Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / KITI KLAUSIMAI APIE BENDRIJOS VEIKLĄ

susijęs klausimas

Ar teisėta tai, kad mokestiniuose pranešimuose įtraukiami ir administratoriaus, ir bendrijos pirmininko atlyginimai. Jeigu yra įkurta bendrija ir bendrijos pirmininkas privalo vykdyti jam priskirtas funkcijas, tai kodėl dar samdoma aptarnaujanti įmonė, kuri suteikia reikalingas paslaugas, paskiria savo administratorių, o namo savininkai priversti mokėti abiems atlyginimus? (2021-06-07) komentarų: 0 peržiūrų: 623

Visi namai turi būti prižiūrimi, juos, t.y. jų bendrojo naudojimo objektus, valdyti (tarptautinis žodis - administruoti) galima trimis būdais: 1) savininkai jungtinės veiklos pagrindu įgalioja atsakingą asmenį, 2) savininkai įsteigia bendriją, o jeigu savininkai nesiima atsakomybės patys valdyti, tai 3) savivaldybė paskiria administratorių (valdytoją) - vieną iš daugelio tokias paslaugas teikiančių organzacijų. Kai namo savininkai įsteigia bendriją, ji (bendrija) ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip pakeisti sodų bendrijos pirmininką? (2021-02-28) komentarų: 0 peržiūrų: 543

Sodininkų bendrijų įstatymo 15 straipsniio "Bendrijos narių susirinkimas" 1 dalyje nurodyta, kad bendrijos narių susirinkimas turi išimtinę teisę iš bendrijos narių rinkti ir atšaukti bendrijos valdymo organo narius, o kai yra valdyba, iš jos narių rinkti valdybos pirmininką bei tvirtinti valdybos darbo reglamentą. Taigi, sprendimą turi priimti bendrijos narių susirinkimas. Apie susirinkimo šaukimą rašoma Sodininkų bendrijų įstatymo 16 str., taip pat žiūrėkite savo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Įstatėme duris su kodais tam, kad durys būtų uždarytos ir dieną, ir naktį. Dėl saugumo. Vaikams duris su kodu atidaryti gal sunku, bet kai vaikai jau grįžta, vakare duris galima ir reikia uždaryti. Tai nesunku, būkime supratingi. (2021-05-24) komentarų: 0 peržiūrų: 468

Suprantamas susirūpinimas dėl gyventojų saugumo ir bendros tvarkos laikymosi. Siūlytume paprašyti jūsų bendrijos pirminininko pakabinti laiptinėse ir kitaip jūsų bendrijoje priimtu būdu išplatinti pranešimą, raginantį laikytis tvarkos. Be to, bendrija gali pavirtinti vidaus tvarkos taisykles.
susijęs klausimas

Jeigu yra steigiama gyvenamųjų namų savininkų bendrija (kai kur yra tik sklypai be namų) ir jeigu nesutikus stoti į bendriją, ar vis tiek reikės mokėti kaupiamuosius įnašus ir mėnesinius mokesčius? (2021-09-03) komentarų: 1 peržiūrų: 443

Bendrija - tai bendrojo naudojimo objektų valdymo forma (tokiu būdu bendrus klausimus spręsti lengviau), o bendrojo naudojimo objektus bet kuriuo atveju reikia valdyti bendrai, nesvarbu, ar esi aktyvus (dalyvauji rganizuojant ir priimant sprendimus dėl privalomųjų reikalų), ar esi pasyvus (neturi noro ir laiko). Priversti stoti į bendriją negalima (Konstitucija draudžia be asmens valios įtraukti jį į bet kokią organizaciją), bet jeigu jūs nuosavybės teise su kitais asmenimis... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Daugiabučio namo kieme iki 3-4 val. ryto vyksta vakarėliai, leidžiant triukšmingą muziką, vartojamas alkoholis, dalyvauja mažamečiai vaikai. Policija sureagavo. Ar turetų reaguoti bendrijos pirmininkas? (2021-07-19) komentarų: 0 peržiūrų: 421

Bet kuris nepatenkintas kaimynas tokiais atvejais (triukšmingi vėlyvi vakarėliai) gali kreiptis pagalbos telefonu 112 (rašote, kad policija sureagavo), galima iškviesti arba pranešti apie įvykį ir savivaldybės viešosios tvarkos skyriaus darbuotojams (būna, kad budi iki vėlumos, reikia pasidomėti savo savivaldybėje, ar toks skyrius yra ir kaip jis veikia), o bendrijos pirmininkas galėtų informuoti namo gyventojus apie viešosios tvarkos reikalavimus, atkreipti dėmesį į tai,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Gyvenu Vilniuje, ar dėl bendrijų ir administratorių veiklos kontrolės turėčiau kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybę? (2021-10-20) komentarų: 0 peržiūrų: 397

Pirmiausia siūlytume pateikti savo klausimus bendrijos pirmininkui (arba savivaldybės paskirtam administratoriui, arba jungtinės veiklos pagrindu įgaliotam asmeniui, kai bendrija nėra įsteigta). Tik tuomet, jeigu atsakymo negautumėte arba atsakymas jūsų netenkintų, arba jeigu matytumėte konkrečių teisės aktų pažeidimų, taip, galite pateikti rašytinį skundą savo miesto (jūs atveju Vilniaus) savivaldybei. Prieš tai dar galite kreiptis į ginčus nagrinėjantį asmenį... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Nebera kam plauti laiptinių...Aš galiu išplauti savo ir kitus aukštus, pirmiau tegul sutinka... (2021-05-24) komentarų: 0 peržiūrų: 389

Klausimą ir siūlymus dėl laiptinių plovimo pateikite savo bendrijos pirmininkui, jis organizuoja sprendimų priėmimą ir darbus.
susijęs klausimas

Ar namo vienos laiptinės išorinių durų pakeitimui reikalingas viso namo savininkų daugumos (daugiau nei 50 proc.) sutikimas, ar užtenka vienos laiptinės savininkų daugumos sutikimo? (2021-10-12) komentarų: 0 peržiūrų: 385

Bendrojo naudojimo objektų priežiūros pagal privalomuosius reikalavimus darbai vykdomi iš sukauptų lėšų, bendrojo naudojimo objektų pagerinimo dabams (kaip ir jūsų atveju) reikia daugumos savininkų pritarimo - arba viso namo savininkų daugumos, arba dalies savininkų daugumos. LR Civilinio kodekso 4.85 str. 3 dalis numato: "Sprendimai dėl atskirų bendrojo naudojimo objektų, kurie pagal butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, jungtinės veiklos sutarties dalyvių arba... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Prašom parašyti, ar 90 butui buvo įtraukta 451,58 eur suma į mokėjimo pranešimą už 2021-03 mėn. bei minėtas butas ar yra apmokėjęs už medžiagas ir darbus viso 451,58 eur iki šios dienos. (2021-06-18) komentarų: 0 peržiūrų: 359

Jūsų klausimas nėra konsultacinio pobūdžio. Kreipkitės į savo bendrijos pirmininką arba į buhalterį.
susijęs klausimas

Vieną iš mūsų daugiabučių namų po kiekvieno lietaus pradėjo užpilinėti iš viršuje esančios privačios terasos. Nors terasa yra privati, tačiau užliejamam butui ji tarnauja kaip svetainės stogas. Man kaip bendrijos pirmininkui kyla klausimas, kas turėtų dengti remonto išlaidas? Visi gyventojai ar terasos savininkai? Darbus išskaidau į tris kategorjas, pagal tai galėtų būti skirtingi mokėtojai: 1) demontavimo darbai ir atliekų šalinimas, 2) hidroizoliacijos ir betonavimo medžiagos ir darbai, 3) plytelės ir jų klojimas. (2021-07-19) komentarų: 0 peržiūrų: 338

Į tokius klausimus galima atsakyti tik įsigilinus į konkrečią situaciją, o situacijų būna labai įvairių. Bendri patarimai būtų tokie: 1) parengti ir patvirtinti bendrojo naudojimo objektų aprašą, kuriame, be kitų dalykų, būtų nurodyta ir kam, kuriems savininkams priskiriamas bendrojo naudojimo objektas terasa - stogas; 2) atlikti terasos - stogo apžiūrą, pasikvietus atitinkamus specialistus, kurie apžiūros akte surašytų nustatytus pažeidimus, galimas to priežastis... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Sveiki, ar privaloma sąskaitose už paslaugas nurodyti, kiek yra sukaupta kaupiamoji lėšų? (2021-10-11) komentarų: 1 peržiūrų: 329

Kuo daugiau skaidrumo - tuo daugiau pasitikėjimo ir mažiau papildomų klausimų. Labai gerai, kai sąskaitose atsispindi visi skaičiai, bet jeigu jums kokios informacijos trūksta, kreipkitės raštu informacijos į jūsų bendrijos pirmininką, o jeigu bendrijos nėra įsteigta - į paskirtąjį administratorių, jie privalo pateikti atsakymus per 10 dienų. Jeigu atsakymo negaunate, galite rašyti skundą savivaldybei, kuri kontroliuoja ir bendrijų, ir paskirtųjų administratorių... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Gyvenu paskutiniame mano aukšte (5 aukštas), bute užsikišo kanalizacija, atėjęs santechnikas pasakė, kad bėda su nuotekų stovu, kas turi mokėti už stovo atkimšimą, 4 aukšte stovas paeina, užsikišęs kažkur tarp 5 ir 4 aukšto. (2021-09-23) komentarų: 0 peržiūrų: 321

Bendrai yra organizuojama bendrojo naudojimo objektų techninė priežiūra pagal privalomuosius jos priežiūros reikalavimus ir jeigu reikėtų suremontuoti kokį bendrojo naudojimo objetą, pavyzdžiui, kad ir prakiurusį kanalizacijos stovą, mokesčiai būtų paskirstyti proporcingai visiems savininkams. Iš pateikto trumpo apibūdinimo galima suprasti, kad jūsų atveju remontuoti nieko nereikėjo, o reikėjo tik išvalyti (atkimšti) vamzdžius ir jeigu priežastis - užkimšimas... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Reistru centrui reikalinga pažyma, kad asmuo norintis įteisinti garažą (boksą) yra bendrijos narys ir neskolingas bendrijai, tačiau buvęs pirmininkas nepalikęs istorinių duomenų. Ar palikti garažą (boksą), kuriuo asmuo naudojasi ir moka mokesčius, kyboti ore, ar yra būdai, tarkim kaip liudijimas kaimynų ar panašiai? (2022-01-06) komentarų: 0 peržiūrų: 317

Jūsų bendrijos pirmininkas yra atsakingas už bendrijos veiklos tinkamą organizavimą, jis privalo atnaujinti ir tvirtinti bendrijos narių sąrašą, jis turi žinoti, kokie yra savininkai ir kas yra bendrijos nariai, kada, kas ir kiek yra skolingas bendrijai ir jis turėtų pateikti pažymą apie jūsų atsiskaitymą pagal prievoles su bendrija. Jeigu bendrija labai apleista (būna, kad net ir pirmininko oficialiai įregistruoto nėra), gali tekti pirmiau visą bendrijos veiklą atstatyti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar būtina bendrijos narių visuotinio susirinkimo protokolui suteikti registracijos numerį (koks norminis aktas tai reglamentuoja)? (2021-08-23) komentarų: 0 peržiūrų: 317

Bendrosios dokumentų rengimo taisyklės yra surašytos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakyme Nr. V-117 "Dėl dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo", jos rekomenduotinos ir gali būti taikomos ir bendrijose. Be to, prie Vyriausybės parengtų balsavimo raštu tvarkų pridedamuose protokolų pavyzdžiuose nurodoma dalis ir - protokolo numeris. Dokumento data ir numeris svarbūs dokumento identifikavimui, ypač jeigu būtų keli tos pačios dienos dokumentai, numeris... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijos pirmininkė gavo administracinę baudą pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 525 str.1d., skirta bauda pirmininkui (ne bendrijai), ar gali bendrija grąžinti pirmininkui baudos sumą iš bendrijos surenkamų lėšų, kai bauda skirta pirmininkui asmeniškai? (2021-08-14) komentarų: 0 peržiūrų: 311

Bauda skirta už jo pareigų nevykdymą ir pirmininkas pats ją turi susimokėti. Bendrijos narių sprendimu bendrijos pirmininkui gali būti padidintas atlyginimas, gali būti skirta premija už papidomus darbus ar panašiai, tačiau baudos kompensuoti nesiūlytume.
susijęs klausimas

Gavau pasiūlymą dėl elektros tiekėjo pasirinkimo. Kilo klausimas, ar kiekvieno buto savininkas turi pasirinkti tiekėją, ar bus pasirinktas tiekėjas visiems vienas. Taip būtų logiškiau. (2021-09-13) komentarų: 0 peržiūrų: 303

Bendrija rūpinasi bendrojo naudojimo objektais, o asmeniniu turtu rūpinasi savininkai patys. Kiekvienas savininkas pats pasirinks elektros jo butui (patalapai) tiekėją (gali būti, kad kaimynai pasirinks įvairius skirtingus tiekėjus, galbūt gali sutapti, kad visi norės to paties), o bendrija pasirinks bendrojo naudojimo elektros (laiptinių, rūsių apšvietimui ir pan.) elektros tiekėją.
susijęs klausimas

Jei likviduojama bendrija, ar prieš jos likvidavimą bendrija gali nusiimti jos sąskaitoje esančius pinigus? (2022-01-27) komentarų: 0 peržiūrų: 252

Bendrija - tai valdymo forma. Neaišku, kas konkrečiai ir kokiu tikslu norėtų pasiimti bendrus pinigus... Bendrijos pirmininkas, vadovaudamasis atitinkamais teisės aktais, organizuoja veikiančios bendrijos veiklą (tikrai negali bendrijos sąskaitose esančių pinigų pasiimti ir naudoti savo reikmėms), o bendrijos likvidavimo procesą vykdo paskirtasis likvidatorius, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka. Pavyzdžiui, CK 2.113 straipsnyje "Likviduojamo juridinio asmens... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Visuotiniame susirinkime nutarta nedidinti valytojai atlyginimo dėl blogo darbo, bet pirmininkė su trim valdybos nariais vis tiek po menesio pakėlė jai atlyginimą atbuline data. Ar taip galima? (2021-10-28) komentarų: 0 peržiūrų: 246

Aukščiausias valdymo organas bendrijoje - visuotinis susirinkimas, susirinkimo sprendimais valdyba turi vadovautis. Dėl konkrečios situacijos paaiškinimo kreipkitės į savo bendrijos pirmininkę.
susijęs klausimas

Ar galima įsteigti bendriją atskirai vienos laiptinės savininkų kelių laiptinių dideliame daugiabučiame name ir atskirai pasitvirtinti bendrojo naudojimo objektus. (2022-01-23) komentarų: 0 peržiūrų: 238

Bendrijų įstatymo 4 str. 2 dalyje nurodyta: "Bendriją steigia vieno ar kelių daugiabučių namų butų ir kitų patalpų arba kitos paskirties pastatų bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų savininkai. Viename pastate draudžiama steigti daugiau kaip vieną bendriją, išskyrus atvejus, kai pastato dalis turi atskirus inžinerinių tinklų įvadus ir autonomines inžinerines sistemas". Taigi, reikėtų pradėti nuo pasiaiškinimo, kaip naudojamasi inžineriniais tnklais. Jeigu... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip teisiškai pagrįstai parenkamas namo atnaujinimo projekto administratorius? Ar DNSB pirmininkas parenka ką nori? (2021-12-10) komentarų: 0 peržiūrų: 225

"Sprendimą atnaujinti daugiabutį priima butų ir kitų patalpų savininkai balsų dauguma (daugiau kaip 55 proc.). Balsavimo metu paskiriamas daugiabučio namo atnaujinimo administratorius. Juo gali būti namo valdytojas, arba viešoji įstaiga „Atnaujinkime miestą“. Tokią informaciją skelbia Vilniaus miesto savivaldybės viešoji įstaiga "Atnaujinkime miestą". Namo valdytojas - tai bendrija arba savivaldybės paskirtasis administratorius. Plačiau apie tai skaitykite interneto... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Gal galite pasiūlyti asmenį, kuris padėtų parašyti pagrįstą skundą savivaldybei? (2021-11-15) komentarų: 0 peržiūrų: 222

Mokamos pagalbos galite kreiptis į advokatų kontoras arba - galbūt padėtų šioje srityje besispecializuojantys IĮ "Ego sum" specialistai (www.bendrijukonsultavimas.lt)...
susijęs klausimas

Į ką turiu kreiptis, jeigu namo savininkams pastato prežiūros paslaugas teikianti organizacija nesiteikia atsakyti į pateiktus klausimus? (2021-10-11) komentarų: 0 peržiūrų: 213

Jeigu jūsų name yra įsteigta bendrija, kreipkitės į bendrijos pirmininką (valdybą), jeigu bendrijos nėra, kreipkitės į jūsų savivaldybę (įteikite pasirašytą skundą). Savivaldybė vykdo bendrijų ir paskirtųjų pastatų administratorių veiklos kontrolę.
susijęs klausimas

Dviejų namų savininkai nori nuomotis žemę automobiliams statyti. Abiems namams vietų neužteks.Niekas negarantuoja, kad bus vietos. Kai kurios šeimos turi po kelis automobilius. Aš esu nevairuojanti ir automobilio neturiu.Ar privalėsiu mokėti nuomos mokestį? Žmonės pikti, kad nepritariau ir noriu atsisakyti jį mokėti. (2022-05-28) komentarų: 0 peržiūrų: 212

Jeigu sprendimą priims savininkų dauguma ir jeigu aikštelė bus bendrojo naudojimo (visiems), tai ir mokesčiais turėtų prisidėti visi savininkai (šiandien vienas turi automobilį, kitas neturi, rytoj gal bus atvirkščiai, be to, svečiai su automobiliu gal atvažiuos ir pas neturinį automobilio...). Verta prisiminti ir tai, kad galima pasitvirtinti naudojimosi aikštele vidaus tvarką. Gabūt galima svarstyti ir tokį variantą - kad žemę tam tikram laikui nuomojasi dalis... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kokius dokumentus turi pateikti garažų bokso savininkas, norintis įsiteisinti boksą, kuris dar neįteisintas registrų centre, nes ankstesnis pirmininkas nevedė narių registracijos žurnalo (knygos) ir duomenų apie jo buvimą nariu, nėra. (2022-01-02) komentarų: 0 peržiūrų: 212

Prašytume klausimus suformuluoti aiškiau ir konkrečiau. Dėl registravimui VĮ Registrų centre reikalingų dokumentų siūlytume kreiptis į VĮ Registrų centrą, jie paaiškins, kokių dokumentų reikalaujama. Klausimo dalies dėl bendrijos narių sąrašo nesupratome, tik primename, kad bendrijos pirmininkas gali tą sąrašą atnaujinti bet kada, patvirtindamas savo parašu (žinoma, turi remtis istoriniais duomenimis apie bendrijos narius ir turi remtis naujais gautais prašymais... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar užsienyje gyvenantys buto, esančio daugiabutyje, savininkai gali dalyvauti steigiamąjame bendrijos susitinkime per nuotolį? Jei taip, kokias salygas reikia įvykdyti? (2022-03-01) komentarų: 0 peržiūrų: 206

Bendrijos steigiamajame susirinkime dalyvaujantys butų (kitų patalpų) savininkai dalyvių sąraše turi savo parašu patvirtinti savo dalyvavimą, tame sąraše taip pat įrašomas savininko pateikto jo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, numeris, išdavimo data. Šis sąrašas pateikiams notarui kartu su kitais bendrijos steigimo dokumentais. Patarimas užsienyje esantiems savininkams - pasiteirauti, galbūt Lietuvos ambasadoje galėtumėte patvirtinti savo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bandau pridėti teikėja vienasaskaita.lt sistemoje bendrijai Vilniaus miesto DNSB "Visų Šventųjų 7", tačiau tokios vienasaskaita.lt sistemoje nerandu. Kaip pridėti šią DNSB vienasaskaita sistemoje? (2022-02-27) komentarų: 0 peržiūrų: 204

Pirmiausiai siūlytume pasitikrinti, ar įrašote tikslų bendrijos pavadinimą. Trumpinimas DNSB netinka. Pavadinimas turi būti - koks yra įregistruotas registruose. Jeigu problema ne ta, reikėtų gilintis, ieškoti kitų priežasčių. "Viena sąskaita" skelbia telefono numerį pasiteiravimui (gal paaiškintų), o gal ir jūsų bendrijos pirmininkas galėtų pakomentuoti...
susijęs klausimas

Kur galima įsigyti bendrijos narių registracijos knygą? (2022-01-27) komentarų: 0 peržiūrų: 203

Negalime pasakyti, ar kas nors dar prekiauja išspausdintomis bendrijos narių registravimo knygomis, jos nėra privalomos. Įprastai bendrijos nariai pasirengia patys bendrijos narių sąrašo lapus (lenteles), vadovaudamiesi Bendrijų įstatymo 14 str. 6 d. 7 punkte nurodytais reikalavimais, ir patvirtina tuos sąrašus kvalifikuotu e. parašu arba išsispausdina ir pasirašo ranka kiekvieną kartą, kai atliekami pakeitimai arba kai reikia dokumento bendrijos narių susirinkimui ar... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar yra galimybė gauti valstybės ar savivaldybės paramos lėšų daliai pastato remonto lėšų padengti? (2021-10-21) komentarų: 0 peržiūrų: 203

Dėl lėšų pastato renovavimui galite kreiptis į Būsto energijos taupymo agentūrą, o savivaldybės irgi vykdo įvairius projektus (pavyzdžiui, prisideda prie senamiesčio pastatų atnaujinimo, įvairių daugiabučių pastatų fasadų su piešiniais atnaujinimo ir kitų) - detalesnės informacijos kreipkitės į savo savivaldybę, kiekviena savivaldybė įgyvendina skirtingas programas. Be to, pastate komercinę veiklą vykdančių organizacijų dalis sumokėtų mokesčių irgi gali būti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

<...> butų savininkai gauna neteisingas saskaitas už šildymą. Prašau pakomentuoti ir jei reikia ištaisyti. Dėkui. (2021-12-16) komentarų: 0 peržiūrų: 202

Šiame skyriuje konsultantas atsako į bendro pobūdžio su bendrijos veiklos organizavimu susijusius klausimus. Jūsų sukonkretintas klausimas turbūt turėtų būti adresuotas arba šilumos tiekėjui, arba bendrijos pirmininkui, arba bendrijos buhalteriui?... Jeigu mokestinius pranešimus gaunate iš UAB "Skaidri apskaitos sistema", galite klausim1 parašyti e. paštu info@dnsb.eu.
susijęs klausimas

Ar be bendrijos žinios namo patalpų ir butų savininkai gali registruoti savo patalpose įvairių organizacijų buveines? (2021-11-01) komentarų: 0 peržiūrų: 198

VĮ Registrų centras nurodo, kad keičiant juridinio asmens buveinę, reikia pateikti to juridinio asmens sprendimą įrodantį protokolą ir savininko (bendraturčių), kurio bute (patalpose) bus registruojama buveinė, rašytinį sutikimą. Nėra nurodyta, kad jeigu butas (patalpos) yra bendrijos valdomame name, reikėtų bendrijos sprendimo. Plačiau apie tai skaitykite čia: https://info.registrucentras.lt/node/549.
susijęs klausimas

Kas draudžia bendrijas civiline atsakomybe? Norėtume apsidrausti nuo nelaimingų atsitikimų, jeigu, pavyzdžiui, pratrūktų bendrojo naudojimo vamzdžiai ir aplietų savininko butą. (2021-10-22) komentarų: 0 peržiūrų: 193

Civilinės atsakomybės draudimą siūlo turbūt visos draudimo bendrovės, siūlome kreiptis į jas tiesiogiai ir gauti konkrečius atsakymus ir pasiūlymus. PASTABA. Laiku nustatyti bendrojo naudojimo objektų defektus (vykdyti technines apžiūras) ir tuos defektus šalinti - vienas svarbiausių bendrijos uždavinių.
susijęs klausimas

Ar garažų bendrijos pirmininkas gali neįteisintą (registrų centre dar neįregistruotą) garažą leisti perrašyti kitam bendrijos nariui tarpusavio susitarimu. Kiek žinau, anksčiau galėdavo savo garažo inašus ir talkas perrašyti kitam bendrijos nariui ir perleisti skirtą garažą tarpusavio susitarimu. (2022-04-05) komentarų: 0 peržiūrų: 192

Klausimas nekonkretus ir neišsamus, neaišku, kieno nuosavybę ir kokiu būdu siekiama perleisti... Svarbios konkrečios detalės, į jas reikia įsigilinti ir išsiaiškinti, siūlome pasitarti su notaru arba advokatu, arba kitu kokiu teisininku.
susijęs klausimas

Jeigu noriu išnuomoti savo butą, ar reikia bendrijos arba visų namo savininkų? (2022-02-06) komentarų: 0 peržiūrų: 187

Ne, sutikimo nereikia, savo asmeniniu turtu jūs disponuojate laisva valia (nebent nuomotume butą tiems, kurie jame ketintų vykdyti kokią komercinę veiklą, tuomet galbūt galėtų kilti papildomų klausimų). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad išnuomodami savo butą, jūs turėtumėte supažindinti nuomininką su galiojančiomis vidaus tvarkos taisyklėmis ir turėtumėte pasirūpinti, kad nuomininkas laiku perduotų jums adresuotus bendrijos pranešimus, laiškus. Taip pat turėtumėte... (skaityti viską)
susijęs klausimas

...noriu pasiteirauti kada planuoja prie durų surašyti numerius ir popieriukus pakeisti ant sienos dažytais kaip ir buvo kalbama? (2022-06-12) komentarų: 0 peržiūrų: 178

Jūs parašėte kalusimą viešoje erdvėje, konsultantas nežino, nei kas jūs nei iš kur... Kreipkitės į savo bendrijos pirmininką.
susijęs klausimas

Ar mes mokame už šaligatvio kieme valymą ar mokame, kad nevalytų. Situacija jau kuris laikas pavojinga sveikatai. (2022-02-07) komentarų: 0 peržiūrų: 172

Šitą klausimą turėtumėte užduoti jūsų namo benrojo naudojimo objektų valdytojui - arba bendrijos pirmininkui, arba savivaldybės paskirtajam administratoriui, arba pagal jungtinės veiklos sutartį įgaliotajam asmeniui.
susijęs klausimas

Kaip priversti DNSB narį šildytis butą šildymo sezono metu (butai šildomi elektra), kai dėl vieno šalto didėja kitų butų šildymo kaina. (2022-01-24) komentarų: 0 peržiūrų: 168

Jeigu šaltuoju metų laiku gyvenamosiose patalpose nepalaikoma temperatūra pagal nustatytas higienos normas ir tai kelia problemų arba pažeidžia teisėtus interesus, siūlytume pirmiausiai pabandyti klausimą spręsti padedant paskirtąjam namo administratoriui, bendrijos pirmininkui (valdybai) arba pagal jungtinės veiklos sutartį įgaliotajam asmeniui (jeigu piktybiškai neleidžiama atlikti patikros, įsileisti gali įpareigoti teismas). Pagalbos galima kreiptis ir į savivaldybę arba... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar bendrija gali būti paramos gavėja (galvoje turiu 1,2 % gyventojo pajamų mokeščio), kokius žingsnius reiktų daryti jei paramos gavėja būti gali? (2022-05-12) komentarų: 0 peržiūrų: 162

Taip, bendrija gali būti paramos gavėja, tai būna įrašyta ir bendrijų įstatuose. Svarbu, kad paramos gavėjo statusas būtų įregistruotas ir VĮ Registrų centro registruose (žr. čia), be to, VMI turi būti pateikti bendrijos banko sąskaitos (į kurią būtų pervedamosos paramos lėšos) duomenys. Pasitikrinti, ar jūsų bendrija įregistruota paramos gavėja ir gali gauti paramą, galima VMI elektroninėje sistemoje įvedus juridinio asmens pavadinimą arba kodą, žr. čia:... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Mūsų namo bendrija dabar apmokėjimus vykdyti pradėjo per jūsų apskaitos sistemą, bet mes negalime apmokėti, nes per banką darant pavedimą ir įrašant jūsų pavadinimą rašoma kad "sąskaita neatitinka įmonės pavadinimo" ir neleidžiamas apmokėjimas, prisijungus prie jūsų nurodyto adreso, viskas gerai prijungia, bet atliekant bankinę operacija sistema užstringa ir apmokėjimas nevykdomas, bandžiau užsiregistruoti į sistemą "vienasąskaita", nerandu jūsų įmonės pavadinimo...tai kas lieka? mokėti maximoje? (2022-02-28) komentarų: 0 peržiūrų: 155

Savininkai mokesčius moka ne buhalterinės apskaitos bendrovei, bet savo bendrijai. Mokant bendrijos pavadinimą reikia įvesti tokį, koks jis yra įregistruotas. Siūlome pasitikrinti, ar teisingai įrašėte. Sistemos strigimų gali būti ir dėl interneto ryšio ar dar kitų priežasčių... Su "Vienos sąskaitos" sistemos administratoriumi bendrija turėtų pasirašyti sutartį, tada galėsite įtraukti ir paslaugos teikėją - savo bendriją, dėl mokėjimų "Maximoje", "Perlo"... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar mano mokėtojo kodas užsiregistruoti www.klenergija.lt? (2022-02-12) komentarų: 0 peržiūrų: 154

Klausimas neaiškus, pateiktas ne tam adresatui. Kreipkitės į savo bendrijos pirmininką ar į paslaugų teikėją....
susijęs klausimas

Prašau pakeisti savininkės pavardę siunčiamose sąskaitose už bendrijos paslaugas. Laiškai vis dar ateina senosios savininkės vardu, o turėtų būti naujosios. (2022-05-27) komentarų: 0 peržiūrų: 138

Dėl pavardės pakeitimo mokestiniuose pranešimuose geriausia kreiptis į jūsų bendrijos pirmininką, jis atstovauja bendrijai ir jis turėtų organizuoti procedūrą. Pavardei pakeisti reikalingas teisinis pagrindas, pavyzdžiui, nekilnojamo turto nuosavybę įrodantis dokumentas ar pan.
susijęs klausimas

Daugiabutyje kiekvieną dieną iš apačios - trankymas, pokalbių klausymas ir "komentavimas" uždarant duris, žodžiu, namuose vyksta nuolatinis chaosas. Kreiptasi į bendriją, tačiau iš jos pagalbos nesulaukta jokios. Kur kreiptis, visgi mokesčiai mokami bendrijai, o ji neužtikrina ramaus gyvenimo priklausančioje nuosavybėje. (2022-03-30) komentarų: 0 peržiūrų: 124

Dėl keliamo triukšmo, kai tai pažeidžia normas ir kelia problemų, siūlytume kreiptis į policiją arba į savivaldybės viešosios tvarkos priežiūros skyrių. Žinoma, prieš tai galima (reikėtų) pasikalbėti su kaimynais, paprašyti geranoriškai gerbti vienas kitą. Kartais savininkai priima sprendimus pasididinti savo sienų garso izoliaciją.
susijęs klausimas

Ar galima steigti bendriją, kuomet registrų centrui dar nepriduoti butai/namai/kotedžai? (2022-05-23) komentarų: 0 peržiūrų: 123

Bendriją steigia pastatų savininkai. Bendrijos įstatuose turi būti įrašytas pastato uniklaus numeris (pastatų unikalūs numeriai).
susijęs klausimas

Į ką kreiptis, kai kaimynai trankosi? (2022-05-25) komentarų: 0 peržiūrų: 121

Siūlytume pagal situaciją kreiptis į: besitrankančius kaimynus, į viešosios tvarkos specialistus savivaldybėje, į policiją, į teismą...
susijęs klausimas

Ar gali bendrija nuomoti bendro naudojimo sandėliukus kitiems namo gyventojams ir išvegti mokestinių komplikacijų? (2022-05-18) komentarų: 0 peržiūrų: 114

Bendrijų įstatymo 25 straipsnis. Bendrijos lėšos 1. Bendrijos lėšas sudaro: 1) tikslinės butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų įmokos, skirtos bendrijos administravimo, bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros išlaidoms apmokėti; 2) valstybės ar savivaldybės paramos lėšos; 3) pajamos, gautos disponuojant bendrijos turtu, kitos negrąžintinai gautos lėšos. 2. Pajamos, gautos naudojant butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kokia situacija dėl kondicionierių 66 name? Kur galima montuoti išorinius blokus? (2022-07-01) komentarų: 0 peržiūrų: 106

Klausimą pateikėte viešai konsultantui, kuris nežino, su kuo bendrauja ir kur yra 66 namas. Čia atsakome į bendro pobūdžio klausimus, konkrečius klausimus pateikite savo bendrijos pirmininkui.
susijęs klausimas

Kaip deklaruoti šalto vandens skaitiklių duomenis? Ar yra tokia galimybė? Ar tiesiog mokėti paprastu pavedimu, nurodant skaitiklių duomenis mokėjimo paskirtyje? (2022-05-26) komentarų: 0 peržiūrų: 106

Negalime pakomentuoti jūsų konkretaus atvejo, klausimas neaiškus, panašu, kad jis nėra susijęs su bendrijos veiklos organizavimu. Šį klausimą turbūt reikėtų pateikti kitam adresatui.
susijęs klausimas

Kokie dokumentai reikalingi norint atkurti garažų Bendriją? Ir kaip atkūrimo procesas vyksta, nuo ko pradėti? Susirinkimas jau įvykęs, žmonės nori šią Bendriją vėl atkurti. Ačiū. (2022-05-19) komentarų: 0 peržiūrų: 106

Situacijų būna įvairių, į kiekvieną gilintis reikia atskirai. Bendrijos valdymo organų narius renka bendrijos narių visuotinis susirinkimas (svarbu laikytis procedūrų ir pagrįsti procedūras dokumentais, pridėti prie protokolo). Valdymo organų nariai registruojami VĮ Registrų centre. Gavus VĮ Registrų centro išduodamą Elektroninį sertifikuotą išrašą, bendrijos valdymo organų nariai gali veikti de jure. Jeigu baiminatės suklysti, pagalbos galima kreiptis į... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Jeigu gyvenamųjų namų savininkų bendrijos dauguma gyventojų nusprendžia per susirinkimą, jog tvoros aukštis turi būti 1.60 m ir tai yra nurodyta susirinkimo protokole, kad toks balsavimas buvo įvykdytas, tačiau bendrijos pirmininkas savo nuožiūra pasidarė tvorą 2 metru aukščio, ar įmanoma ką nors dėl to padaryti? Nes į tą fakta, jog buvo nuspresta 1.60 m tvoros, nereguoja. (2022-05-03) komentarų: 0 peržiūrų: 104

Svarbu apsispręsti, ko siekiate, ką norite padaryti. Galima skųsti bendrijos pirmininką savivaldybei dėl to, kad jis nesilaiko teisės aktų (nevykdo susirinkimo sprendimo) ir dar pasitikslinti, ar nebuvo reikalingas tvoros statybą leidžiantis dokumentas, galima netinkamą bendrijos pirmininką atšaukti iš pareigų, galima inicijuoti dar vieną savininkų sprendimą - pakeisti tvorą, galima kreiptis į teismą siekiant sprendimo nugriauti tvorą ir įrengti kitą ir t.t. ...
susijęs klausimas

Ar gali savavališkai gyventojas paskirti sau individualią automobilio stovėjimo vieta? Būtų yra 60, o oficialiai vietų -24. Žemės sklypą esame išsinuomavę ir prie įvažiavimo yra kelio užtvaras. (2022-05-15) komentarų: 0 peržiūrų: 103

Jeigu žemės sklypas ar automobilio aikštelė yra bendrojo naudojimo, tai ja naudojasi visi bendrai (kiekvienas radęs laisvą vietą automobilių aikštelėje gali pasistatyti savo automobilį). Dauguma savininkų gali leisti kam nors naudotis bendrojo naudojimo objekto dalimi. Siūlytume klausimą pasiaiškinti su jūsų pastato savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriumi (bendrijos pirmininku, įgaliotuoju asmeniu ar paskirtojo administratoriaus atstovu).
susijęs klausimas

Esu išrinktas bendrijos pirmininko sekretoriumi. Norėčiau atsisakyti šių pareigų. Kaip reikia elgtis? Ar reikia kokių dokumentų? (2022-04-25) komentarų: 0 peržiūrų: 103

Jeigu su jumis nebuvo pasirašyta darbo sutartis, o pareigas vykdėte tik savanoriškos veiklos pagrindu, vadovaujantis žodine sustartimi, tų pareigų geriausia būtų atsisakyti bendrijos narių visuotinime susirinkime, kuris jus ir išrinko, arba įteikus rašytinį pranešimą bendrijos pirmininkui (valdybai).
susijęs klausimas

Kiek laiko privaloma saugoti namo bendrijos visuotinių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolus? (2022-06-27) komentarų: 0 peržiūrų: 98

Siūlytume panagrinėti LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO ĮSAKYMĄ NR. V-100 "DĖL BENDRŲJŲ DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TERMINŲ RODYKLĖS PATVIRTINIMO".
susijęs klausimas

Noriu susivesti visas sąskaitas į "Igničio" savitarną, bet prie bendrijų nerandu DGNB "Trinapolio Namai". Gal kažkokiu kitu pavadinimu turėčiau rasti? (2022-06-22) komentarų: 0 peržiūrų: 98

Jeigi jums kyla klausimų dėl naudojimosi "Igničio" savitarna, turėtumėte kreiptis į bendrovę "Ignitis" jų pateikiamais kontaktais. Čia galime pakomentuoti tik naudojimosi "Dnsb.eu" savitarnos bendraisiais klausimais.
susijęs klausimas

Esu DNSB narys. Buvau paprašęs pirmininkės gauti susipažinimui bendrijos sąskaitas faktūras ir banko išrašus, pažiūrėti kaip leidžiami bendrijos pinigai, nes buvo įtarimų kad švaistomos lėšos. Banko išrašai nebuvo pateikti, motyvuojant, kad juose gali būti kokios nors asmeninės informacijos, asmens kodas ar pan. Sąskaitos buvo pateiktos be jokio registro, neaišku ar visos. Pamačius įtartinas sąskaitas ir man norint pasidaryti kopiją, nufotogrtafuoti, jos buvo atimtos, sakant, kad net ir būdamas bendrijos nariu neturiu teisės užsifiksuoti sąskaitas analizei, netgi užsirašyti jų numerių ir informacijos. Koks įstatymas draudžia tai daryti? Ar galima bendrijos nariui pasidaryti sąskaitų kopijas? (2022-09-15) komentarų: 0 peržiūrų: 94

Asmens duomenys turi būti saugomi, turime laikytis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR). Duomenų valdytojas – daugiabučio gyvenamojo namo bendrija, gali perduoti asmens duomenis kitam asmeniui, pirma, tik teisėtu tikslu, antra, tik tuo atveju, jei šis duomenų gavėjas turi teisę gauti prašomus pateikti asmens duomenis, trečia, tik tokia apimtimi, kuri būtina konkrečiam tikslui pasiekti. Tai reiškia, kad duomenų valdytojas, gavęs prašymą pateikti asmens duomenis,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kiek turiu sumokėti šią dieną? Nelabai suprantu - 2 vietose skirtingos sumos: mokesčiai ir mokėjimai - 19.81eur, atlikti mokėjima dabar - 1.19eur?? (2022-06-13) komentarų: 0 peržiūrų: 89

Šioje viešoje konsultacijų skiltyje atsakinėjame į bendro pobūdžio klausimus. Mokestiniuose pranešimuose jums turėtų būti detalizuoti priskaitymai, nuorodytos permokos ir skolos, jeigu tokių buvo, ir turi būti įrašyta galutinė mokėtina suma. Gal buvo permoką ir todėl liko tik 1,19 Eur? Dėl detalesnio paaiškinimo kreipkitės į savo bendrijos pirmininką arba buhalterį (galbūt mokestiniame pranešime yra nurodytas buhalterojos telefono numeris?).
susijęs klausimas

KODEL nera elektros 1-os laiptines rusyje 07.11 (2022-07-11) komentarų: 1 peržiūrų: 87

Šioje viešoje erdvėje bendromis su bendrijų veikla susijusiomis temomis konsultuoja asmuo, kuris nežino, nei kas pateikia klausimus, nei kur yra jūsų namas ir panašiai. Konkrečius klausimus pateikite savo bendrijos pirmininkui.
susijęs klausimas

Prašau įkelti paskutinio susirinkimo protokolą ir dalyvių sąrašą su parašais. (2022-06-21) komentarų: 0 peržiūrų: 82

Jūs parašėte viešoje erdvėje nepriklausomam konsultantui, kuris atsakinėja į bendro pobūdžio klausimus. Dėl savitarnos tvarkymo (dokumentų pateikimo) kreipkitės į jūsų bendrijos pirmininką.
susijęs klausimas

Sumokėjo visą renovacijos sumą. Kada tai bus matoma svėtainioje? (2022-07-04) komentarų: 0 peržiūrų: 78

Jūs klausimą pateikėte viešai konsultantui, kuris nežino, su kuo bendrauja ir apie ką kalba. Čia atsakome į bendro pobūdžio klausimus, o konkrečius klausimus pateikite savo bendrijos pirmininkui.
susijęs klausimas

Pirmos laiptinės rūsys be elektros 2 savaitės, negi nesugebate skydinėje ... (2022-07-24) komentarų: 0 peržiūrų: 75

Šioje viešoje erdvėje komentuojame bendro pobūdžio bendrijų veiklos klausimus. Mums nėra žinoma, apie kokį namą klausiate, mes neteikiame jūsų namo elektros priežiūros paslaugų. Šį konkretų klausimą pateikite savo bendrijos pirmininkui (arba savivaldybės paskirtajam administratoriui, jeigu jūsų name nėra įsteigto sbendrijos).
susijęs klausimas

Šio mėnesio sąskaitoje radau punktą "Paukščių atbaidymo sistemos įrengimas". Ar sistema jau veikia? Kaip? Pas mus balkone ir toliau sėkmingai lankosi balandžiai. (2022-07-16) komentarų: 0 peržiūrų: 75

Šį konkretų lausimą pateikite jūsų bendrijos pirmininkui ar paskirtajam administratoriui, čia į bendruosius klausimus apie bendrijų veiklą atsakinėjantis konsultantas nežino net apie kokį namą klausiate.
susijęs klausimas

Mūsų bendrija nori prisijungti 2 namus (priklauso tam pačiam projektui ir naudojasi bendrais inžineriniais tinklais). Pagal Bendrijų įstatymą reikia pasirašyti prisijungimo sutartį su egzistuojančia bendrija, tačiau jokios patvirtinos formos šios sutarties nėra. Kokia infomacija / sąlygos turi būti įtraukta į prisijungimo sutartį? (2022-05-09) komentarų: 0 peržiūrų: 75

Sutartį reikia sukurti, atsižvelgiant į konkrečią situaciją, nurodant, kas susitaria, dėl ko susitaria, kokiu tikslu jungiasi, kas ką įsipareigoja ir t.t. Jeigu patiems sutartį parašyti sunku, galima kreiptis pagalbos į konsultantus.
susijęs klausimas

Laiptinėje buvo keistos pašto dežutės, kaip galima gauti raktą? (2022-08-12) komentarų: 0 peržiūrų: 74

Čia viešoje erdvėje bendraisiais klausimais apie bendrijas konsultuojantis asmuo nežino, nei kas jūs, nei apie kokio namo pašto dėžutes klausiate. Tokiu konkrečiu klausimu kreipkitės į jūsų bendrijos pirmininką ar paskirtąjį administratorių.
susijęs klausimas

Daugiabučio administratorius sukčiauja pateikdamas mokesčius už bendro naudojimo elektrą (vieni butai moka, kiti ne, turime įrodymus). Veikiame pagal jungtinės veiklos sutartį. Šiuo metu norime keisti administratorių, tačiau norėtume patikrinti vedamą apskaitą. Kaip gyventojai galėtų to išsireikalauti, kas galėtų tai atlikti (savivaldybė?), kokie yra daugiabučių administratorių apskaitos kontrolės mechanizmai? (2022-07-18) komentarų: 0 peržiūrų: 74

Patartume peržiūrėti ir vadovautis savininkų pasirašytos jungtinės veiklos sutarties nuostatomis ir su paslaugų teikėjais pasirašytų sutarčių nuostatomis. Jungtinės veiklos sutarties pagrindu savininkų įgaliotasis asmuo turėtų atstovauti savininkus, ginti jų interesus kontroliuodamas paslaugų teikėjų veiklą. Įgaliotasis asmuo taip pat galėtų sušaukti savininkų susirinkimą, kuriame galėtų būti priimti tam tikri sprendimai (pakeisti paslaugų teikėjus ir kiti).
susijęs klausimas

Ar konsultuojate JVS klausimais? (2022-07-29) komentarų: 0 peržiūrų: 68

Šioje e. erdvėje specializuojamės konsultuoti benrijų klausimais.
susijęs klausimas

Sveiki, gal kas gali rekomenduoti patikimus šilumos punkto prižiūrėtojus Kaune? (2022-08-04) komentarų: 0 peržiūrų: 67

... tokios pagalbos gal geriau pklauskite bendrijų pirmininkų grupėse socialiniuose tinkluose.
susijęs klausimas

Ar teisingai bendrija priskaičiavo šildymo sistemos renovavimo išlaidas, jei aš šildymo neturiu. Pusę sumos buvo nurašyta iš kaupimo fondo ir dar apie 1400 eurų turiu sumokėti. Patalpas nusipirkau, kur nuo bendros šildymo sistemos buvo atjungtos. Ką turėčiau padaryti, kad dabar galėčiau prisijungti prie šildymo sistemos (RC šildymas nurodytas - centrinis). Ar galiu prašyti, kad leistų įsidėti į bendrą koridorių duris į seną vietą, nes jos kažkada buvo (turiu sutrikusią judėjimo funkciją, man nustatytas neįgalumas ir spec. poreikiai). Norint išsinešti šiukšles aš to padaryti negaliu. Esu bendrijos narė, bet patekti į laiptinę negaliu, nes man nedavė rakto, taip pat negaliu net elektros skaitliukų pasitikrinti, nedavė nuo skydinės rakto, negaliu taip pat naudotis ir pašto dėžute. Kreipiausi į pirmininką, jis pasakė, kad neva į laiptinę padarys raktą o nuo pašto dėžutės ir elektros skydinės turiu pati susiorganizuoti. Dėl šildymo pasakė, kad kadangi neatsisakiau šildymo (20 m. šildžiausi elektra) nežinau, kur dar turėjau atsisakyti, todėl man ir priskaičiavo, o jei noriu, tai prijungs. Gyvenu kitame mieste, atvažiavusi mačiau, kad veža radijatorius, nežinau nieko, nei kada, ar iš viso man prijungs šildymą informacijos neturiu. Kur kreiptis? (2022-09-14) komentarų: 0 peržiūrų: 51

Inžineriniai tinklai, taip pat ir šildymo sistema, yra bendrojo naudojimo objektas, už šios sistemos priežiūrą ir atnaujinimą turi mokėti proporcingai visi savininkai. Jeigu kuriuo bendrojo naudojimo objektu nesinaujate, tai turi būti patvirtinta oficialiai, tas faktas turi būti įrašytas į bendrojo naudojimo objektų aprašą, kurį tvirtina bendrijos narių visuotinis susirinkimas, tuomet gali būti nepriskaitomos tik eksploatacinės (naudojimosi tuo objektu) išlaidos. Jeigu... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kodą krumai neapgeneti? Jau visai nedaug vietos praeiti liko, o pro mūsų langą tuoj nieko nesimatys... (2022-08-12) komentarų: 0 peržiūrų: 50

Čia viešoje e. erdvėje atsakinėjame į bendro pobūdžio klausimus apie bendrijos vaiklą. Konsultantas nežino, nei kas jūs, nei kokiame mieste ir kokiame name gyvenate. Konkrečius klausimus, taip pat ir dėl krūmų genėjimo, užduokite savo bendrijos pirmininkui.
susijęs klausimas

Ar savivaldybė, remiantis Bendrijų įstatymo 20 str. ir nurodant grubius Bendrijų įst. pažeidimus, gali įpareigoti bendrijos pirmininką organizuoti bendrijos auditą jei nuo 2014 m.(8 metai) jokia revizija ar auditas bendrijoje nebuvo atliekamas iš vis. (2022-09-07) komentarų: 1 peržiūrų: 46

Savivaldybė, atlikusi patikrinimą, gali įpareigoti bendrijos pirmininką įvykdyti jo privalomąsias pareigas, pavyzdžiui, per tam tikrą nurodytą laiką pateikti bendrijos narių susirinkimui tvirtinti bendrijos veiklos ir finansines metines ataskaitas, taip pat - organizuoti revizoriaus ataskaitos pateikimą, bet pagal Bendrijų įstatymą (10 str. 1.5) sprendimą dėl audito atlikimo priima bendrijos narių visuotinis susirinkimas. Taip pat daugiau nei penktadaliui bendrijos narių... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Noriu paklausti, ar veikia vaizdo kameros Verkių g.43, nes stebiu jau apie pusę metų, nesimato jokios aktyvios švieselės,o anksčiau budavo. (2022-09-01) komentarų: 0 peržiūrų: 46

Šį konkretų klausimą turėtumėte užduoti savo bendrijos pirmininkui (jeigu neįsteigta bendrija - paskirtajam administratoriui arba jungtinės veiklos sutartimi įgaliotajam asmeniui).
susijęs klausimas

Ar gali DNSB pirmininkas įrengtoje automobilių aikštelėje savavališkai sužymėti {nupiešti } juostas- automobiliam vietas bei pažymėti geltonomis linijomis, kur negalima statyti automobilio, ar tai nepažeidžia kitų gyventojų teisių? (2022-09-19) komentarų: 0 peržiūrų: 40

Turbūt pirmininkas norėdamas gero pažymėjo linijas (kad vairuotojams būtų lengviau parkuotis ir atkreipti dėmesį, kad kažkur negalima parkuotis)? Ar jis pažymėjo, kad negalima parkuoti ten, kur galima? Ar jis ne bendrijai prilklausančiose aikštelėse padarė žymas?... Nelabai aišku, apie kokius galimus jūsų teisių pažeidimus klausiate. Dėl automobilių aikštelių įrengimo ir eismo taisyklių nepakomentuosime (ne mūsų kompetencija), o jeigu klausimas kitas ir susijęs su... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Jei administratorius nereaguoja į prašymą kad reikia keisti laiptinės duris, pro kurias žiemą pripusto, ar 1 aukšto gyventojai gali už savo lėšas nusipirkti duris. (2022-09-12) komentarų: 0 peržiūrų: 39

Administratorių galima skųsti savivaldybei. Jeigu to daryti nenorite, siūlytume pirmiausiai tartis su visos laiptinės savininkais siūlant visos laiptinės savininkams prisidėti finansiškai prie bendrojo naudojimo objekto atnaujinimo jį pagerinant. CK 4.85 1. Sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Laba diena buvome kalbėję, kad rudenį bus susirinkimas. Norėjau paklausti kada planuojamas? (2022-09-21) komentarų: 0 peržiūrų: 28

Čia viešai bendrijų veiklos bendraisiais klausimais konsultuojantis asmuo nežino nei kas jūs, nei į ką kreipiatė, nei dėl kokio susirinkimo. Jeigu tas klausimas jūsų bendrijos pirmininkui, kreipkitės tiesiai į jį.
susijęs klausimas

Kodėl tokia kosminė suma už laiptinės remontą, kada jis bus pradėtas? Kam naudojamos kaupiamosios lėšos ir kam jos kaupiamos? (2022-09-26) komentarų: 0 peržiūrų: 25

Klausimą pateikėte viešai konsultantui, kuris nežino, su kuo bendrauja, nežino, apie kokio namo ir kokius darbus klausiate. Čia atsakome į bendro pobūdžio klausimus, konkrečius klausimus pateikite savo bendrijos pirmininkui. Galime tik pakomentuoti, kada kaupiamosios lėšos renkamos namui (bendrojo naudojimo objektams) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus ir gali būti naudojamos tik pagal paskirtį – ilgalaikiame plane numatytiems ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Namas dviejų laiptinių, dabar yra įmonė administruojanti visą namą. Ar gali viena laiptine įsteigti bendriją? Ir kaip paskui būtų sprendžiami klausimai dėl bendro viso namo remonto? (2022-09-29) komentarų: 0 peržiūrų: 13

Vienos laiptinės savininkai galėtų savo bendriją įsteigti tik tuo atveju, jeigu jų inžinerinės sistemos gali būti atskirtos nuo kitų namo savininkų. Bendrijoje patvirtinamas bendrojo naudojimo objektų aprašas, vienos laiptinės bendrija rūpintųsi savo dalies bendrojo naudojimo objektais. Kitos laiptinės savininkų bendrojo naudojimo objektų aprašas turėtų būti pakoreguotas. Jeigu visgi liktų visiems bendrų objektų, tai irgi būtų pažymėta sąraše, reikėtų... (skaityti viską)