamas alkoholis, dalyvauja mažamečiai vaikai. Policija sureagavo. Ar turetų reaguoti bendrijos pirmininkas? (2021-07-19) komentarų: 0 peržiūrų: 594

Bet kuris nepatenkintas kaimynas tokiais atvejais (triukšmingi vėlyvi vakarėliai) gali kreiptis pagalbos telefonu 112 (rašote, kad policija sureagavo), galima iškviesti arba pranešti apie įvykį ir savivaldybės viešosios tvarkos skyriaus darbuotojams (būna, kad budi iki vėlumos, reikia pasidomėti savo savivaldybėje, ar toks skyrius yra ir kaip jis veikia), o bendrijos pirmininkas galėtų informuoti namo gyventojus apie viešosios tvarkos reikalavimus, atkreipti dėmesį į tai,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Gyvenu Vilniuje, ar dėl bendrijų ir administratorių veiklos kontrolės turėčiau kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybę? (2021-10-20) komentarų: 0 peržiūrų: 587

Pirmiausia siūlytume pateikti savo klausimus bendrijos pirmininkui (arba savivaldybės paskirtam administratoriui, arba jungtinės veiklos pagrindu įgaliotam asmeniui, kai bendrija nėra įsteigta). Tik tuomet, jeigu atsakymo negautumėte arba atsakymas jūsų netenkintų, arba jeigu matytumėte konkrečių teisės aktų pažeidimų, taip, galite pateikti rašytinį skundą savo miesto (jūs atveju Vilniaus) savivaldybei. Prieš tai dar galite kreiptis į ginčus nagrinėjantį asmenį... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Dviejų namų savininkai nori nuomotis žemę automobiliams statyti. Abiems namams vietų neužteks.Niekas negarantuoja, kad bus vietos. Kai kurios šeimos turi po kelis automobilius. Aš esu nevairuojanti ir automobilio neturiu.Ar privalėsiu mokėti nuomos mokestį? Žmonės pikti, kad nepritariau ir noriu atsisakyti jį mokėti. (2022-05-28) komentarų: 0 peržiūrų: 557

Jeigu sprendimą priims savininkų dauguma ir jeigu aikštelė bus bendrojo naudojimo (visiems), tai ir mokesčiais turėtų prisidėti visi savininkai (šiandien vienas turi automobilį, kitas neturi, rytoj gal bus atvirkščiai, be to, svečiai su automobiliu gal atvažiuos ir pas neturinį automobilio...). Verta prisiminti ir tai, kad galima pasitvirtinti naudojimosi aikštele vidaus tvarką. Gabūt galima svarstyti ir tokį variantą - kad žemę tam tikram laikui nuomojasi dalis... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Gyvenu paskutiniame mano aukšte (5 aukštas), bute užsikišo kanalizacija, atėjęs santechnikas pasakė, kad bėda su nuotekų stovu, kas turi mokėti už stovo atkimšimą, 4 aukšte stovas paeina, užsikišęs kažkur tarp 5 ir 4 aukšto. (2021-09-23) komentarų: 0 peržiūrų: 557

Bendrai yra organizuojama bendrojo naudojimo objektų techninė priežiūra pagal privalomuosius jos priežiūros reikalavimus ir jeigu reikėtų suremontuoti kokį bendrojo naudojimo objetą, pavyzdžiui, kad ir prakiurusį kanalizacijos stovą, mokesčiai būtų paskirstyti proporcingai visiems savininkams. Iš pateikto trumpo apibūdinimo galima suprasti, kad jūsų atveju remontuoti nieko nereikėjo, o reikėjo tik išvalyti (atkimšti) vamzdžius ir jeigu priežastis - užkimšimas... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Nebera kam plauti laiptinių...Aš galiu išplauti savo ir kitus aukštus, pirmiau tegul sutinka... (2021-05-24) komentarų: 0 peržiūrų: 533

Klausimą ir siūlymus dėl laiptinių plovimo pateikite savo bendrijos pirmininkui, jis organizuoja sprendimų priėmimą ir darbus.
susijęs klausimas

Sveiki, ar privaloma sąskaitose už paslaugas nurodyti, kiek yra sukaupta kaupiamoji lėšų? (2021-10-11) komentarų: 1 peržiūrų: 507

Kuo daugiau skaidrumo - tuo daugiau pasitikėjimo ir mažiau papildomų klausimų. Labai gerai, kai sąskaitose atsispindi visi skaičiai, bet jeigu jums kokios informacijos trūksta, kreipkitės raštu informacijos į jūsų bendrijos pirmininką, o jeigu bendrijos nėra įsteigta - į paskirtąjį administratorių, jie privalo pateikti atsakymus per 10 dienų. Jeigu atsakymo negaunate, galite rašyti skundą savivaldybei, kuri kontroliuoja ir bendrijų, ir paskirtųjų administratorių... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar bendrija gali būti paramos gavėja (galvoje turiu 1,2 % gyventojo pajamų mokeščio), kokius žingsnius reiktų daryti jei paramos gavėja būti gali? (2022-05-12) komentarų: 0 peržiūrų: 496

Taip, bendrija gali būti paramos gavėja, tai būna įrašyta ir bendrijų įstatuose. Svarbu, kad paramos gavėjo statusas būtų įregistruotas ir VĮ Registrų centro registruose (žr. čia), be to, VMI turi būti pateikti bendrijos banko sąskaitos (į kurią būtų pervedamosos paramos lėšos) duomenys. Pasitikrinti, ar jūsų bendrija įregistruota paramos gavėja ir gali gauti paramą, galima VMI elektroninėje sistemoje įvedus juridinio asmens pavadinimą arba kodą, žr. čia:... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar būtina bendrijos narių visuotinio susirinkimo protokolui suteikti registracijos numerį (koks norminis aktas tai reglamentuoja)? (2021-08-23) komentarų: 0 peržiūrų: 492

Bendrosios dokumentų rengimo taisyklės yra surašytos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakyme Nr. V-117 "Dėl dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo", jos rekomenduotinos ir gali būti taikomos ir bendrijose. Be to, prie Vyriausybės parengtų balsavimo raštu tvarkų pridedamuose protokolų pavyzdžiuose nurodoma dalis ir - protokolo numeris. Dokumento data ir numeris svarbūs dokumento identifikavimui, ypač jeigu būtų keli tos pačios dienos dokumentai, numeris... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar garažų bendrijos pirmininkas gali neįteisintą (registrų centre dar neįregistruotą) garažą leisti perrašyti kitam bendrijos nariui tarpusavio susitarimu. Kiek žinau, anksčiau galėdavo savo garažo inašus ir talkas perrašyti kitam bendrijos nariui ir perleisti skirtą garažą tarpusavio susitarimu. (2022-04-05) komentarų: 0 peržiūrų: 489

Klausimas nekonkretus ir neišsamus, neaišku, kieno nuosavybę ir kokiu būdu siekiama perleisti... Svarbios konkrečios detalės, į jas reikia įsigilinti ir išsiaiškinti, siūlome pasitarti su notaru arba advokatu, arba kitu kokiu teisininku.
susijęs klausimas

Bendrijos pirmininkė gavo administracinę baudą pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 525 str.1d., skirta bauda pirmininkui (ne bendrijai), ar gali bendrija grąžinti pirmininkui baudos sumą iš bendrijos surenkamų lėšų, kai bauda skirta pirmininkui asmeniškai? (2021-08-14) komentarų: 0 peržiūrų: 485

Bauda skirta už jo pareigų nevykdymą ir pirmininkas pats ją turi susimokėti. Bendrijos narių sprendimu bendrijos pirmininkui gali būti padidintas atlyginimas, gali būti skirta premija už papidomus darbus ar panašiai, tačiau baudos kompensuoti nesiūlytume.
susijęs klausimas

Vieną iš mūsų daugiabučių namų po kiekvieno lietaus pradėjo užpilinėti iš viršuje esančios privačios terasos. Nors terasa yra privati, tačiau užliejamam butui ji tarnauja kaip svetainės stogas. Man kaip bendrijos pirmininkui kyla klausimas, kas turėtų dengti remonto išlaidas? Visi gyventojai ar terasos savininkai? Darbus išskaidau į tris kategorjas, pagal tai galėtų būti skirtingi mokėtojai: 1) demontavimo darbai ir atliekų šalinimas, 2) hidroizoliacijos ir betonavimo medžiagos ir darbai, 3) plytelės ir jų klojimas. (2021-07-19) komentarų: 0 peržiūrų: 480

Į tokius klausimus galima atsakyti tik įsigilinus į konkrečią situaciją, o situacijų būna labai įvairių. Bendri patarimai būtų tokie: 1) parengti ir patvirtinti bendrojo naudojimo objektų aprašą, kuriame, be kitų dalykų, būtų nurodyta ir kam, kuriems savininkams priskiriamas bendrojo naudojimo objektas terasa - stogas; 2) atlikti terasos - stogo apžiūrą, pasikvietus atitinkamus specialistus, kurie apžiūros akte surašytų nustatytus pažeidimus, galimas to priežastis... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Prašom parašyti, ar 90 butui buvo įtraukta 451,58 eur suma į mokėjimo pranešimą už 2021-03 mėn. bei minėtas butas ar yra apmokėjęs už medžiagas ir darbus viso 451,58 eur iki šios dienos. (2021-06-18) komentarų: 0 peržiūrų: 478

Jūsų klausimas nėra konsultacinio pobūdžio. Kreipkitės į savo bendrijos pirmininką arba į buhalterį.
susijęs klausimas

Gavau pasiūlymą dėl elektros tiekėjo pasirinkimo. Kilo klausimas, ar kiekvieno buto savininkas turi pasirinkti tiekėją, ar bus pasirinktas tiekėjas visiems vienas. Taip būtų logiškiau. (2021-09-13) komentarų: 0 peržiūrų: 453

Bendrija rūpinasi bendrojo naudojimo objektais, o asmeniniu turtu rūpinasi savininkai patys. Kiekvienas savininkas pats pasirinks elektros jo butui (patalapai) tiekėją (gali būti, kad kaimynai pasirinks įvairius skirtingus tiekėjus, galbūt gali sutapti, kad visi norės to paties), o bendrija pasirinks bendrojo naudojimo elektros (laiptinių, rūsių apšvietimui ir pan.) elektros tiekėją.
susijęs klausimas

Jei likviduojama bendrija, ar prieš jos likvidavimą bendrija gali nusiimti jos sąskaitoje esančius pinigus? (2022-01-27) komentarų: 0 peržiūrų: 435

Bendrija - tai valdymo forma. Neaišku, kas konkrečiai ir kokiu tikslu norėtų pasiimti bendrus pinigus... Bendrijos pirmininkas, vadovaudamasis atitinkamais teisės aktais, organizuoja veikiančios bendrijos veiklą (tikrai negali bendrijos sąskaitose esančių pinigų pasiimti ir naudoti savo reikmėms), o bendrijos likvidavimo procesą vykdo paskirtasis likvidatorius, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka. Pavyzdžiui, CK 2.113 straipsnyje "Likviduojamo juridinio asmens... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kur galima įsigyti bendrijos narių registracijos knygą? (2022-01-27) komentarų: 0 peržiūrų: 427

Negalime pasakyti, ar kas nors dar prekiauja išspausdintomis bendrijos narių registravimo knygomis, jos nėra privalomos. Įprastai bendrijos nariai pasirengia patys bendrijos narių sąrašo lapus (lenteles), vadovaudamiesi Bendrijų įstatymo 14 str. 6 d. 7 punkte nurodytais reikalavimais, ir patvirtina tuos sąrašus kvalifikuotu e. parašu arba išsispausdina ir pasirašo ranka kiekvieną kartą, kai atliekami pakeitimai arba kai reikia dokumento bendrijos narių susirinkimui ar... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali DNSB pirmininkas įrengtoje automobilių aikštelėje savavališkai sužymėti {nupiešti } juostas- automobiliam vietas bei pažymėti geltonomis linijomis, kur negalima statyti automobilio, ar tai nepažeidžia kitų gyventojų teisių? (2022-09-19) komentarų: 0 peržiūrų: 411

Turbūt pirmininkas norėdamas gero pažymėjo linijas (kad vairuotojams būtų lengviau parkuotis ir atkreipti dėmesį, kad kažkur negalima parkuotis)? Ar jis pažymėjo, kad negalima parkuoti ten, kur galima? Ar jis ne bendrijai prilklausančiose aikštelėse padarė žymas?... Nelabai aišku, apie kokius galimus jūsų teisių pažeidimus klausiate. Dėl automobilių aikštelių įrengimo ir eismo taisyklių nepakomentuosime (ne mūsų kompetencija), o jeigu klausimas kitas ir susijęs su... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar galima įsteigti bendriją atskirai vienos laiptinės savininkų kelių laiptinių dideliame daugiabučiame name ir atskirai pasitvirtinti bendrojo naudojimo objektus. (2022-01-23) komentarų: 0 peržiūrų: 407

Bendrijų įstatymo 4 str. 2 dalyje nurodyta: "Bendriją steigia vieno ar kelių daugiabučių namų butų ir kitų patalpų arba kitos paskirties pastatų bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų savininkai. Viename pastate draudžiama steigti daugiau kaip vieną bendriją, išskyrus atvejus, kai pastato dalis turi atskirus inžinerinių tinklų įvadus ir autonomines inžinerines sistemas". Taigi, reikėtų pradėti nuo pasiaiškinimo, kaip naudojamasi inžineriniais tnklais. Jeigu... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bandau pridėti teikėja vienasaskaita.lt sistemoje bendrijai Vilniaus miesto DNSB "Visų Šventųjų 7", tačiau tokios vienasaskaita.lt sistemoje nerandu. Kaip pridėti šią DNSB vienasaskaita sistemoje? (2022-02-27) komentarų: 0 peržiūrų: 390

Pirmiausiai siūlytume pasitikrinti, ar įrašote tikslų bendrijos pavadinimą. Trumpinimas DNSB netinka. Pavadinimas turi būti - koks yra įregistruotas registruose. Jeigu problema ne ta, reikėtų gilintis, ieškoti kitų priežasčių. "Viena sąskaita" skelbia telefono numerį pasiteiravimui (gal paaiškintų), o gal ir jūsų bendrijos pirmininkas galėtų pakomentuoti...
susijęs klausimas

Kokius dokumentus turi pateikti garažų bokso savininkas, norintis įsiteisinti boksą, kuris dar neįteisintas registrų centre, nes ankstesnis pirmininkas nevedė narių registracijos žurnalo (knygos) ir duomenų apie jo buvimą nariu, nėra. (2022-01-02) komentarų: 0 peržiūrų: 388

Prašytume klausimus suformuluoti aiškiau ir konkrečiau. Dėl registravimui VĮ Registrų centre reikalingų dokumentų siūlytume kreiptis į VĮ Registrų centrą, jie paaiškins, kokių dokumentų reikalaujama. Klausimo dalies dėl bendrijos narių sąrašo nesupratome, tik primename, kad bendrijos pirmininkas gali tą sąrašą atnaujinti bet kada, patvirtindamas savo parašu (žinoma, turi remtis istoriniais duomenimis apie bendrijos narius ir turi remtis naujais gautais prašymais... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Visuotiniame susirinkime nutarta nedidinti valytojai atlyginimo dėl blogo darbo, bet pirmininkė su trim valdybos nariais vis tiek po menesio pakėlė jai atlyginimą atbuline data. Ar taip galima? (2021-10-28) komentarų: 0 peržiūrų: 375

Aukščiausias valdymo organas bendrijoje - visuotinis susirinkimas, susirinkimo sprendimais valdyba turi vadovautis. Dėl konkrečios situacijos paaiškinimo kreipkitės į savo bendrijos pirmininkę.
susijęs klausimas

Jeigu noriu išnuomoti savo butą, ar reikia bendrijos arba visų namo savininkų? (2022-02-06) komentarų: 0 peržiūrų: 368

Ne, sutikimo nereikia, savo asmeniniu turtu jūs disponuojate laisva valia (nebent nuomotume butą tiems, kurie jame ketintų vykdyti kokią komercinę veiklą, tuomet galbūt galėtų kilti papildomų klausimų). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad išnuomodami savo butą, jūs turėtumėte supažindinti nuomininką su galiojančiomis vidaus tvarkos taisyklėmis ir turėtumėte pasirūpinti, kad nuomininkas laiku perduotų jums adresuotus bendrijos pranešimus, laiškus. Taip pat turėtumėte... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Gal galite pasiūlyti asmenį, kuris padėtų parašyti pagrįstą skundą savivaldybei? (2021-11-15) komentarų: 0 peržiūrų: 352

Mokamos pagalbos galite kreiptis į advokatų kontoras arba - galbūt padėtų šioje srityje besispecializuojantys IĮ "Ego sum" specialistai (www.bendrijukonsultavimas.lt)...
susijęs klausimas

Kaip teisiškai pagrįstai parenkamas namo atnaujinimo projekto administratorius? Ar DNSB pirmininkas parenka ką nori? (2021-12-10) komentarų: 0 peržiūrų: 351

"Sprendimą atnaujinti daugiabutį priima butų ir kitų patalpų savininkai balsų dauguma (daugiau kaip 55 proc.). Balsavimo metu paskiriamas daugiabučio namo atnaujinimo administratorius. Juo gali būti namo valdytojas, arba viešoji įstaiga „Atnaujinkime miestą“. Tokią informaciją skelbia Vilniaus miesto savivaldybės viešoji įstaiga "Atnaujinkime miestą". Namo valdytojas - tai bendrija arba savivaldybės paskirtasis administratorius. Plačiau apie tai skaitykite interneto... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Esu DNSB narys. Buvau paprašęs pirmininkės gauti susipažinimui bendrijos sąskaitas faktūras ir banko išrašus, pažiūrėti kaip leidžiami bendrijos pinigai, nes buvo įtarimų kad švaistomos lėšos. Banko išrašai nebuvo pateikti, motyvuojant, kad juose gali būti kokios nors asmeninės informacijos, asmens kodas ar pan. Sąskaitos buvo pateiktos be jokio registro, neaišku ar visos. Pamačius įtartinas sąskaitas ir man norint pasidaryti kopiją, nufotogrtafuoti, jos buvo atimtos, sakant, kad net ir būdamas bendrijos nariu neturiu teisės užsifiksuoti sąskaitas analizei, netgi užsirašyti jų numerių ir informacijos. Koks įstatymas draudžia tai daryti? Ar galima bendrijos nariui pasidaryti sąskaitų kopijas? (2022-09-15) komentarų: 1 peržiūrų: 342

Asmens duomenys turi būti saugomi, turime laikytis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR). Duomenų valdytojas – daugiabučio gyvenamojo namo bendrija, gali perduoti asmens duomenis kitam asmeniui, pirma, tik teisėtu tikslu, antra, tik tuo atveju, jei šis duomenų gavėjas turi teisę gauti prašomus pateikti asmens duomenis, trečia, tik tokia apimtimi, kuri būtina konkrečiam tikslui pasiekti. Tai reiškia, kad duomenų valdytojas, gavęs prašymą pateikti asmens duomenis,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar be bendrijos žinios namo patalpų ir butų savininkai gali registruoti savo patalpose įvairių organizacijų buveines? (2021-11-01) komentarų: 0 peržiūrų: 334

VĮ Registrų centras nurodo, kad keičiant juridinio asmens buveinę, reikia pateikti to juridinio asmens sprendimą įrodantį protokolą ir savininko (bendraturčių), kurio bute (patalpose) bus registruojama buveinė, rašytinį sutikimą. Nėra nurodyta, kad jeigu butas (patalpos) yra bendrijos valdomame name, reikėtų bendrijos sprendimo. Plačiau apie tai skaitykite čia: https://info.registrucentras.lt/node/549.
susijęs klausimas

Kas draudžia bendrijas civiline atsakomybe? Norėtume apsidrausti nuo nelaimingų atsitikimų, jeigu, pavyzdžiui, pratrūktų bendrojo naudojimo vamzdžiai ir aplietų savininko butą. (2021-10-22) komentarų: 0 peržiūrų: 332

Civilinės atsakomybės draudimą siūlo turbūt visos draudimo bendrovės, siūlome kreiptis į jas tiesiogiai ir gauti konkrečius atsakymus ir pasiūlymus. PASTABA. Laiku nustatyti bendrojo naudojimo objektų defektus (vykdyti technines apžiūras) ir tuos defektus šalinti - vienas svarbiausių bendrijos uždavinių.
susijęs klausimas

Ar užsienyje gyvenantys buto, esančio daugiabutyje, savininkai gali dalyvauti steigiamąjame bendrijos susitinkime per nuotolį? Jei taip, kokias salygas reikia įvykdyti? (2022-03-01) komentarų: 0 peržiūrų: 323

Bendrijos steigiamajame susirinkime dalyvaujantys butų (kitų patalpų) savininkai dalyvių sąraše turi savo parašu patvirtinti savo dalyvavimą, tame sąraše taip pat įrašomas savininko pateikto jo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, numeris, išdavimo data. Šis sąrašas pateikiams notarui kartu su kitais bendrijos steigimo dokumentais. Patarimas užsienyje esantiems savininkams - pasiteirauti, galbūt Lietuvos ambasadoje galėtumėte patvirtinti savo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Į ką turiu kreiptis, jeigu namo savininkams pastato prežiūros paslaugas teikianti organizacija nesiteikia atsakyti į pateiktus klausimus? (2021-10-11) komentarų: 0 peržiūrų: 319

Jeigu jūsų name yra įsteigta bendrija, kreipkitės į bendrijos pirmininką (valdybą), jeigu bendrijos nėra, kreipkitės į jūsų savivaldybę (įteikite pasirašytą skundą). Savivaldybė vykdo bendrijų ir paskirtųjų pastatų administratorių veiklos kontrolę.
susijęs klausimas

Ar yra galimybė gauti valstybės ar savivaldybės paramos lėšų daliai pastato remonto lėšų padengti? (2021-10-21) komentarų: 0 peržiūrų: 315

Dėl lėšų pastato renovavimui galite kreiptis į Būsto energijos taupymo agentūrą, o savivaldybės irgi vykdo įvairius projektus (pavyzdžiui, prisideda prie senamiesčio pastatų atnaujinimo, įvairių daugiabučių pastatų fasadų su piešiniais atnaujinimo ir kitų) - detalesnės informacijos kreipkitės į savo savivaldybę, kiekviena savivaldybė įgyvendina skirtingas programas. Be to, pastate komercinę veiklą vykdančių organizacijų dalis sumokėtų mokesčių irgi gali būti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Mūsų namo bendrija dabar apmokėjimus vykdyti pradėjo per jūsų apskaitos sistemą, bet mes negalime apmokėti, nes per banką darant pavedimą ir įrašant jūsų pavadinimą rašoma kad "sąskaita neatitinka įmonės pavadinimo" ir neleidžiamas apmokėjimas, prisijungus prie jūsų nurodyto adreso, viskas gerai prijungia, bet atliekant bankinę operacija sistema užstringa ir apmokėjimas nevykdomas, bandžiau užsiregistruoti į sistemą "vienasąskaita", nerandu jūsų įmonės pavadinimo...tai kas lieka? mokėti maximoje? (2022-02-28) komentarų: 0 peržiūrų: 313

Savininkai mokesčius moka ne buhalterinės apskaitos bendrovei, bet savo bendrijai. Mokant bendrijos pavadinimą reikia įvesti tokį, koks jis yra įregistruotas. Siūlome pasitikrinti, ar teisingai įrašėte. Sistemos strigimų gali būti ir dėl interneto ryšio ar dar kitų priežasčių... Su "Vienos sąskaitos" sistemos administratoriumi bendrija turėtų pasirašyti sutartį, tada galėsite įtraukti ir paslaugos teikėją - savo bendriją, dėl mokėjimų "Maximoje", "Perlo"... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip priversti DNSB narį šildytis butą šildymo sezono metu (butai šildomi elektra), kai dėl vieno šalto didėja kitų butų šildymo kaina. (2022-01-24) komentarų: 0 peržiūrų: 311

Jeigu šaltuoju metų laiku gyvenamosiose patalpose nepalaikoma temperatūra pagal nustatytas higienos normas ir tai kelia problemų arba pažeidžia teisėtus interesus, siūlytume pirmiausiai pabandyti klausimą spręsti padedant paskirtąjam namo administratoriui, bendrijos pirmininkui (valdybai) arba pagal jungtinės veiklos sutartį įgaliotajam asmeniui (jeigu piktybiškai neleidžiama atlikti patikros, įsileisti gali įpareigoti teismas). Pagalbos galima kreiptis ir į savivaldybę arba... (skaityti viską)
susijęs klausimas

<...> butų savininkai gauna neteisingas saskaitas už šildymą. Prašau pakomentuoti ir jei reikia ištaisyti. Dėkui. (2021-12-16) komentarų: 0 peržiūrų: 306

Šiame skyriuje konsultantas atsako į bendro pobūdžio su bendrijos veiklos organizavimu susijusius klausimus. Jūsų sukonkretintas klausimas turbūt turėtų būti adresuotas arba šilumos tiekėjui, arba bendrijos pirmininkui, arba bendrijos buhalteriui?... Jeigu mokestinius pranešimus gaunate iš UAB "Skaidri apskaitos sistema", galite klausim1 parašyti e. paštu info@dnsb.eu.
susijęs klausimas

Ar gali savavališkai gyventojas paskirti sau individualią automobilio stovėjimo vieta? Būtų yra 60, o oficialiai vietų -24. Žemės sklypą esame išsinuomavę ir prie įvažiavimo yra kelio užtvaras. (2022-05-15) komentarų: 0 peržiūrų: 304

Jeigu žemės sklypas ar automobilio aikštelė yra bendrojo naudojimo, tai ja naudojasi visi bendrai (kiekvienas radęs laisvą vietą automobilių aikštelėje gali pasistatyti savo automobilį). Dauguma savininkų gali leisti kam nors naudotis bendrojo naudojimo objekto dalimi. Siūlytume klausimą pasiaiškinti su jūsų pastato savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriumi (bendrijos pirmininku, įgaliotuoju asmeniu ar paskirtojo administratoriaus atstovu).
susijęs klausimas

Ar mes mokame už šaligatvio kieme valymą ar mokame, kad nevalytų. Situacija jau kuris laikas pavojinga sveikatai. (2022-02-07) komentarų: 0 peržiūrų: 297

Šitą klausimą turėtumėte užduoti jūsų namo benrojo naudojimo objektų valdytojui - arba bendrijos pirmininkui, arba savivaldybės paskirtajam administratoriui, arba pagal jungtinės veiklos sutartį įgaliotajam asmeniui.
susijęs klausimas

...noriu pasiteirauti kada planuoja prie durų surašyti numerius ir popieriukus pakeisti ant sienos dažytais kaip ir buvo kalbama? (2022-06-12) komentarų: 0 peržiūrų: 280

Jūs parašėte kalusimą viešoje erdvėje, konsultantas nežino, nei kas jūs nei iš kur... Kreipkitės į savo bendrijos pirmininką.
susijęs klausimas

Kaip deklaruoti šalto vandens skaitiklių duomenis? Ar yra tokia galimybė? Ar tiesiog mokėti paprastu pavedimu, nurodant skaitiklių duomenis mokėjimo paskirtyje? (2022-05-26) komentarų: 0 peržiūrų: 278

Negalime pakomentuoti jūsų konkretaus atvejo, klausimas neaiškus, panašu, kad jis nėra susijęs su bendrijos veiklos organizavimu. Šį klausimą turbūt reikėtų pateikti kitam adresatui.
susijęs klausimas

Prašau pakeisti savininkės pavardę siunčiamose sąskaitose už bendrijos paslaugas. Laiškai vis dar ateina senosios savininkės vardu, o turėtų būti naujosios. (2022-05-27) komentarų: 0 peržiūrų: 269

Dėl pavardės pakeitimo mokestiniuose pranešimuose geriausia kreiptis į jūsų bendrijos pirmininką, jis atstovauja bendrijai ir jis turėtų organizuoti procedūrą. Pavardei pakeisti reikalingas teisinis pagrindas, pavyzdžiui, nekilnojamo turto nuosavybę įrodantis dokumentas ar pan.
susijęs klausimas

Ar mano mokėtojo kodas užsiregistruoti www.klenergija.lt? (2022-02-12) komentarų: 0 peržiūrų: 266

Klausimas neaiškus, pateiktas ne tam adresatui. Kreipkitės į savo bendrijos pirmininką ar į paslaugų teikėją....
susijęs klausimas

Į ką kreiptis, kai kaimynai trankosi? (2022-05-25) komentarų: 0 peržiūrų: 246

Siūlytume pagal situaciją kreiptis į: besitrankančius kaimynus, į viešosios tvarkos specialistus savivaldybėje, į policiją, į teismą...
susijęs klausimas

Kokie dokumentai reikalingi norint atkurti garažų Bendriją? Ir kaip atkūrimo procesas vyksta, nuo ko pradėti? Susirinkimas jau įvykęs, žmonės nori šią Bendriją vėl atkurti. Ačiū. (2022-05-19) komentarų: 0 peržiūrų: 240

Situacijų būna įvairių, į kiekvieną gilintis reikia atskirai. Bendrijos valdymo organų narius renka bendrijos narių visuotinis susirinkimas (svarbu laikytis procedūrų ir pagrįsti procedūras dokumentais, pridėti prie protokolo). Valdymo organų nariai registruojami VĮ Registrų centre. Gavus VĮ Registrų centro išduodamą Elektroninį sertifikuotą išrašą, bendrijos valdymo organų nariai gali veikti de jure. Jeigu baiminatės suklysti, pagalbos galima kreiptis į... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali bendrija nuomoti bendro naudojimo sandėliukus kitiems namo gyventojams ir išvegti mokestinių komplikacijų? (2022-05-18) komentarų: 0 peržiūrų: 233

Bendrijų įstatymo 25 straipsnis. Bendrijos lėšos 1. Bendrijos lėšas sudaro: 1) tikslinės butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų įmokos, skirtos bendrijos administravimo, bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros išlaidoms apmokėti; 2) valstybės ar savivaldybės paramos lėšos; 3) pajamos, gautos disponuojant bendrijos turtu, kitos negrąžintinai gautos lėšos. 2. Pajamos, gautos naudojant butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Daugiabutyje kiekvieną dieną iš apačios - trankymas, pokalbių klausymas ir "komentavimas" uždarant duris, žodžiu, namuose vyksta nuolatinis chaosas. Kreiptasi į bendriją, tačiau iš jos pagalbos nesulaukta jokios. Kur kreiptis, visgi mokesčiai mokami bendrijai, o ji neužtikrina ramaus gyvenimo priklausančioje nuosavybėje. (2022-03-30) komentarų: 0 peržiūrų: 233

Dėl keliamo triukšmo, kai tai pažeidžia normas ir kelia problemų, siūlytume kreiptis į policiją arba į savivaldybės viešosios tvarkos priežiūros skyrių. Žinoma, prieš tai galima (reikėtų) pasikalbėti su kaimynais, paprašyti geranoriškai gerbti vienas kitą. Kartais savininkai priima sprendimus pasididinti savo sienų garso izoliaciją.
susijęs klausimas

Ar galima steigti bendriją, kuomet registrų centrui dar nepriduoti butai/namai/kotedžai? (2022-05-23) komentarų: 0 peržiūrų: 231

Bendriją steigia pastatų savininkai. Bendrijos įstatuose turi būti įrašytas pastato uniklaus numeris (pastatų unikalūs numeriai).
susijęs klausimas

Kiek laiko privaloma saugoti namo bendrijos visuotinių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolus? (2022-06-27) komentarų: 0 peržiūrų: 226

Siūlytume panagrinėti LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO ĮSAKYMĄ NR. V-100 "DĖL BENDRŲJŲ DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TERMINŲ RODYKLĖS PATVIRTINIMO".
susijęs klausimas

Kokia situacija dėl kondicionierių 66 name? Kur galima montuoti išorinius blokus? (2022-07-01) komentarų: 0 peržiūrų: 218

Klausimą pateikėte viešai konsultantui, kuris nežino, su kuo bendrauja ir kur yra 66 namas. Čia atsakome į bendro pobūdžio klausimus, konkrečius klausimus pateikite savo bendrijos pirmininkui.
susijęs klausimas

Noriu susivesti visas sąskaitas į "Igničio" savitarną, bet prie bendrijų nerandu DGNB "Trinapolio Namai". Gal kažkokiu kitu pavadinimu turėčiau rasti? (2022-06-22) komentarų: 0 peržiūrų: 210

Jeigi jums kyla klausimų dėl naudojimosi "Igničio" savitarna, turėtumėte kreiptis į bendrovę "Ignitis" jų pateikiamais kontaktais. Čia galime pakomentuoti tik naudojimosi "Dnsb.eu" savitarnos bendraisiais klausimais.
susijęs klausimas

Esu išrinktas bendrijos pirmininko sekretoriumi. Norėčiau atsisakyti šių pareigų. Kaip reikia elgtis? Ar reikia kokių dokumentų? (2022-04-25) komentarų: 0 peržiūrų: 208

Jeigu su jumis nebuvo pasirašyta darbo sutartis, o pareigas vykdėte tik savanoriškos veiklos pagrindu, vadovaujantis žodine sustartimi, tų pareigų geriausia būtų atsisakyti bendrijos narių visuotinime susirinkime, kuris jus ir išrinko, arba įteikus rašytinį pranešimą bendrijos pirmininkui (valdybai).
susijęs klausimas

Jeigu gyvenamųjų namų savininkų bendrijos dauguma gyventojų nusprendžia per susirinkimą, jog tvoros aukštis turi būti 1.60 m ir tai yra nurodyta susirinkimo protokole, kad toks balsavimas buvo įvykdytas, tačiau bendrijos pirmininkas savo nuožiūra pasidarė tvorą 2 metru aukščio, ar įmanoma ką nors dėl to padaryti? Nes į tą fakta, jog buvo nuspresta 1.60 m tvoros, nereguoja. (2022-05-03) komentarų: 0 peržiūrų: 206

Svarbu apsispręsti, ko siekiate, ką norite padaryti. Galima skųsti bendrijos pirmininką savivaldybei dėl to, kad jis nesilaiko teisės aktų (nevykdo susirinkimo sprendimo) ir dar pasitikslinti, ar nebuvo reikalingas tvoros statybą leidžiantis dokumentas, galima netinkamą bendrijos pirmininką atšaukti iš pareigų, galima inicijuoti dar vieną savininkų sprendimą - pakeisti tvorą, galima kreiptis į teismą siekiant sprendimo nugriauti tvorą ir įrengti kitą ir t.t. ...
susijęs klausimas

KODEL nera elektros 1-os laiptines rusyje 07.11 (2022-07-11) komentarų: 1 peržiūrų: 198

Šioje viešoje erdvėje bendromis su bendrijų veikla susijusiomis temomis konsultuoja asmuo, kuris nežino, nei kas pateikia klausimus, nei kur yra jūsų namas ir panašiai. Konkrečius klausimus pateikite savo bendrijos pirmininkui.
susijęs klausimas

Ar teisingai bendrija priskaičiavo šildymo sistemos renovavimo išlaidas, jei aš šildymo neturiu. Pusę sumos buvo nurašyta iš kaupimo fondo ir dar apie 1400 eurų turiu sumokėti. Patalpas nusipirkau, kur nuo bendros šildymo sistemos buvo atjungtos. Ką turėčiau padaryti, kad dabar galėčiau prisijungti prie šildymo sistemos (RC šildymas nurodytas - centrinis). Ar galiu prašyti, kad leistų įsidėti į bendrą koridorių duris į seną vietą, nes jos kažkada buvo (turiu sutrikusią judėjimo funkciją, man nustatytas neįgalumas ir spec. poreikiai). Norint išsinešti šiukšles aš to padaryti negaliu. Esu bendrijos narė, bet patekti į laiptinę negaliu, nes man nedavė rakto, taip pat negaliu net elektros skaitliukų pasitikrinti, nedavė nuo skydinės rakto, negaliu taip pat naudotis ir pašto dėžute. Kreipiausi į pirmininką, jis pasakė, kad neva į laiptinę padarys raktą o nuo pašto dėžutės ir elektros skydinės turiu pati susiorganizuoti. Dėl šildymo pasakė, kad kadangi neatsisakiau šildymo (20 m. šildžiausi elektra) nežinau, kur dar turėjau atsisakyti, todėl man ir priskaičiavo, o jei noriu, tai prijungs. Gyvenu kitame mieste, atvažiavusi mačiau, kad veža radijatorius, nežinau nieko, nei kada, ar iš viso man prijungs šildymą informacijos neturiu. Kur kreiptis? (2022-09-14) komentarų: 0 peržiūrų: 197

Inžineriniai tinklai, taip pat ir šildymo sistema, yra bendrojo naudojimo objektas, už šios sistemos priežiūrą ir atnaujinimą turi mokėti proporcingai visi savininkai. Jeigu kuriuo bendrojo naudojimo objektu nesinaujate, tai turi būti patvirtinta oficialiai, tas faktas turi būti įrašytas į bendrojo naudojimo objektų aprašą, kurį tvirtina bendrijos narių visuotinis susirinkimas, tuomet gali būti nepriskaitomos tik eksploatacinės (naudojimosi tuo objektu) išlaidos. Jeigu... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Šio mėnesio sąskaitoje radau punktą "Paukščių atbaidymo sistemos įrengimas". Ar sistema jau veikia? Kaip? Pas mus balkone ir toliau sėkmingai lankosi balandžiai. (2022-07-16) komentarų: 0 peržiūrų: 190

Šį konkretų lausimą pateikite jūsų bendrijos pirmininkui ar paskirtajam administratoriui, čia į bendruosius klausimus apie bendrijų veiklą atsakinėjantis konsultantas nežino net apie kokį namą klausiate.
susijęs klausimas

Daugiabučio administratorius sukčiauja pateikdamas mokesčius už bendro naudojimo elektrą (vieni butai moka, kiti ne, turime įrodymus). Veikiame pagal jungtinės veiklos sutartį. Šiuo metu norime keisti administratorių, tačiau norėtume patikrinti vedamą apskaitą. Kaip gyventojai galėtų to išsireikalauti, kas galėtų tai atlikti (savivaldybė?), kokie yra daugiabučių administratorių apskaitos kontrolės mechanizmai? (2022-07-18) komentarų: 0 peržiūrų: 189

Patartume peržiūrėti ir vadovautis savininkų pasirašytos jungtinės veiklos sutarties nuostatomis ir su paslaugų teikėjais pasirašytų sutarčių nuostatomis. Jungtinės veiklos sutarties pagrindu savininkų įgaliotasis asmuo turėtų atstovauti savininkus, ginti jų interesus kontroliuodamas paslaugų teikėjų veiklą. Įgaliotasis asmuo taip pat galėtų sušaukti savininkų susirinkimą, kuriame galėtų būti priimti tam tikri sprendimai (pakeisti paslaugų teikėjus ir kiti).
susijęs klausimas

Prašau įkelti paskutinio susirinkimo protokolą ir dalyvių sąrašą su parašais. (2022-06-21) komentarų: 0 peržiūrų: 183

Jūs parašėte viešoje erdvėje nepriklausomam konsultantui, kuris atsakinėja į bendro pobūdžio klausimus. Dėl savitarnos tvarkymo (dokumentų pateikimo) kreipkitės į jūsų bendrijos pirmininką.
susijęs klausimas

Kiek turiu sumokėti šią dieną? Nelabai suprantu - 2 vietose skirtingos sumos: mokesčiai ir mokėjimai - 19.81eur, atlikti mokėjima dabar - 1.19eur?? (2022-06-13) komentarų: 0 peržiūrų: 182

Šioje viešoje konsultacijų skiltyje atsakinėjame į bendro pobūdžio klausimus. Mokestiniuose pranešimuose jums turėtų būti detalizuoti priskaitymai, nuorodytos permokos ir skolos, jeigu tokių buvo, ir turi būti įrašyta galutinė mokėtina suma. Gal buvo permoką ir todėl liko tik 1,19 Eur? Dėl detalesnio paaiškinimo kreipkitės į savo bendrijos pirmininką arba buhalterį (galbūt mokestiniame pranešime yra nurodytas buhalterojos telefono numeris?).
susijęs klausimas

Pirmos laiptinės rūsys be elektros 2 savaitės, negi nesugebate skydinėje ... (2022-07-24) komentarų: 0 peržiūrų: 181

Šioje viešoje erdvėje komentuojame bendro pobūdžio bendrijų veiklos klausimus. Mums nėra žinoma, apie kokį namą klausiate, mes neteikiame jūsų namo elektros priežiūros paslaugų. Šį konkretų klausimą pateikite savo bendrijos pirmininkui (arba savivaldybės paskirtajam administratoriui, jeigu jūsų name nėra įsteigto sbendrijos).
susijęs klausimas

Sumokėjo visą renovacijos sumą. Kada tai bus matoma svėtainioje? (2022-07-04) komentarų: 0 peržiūrų: 179

Jūs klausimą pateikėte viešai konsultantui, kuris nežino, su kuo bendrauja ir apie ką kalba. Čia atsakome į bendro pobūdžio klausimus, o konkrečius klausimus pateikite savo bendrijos pirmininkui.
susijęs klausimas

Laiptinėje buvo keistos pašto dežutės, kaip galima gauti raktą? (2022-08-12) komentarų: 0 peržiūrų: 175

Čia viešoje erdvėje bendraisiais klausimais apie bendrijas konsultuojantis asmuo nežino, nei kas jūs, nei apie kokio namo pašto dėžutes klausiate. Tokiu konkrečiu klausimu kreipkitės į jūsų bendrijos pirmininką ar paskirtąjį administratorių.
susijęs klausimas

Sveiki, gal kas gali rekomenduoti patikimus šilumos punkto prižiūrėtojus Kaune? (2022-08-04) komentarų: 0 peržiūrų: 174

... tokios pagalbos gal geriau pklauskite bendrijų pirmininkų grupėse socialiniuose tinkluose.
susijęs klausimas

Ar užtenka vien darbų priėmimo - perdavimo akto DNSB už atliktus santechnikos darbus, o gal reikalinga ir sąskaita faktūra? Darbus atliko bendrijos pirmininkas. Sutartis dėl santechnikos darbų su juo nesudaryta. (2022-10-27) komentarų: 0 peržiūrų: 173

Nelegalus darbas yra draudžiamas. Jeigu tai nebuvo savanoriška veikla ir už darbą bendrija mokės pinigus, turi būti pirminiai buhalteriniai dokumentai, pagrindžiantys bendrijos išlaidas - arba sąskaita faktūra, arba individualios veiklos pažyma ir kvitas.... Detaliau jums paaiškins jūsų buhalteris.
susijęs klausimas

Ar konsultuojate JVS klausimais? (2022-07-29) komentarų: 0 peržiūrų: 173

Šioje e. erdvėje specializuojamės konsultuoti benrijų klausimais.
susijęs klausimas

Mūsų bendrija nori prisijungti 2 namus (priklauso tam pačiam projektui ir naudojasi bendrais inžineriniais tinklais). Pagal Bendrijų įstatymą reikia pasirašyti prisijungimo sutartį su egzistuojančia bendrija, tačiau jokios patvirtinos formos šios sutarties nėra. Kokia infomacija / sąlygos turi būti įtraukta į prisijungimo sutartį? (2022-05-09) komentarų: 0 peržiūrų: 173

Sutartį reikia sukurti, atsižvelgiant į konkrečią situaciją, nurodant, kas susitaria, dėl ko susitaria, kokiu tikslu jungiasi, kas ką įsipareigoja ir t.t. Jeigu patiems sutartį parašyti sunku, galima kreiptis pagalbos į konsultantus.
susijęs klausimas

Kodėl tokia kosminė suma už laiptinės remontą, kada jis bus pradėtas? Kam naudojamos kaupiamosios lėšos ir kam jos kaupiamos? (2022-09-26) komentarų: 0 peržiūrų: 168

Klausimą pateikėte viešai konsultantui, kuris nežino, su kuo bendrauja, nežino, apie kokio namo ir kokius darbus klausiate. Čia atsakome į bendro pobūdžio klausimus, konkrečius klausimus pateikite savo bendrijos pirmininkui. Galime tik pakomentuoti, kada kaupiamosios lėšos renkamos namui (bendrojo naudojimo objektams) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus ir gali būti naudojamos tik pagal paskirtį – ilgalaikiame plane numatytiems ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar savivaldybė, remiantis Bendrijų įstatymo 20 str. ir nurodant grubius Bendrijų įst. pažeidimus, gali įpareigoti bendrijos pirmininką organizuoti bendrijos auditą jei nuo 2014 m.(8 metai) jokia revizija ar auditas bendrijoje nebuvo atliekamas iš vis. (2022-09-07) komentarų: 1 peržiūrų: 165

Savivaldybė, atlikusi patikrinimą, gali įpareigoti bendrijos pirmininką įvykdyti jo privalomąsias pareigas, pavyzdžiui, per tam tikrą nurodytą laiką pateikti bendrijos narių susirinkimui tvirtinti bendrijos veiklos ir finansines metines ataskaitas, taip pat - organizuoti revizoriaus ataskaitos pateikimą, bet pagal Bendrijų įstatymą (10 str. 1.5) sprendimą dėl audito atlikimo priima bendrijos narių visuotinis susirinkimas. Taip pat daugiau nei penktadaliui bendrijos narių... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Jei administratorius nereaguoja į prašymą kad reikia keisti laiptinės duris, pro kurias žiemą pripusto, ar 1 aukšto gyventojai gali už savo lėšas nusipirkti duris. (2022-09-12) komentarų: 0 peržiūrų: 164

Administratorių galima skųsti savivaldybei. Jeigu to daryti nenorite, siūlytume pirmiausiai tartis su visos laiptinės savininkais siūlant visos laiptinės savininkams prisidėti finansiškai prie bendrojo naudojimo objekto atnaujinimo jį pagerinant. CK 4.85 1. Sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Į ką kreiptis, jeigu semia vanduo du butus, o namo bendrija nieko nedaro. (2022-10-05) komentarų: 0 peržiūrų: 157

Pagelbėti ar bent patarti turėtų bendrijos pirmininkas, bet jūsų situacija mums nėra neaiški - kas vyksta, dėl kieno kaltės?.. Galite imtis priemonių patys tvarkyti, o vėliau pateikti argumentuotą (nuotraukos, aktai, sąskaitos ir kiti dokumentai) reikalavimą kompensuoti žalą tiems, dėl kieno kaltės tai įvyko, pavyzdžiui, bendrijai, jeigu, pavyzdžiui, nebuvo sutvarkyti bendrojo naudojimo vamzdynai ir todėl užliejo butus. O gal kaltė virš butų gyvenančio savininko, gal... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Daugiabučio namo blokas permirkęs 75%, namo renovacijos nėra, atliktas hermetizavimas prieš daugiau nei 10 metų. Siena kiaurai šlampa, iš vidaus šildytis negaliu, nes supelys viskas. Namo ale buhalterė teigia, kad turėčiau samdytis kompaniją, kad tvarkytų mano bloką iš lauko. Tai ar aš atsakinga už namo sieną iš lauko pusės? Tada kam moku mokeščius? Kur tokiu atveju kreiptis? (2022-10-17) komentarų: 1 peržiūrų: 152

Jeigu problema - kad netinkamai prižiūrimi bendrojo naudojimo objektai (pavyzdžiui, susidėvėjusios ir drėgmę praleidžia blokinių lauko sienų siūlės), tą problemą turi spręsti namo bendrojo objektų valdytojas - arba bendrija, jeigu yra įsteigta, arba savivaldybės paskirtasis administratorius, arba jungtinės veiklos sutartimi įgaliotasisi asmuo (toliau - BNO valdytojas). Jeigu BNO valdytojas problemos nesprendžia, apskųskite jį savivaldybei, vykdančiai BNO valdytojų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Namas dviejų laiptinių, dabar yra įmonė administruojanti visą namą. Ar gali viena laiptine įsteigti bendriją? Ir kaip paskui būtų sprendžiami klausimai dėl bendro viso namo remonto? (2022-09-29) komentarų: 0 peržiūrų: 151

Vienos laiptinės savininkai galėtų savo bendriją įsteigti tik tuo atveju, jeigu jų inžinerinės sistemos gali būti atskirtos nuo kitų namo savininkų. Bendrijoje patvirtinamas bendrojo naudojimo objektų aprašas, vienos laiptinės bendrija rūpintųsi savo dalies bendrojo naudojimo objektais. Kitos laiptinės savininkų bendrojo naudojimo objektų aprašas turėtų būti pakoreguotas. Jeigu visgi liktų visiems bendrų objektų, tai irgi būtų pažymėta sąraše, reikėtų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Noriu paklausti, ar veikia vaizdo kameros Verkių g.43, nes stebiu jau apie pusę metų, nesimato jokios aktyvios švieselės,o anksčiau budavo. (2022-09-01) komentarų: 0 peržiūrų: 150

Šį konkretų klausimą turėtumėte užduoti savo bendrijos pirmininkui (jeigu neįsteigta bendrija - paskirtajam administratoriui arba jungtinės veiklos sutartimi įgaliotajam asmeniui).
susijęs klausimas

Kodą krumai neapgeneti? Jau visai nedaug vietos praeiti liko, o pro mūsų langą tuoj nieko nesimatys... (2022-08-12) komentarų: 0 peržiūrų: 146

Čia viešoje e. erdvėje atsakinėjame į bendro pobūdžio klausimus apie bendrijos vaiklą. Konsultantas nežino, nei kas jūs, nei kokiame mieste ir kokiame name gyvenate. Konkrečius klausimus, taip pat ir dėl krūmų genėjimo, užduokite savo bendrijos pirmininkui.
susijęs klausimas

Laba diena buvome kalbėję, kad rudenį bus susirinkimas. Norėjau paklausti kada planuojamas? (2022-09-21) komentarų: 0 peržiūrų: 145

Čia viešai bendrijų veiklos bendraisiais klausimais konsultuojantis asmuo nežino nei kas jūs, nei į ką kreipiatė, nei dėl kokio susirinkimo. Jeigu tas klausimas jūsų bendrijos pirmininkui, kreipkitės tiesiai į jį.
susijęs klausimas

Ar teisėta yra imti iš bendrijos namų narių mokestį, jei per visuotinį bendrijos susirinkimą bendrijos narė pateikė norą atsistatydinti, visi nariai nutarė bendriją likviduoti. Bendrija nebeatlieka jokių įsipareigojimų, likvidavimo procesas dar nepradėtas (2022-12-15) komentarų: 0 peržiūrų: 142

Bendrijos likvidavimas užtrunka, tai procesas. Kol bendrija nėra likviduota ir kol nepradėjo veikti paskirtasis (išrinktasis) likvidatorius, tol ji veikia, valdo bendrojo naudojimo objektus ir vykdo funkcijas.
susijęs klausimas

Mirė daugiabučio namo buto savininkas, gyveno vienas ir deklaruotas vienas asmuo. Turi bendrijai skolą, dėl kurios dar nebuvo kreiptasi į teismą. Kur kreiptis dėl to? Kas bus paveldėtojai neaišku. Būsiu dėkinga už atsakymą. (2022-10-19) komentarų: 0 peržiūrų: 137

Skolą turėtų perimti paveldėtojai, turbūt reikėtų palaukti, kol procesas įvyks. Jeigu buto savininkas mirė ir jis neturi įpėdinių arba nė vienas iš įpėdinių palikimo nepriėmė, tuomet jo turtą (butą) paveldi valstybė ir gali jį parduoti. Jeigu žinote, kad turtas besavininkis ir nėra perimamas, galėtumėte apie tokį atvejį pranešti VMI. Remdamasis VMI pareigūnų surinktais duomenimis, teismas gali priimti sprendimą dėl turto (besavininkio) perdavimo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kokie teisės aktai reglamentuoja trumpalaikę nuomą daugiabuciame name? Ar gali bendrija priimti nutarimus tuo klausimu? (2022-12-01) komentarų: 0 peržiūrų: 135

Nesupratome jūsų klausimo, apie kokius nutarimus klausiate? Jeigu privatus asmuo nuomoja savo (jam nuosavybės teise priklausantį) butą ar patalpas, jis gali tai daryti, tai ne bendrijos reikalas. Gali ir bendrija nuomoti visų savininkų bendrojo naudojimo patalpas, jeigu dauguma savininkų dėl to sutikų.
susijęs klausimas

Ką reiškia mokęsčiai preliminariai. Rašykit normalią sąskaitą (2022-11-10) komentarų: 0 peržiūrų: 130

Neaišku, aie ką kalbate. Čia viešai konsultuojantis asmuo mato tik jūsų klausimą, nežino, su kuo bendaruja, nemato jūsų sąskaitų. Kreipkitės į bendrijos pirmininką.
susijęs klausimas

Ar privalo būti uždaromos laiptinės durys prasidėjus šildymo sezonui? (2022-10-28) komentarų: 0 peržiūrų: 130

Per atviras laiptinės duris žiemą eina šaltis į pastato vidų, iš laiptinės - į butus. Pastaruoju metu šildymui skiriamos energijos taupymas juk ypač aktualus...
susijęs klausimas

Ar buto langai yra namo laikančiosios konstrukcijos ar kitos konstrukcijos? (2022-12-11) komentarų: 0 peržiūrų: 126

Pagal Statybų įstatymą "Laikančioji konstrukcija – konstrukcinis statinio elementas, kurio svarbiausia paskirtis – laikyti apkrovas (konstrukcijų, įrenginių, sniego, vėjo, žmonių, grunto ir pan.) ir užtikrinti statinio mechaninį atsparumą ir pastovumą". Dėl konkrečių jūsų pastato elementų siūlome paskonsultuoti su jūsų pastato techniniu prižiūrėtoju.
susijęs klausimas

Esama bendrija turi visus inžinerinius tinklus (vandentiekį, lietaus ir buitinių nuotekų), taip pat baseiną. Ar atsiskyrus vienam pastatui ir įsteigus naują bendriją jie gali pretenduoti į šią buvusios bendrijos nuosavybę, ar turėtų nuomotis? (2022-10-20) komentarų: 0 peržiūrų: 125

Reorganizuojant bendriją, turi būti suderintos reorganizavimo sąlygos, kuriose tie dalykai, kam kas ir kaip priklausys, yra surašomi.
susijęs klausimas

Ar gali notaras patvirtinti pirkimo-pardavimo sandorį be bendrijos išrašo apie pilną atsiskaitymą arba be sutarimo tarp pirkėjo ir pardavėjo, kad nuosavybė bus parduoda su skola? (2022-11-29) komentarų: 0 peržiūrų: 124

Prieš tvirtindami buto (patalpos) pirkimo pardavimo sandorį notarai reikalauja pateikti bendrijos pirmininko parašu patvirtintą pažymą apie savininko atsiskaitymą pagal prievoles.
susijęs klausimas

Gyvenu 3 aukšte ir šalia mano langų pakabintas 100w LED prožektorius, langų barikada nepadeda, bendrijos ginču komisijos nėra, visur kur kreipiausi (savivaldybė, sveikatos ministerija....) siunčia į teismą. Į ką galečiau kreiptis išspręsti dėl kiemo apšvietimo normų ir kad pašalintų ar perkeltų galingą prožektorių į kitą vietą be teismo? (2022-10-06) komentarų: 0 peržiūrų: 124

Pašalinti ar perkelti, ar nukreipti šviesą, ar mažesniu galingumo šviesti - to prašyti reikėtų tos organizacijos, kuri tą apšvietimą įrengė ir kuri jį prižiūri. Gal tai savivaldybės, o gal elektros tinklų nuosavybė, o gal privati nuosavybė? Manytume, kad savivaldybės darbuotojai tikrai turėtų padėti, turėtų bent jau pasakyti, kieno tai nuosavybė ir atsakomybė, į ką kreiptis. Jeigu tai savivaldybės nuosavybė, tai turėtų būti jautresni ir ieškoti sprendimo.... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip sustabdyti bendrijos pirmininko savivaliavimą? Buvo rašyti keli skundai savivaldybei, bet rezultato jokio. Pirmininkas be bendrijos narių sutiko pradėjo remontuoti rūsį, perka statybines medžiagas, samdo darbininkus. Už viską tenka sumokėti bendrijos butų savininkams. Kur dar galima kreptis, kad būtų sustabdytas pirmininko savivaliavimas? (2023-01-26) komentarų: 0 peržiūrų: 122

Dėl bendrijos pirmininko savivalės galima raštu kreipiantis prašyti savivaldybės patikrinimo, jeigu specialistai nenustatė pažeidimų, gal jų ir nėra? Galima pasiteirauti ir paprašyti, kad savivaldybės specialistas detaliau jus pakonsultuoti dėl bendrijos veiklos organizavimo. Pagal Bendrijų įstatymą bendrijų veiklą kontroliuoja savivaldybės. O gal verta pasiaiškinti su pačiu pirmininku, kas, kodėl ir kaip vyksta, pasikalbėti su kitais savininkais... Galima inicijuoti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Gyvemame 5 iš 9 aukštų daugiabutyje. Virtuvės sienoje turime kyšantį šilumos komencancinį vamzdį. Ar galima pakeisti jo vietą panaikinant jį iš matomos vietos? Jei taip, ar reikia tam gyventojų sutikimo? (2022-11-23) komentarų: 0 peržiūrų: 122

Norint pašalinti ar kaip nors pakeisti bendrojo naudojimo objektą (nesupratome, apie kokį vamzdį rašote), būtina gauti daugumos savininkų sutikimą, gali prireikti ir projekto, statybą leidžiančio dokumento ar kitų derinimo dokumentų. Kreipkitės į jūsų namo bendrijos pirmininką, jis įvertins jūsų prašymą, atsižvelgdamas į konkrečias detales, ir paaiškins galimybes ir procedūras.
susijęs klausimas

Esu daugiabučio namo buto savininkė. Mūsų daugiabutį formaliai administruoja bendrija, kuri praktiškai jokios veiklos nevykdo. Bendrijos pirmininko nėra jau daugiau negu metai, susirinkimai nevyksta, ataskaitos neteikiamos. Praktiškai bendrija neegzistuoja. Prašom suteikti informaciją kokius žingsnius reikia atlikti norint inicijuoti bendrijos likvidavimą ir administratoriaus paskyrimą. Ar remiantis Lietuvos Respblikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 14 str. 9 p. gali vienasmeniškai bendrijos narys kreiptis į miesto savivaldybę dėl bendrijos likvidavimo ir administratoriaus paskyrimo, ar vis dėlto reikia surinkti 1/4 bendrijos narių parašus. (2023-01-16) komentarų: 0 peržiūrų: 120

Bendrijų įstatymo 14 str. 9 dalyje kalbama apie situaciją, kai bendrijos pirmininko kadencija yra pasibaigusi arba kai bendrijos pirmininkas pats atsistatydino anksčiau ir kai naujo bendrijos pirmininko išrinkti nepavyko. Taip, tuomet kiekvienas bendrijos narys (ne bet kuris savininkas, o bendrijos narys, įrašytas į bendrijos narių sąrašą asmuo) gali kreiptis dėl bendrijos likvidavimo. Manytume (siūlytume), kad ši kraštutinė priemonė turėtų būti taikoma tik po įgyvendintų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Esu permokėjusi už vandenį iki 1180 parodymo, skaitikliai rodo dar tik 1156, o jūs vis skaičiuojate man skolas už vandenį. Prašau patikslinti mano mokėjimus. (2022-10-26) komentarų: 0 peržiūrų: 120

Klausimą apie mokesčius už vandenį turėtumėte pateikti vandenį jums tiekiančiai ar mokesčius už vandenį administruojančiai organizacijai (žr. informaciją jums pateiktuose mokestiniuose pranešimuose). Čia www.dnsb.eu viešai bendrijų veiklos klausimais konsultuojantis asmuo nežino, nei kas jūs, nei iš kurio miesto, nei kaip gaunate vandenį, nei kas surenka įmokas už jums tiekiamą vandenį, nei kitų detalių. P.S. Turėkite omenyje, kad gali būti priskaitomas... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar yra dokumentai, kurie patvirtina, kad daugiabučio namo gyventojams adresu xxxx yra priskirta teritorija aplink namą. (2022-12-19) komentarų: 0 peržiūrų: 117

Klausimas ne mums. Čia viešoje erdvėje konsultuojame bendro pobūdžio bendrijų veiklos organizavimo klausimais.
susijęs klausimas

Kur galiu matyti sąskaitą už spalio mėn. (2022-11-10) komentarų: 0 peržiūrų: 117

Mokestinius pranešimus bendrija pateikia savininkams bendrai sutartu būdu - arba į pašto dėžutę, arba e. paštu, ar dar kitaip. Jeigu jūsų bendrija bendradarbiauja su UAB "Skaidri apskaitos sistema" informaciją apie priskaitytus mokesčius galite pasižūrėti e. savitarnos www.dnsb.eu dalyje "MANO MENIU" > "Mokesčiai ir mokėjimai". Informaciją apie tai, kaip prisijungti prie e. savitarnos, rasite šio konsultacijų puslapio dalyje "WWW.DNSB.EU kokios galimybės, kaip... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Mūsų daugiabutyje nėra jokios valdymo formos, žadame steigti bendriją. Dalis gyventojų nori, kad savivaldybė paskirtu administruojančią įmonę. 1. Per kiek laiko po šaukiamojo susirinkiūmo nariai turi įteisinti ir įregistruoti bendriją? 2. Ar savivaldybė turi teisę inicijuoti administartoriaus skyrimo procedūrą, kai vyksta bendrijos steigimas? (2022-10-19) komentarų: 0 peržiūrų: 116

Bendriją reikia įregistruoti ne vėliau kaip per 6 mėnesisu nuo bendrijos steigiamojo susirinkimo dienos. Įsteigus bendriją, visos kitos bendrojo naudojimo objektų valdymo fomos eliminuojamos, jeigu būtų paskirtas administratorius, jis privalėtų perduoti valdymą bendrijai. Galite parašyti raštą savivaldybei, kad steigiate bendriją ir paprašyti, kad tam tikrą laiką administratoriaus neskirtų.
susijęs klausimas

Kodėl neatsakote į Audros užduota klausymą 2022-05-25? Tai labai aktuali tema, liko be patarimo... (2022-11-19) komentarų: 0 peržiūrų: 113

Neturime galimybės pagal jūsų pateiktą informaciją patikrinti prieš pusmetį užduotą klausimą, jeigu turite bendro pobūdžio klausimų apie bendrijų veiklą, suformulokite savo konkretų klausimą.
susijęs klausimas

Kiek reikia surinkti parašų, kad būtų įsteigta bendrija? Jei nesutinki, ar galima bus veliau dalyvauti sprendimuose? (2023-02-01) komentarų: 0 peržiūrų: 112

Visi pastato, kuriame įsteigta bendrija, savininkai turi teisę bet kada įstoti į bendriją (tapti bendrijos nariais) bendrijos įstatuose nustatyta tvarka ir taip įgyti teisę balsuoti bendrijos nariams priimant sprendimus. Kol savininkas nėra bendrijos narys, jis neturi balso teisės bendrijos narių susirinkimuose (taip pat ir balsuojant raštu), bet turi teisę balsuoti, kai pagal kompetenciją sprendimus priima ne bendrijos nariai, bet savininkai (pavyzdžiui, kai reikia... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar bendrijos pirmininkas gali atlikti bendrijoje, kurioje įšrinktas ir dirbą pagal sutartį, įvairius santechnikos,elektros instaliacijos remonto darbus už atlygį, jeigu turi ind.veiklos pažymą ir reikiamą kvalifikaciją. (2022-11-10) komentarų: 0 peržiūrų: 111

Kiekvienas asmuo turi teisę dirbti legalų darbą ir gauti už jį legalų teisėtą atlygį. Ribojimus bendrijos pirmininkui dirbi bendrijoje ir kitus darbus gali įvesti bendrijos narių susirinkimas arba valdybos nariai.
susijęs klausimas

Jei kaimynas be kitų sutikimo yra save išsirinkęs namo atstovu, kuris reguluoja, kaip ir ką daryti name be savininkų sutikimo, ar jo veiksmai yra pagrįsti. Kokius įstatymus jis pažeidžia ir ar jo veiksmai yra teisėti ? (2023-01-06) komentarų: 0 peržiūrų: 110

Nesupratome, ar klausiate apie bendrijos narių įgaliotinį, kai yra įsteigta bendrija, ar kalbate apie savininkų atstovą, kai bendrija nėra įsteigta, o tik yra savivaldybės paskirtasis administratorius (skirtingos situacijos). Jeigu kalba eina apie savivaldybės paskirto administratoriaus vykdomą veiklą, reikėtų žiūrėti LR Vyriausybės 2001 05 23 nutarimą Nr. 603 "Dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų patvirtinimo" )svarbu žiūrėti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Turime namo JVS valdymo formą. Norėčiau pasitikslinti dėl butų savininkų susirinkimo balsavimo skaičiaus. Kad sprendimas laikomas priimtu turi buti 50+1 procentas visų butų savininkų balsu, o pakartotinų balsavimo metu tuo pačiu klausimų ar užtenka 25 procentai butų savininkų balsų? (2022-12-27) komentarų: 0 peržiūrų: 110

Nežinome, kokiu klausimu balsuojate, tačiau atkreipiame dėmesį į Civilinio kodekso 4.85 str. nurodytas išimtis (žr. paryšintas): 1. Sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip. Kiekvieno buto ir kitų patalpų savininkas turi vieną balsą. Jeigu butas ar kita patalpa... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar būtina žymėti/markiruoti daiktus, nupirktus sodo bendrijoje bendram naudojimui. Pvz., pirktas trimeris, ar būtina jam užrašyti kažkokį numerį ar žymėjimą? (2022-11-03) komentarų: 0 peržiūrų: 108

Žymėjimas reikalingas inventorizacijai, pažymėkite. Taip apsidrausite ir nuo nenumatytų nesusipratimų (ginčų dėl nuosavybės ir naudojimo).
susijęs klausimas

Pas mane elektros skaitiklis persisisuko ir vėl skalė nuo nulio. Pirmininkas buvo informuotas (susiųstos visos reikalingos nuotraukos). Tačiau pas jus niekas nepasikeitė ir nė žiūrite mano deklaruotų duomenų, o patys skaičiuojate automatiškai vidurkį. (2023-03-12) komentarų: 0 peržiūrų: 100

Siūlytume kreiptis į bendrijos pirmininką dar kąrtą, išsiaškinkite iki galo, kas už ką atsakingas, kaip kas skaičiuojama. Jeigu rodmenys deklaruojami "Dnsb.eu" e. sistemoje, bendrijos pirmininkas turi pateikti nurodymus buhalteriui dėl tam keitimų.
susijęs klausimas

Kaip teisingai turi būti nurašomas ir apskaičiuotas šilumos sunaudojimas (kiek kWh) butuose kurie turi savo skaitiklius (naujos statybos butuose) ? (2023-01-24) komentarų: 0 peržiūrų: 92

Prašome patikslinti klausimo esmę, nesupratome. Atkreipiame dėmesį į tai, kad čia konsultuojame bendraisiais bendrijų veiklos organizavimo klausimais. Galbūt trėtumėte kreiptis į jūsų šilumos tiekėją?
susijęs klausimas

AR galiu daryti bendrijos susirinkimo garso įrašą? Ar būtina gauti visų pritarimą garso įrašo darymui? (2023-03-28) komentarų: 0 peržiūrų: 90

Manytume, kad pirmiau reikėtų pasitvirtinti garso įrašų tvarkymo taisykles, nes tai susiję su asmens duomenų apsauga. Arba gal, jeigu susirinkime niekas neprieštarautų ir tik tam, kad būtų lengviau protokolą rašyti, įsipareigojant po to įrašą nedelsiant ištrinti... Trubūt geresnio pavyzdžio nei konstitucinio teismo taisyklės nerastume: https://lrkt.lt/lt/apie-teisma/administracine-informacija/vaizdo-ir-garso-duomenu-tvarkymo-konstituciniame-teisme-taisykles/1960
susijęs klausimas

Koks % palūkanų šiuo metu banke renovacijai? Ir kiek bei kaip kompensuoja valstybė (renovacija)? (2023-03-12) komentarų: 0 peržiūrų: 90

Siūlytume informacijos paieškoti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros interneto svetainėje modernizuok.apva.lt.
susijęs klausimas

Sveiki, kiek reikia surinkti kaimynu parašų, kad mes su draugu gyvename jo tėvų bute 22 metai neregistruoti, nes dėl kompensacijų šito nedarome. Mūsų santuoka neįregistruota. Ar galime turėti kažkokias privilegijas? (2023-03-08) komentarų: 0 peržiūrų: 90

Savininkų sprendimai įprastai laikomi priimatais, kai už juos balsuoja daugiau nei pusė visų namo savininkų. Jūsų atvejis neaiškus, nesupratome, kodėl jums reikia balsavimo, iš ko ir kokių privilegijų tikitės. Šioje e. erdvėje konsultuojame daugiabučių namų savininkų bendrijų veiklos klausimais.
susijęs klausimas

Kaip galima patikrinti, ar bendrijos pirmininkas teisingai skaičiuoja mokestį už buto šildymą? Namas renovuotas, radiatoriai reguliuojami. Gruodžio mėn. buvau gal savaitę, dviejų kambarių radiatoriai buvo užsukti iki 0, kiti du šildomi minimaliai, bet sunaudota viirš 1005 kW/h ir sumokėjau 79,44 Eur. Gyvenu kitur. (2023-02-01) komentarų: 0 peržiūrų: 85

Pirmiausiai pasikalbėkite su savo bendrijos pirmininku, tegul jis paaiškina, kaip priskaitomi mokesčiai, iš ko jie susideda, tegul atsako į jūsų klausimus. Pasikalbėjus gal bus aiškiau. Mes nežinome detalių, kas ir kaip jūsų name.
susijęs klausimas

Kokį reikia bendrijos pirmininkui nurodyti teisinį pagrindą, norint iš Registrų centro užsakyti naują pažymą apie daugiabučio namo, kuriame veikia bendrija, turtą (ir apie naujai registruotus savininkus)? (2023-03-08) komentarų: 1 peržiūrų: 84

Taip, reikalingus duomenis gauti tampa vis sudėtingiau.... Bandykite nurodyti, kad veikiate vadovaudamasis Bendrijų įstatymą, bendrijos įstatais, pagal galimybę plačiau apibūdinkite, paaiškinkite, kad vykdydamas bendrijos pirmininko pareigas, turite žinoti, kas yra savininkai, kokie jų butų (patlapų) naudingieji plotai, tam, kad vadovaujantis Civilinio kodekso 4.83 str. 6 dalies nuostatomis proporcingai mokestinius įnašus priskirtumėte tik tikriesiems savininkams. Jums turbūt... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrabučio tipo daugiabutis namas turi vieną elektros įvadą (skaitiklį), namo gyventojai nėra abonentai, nes turi tik kontrolinius skaitiklius. Ar namo (bendrabučio) administratorius turi teisę be gyventojų sprendimo parinkti: 1) elektros apskaitos būdą (viena laiko zona ar dvi laiko zonos); 2) sudaryti sutartį su elektros tiekėju, kad elektra būtų tiekiama ne iš garantinio tiekimo? (2023-03-02) komentarų: 0 peržiūrų: 84

Šioje konsiltacijų e. erdvėje konsultuojame bendrijų veiklos klausimais, bet manytume, kad ir paskirtasis administratorius dėl sprendimų, susijusių su bendrais visų savininkų interesais naudojantis bendrojo naudojmo objektu, pavyzdžiui, kai reikia priimti sprendimą dėl bendros elektros apskaitos būdo ir dėl nepriklausomo tiekėjo pasirinkimo, turėtų gauti daugumos savininkų tam pritarimą. Tam, kad sprendimas būtų priimtas, administratorius turėtų sušaukti savininkų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Negaliu prisijungti prie savo paskyros, tam, kad deklaruočiau vandens skaitiklio rodmenis. (2023-01-30) komentarų: 0 peržiūrų: 84

Prie kokios paskyros norite prisijungti? Čia mes konsultuojame bendraisiais bendrijų veiklos ir naudojimosi "Dnsb.eu" savitarna klausimais. Jeigu jūsų bendrija yra UAB "Skaidri apskaitos sistema" klientas, informaciją, kaip prisijungti prie www.dnsb.eu paskyros, rasite www.dnsb.eu konsultacijų dalyje PASIRINKITE TEMĄ > "WWW.DNSB.EU kaip veikia, kokios galimybės".
susijęs klausimas

Pagal LR teisės aktų nuostatas Valstybinių švenčių dienomis prie namų būtina iškelti Lietuvos vėliavą. Jei daugiabučio namo pirmame aukšte yra įsikūrusi įmonė, kas, įmonė, ar daugiabučio namo administratorius yra atsakingas už savalaikį ir tinkamą vėliavos iškėlimą ant namo valstybinių švenčių dienomis? (2023-03-11) komentarų: 0 peržiūrų: 83

Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatyme nurodyta, kad "valstybės švenčių dienomis Lietuvos valstybės vėliava keliama prie, virš ar ant šių pastatų: prie kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų, nesvarbu, kokia jų nuosavybės forma, taip pat gyvenamųjų namų." Daugiabutyje gali būti ir gyvenamųjų ir kitos paskirties patalpų, o visą namą administruoja (valdo bendrojo naudojimo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip likviduoti IGNSB bendriją? Kokia eiga viską daryti? (2023-02-23) komentarų: 0 peržiūrų: 83

Bendrijų įstatyme nustatyta (žr. 10 str.), kad bendrijos narių visuotinis susirinkimas: 15) priima sprendimus reorganizuoti arba likviduoti bendriją; 16) renka ar atšaukia bendrijos likvidatorių. Svarbu tinkamai, laikantis procedūrų, sušaukti ir pravesti bendrijos narių susirinkimą ir priimti sprendimus.
susijęs klausimas

...sudarė jungtinės veiklos sutartį, pasiskyrė įgaliotąjį asmenį. ...neklausia mano nuomonės. Kaip tokiu atveju elgtis? Kaskartą kreiptis į teismą, kad mano teises yra pažeidžiamos? Į jokius raštiškus užklausimus neatsako. (2023-02-06) komentarų: 0 peržiūrų: 81

Civilinio kodekso 4.85 str. 6 dalyje nustatyta: 6. Butų ir kitų patalpų savininkų (ar jų dalies) sprendimai skelbiami Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir galioja visiems (ar tos dalies) butų ir kitų patalpų savininkams, taip pat tiems savininkams, kurie įgijo nuosavybės teises į butus ir kitas patalpas po šių sprendimų priėmimo. Sprendimai negali apriboti butų ir kitų patalpų savininkų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali namo administratorius pradėti lėšų kaupimą ir jų panaudojimą, jeigu statytojas dar nėra įregistravęs gyvenamojo namo 100% baigtumo? (2023-01-31) komentarų: 0 peržiūrų: 80

Jeigu jau yra vykdoma bendrojo naudojimo objektų valdymo veikla (įsteigta bendrija arba paskirtas ar išsirinktas kitas administratorius), reikia pradėti rinkti ir bendruosius įnašus, ir kaupiamuosius.
susijęs klausimas

Š.m. gegužės mėn. baigiasi laikas paduoti paraišką B energetinio lygio renovacijai. Ar tai tiesa? Jei konkursas neįvyks, kas toliau? Ar yra mažinamasvalstybės pagalbos procentas(30% iki 20%). (2023-05-06) komentarų: 0 peržiūrų: 79

Klausimus apie renovaciją reikėtų užduoti LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai.
susijęs klausimas

Ar gali bendija naudoti savo lešas bendrijai apsiginti teisme, jeigu įstatai bendrijos sako: bendrijai draudžiama bendrijos lešas naudoti sprendžiant teisminius ginčus tarp Bendrijos valdymo organo ir Bendrijos narių, dėl Bendrijos valdymo klausymų ir kitiems, negu yra nustatyta Bendrijos įstatuose, tikslams? Bendriją padavė vienas iš Bendrijos narių. (2023-02-15) komentarų: 0 peržiūrų: 79

Jeigu teisme atsakovas yra ne bendrijos pirmininkas asmeniškai ar kitas valdymo organas, o bendrija (organizacija), tai bendrija turi dalyvauti teisminiame procese ir turi gintis, naudodama savo lėšas. Jeigu jau vyksta teisminis procesas, bendrija turbūt kreipsis pagalbos į advokatą, kuris, įsigilinęs į konkrečią situaciją, galės paaiškinti detaliau.
susijęs klausimas

išėjimai ant stogo daugiabučio gyvenamuose pastatuose. Ar visiems namo gyventojams turi būti suteikta galimybė patekti ant stogo. (2023-04-24) komentarų: 0 peržiūrų: 78

Jeigu ant stogo nėra įrengta bendrojo naudojimo terasa ar jis nėra kaip nors kitaip pritaikytas juo visiems naudotis, menytume, kad ant stogo lipti reikėtų tik būtinais atvejais ir tik su bendrijos pirmininko žinia - kai reikia atlikti apžiūrą, kai reikia atlikti remonto darbus ir pan. Tai ir stogo dangos tausojimo, ir saugumo užtikrinimo klausimas...
susijęs klausimas

Kaip reglamentuojami bendrijos santykiai su savivaldybe, jeigu butas priklauso savivaldybei? (2023-02-01) komentarų: 0 peržiūrų: 77

Savivaldybė kaip ir bet kuris juridis arba fizinis asmuo gali būti vienas iš savininkų. Jeigu butas name nuosavybės teise priklauso savivaldybei, savivaldybę atstovaujantis asmuo turi teisę balsuoti visų savininkų susirinkimuose ir savininkams balsuojant raštu. Savivaldybė gali pareikšti valią tapti bendrijos nariu arba gali likti pasyviu savininku (netapti bendrijos nariu). Savivaldybė kaip ir kiti savininkai privalo mokėti proporcingai priskaitomus mokestinius įnašus arba... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Iš kur atsirado man skola 217,57, nes esu visus įsiskolinimus jau apmokėjęs? Ir ... man aneatidaro paskutinio mėnesio mokėjimo lapelis. (2023-01-19) komentarų: 0 peržiūrų: 75

Šioje viešoje erdvėje konsultuojanti sasmuo nežino, kas jūs, neturi prieigos ir negali patikrinti jūsų duomenų. Kreipkitės į savo bendrijos pirmininką arba į bendrijos buhalterį. Būna, kai mokesčiai sumokami paskutinę mėnesio dieną arba pavėlavus kito mėnesio pradžioje, buhalterijoje ta suma matoma kaip skola (laiku negauta), o kitą mėnesį fiksuojama permoka ir bendra suma išsilygina.
susijęs klausimas

Ar reikalingas leidimas norint sumontuoti stogelį virš savo balkono daugiabutyje (balkono nestiklinant)? (2023-04-03) komentarų: 0 peržiūrų: 74

Balkonuose savarankiškai negalima gręžti jokių skylių, nes dėl to galėtų būti pažeistos pastato konstrukcijos, betonas, mūras, monolitas ar armatūra ir dėl to galėtų pradėti skylinėti namo sienos. Taip pat galėtų kilti klausimas ir dėl to, ar jūsų įrenginys nebus ilšindęs ir ar nesugadins bendro pastato eksterjero dizaino. Siūlytume klausimą užduoti jūsų savivaldybei, specialistai detaliau paaiškins, kada reikalingas jų leidimas, ką ir kaip su jais derinti.
susijęs klausimas

Ar galima buvusį pirmininką po 12 metų paduoti į teismą, paaiškėjus naujoms detalėms, kad galimai savinosi bendrijos pinigus. (2023-01-19) komentarų: 0 peržiūrų: 74

Galioja tam tikri terminai dėl priimtų sprendimų skundimo tačiau jūs kalbate apie pasisavinimą ir žalą... - siūlytume pasikonsultuoti su advokatu, jis įsigilins į situaciją, įvertins aplinkybes ir patars.
susijęs klausimas

Jeigu bendrijos teritorijoje yra 6 atskiri dvibučiai pastatai, ar ant kiekvieno namo privalo būti po vėliavos laikiklį ar užtenka bendrijos teritorijoje turėti vieną "bendrą" vėliavos stiebą? (2023-03-21) komentarų: 0 peržiūrų: 72

Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatyme nurodyta, kad "valstybės švenčių dienomis Lietuvos valstybės vėliava keliama prie, virš ar ant šių pastatų: prie kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų, nesvarbu, kokia jų nuosavybės forma, taip pat gyvenamųjų namų." Matydami žodelį "prie", manytume, kad galėtų būti viena bendra vėliava bendroje teritorijoje, bet tiksliau galbūt... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali kaimynas pasijungti sau internetą per bendrą elektros skydinę? Namas daugiabutis. (2023-03-20) komentarų: 0 peržiūrų: 72

Jeigu vienas iš daugiabučio savininkų norėtų savo asmeniniams poreikiams naudoti bendrojo naudojimo objektą, jis turėtų tam gauti daugumos savininkų pritarimą. Dėl to, ar jums reikalingas suderinimas su savininkais, atsižvelgiant į tai ką konkrečiai jūs norėtumėte naudoti ir daryti, pasitarkite su su savo namo bendrijos pirmininku.
susijęs klausimas

Norėjau sužinoti, koks čia siurblys buvo keičiamas? (2023-03-14) komentarų: 0 peržiūrų: 68

Šioje viešoje erdvėje konsultuojame bendraisiais bendrijų veiklos klausimais, konsultantui nėra žinoma, nei kas jūs, nei kokiame name gyvenate, nei kokie darbai jūsų name yra vykdomi. Dėl konkrečių paaiškinimų prašome kreiptis į jūsų bendrijos pirmininką, į visus klausimus jis turi atsakyti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.
susijęs klausimas

Daugiabutyje sudaryta Jungtinės veiklos sutartis, Yra įgaliotas asmuo. Ar reikalingas JVS antspaudas tvirtinti dokumentus. (2023-03-08) komentarų: 0 peržiūrų: 66

Turbūt turėtumėte žiūrėti, ar jungtinės veiklos sutartyje numatyta naudoti antspaudą, ar ne. Beje, pasirašius jungtinės veiklos sutartį juridinis vienetas nėra įkuriamas, juridinio asmens antspaudo nė negali būti.
susijęs klausimas

Ar mano bute esantys langai yra namo bendroji nuosavybe? (2023-04-25) komentarų: 0 peržiūrų: 65

Prašytume patikslinti ir šiek detalizuoti klausimą - kieno bendroji nuosavybė (ar buto bendraturčių, ar klausiate apie namo savininkų bendrojo naudojimo objektus?), kodėl kylą toks klausimas, su kuo tai susiję?... Jeigu tai susiję su langų keitimu, gal jums aktualus būtų šis Statybos inspekcijos paaiškinimas: "Statybos inspekcija informuoja, kad jeigu planuojate mieste keisti daugiabučio gyvenamojo pastato langą (-us), nereikės rengti paprastojo remonto aprašo ir gauti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kodėl negaliu užsisakyti SEB-e e-saskaitos iš DNSB? (2023-03-29) komentarų: 1 peržiūrų: 64

Turbūt nėra sudaryta tam sutartis su banku... Kiekvienos bendrijos buhalteris turėtų nurodėti, kiap, kokiais būdais bendrijos nariai gali sumokėti mokestinius įnašus. Jūs taip patgalite sumokėti avansu į priekį, tuomet gausite vis mažėjančią priskaitytą sumą.
susijęs klausimas

Nesu bendrijos narė. Ar galiu balsuoti susirinkime dėl naujai pastatyto namo pridavimo organizavimo? Pirmininkas nori pats organizuoti pridavimą, nes lyg būtų pigiau. Kiekvienas savininkas yra pasirašęs sutartį su statytoju, kurioje užfiksuota, jog namo pridavimą organizuoja statytojas ir už sąlygų nesilaikymą man gręsia 1000 er. bauda. Kas atlygintų baudos nuostolius, jei visgi dauguma narių sutiktų su pirmininko siūlymu? (2023-03-22) komentarų: 0 peržiūrų: 61

Reikėtų gilintis į jūsų klausimo detales, neaišku, kodėl statytojas nevykdo savo pareigų ir kokios kitos aplinkybės. Kita vertus, bendrijos pirmininkas gali atstovauti savininkus, gavęs jų įgaliojimus (šaukiamas ne bendrijos narių, bet visų savininkų susirinkimas arba visų savininkų balsavimas raštu). Siūlytume klausimą detaliau aptarti su bendrijos pirmininku, jis, manytina, gilinosi, kalbėjosi su statytoju, gal tarėsi su atitinkamų institucijų atstovais ar šios... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip buvo panaudotos trečios laiptinės surinktos lėšos ir koks likutis yra šiuo metu. (2023-05-18) komentarų: 0 peržiūrų: 52

Čia viešoje erdvėje konsultuojame bendraisiais bendrijų veiklos klausimais, net nežinome, apie kokį pastatą kalbate. Kreipkitės į jūsų bendrijos pirmininką.
susijęs klausimas

Kam priklauso bendra patalpa, kuri jungia kaimynų tamsiuosius kamabriukus bei vonias, zona už vadinamų kapsulių. Patalpa plane vaizduojama tiesiog kaip tuščia zona, kurioje yra ventiliacijos angos. Ar kaimynas, išsididinęs iki pat kito kaimyno sienos patalpas, tai daro teisiškai, nieko neinformavęs? (2023-05-26) komentarų: 0 peržiūrų: 51

Tokius atvejus reikėtų nagrinėti individualiai, tikrinant ir įsigilinus į detales, bet iš jūsų parašymo abejonių, kad asmuo savavališkai pasididino plotą, kyla. Tai, kas valdoma asmenisškai, yra norodyta Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėse (plotai ir pan.), visa kita pastate - bendroji dalinė nuosavybė. Be savininkų sutikimo savavališkai užėmęs pastato dalį asmuo, manytina, elgiasi neteisėtai.
susijęs klausimas

Sveiki, gal galite patikslinti 89 buto šalto vandenbs skaitiklio rodiklius - 2023 04 30 deklaruota 386 m3. Gaunasi, kad per mėnesį sunaudota 45 m3. Nelabai suprantu kaip taip gali būti. Gal deklaravime klaida? (2023-05-18) komentarų: 0 peržiūrų: 44

Čia viešoje erdvėje konsultuojame bendraisiais bendrijų veiklos klausimais, net nežinome, apie kokį pastatą kalbate. Kreipkitės į jūsų bendrijos pirmininką.
susijęs klausimas

Kaip bendrija turi samdyti žmogų, atsakingą už šilumos ir elektros ūkį? Ar tai turi būti žmogus įdarbintas bendrijoje? Ar gali būti paslaugų sutartis su kita įmone? Kokios yra sąlygos ir dokumentai kuriuos turime pasirašyti? (2023-06-01) komentarų: 0 peržiūrų: 31

Bendrija gali pasirašyti darbo sutartį su atitinkamos kvalifikacijos specialistu, gali pasirašyti ir paslaugų teikimo sutartį su atitinkamas paslaugas teikiančia organizacija, jums rinktis ir spręsti.
susijęs klausimas

Ar galima sodininkų bendrijos pirmininku rinkti asmenį, kuris toje bendrijoje nėra sodininkas (neturi ne tik sodo, bet ir jokio kito turto), nėra ir tos sodo bendrijos teritorijoje gyvenantis asmuo? (2023-05-31) komentarų: 0 peržiūrų: 24

Sodininkų bendrijų įstatyme nurodyta, kad valdybos nariai renkami iš bendrijos narių, o pirmininkas - iš valdybos narių. Taigi, pirmininkas turi būti bendrijos narys. Žr. Sodininkų bendrijų įstatymą ir bendrijos įstatus.
susijęs klausimas

Prašau įveskite į užtvarą dar šiuos mano numerius. (2023-06-03) komentarų: 0 peržiūrų: 23

Jūs rašote į viešai matomą konsultacijų erdvę, konsultntas negali įvykdyti jūsų prašymo, kreipkitės į savo bendrijos pirmininką arba e. paštiu info@dnsb.eu.
susijęs klausimas

Pagal Bendrijų įstatymą, negalima naudoti bendrijos lėšų teisminiams ginčams spręsti tarp valdymo organo ir narių. Ar yra teisinis kelias priversti bendrijos narį vykdyti susirnkimo sprendimus (keisti radiatorius ir pan.). Ar teisiniai ginčai galioja skoloms? (2023-06-07) komentarų: 0 peržiūrų: 18

Jeigu sprendimas yra bendrijos narių arba savininkų, tai ginčas ne su bendrijos pirmininku (valdymo organu), o su bendrija, pirmininkas tik atstovauja bendrijai kaip vadovas. Skolas išieškoti galima teismine tvarka, tai gan greitas būdas (jeigu per tam tikrą laiką skolininkas nepradeda ginčo) ir efektyvus būdas (įprastai po to skolų mažėja).
susijęs klausimas

Kokiu pagrindu kaupiamosios lėšos už gegužės mėnp. adidėjo beveik 2,5 karto (nuo 10,4 iki 26,01 Eur) (2023-06-10) komentarų: 0 peržiūrų: 2

Į jūsų konkretų klausimą turėtų atsakyti jūsų bendrijos pirmininkas, klauskite jo. Į raštu pateiktus klausimus bendrijos pirmininkas privalo atsakyti per 10 dienų.