Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / KITI KLAUSIMAI APIE BENDRIJOS VEIKLĄ

susijęs klausimas

Ar teisėta tai, kad mokestiniuose pranešimuose įtraukiami ir administratoriaus, ir bendrijos pirmininko atlyginimai. Jeigu yra įkurta bendrija ir bendrijos pirmininkas privalo vykdyti jam priskirtas funkcijas, tai kodėl dar samdoma aptarnaujanti įmonė, kuri suteikia reikalingas paslaugas, paskiria savo administratorių, o namo savininkai priversti mokėti abiems atlyginimus? (2021-06-07) komentarų: 1 peržiūrų: 1461

Visi namai turi būti prižiūrimi, juos, t.y. jų bendrojo naudojimo objektus, valdyti (tarptautinis žodis - administruoti) galima trimis būdais: 1) savininkai jungtinės veiklos pagrindu įgalioja atsakingą asmenį, 2) savininkai įsteigia bendriją, o jeigu savininkai nesiima atsakomybės patys valdyti, tai 3) savivaldybė paskiria administratorių (valdytoją) - vieną iš daugelio tokias paslaugas teikiančių organzacijų. Kai namo savininkai įsteigia bendriją, ji (bendrija) ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Jeigu yra steigiama gyvenamųjų namų savininkų bendrija (kai kur yra tik sklypai be namų) ir jeigu nesutikus stoti į bendriją, ar vis tiek reikės mokėti kaupiamuosius įnašus ir mėnesinius mokesčius? (2021-09-03) komentarų: 1 peržiūrų: 1350

Bendrija - tai bendrojo naudojimo objektų valdymo forma (tokiu būdu bendrus klausimus spręsti lengviau), o bendrojo naudojimo objektus bet kuriuo atveju reikia valdyti bendrai, nesvarbu, ar esi aktyvus (dalyvauji rganizuojant ir priimant sprendimus dėl privalomųjų reikalų), ar esi pasyvus (neturi noro ir laiko). Priversti stoti į bendriją negalima (Konstitucija draudžia be asmens valios įtraukti jį į bet kokią organizaciją), bet jeigu jūs nuosavybės teise su kitais asmenimis... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Reistru centrui reikalinga pažyma, kad asmuo norintis įteisinti garažą (boksą) yra bendrijos narys ir neskolingas bendrijai, tačiau buvęs pirmininkas nepalikęs istorinių duomenų. Ar palikti garažą (boksą), kuriuo asmuo naudojasi ir moka mokesčius, kyboti ore, ar yra būdai, tarkim kaip liudijimas kaimynų ar panašiai? (2022-01-06) komentarų: 2 peržiūrų: 1115

Jūsų bendrijos pirmininkas yra atsakingas už bendrijos veiklos tinkamą organizavimą, jis privalo atnaujinti ir tvirtinti bendrijos narių sąrašą, jis turi žinoti, kokie yra savininkai ir kas yra bendrijos nariai, kada, kas ir kiek yra skolingas bendrijai ir jis turėtų pateikti pažymą apie jūsų atsiskaitymą pagal prievoles su bendrija. Jeigu bendrija labai apleista (būna, kad net ir pirmininko oficialiai įregistruoto nėra), gali tekti pirmiau visą bendrijos veiklą atstatyti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar bendrija gali būti paramos gavėja (galvoje turiu 1,2 % gyventojo pajamų mokeščio), kokius žingsnius reiktų daryti jei paramos gavėja būti gali? (2022-05-12) komentarų: 0 peržiūrų: 1026

Taip, bendrija gali būti paramos gavėja, tai būna įrašyta ir bendrijų įstatuose. Svarbu, kad paramos gavėjo statusas būtų įregistruotas ir VĮ Registrų centro registruose (žr. čia), be to, VMI turi būti pateikti bendrijos banko sąskaitos (į kurią būtų pervedamosos paramos lėšos) duomenys. Pasitikrinti, ar jūsų bendrija įregistruota paramos gavėja ir gali gauti paramą, galima VMI elektroninėje sistemoje įvedus juridinio asmens pavadinimą arba kodą, žr. čia:... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar namo vienos laiptinės išorinių durų pakeitimui reikalingas viso namo savininkų daugumos (daugiau nei 50 proc.) sutikimas, ar užtenka vienos laiptinės savininkų daugumos sutikimo? (2021-10-12) komentarų: 0 peržiūrų: 1022

Bendrojo naudojimo objektų priežiūros pagal privalomuosius reikalavimus darbai vykdomi iš sukauptų lėšų, bendrojo naudojimo objektų pagerinimo dabams (kaip ir jūsų atveju) reikia daugumos savininkų pritarimo - arba viso namo savininkų daugumos, arba dalies savininkų daugumos. LR Civilinio kodekso 4.85 str. 3 dalis numato: "Sprendimai dėl atskirų bendrojo naudojimo objektų, kurie pagal butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, jungtinės veiklos sutarties dalyvių arba... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip pakeisti sodų bendrijos pirmininką? (2021-02-28) komentarų: 0 peržiūrų: 914

Sodininkų bendrijų įstatymo 15 straipsniio "Bendrijos narių susirinkimas" 1 dalyje nurodyta, kad bendrijos narių susirinkimas turi išimtinę teisę iš bendrijos narių rinkti ir atšaukti bendrijos valdymo organo narius, o kai yra valdyba, iš jos narių rinkti valdybos pirmininką bei tvirtinti valdybos darbo reglamentą. Taigi, sprendimą turi priimti bendrijos narių susirinkimas. Apie susirinkimo šaukimą rašoma Sodininkų bendrijų įstatymo 16 str., taip pat žiūrėkite savo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Gyvenu paskutiniame mano aukšte (5 aukštas), bute užsikišo kanalizacija, atėjęs santechnikas pasakė, kad bėda su nuotekų stovu, kas turi mokėti už stovo atkimšimą, 4 aukšte stovas paeina, užsikišęs kažkur tarp 5 ir 4 aukšto. (2021-09-23) komentarų: 0 peržiūrų: 900

Bendrai yra organizuojama bendrojo naudojimo objektų techninė priežiūra pagal privalomuosius jos priežiūros reikalavimus ir jeigu reikėtų suremontuoti kokį bendrojo naudojimo objetą, pavyzdžiui, kad ir prakiurusį kanalizacijos stovą, mokesčiai būtų paskirstyti proporcingai visiems savininkams. Iš pateikto trumpo apibūdinimo galima suprasti, kad jūsų atveju remontuoti nieko nereikėjo, o reikėjo tik išvalyti (atkimšti) vamzdžius ir jeigu priežastis - užkimšimas... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Įstatėme duris su kodais tam, kad durys būtų uždarytos ir dieną, ir naktį. Dėl saugumo. Vaikams duris su kodu atidaryti gal sunku, bet kai vaikai jau grįžta, vakare duris galima ir reikia uždaryti. Tai nesunku, būkime supratingi. (2021-05-24) komentarų: 1 peržiūrų: 895

Suprantamas susirūpinimas dėl gyventojų saugumo ir bendros tvarkos laikymosi. Siūlytume paprašyti jūsų bendrijos pirminininko pakabinti laiptinėse ir kitaip jūsų bendrijoje priimtu būdu išplatinti pranešimą, raginantį laikytis tvarkos. Be to, bendrija gali pavirtinti vidaus tvarkos taisykles.
susijęs klausimas

Dviejų namų savininkai nori nuomotis žemę automobiliams statyti. Abiems namams vietų neužteks.Niekas negarantuoja, kad bus vietos. Kai kurios šeimos turi po kelis automobilius. Aš esu nevairuojanti ir automobilio neturiu.Ar privalėsiu mokėti nuomos mokestį? Žmonės pikti, kad nepritariau ir noriu atsisakyti jį mokėti. (2022-05-28) komentarų: 0 peržiūrų: 851

Jeigu sprendimą priims savininkų dauguma ir jeigu aikštelė bus bendrojo naudojimo (visiems), tai ir mokesčiais turėtų prisidėti visi savininkai (šiandien vienas turi automobilį, kitas neturi, rytoj gal bus atvirkščiai, be to, svečiai su automobiliu gal atvažiuos ir pas neturinį automobilio...). Verta prisiminti ir tai, kad galima pasitvirtinti naudojimosi aikštele vidaus tvarką. Gabūt galima svarstyti ir tokį variantą - kad žemę tam tikram laikui nuomojasi dalis... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Gyvenu Vilniuje, ar dėl bendrijų ir administratorių veiklos kontrolės turėčiau kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybę? (2021-10-20) komentarų: 0 peržiūrų: 794

Pirmiausia siūlytume pateikti savo klausimus bendrijos pirmininkui (arba savivaldybės paskirtam administratoriui, arba jungtinės veiklos pagrindu įgaliotam asmeniui, kai bendrija nėra įsteigta). Tik tuomet, jeigu atsakymo negautumėte arba atsakymas jūsų netenkintų, arba jeigu matytumėte konkrečių teisės aktų pažeidimų, taip, galite pateikti rašytinį skundą savo miesto (jūs atveju Vilniaus) savivaldybei. Prieš tai dar galite kreiptis į ginčus nagrinėjantį asmenį... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Daugiabučio namo kieme iki 3-4 val. ryto vyksta vakarėliai, leidžiant triukšmingą muziką, vartojamas alkoholis, dalyvauja mažamečiai vaikai. Policija sureagavo. Ar turetų reaguoti bendrijos pirmininkas? (2021-07-19) komentarų: 0 peržiūrų: 794

Bet kuris nepatenkintas kaimynas tokiais atvejais (triukšmingi vėlyvi vakarėliai) gali kreiptis pagalbos telefonu 112 (rašote, kad policija sureagavo), galima iškviesti arba pranešti apie įvykį ir savivaldybės viešosios tvarkos skyriaus darbuotojams (būna, kad budi iki vėlumos, reikia pasidomėti savo savivaldybėje, ar toks skyrius yra ir kaip jis veikia), o bendrijos pirmininkas galėtų informuoti namo gyventojus apie viešosios tvarkos reikalavimus, atkreipti dėmesį į tai,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kur galima įsigyti bendrijos narių registracijos knygą? (2022-01-27) komentarų: 0 peržiūrų: 773

Negalime pasakyti, ar kas nors dar prekiauja išspausdintomis bendrijos narių registravimo knygomis, jos nėra privalomos. Įprastai bendrijos nariai pasirengia patys bendrijos narių sąrašo lapus (lenteles), vadovaudamiesi Bendrijų įstatymo 14 str. 6 d. 7 punkte nurodytais reikalavimais, ir patvirtina tuos sąrašus kvalifikuotu e. parašu arba išsispausdina ir pasirašo ranka kiekvieną kartą, kai atliekami pakeitimai arba kai reikia dokumento bendrijos narių susirinkimui ar... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali DNSB pirmininkas įrengtoje automobilių aikštelėje savavališkai sužymėti {nupiešti } juostas- automobiliam vietas bei pažymėti geltonomis linijomis, kur negalima statyti automobilio, ar tai nepažeidžia kitų gyventojų teisių? (2022-09-19) komentarų: 0 peržiūrų: 709

Turbūt pirmininkas norėdamas gero pažymėjo linijas (kad vairuotojams būtų lengviau parkuotis ir atkreipti dėmesį, kad kažkur negalima parkuotis)? Ar jis pažymėjo, kad negalima parkuoti ten, kur galima? Ar jis ne bendrijai prilklausančiose aikštelėse padarė žymas?... Nelabai aišku, apie kokius galimus jūsų teisių pažeidimus klausiate. Dėl automobilių aikštelių įrengimo ir eismo taisyklių nepakomentuosime (ne mūsų kompetencija), o jeigu klausimas kitas ir susijęs su... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Jei likviduojama bendrija, ar prieš jos likvidavimą bendrija gali nusiimti jos sąskaitoje esančius pinigus? (2022-01-27) komentarų: 0 peržiūrų: 698

Bendrija - tai valdymo forma. Neaišku, kas konkrečiai ir kokiu tikslu norėtų pasiimti bendrus pinigus... Bendrijos pirmininkas, vadovaudamasis atitinkamais teisės aktais, organizuoja veikiančios bendrijos veiklą (tikrai negali bendrijos sąskaitose esančių pinigų pasiimti ir naudoti savo reikmėms), o bendrijos likvidavimo procesą vykdo paskirtasis likvidatorius, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka. Pavyzdžiui, CK 2.113 straipsnyje "Likviduojamo juridinio asmens... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Sveiki, ar privaloma sąskaitose už paslaugas nurodyti, kiek yra sukaupta kaupiamoji lėšų? (2021-10-11) komentarų: 1 peržiūrų: 687

Kuo daugiau skaidrumo - tuo daugiau pasitikėjimo ir mažiau papildomų klausimų. Labai gerai, kai sąskaitose atsispindi visi skaičiai, bet jeigu jums kokios informacijos trūksta, kreipkitės raštu informacijos į jūsų bendrijos pirmininką, o jeigu bendrijos nėra įsteigta - į paskirtąjį administratorių, jie privalo pateikti atsakymus per 10 dienų. Jeigu atsakymo negaunate, galite rašyti skundą savivaldybei, kuri kontroliuoja ir bendrijų, ir paskirtųjų administratorių... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Nebera kam plauti laiptinių...Aš galiu išplauti savo ir kitus aukštus, pirmiau tegul sutinka... (2021-05-24) komentarų: 0 peržiūrų: 677

Klausimą ir siūlymus dėl laiptinių plovimo pateikite savo bendrijos pirmininkui, jis organizuoja sprendimų priėmimą ir darbus.
susijęs klausimas

Esu DNSB narys. Buvau paprašęs pirmininkės gauti susipažinimui bendrijos sąskaitas faktūras ir banko išrašus, pažiūrėti kaip leidžiami bendrijos pinigai, nes buvo įtarimų kad švaistomos lėšos. Banko išrašai nebuvo pateikti, motyvuojant, kad juose gali būti kokios nors asmeninės informacijos, asmens kodas ar pan. Sąskaitos buvo pateiktos be jokio registro, neaišku ar visos. Pamačius įtartinas sąskaitas ir man norint pasidaryti kopiją, nufotogrtafuoti, jos buvo atimtos, sakant, kad net ir būdamas bendrijos nariu neturiu teisės užsifiksuoti sąskaitas analizei, netgi užsirašyti jų numerių ir informacijos. Koks įstatymas draudžia tai daryti? Ar galima bendrijos nariui pasidaryti sąskaitų kopijas? (2022-09-15) komentarų: 1 peržiūrų: 675

Asmens duomenys turi būti saugomi, turime laikytis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR). Duomenų valdytojas – daugiabučio gyvenamojo namo bendrija, gali perduoti asmens duomenis kitam asmeniui, pirma, tik teisėtu tikslu, antra, tik tuo atveju, jei šis duomenų gavėjas turi teisę gauti prašomus pateikti asmens duomenis, trečia, tik tokia apimtimi, kuri būtina konkrečiam tikslui pasiekti. Tai reiškia, kad duomenų valdytojas, gavęs prašymą pateikti asmens duomenis,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijos pirmininkė gavo administracinę baudą pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 525 str.1d., skirta bauda pirmininkui (ne bendrijai), ar gali bendrija grąžinti pirmininkui baudos sumą iš bendrijos surenkamų lėšų, kai bauda skirta pirmininkui asmeniškai? (2021-08-14) komentarų: 0 peržiūrų: 664

Bauda skirta už jo pareigų nevykdymą ir pirmininkas pats ją turi susimokėti. Bendrijos narių sprendimu bendrijos pirmininkui gali būti padidintas atlyginimas, gali būti skirta premija už papidomus darbus ar panašiai, tačiau baudos kompensuoti nesiūlytume.
susijęs klausimas

Ar būtina bendrijos narių visuotinio susirinkimo protokolui suteikti registracijos numerį (koks norminis aktas tai reglamentuoja)? (2021-08-23) komentarų: 0 peržiūrų: 642

Bendrosios dokumentų rengimo taisyklės yra surašytos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakyme Nr. V-117 "Dėl dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo", jos rekomenduotinos ir gali būti taikomos ir bendrijose. Be to, prie Vyriausybės parengtų balsavimo raštu tvarkų pridedamuose protokolų pavyzdžiuose nurodoma dalis ir - protokolo numeris. Dokumento data ir numeris svarbūs dokumento identifikavimui, ypač jeigu būtų keli tos pačios dienos dokumentai, numeris... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar garažų bendrijos pirmininkas gali neįteisintą (registrų centre dar neįregistruotą) garažą leisti perrašyti kitam bendrijos nariui tarpusavio susitarimu. Kiek žinau, anksčiau galėdavo savo garažo inašus ir talkas perrašyti kitam bendrijos nariui ir perleisti skirtą garažą tarpusavio susitarimu. (2022-04-05) komentarų: 0 peržiūrų: 635

Klausimas nekonkretus ir neišsamus, neaišku, kieno nuosavybę ir kokiu būdu siekiama perleisti... Svarbios konkrečios detalės, į jas reikia įsigilinti ir išsiaiškinti, siūlome pasitarti su notaru arba advokatu, arba kitu kokiu teisininku.
susijęs klausimas

Gavau pasiūlymą dėl elektros tiekėjo pasirinkimo. Kilo klausimas, ar kiekvieno buto savininkas turi pasirinkti tiekėją, ar bus pasirinktas tiekėjas visiems vienas. Taip būtų logiškiau. (2021-09-13) komentarų: 0 peržiūrų: 627

Bendrija rūpinasi bendrojo naudojimo objektais, o asmeniniu turtu rūpinasi savininkai patys. Kiekvienas savininkas pats pasirinks elektros jo butui (patalapai) tiekėją (gali būti, kad kaimynai pasirinks įvairius skirtingus tiekėjus, galbūt gali sutapti, kad visi norės to paties), o bendrija pasirinks bendrojo naudojimo elektros (laiptinių, rūsių apšvietimui ir pan.) elektros tiekėją.
susijęs klausimas

Vieną iš mūsų daugiabučių namų po kiekvieno lietaus pradėjo užpilinėti iš viršuje esančios privačios terasos. Nors terasa yra privati, tačiau užliejamam butui ji tarnauja kaip svetainės stogas. Man kaip bendrijos pirmininkui kyla klausimas, kas turėtų dengti remonto išlaidas? Visi gyventojai ar terasos savininkai? Darbus išskaidau į tris kategorjas, pagal tai galėtų būti skirtingi mokėtojai: 1) demontavimo darbai ir atliekų šalinimas, 2) hidroizoliacijos ir betonavimo medžiagos ir darbai, 3) plytelės ir jų klojimas. (2021-07-19) komentarų: 0 peržiūrų: 624

Į tokius klausimus galima atsakyti tik įsigilinus į konkrečią situaciją, o situacijų būna labai įvairių. Bendri patarimai būtų tokie: 1) parengti ir patvirtinti bendrojo naudojimo objektų aprašą, kuriame, be kitų dalykų, būtų nurodyta ir kam, kuriems savininkams priskiriamas bendrojo naudojimo objektas terasa - stogas; 2) atlikti terasos - stogo apžiūrą, pasikvietus atitinkamus specialistus, kurie apžiūros akte surašytų nustatytus pažeidimus, galimas to priežastis... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip deklaruoti šalto vandens skaitiklių duomenis? Ar yra tokia galimybė? Ar tiesiog mokėti paprastu pavedimu, nurodant skaitiklių duomenis mokėjimo paskirtyje? (2022-05-26) komentarų: 0 peržiūrų: 610

Negalime pakomentuoti jūsų konkretaus atvejo, klausimas neaiškus, panašu, kad jis nėra susijęs su bendrijos veiklos organizavimu. Šį klausimą turbūt reikėtų pateikti kitam adresatui.
susijęs klausimas

Prašom parašyti, ar 90 butui buvo įtraukta 451,58 eur suma į mokėjimo pranešimą už 2021-03 mėn. bei minėtas butas ar yra apmokėjęs už medžiagas ir darbus viso 451,58 eur iki šios dienos. (2021-06-18) komentarų: 0 peržiūrų: 596

Jūsų klausimas nėra konsultacinio pobūdžio. Kreipkitės į savo bendrijos pirmininką arba į buhalterį.
susijęs klausimas

Bandau pridėti teikėja vienasaskaita.lt sistemoje bendrijai Vilniaus miesto DNSB "Visų Šventųjų 7", tačiau tokios vienasaskaita.lt sistemoje nerandu. Kaip pridėti šią DNSB vienasaskaita sistemoje? (2022-02-27) komentarų: 1 peržiūrų: 593

Pirmiausiai siūlytume pasitikrinti, ar įrašote tikslų bendrijos pavadinimą. Trumpinimas DNSB netinka. Pavadinimas turi būti - koks yra įregistruotas registruose. Jeigu problema ne ta, reikėtų gilintis, ieškoti kitų priežasčių. "Viena sąskaita" skelbia telefono numerį pasiteiravimui (gal paaiškintų), o gal ir jūsų bendrijos pirmininkas galėtų pakomentuoti...
susijęs klausimas

Jeigu noriu išnuomoti savo butą, ar reikia bendrijos arba visų namo savininkų? (2022-02-06) komentarų: 0 peržiūrų: 590

Ne, sutikimo nereikia, savo asmeniniu turtu jūs disponuojate laisva valia (nebent nuomotume butą tiems, kurie jame ketintų vykdyti kokią komercinę veiklą, tuomet galbūt galėtų kilti papildomų klausimų). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad išnuomodami savo butą, jūs turėtumėte supažindinti nuomininką su galiojančiomis vidaus tvarkos taisyklėmis ir turėtumėte pasirūpinti, kad nuomininkas laiku perduotų jums adresuotus bendrijos pranešimus, laiškus. Taip pat turėtumėte... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kokius dokumentus turi pateikti garažų bokso savininkas, norintis įsiteisinti boksą, kuris dar neįteisintas registrų centre, nes ankstesnis pirmininkas nevedė narių registracijos žurnalo (knygos) ir duomenų apie jo buvimą nariu, nėra. (2022-01-02) komentarų: 0 peržiūrų: 589

Prašytume klausimus suformuluoti aiškiau ir konkrečiau. Dėl registravimui VĮ Registrų centre reikalingų dokumentų siūlytume kreiptis į VĮ Registrų centrą, jie paaiškins, kokių dokumentų reikalaujama. Klausimo dalies dėl bendrijos narių sąrašo nesupratome, tik primename, kad bendrijos pirmininkas gali tą sąrašą atnaujinti bet kada, patvirtindamas savo parašu (žinoma, turi remtis istoriniais duomenimis apie bendrijos narius ir turi remtis naujais gautais prašymais... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar galima įsteigti bendriją atskirai vienos laiptinės savininkų kelių laiptinių dideliame daugiabučiame name ir atskirai pasitvirtinti bendrojo naudojimo objektus. (2022-01-23) komentarų: 0 peržiūrų: 566

Bendrijų įstatymo 4 str. 2 dalyje nurodyta: "Bendriją steigia vieno ar kelių daugiabučių namų butų ir kitų patalpų arba kitos paskirties pastatų bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų savininkai. Viename pastate draudžiama steigti daugiau kaip vieną bendriją, išskyrus atvejus, kai pastato dalis turi atskirus inžinerinių tinklų įvadus ir autonomines inžinerines sistemas". Taigi, reikėtų pradėti nuo pasiaiškinimo, kaip naudojamasi inžineriniais tnklais. Jeigu... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kas draudžia bendrijas civiline atsakomybe? Norėtume apsidrausti nuo nelaimingų atsitikimų, jeigu, pavyzdžiui, pratrūktų bendrojo naudojimo vamzdžiai ir aplietų savininko butą. (2021-10-22) komentarų: 0 peržiūrų: 518

Civilinės atsakomybės draudimą siūlo turbūt visos draudimo bendrovės, siūlome kreiptis į jas tiesiogiai ir gauti konkrečius atsakymus ir pasiūlymus. PASTABA. Laiku nustatyti bendrojo naudojimo objektų defektus (vykdyti technines apžiūras) ir tuos defektus šalinti - vienas svarbiausių bendrijos uždavinių.
susijęs klausimas

Visuotiniame susirinkime nutarta nedidinti valytojai atlyginimo dėl blogo darbo, bet pirmininkė su trim valdybos nariais vis tiek po menesio pakėlė jai atlyginimą atbuline data. Ar taip galima? (2021-10-28) komentarų: 0 peržiūrų: 498

Aukščiausias valdymo organas bendrijoje - visuotinis susirinkimas, susirinkimo sprendimais valdyba turi vadovautis. Dėl konkrečios situacijos paaiškinimo kreipkitės į savo bendrijos pirmininkę.
susijęs klausimas

Kaip teisiškai pagrįstai parenkamas namo atnaujinimo projekto administratorius? Ar DNSB pirmininkas parenka ką nori? (2021-12-10) komentarų: 0 peržiūrų: 484

"Sprendimą atnaujinti daugiabutį priima butų ir kitų patalpų savininkai balsų dauguma (daugiau kaip 55 proc.). Balsavimo metu paskiriamas daugiabučio namo atnaujinimo administratorius. Juo gali būti namo valdytojas, arba viešoji įstaiga „Atnaujinkime miestą“. Tokią informaciją skelbia Vilniaus miesto savivaldybės viešoji įstaiga "Atnaujinkime miestą". Namo valdytojas - tai bendrija arba savivaldybės paskirtasis administratorius. Plačiau apie tai skaitykite interneto... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Mūsų namo bendrija dabar apmokėjimus vykdyti pradėjo per jūsų apskaitos sistemą, bet mes negalime apmokėti, nes per banką darant pavedimą ir įrašant jūsų pavadinimą rašoma kad "sąskaita neatitinka įmonės pavadinimo" ir neleidžiamas apmokėjimas, prisijungus prie jūsų nurodyto adreso, viskas gerai prijungia, bet atliekant bankinę operacija sistema užstringa ir apmokėjimas nevykdomas, bandžiau užsiregistruoti į sistemą "vienasąskaita", nerandu jūsų įmonės pavadinimo...tai kas lieka? mokėti maximoje? (2022-02-28) komentarų: 0 peržiūrų: 481

Savininkai mokesčius moka ne buhalterinės apskaitos bendrovei, bet savo bendrijai. Mokant bendrijos pavadinimą reikia įvesti tokį, koks jis yra įregistruotas. Siūlome pasitikrinti, ar teisingai įrašėte. Sistemos strigimų gali būti ir dėl interneto ryšio ar dar kitų priežasčių... Su "Vienos sąskaitos" sistemos administratoriumi bendrija turėtų pasirašyti sutartį, tada galėsite įtraukti ir paslaugos teikėją - savo bendriją, dėl mokėjimų "Maximoje", "Perlo"... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar be bendrijos žinios namo patalpų ir butų savininkai gali registruoti savo patalpose įvairių organizacijų buveines? (2021-11-01) komentarų: 0 peržiūrų: 478

VĮ Registrų centras nurodo, kad keičiant juridinio asmens buveinę, reikia pateikti to juridinio asmens sprendimą įrodantį protokolą ir savininko (bendraturčių), kurio bute (patalpose) bus registruojama buveinė, rašytinį sutikimą. Nėra nurodyta, kad jeigu butas (patalpos) yra bendrijos valdomame name, reikėtų bendrijos sprendimo. Plačiau apie tai skaitykite čia: https://info.registrucentras.lt/node/549.
susijęs klausimas

Gal galite pasiūlyti asmenį, kuris padėtų parašyti pagrįstą skundą savivaldybei? (2021-11-15) komentarų: 0 peržiūrų: 477

Mokamos pagalbos galite kreiptis į advokatų kontoras arba - galbūt padėtų šioje srityje besispecializuojantys IĮ "Ego sum" specialistai (www.bendrijukonsultavimas.lt)...
susijęs klausimas

Kaip priversti DNSB narį šildytis butą šildymo sezono metu (butai šildomi elektra), kai dėl vieno šalto didėja kitų butų šildymo kaina. (2022-01-24) komentarų: 0 peržiūrų: 462

Jeigu šaltuoju metų laiku gyvenamosiose patalpose nepalaikoma temperatūra pagal nustatytas higienos normas ir tai kelia problemų arba pažeidžia teisėtus interesus, siūlytume pirmiausiai pabandyti klausimą spręsti padedant paskirtąjam namo administratoriui, bendrijos pirmininkui (valdybai) arba pagal jungtinės veiklos sutartį įgaliotajam asmeniui (jeigu piktybiškai neleidžiama atlikti patikros, įsileisti gali įpareigoti teismas). Pagalbos galima kreiptis ir į savivaldybę arba... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar užsienyje gyvenantys buto, esančio daugiabutyje, savininkai gali dalyvauti steigiamąjame bendrijos susitinkime per nuotolį? Jei taip, kokias salygas reikia įvykdyti? (2022-03-01) komentarų: 0 peržiūrų: 457

Bendrijos steigiamajame susirinkime dalyvaujantys butų (kitų patalpų) savininkai dalyvių sąraše turi savo parašu patvirtinti savo dalyvavimą, tame sąraše taip pat įrašomas savininko pateikto jo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, numeris, išdavimo data. Šis sąrašas pateikiams notarui kartu su kitais bendrijos steigimo dokumentais. Patarimas užsienyje esantiems savininkams - pasiteirauti, galbūt Lietuvos ambasadoje galėtumėte patvirtinti savo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Noriu susivesti visas sąskaitas į "Igničio" savitarną, bet prie bendrijų nerandu DGNB "Trinapolio Namai". Gal kažkokiu kitu pavadinimu turėčiau rasti? (2022-06-22) komentarų: 0 peržiūrų: 449

Jeigi jums kyla klausimų dėl naudojimosi "Igničio" savitarna, turėtumėte kreiptis į bendrovę "Ignitis" jų pateikiamais kontaktais. Čia galime pakomentuoti tik naudojimosi "Dnsb.eu" savitarnos bendraisiais klausimais.
susijęs klausimas

Ar yra galimybė gauti valstybės ar savivaldybės paramos lėšų daliai pastato remonto lėšų padengti? (2021-10-21) komentarų: 0 peržiūrų: 444

Dėl lėšų pastato renovavimui galite kreiptis į Būsto energijos taupymo agentūrą, o savivaldybės irgi vykdo įvairius projektus (pavyzdžiui, prisideda prie senamiesčio pastatų atnaujinimo, įvairių daugiabučių pastatų fasadų su piešiniais atnaujinimo ir kitų) - detalesnės informacijos kreipkitės į savo savivaldybę, kiekviena savivaldybė įgyvendina skirtingas programas. Be to, pastate komercinę veiklą vykdančių organizacijų dalis sumokėtų mokesčių irgi gali būti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Prašau pakeisti savininkės pavardę siunčiamose sąskaitose už bendrijos paslaugas. Laiškai vis dar ateina senosios savininkės vardu, o turėtų būti naujosios. (2022-05-27) komentarų: 0 peržiūrų: 437

Dėl pavardės pakeitimo mokestiniuose pranešimuose geriausia kreiptis į jūsų bendrijos pirmininką, jis atstovauja bendrijai ir jis turėtų organizuoti procedūrą. Pavardei pakeisti reikalingas teisinis pagrindas, pavyzdžiui, nekilnojamo turto nuosavybę įrodantis dokumentas ar pan.
susijęs klausimas

Į ką turiu kreiptis, jeigu namo savininkams pastato prežiūros paslaugas teikianti organizacija nesiteikia atsakyti į pateiktus klausimus? (2021-10-11) komentarų: 0 peržiūrų: 433

Jeigu jūsų name yra įsteigta bendrija, kreipkitės į bendrijos pirmininką (valdybą), jeigu bendrijos nėra, kreipkitės į jūsų savivaldybę (įteikite pasirašytą skundą). Savivaldybė vykdo bendrijų ir paskirtųjų pastatų administratorių veiklos kontrolę.
susijęs klausimas

Ar gali bendrija nuomoti bendro naudojimo sandėliukus kitiems namo gyventojams ir išvegti mokestinių komplikacijų? (2022-05-18) komentarų: 0 peržiūrų: 428

Bendrijų įstatymo 25 straipsnis. Bendrijos lėšos 1. Bendrijos lėšas sudaro: 1) tikslinės butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų įmokos, skirtos bendrijos administravimo, bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros išlaidoms apmokėti; 2) valstybės ar savivaldybės paramos lėšos; 3) pajamos, gautos disponuojant bendrijos turtu, kitos negrąžintinai gautos lėšos. 2. Pajamos, gautos naudojant butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali savavališkai gyventojas paskirti sau individualią automobilio stovėjimo vieta? Būtų yra 60, o oficialiai vietų -24. Žemės sklypą esame išsinuomavę ir prie įvažiavimo yra kelio užtvaras. (2022-05-15) komentarų: 0 peržiūrų: 427

Jeigu žemės sklypas ar automobilio aikštelė yra bendrojo naudojimo, tai ja naudojasi visi bendrai (kiekvienas radęs laisvą vietą automobilių aikštelėje gali pasistatyti savo automobilį). Dauguma savininkų gali leisti kam nors naudotis bendrojo naudojimo objekto dalimi. Siūlytume klausimą pasiaiškinti su jūsų pastato savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriumi (bendrijos pirmininku, įgaliotuoju asmeniu ar paskirtojo administratoriaus atstovu).
susijęs klausimas

<...> butų savininkai gauna neteisingas saskaitas už šildymą. Prašau pakomentuoti ir jei reikia ištaisyti. Dėkui. (2021-12-16) komentarų: 0 peržiūrų: 421

Šiame skyriuje konsultantas atsako į bendro pobūdžio su bendrijos veiklos organizavimu susijusius klausimus. Jūsų sukonkretintas klausimas turbūt turėtų būti adresuotas arba šilumos tiekėjui, arba bendrijos pirmininkui, arba bendrijos buhalteriui?... Jeigu mokestinius pranešimus gaunate iš UAB "Skaidri apskaitos sistema", galite klausim1 parašyti e. paštu info@dnsb.eu.
susijęs klausimas

Ar mes mokame už šaligatvio kieme valymą ar mokame, kad nevalytų. Situacija jau kuris laikas pavojinga sveikatai. (2022-02-07) komentarų: 0 peržiūrų: 412

Šitą klausimą turėtumėte užduoti jūsų namo benrojo naudojimo objektų valdytojui - arba bendrijos pirmininkui, arba savivaldybės paskirtajam administratoriui, arba pagal jungtinės veiklos sutartį įgaliotajam asmeniui.
susijęs klausimas

Kiek laiko privaloma saugoti namo bendrijos visuotinių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolus? (2022-06-27) komentarų: 0 peržiūrų: 409

Siūlytume panagrinėti LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO ĮSAKYMĄ NR. V-100 "DĖL BENDRŲJŲ DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TERMINŲ RODYKLĖS PATVIRTINIMO".
susijęs klausimas

...noriu pasiteirauti kada planuoja prie durų surašyti numerius ir popieriukus pakeisti ant sienos dažytais kaip ir buvo kalbama? (2022-06-12) komentarų: 0 peržiūrų: 396

Jūs parašėte kalusimą viešoje erdvėje, konsultantas nežino, nei kas jūs nei iš kur... Kreipkitės į savo bendrijos pirmininką.
susijęs klausimas

Ar mano mokėtojo kodas užsiregistruoti www.klenergija.lt? (2022-02-12) komentarų: 0 peržiūrų: 389

Klausimas neaiškus, pateiktas ne tam adresatui. Kreipkitės į savo bendrijos pirmininką ar į paslaugų teikėją....
susijęs klausimas

Kokie dokumentai reikalingi norint atkurti garažų Bendriją? Ir kaip atkūrimo procesas vyksta, nuo ko pradėti? Susirinkimas jau įvykęs, žmonės nori šią Bendriją vėl atkurti. Ačiū. (2022-05-19) komentarų: 0 peržiūrų: 388

Situacijų būna įvairių, į kiekvieną gilintis reikia atskirai. Bendrijos valdymo organų narius renka bendrijos narių visuotinis susirinkimas (svarbu laikytis procedūrų ir pagrįsti procedūras dokumentais, pridėti prie protokolo). Valdymo organų nariai registruojami VĮ Registrų centre. Gavus VĮ Registrų centro išduodamą Elektroninį sertifikuotą išrašą, bendrijos valdymo organų nariai gali veikti de jure. Jeigu baiminatės suklysti, pagalbos galima kreiptis į... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Į ką kreiptis, kai kaimynai trankosi? (2022-05-25) komentarų: 0 peržiūrų: 384

Siūlytume pagal situaciją kreiptis į: besitrankančius kaimynus, į viešosios tvarkos specialistus savivaldybėje, į policiją, į teismą...
susijęs klausimas

Ar savivaldybė, remiantis Bendrijų įstatymo 20 str. ir nurodant grubius Bendrijų įst. pažeidimus, gali įpareigoti bendrijos pirmininką organizuoti bendrijos auditą jei nuo 2014 m.(8 metai) jokia revizija ar auditas bendrijoje nebuvo atliekamas iš vis. (2022-09-07) komentarų: 1 peržiūrų: 378

Savivaldybė, atlikusi patikrinimą, gali įpareigoti bendrijos pirmininką įvykdyti jo privalomąsias pareigas, pavyzdžiui, per tam tikrą nurodytą laiką pateikti bendrijos narių susirinkimui tvirtinti bendrijos veiklos ir finansines metines ataskaitas, taip pat - organizuoti revizoriaus ataskaitos pateikimą, bet pagal Bendrijų įstatymą (10 str. 1.5) sprendimą dėl audito atlikimo priima bendrijos narių visuotinis susirinkimas. Taip pat daugiau nei penktadaliui bendrijos narių... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar buto langai yra namo laikančiosios konstrukcijos ar kitos konstrukcijos? (2022-12-11) komentarų: 0 peržiūrų: 356

Pagal Statybų įstatymą "Laikančioji konstrukcija – konstrukcinis statinio elementas, kurio svarbiausia paskirtis – laikyti apkrovas (konstrukcijų, įrenginių, sniego, vėjo, žmonių, grunto ir pan.) ir užtikrinti statinio mechaninį atsparumą ir pastovumą". Dėl konkrečių jūsų pastato elementų siūlome paskonsultuoti su jūsų pastato techniniu prižiūrėtoju.
susijęs klausimas

Daugiabutyje kiekvieną dieną iš apačios - trankymas, pokalbių klausymas ir "komentavimas" uždarant duris, žodžiu, namuose vyksta nuolatinis chaosas. Kreiptasi į bendriją, tačiau iš jos pagalbos nesulaukta jokios. Kur kreiptis, visgi mokesčiai mokami bendrijai, o ji neužtikrina ramaus gyvenimo priklausančioje nuosavybėje. (2022-03-30) komentarų: 0 peržiūrų: 356

Dėl keliamo triukšmo, kai tai pažeidžia normas ir kelia problemų, siūlytume kreiptis į policiją arba į savivaldybės viešosios tvarkos priežiūros skyrių. Žinoma, prieš tai galima (reikėtų) pasikalbėti su kaimynais, paprašyti geranoriškai gerbti vienas kitą. Kartais savininkai priima sprendimus pasididinti savo sienų garso izoliaciją.
susijęs klausimas

Jeigu gyvenamųjų namų savininkų bendrijos dauguma gyventojų nusprendžia per susirinkimą, jog tvoros aukštis turi būti 1.60 m ir tai yra nurodyta susirinkimo protokole, kad toks balsavimas buvo įvykdytas, tačiau bendrijos pirmininkas savo nuožiūra pasidarė tvorą 2 metru aukščio, ar įmanoma ką nors dėl to padaryti? Nes į tą fakta, jog buvo nuspresta 1.60 m tvoros, nereguoja. (2022-05-03) komentarų: 0 peržiūrų: 353

Svarbu apsispręsti, ko siekiate, ką norite padaryti. Galima skųsti bendrijos pirmininką savivaldybei dėl to, kad jis nesilaiko teisės aktų (nevykdo susirinkimo sprendimo) ir dar pasitikslinti, ar nebuvo reikalingas tvoros statybą leidžiantis dokumentas, galima netinkamą bendrijos pirmininką atšaukti iš pareigų, galima inicijuoti dar vieną savininkų sprendimą - pakeisti tvorą, galima kreiptis į teismą siekiant sprendimo nugriauti tvorą ir įrengti kitą ir t.t. ...
susijęs klausimas

Ar galima steigti bendriją, kuomet registrų centrui dar nepriduoti butai/namai/kotedžai? (2022-05-23) komentarų: 0 peržiūrų: 345

Bendriją steigia pastatų savininkai. Bendrijos įstatuose turi būti įrašytas pastato uniklaus numeris (pastatų unikalūs numeriai).
susijęs klausimas

Pas mane elektros skaitiklis persisisuko ir vėl skalė nuo nulio. Pirmininkas buvo informuotas (susiųstos visos reikalingos nuotraukos). Tačiau pas jus niekas nepasikeitė ir nė žiūrite mano deklaruotų duomenų, o patys skaičiuojate automatiškai vidurkį. (2023-03-12) komentarų: 0 peržiūrų: 343

Siūlytume kreiptis į bendrijos pirmininką dar kąrtą, išsiaškinkite iki galo, kas už ką atsakingas, kaip kas skaičiuojama. Jeigu rodmenys deklaruojami "Dnsb.eu" e. sistemoje, bendrijos pirmininkas turi pateikti nurodymus buhalteriui dėl tam keitimų.
susijęs klausimas

Ar teisingai bendrija priskaičiavo šildymo sistemos renovavimo išlaidas, jei aš šildymo neturiu. Pusę sumos buvo nurašyta iš kaupimo fondo ir dar apie 1400 eurų turiu sumokėti. Patalpas nusipirkau, kur nuo bendros šildymo sistemos buvo atjungtos. Ką turėčiau padaryti, kad dabar galėčiau prisijungti prie šildymo sistemos (RC šildymas nurodytas - centrinis). Ar galiu prašyti, kad leistų įsidėti į bendrą koridorių duris į seną vietą, nes jos kažkada buvo (turiu sutrikusią judėjimo funkciją, man nustatytas neįgalumas ir spec. poreikiai). Norint išsinešti šiukšles aš to padaryti negaliu. Esu bendrijos narė, bet patekti į laiptinę negaliu, nes man nedavė rakto, taip pat negaliu net elektros skaitliukų pasitikrinti, nedavė nuo skydinės rakto, negaliu taip pat naudotis ir pašto dėžute. Kreipiausi į pirmininką, jis pasakė, kad neva į laiptinę padarys raktą o nuo pašto dėžutės ir elektros skydinės turiu pati susiorganizuoti. Dėl šildymo pasakė, kad kadangi neatsisakiau šildymo (20 m. šildžiausi elektra) nežinau, kur dar turėjau atsisakyti, todėl man ir priskaičiavo, o jei noriu, tai prijungs. Gyvenu kitame mieste, atvažiavusi mačiau, kad veža radijatorius, nežinau nieko, nei kada, ar iš viso man prijungs šildymą informacijos neturiu. Kur kreiptis? (2022-09-14) komentarų: 0 peržiūrų: 342

Inžineriniai tinklai, taip pat ir šildymo sistema, yra bendrojo naudojimo objektas, už šios sistemos priežiūrą ir atnaujinimą turi mokėti proporcingai visi savininkai. Jeigu kuriuo bendrojo naudojimo objektu nesinaujate, tai turi būti patvirtinta oficialiai, tas faktas turi būti įrašytas į bendrojo naudojimo objektų aprašą, kurį tvirtina bendrijos narių visuotinis susirinkimas, tuomet gali būti nepriskaitomos tik eksploatacinės (naudojimosi tuo objektu) išlaidos. Jeigu... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Jei administratorius nereaguoja į prašymą kad reikia keisti laiptinės duris, pro kurias žiemą pripusto, ar 1 aukšto gyventojai gali už savo lėšas nusipirkti duris. (2022-09-12) komentarų: 0 peržiūrų: 340

Administratorių galima skųsti savivaldybei. Jeigu to daryti nenorite, siūlytume pirmiausiai tartis su visos laiptinės savininkais siūlant visos laiptinės savininkams prisidėti finansiškai prie bendrojo naudojimo objekto atnaujinimo jį pagerinant. CK 4.85 1. Sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Koks % palūkanų šiuo metu banke renovacijai? Ir kiek bei kaip kompensuoja valstybė (renovacija)? (2023-03-12) komentarų: 0 peržiūrų: 337

Siūlytume informacijos paieškoti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros interneto svetainėje modernizuok.apva.lt.
susijęs klausimas

KODEL nera elektros 1-os laiptines rusyje 07.11 (2022-07-11) komentarų: 1 peržiūrų: 337

Šioje viešoje erdvėje bendromis su bendrijų veikla susijusiomis temomis konsultuoja asmuo, kuris nežino, nei kas pateikia klausimus, nei kur yra jūsų namas ir panašiai. Konkrečius klausimus pateikite savo bendrijos pirmininkui.
susijęs klausimas

Kokia situacija dėl kondicionierių 66 name? Kur galima montuoti išorinius blokus? (2022-07-01) komentarų: 0 peržiūrų: 332

Klausimą pateikėte viešai konsultantui, kuris nežino, su kuo bendrauja ir kur yra 66 namas. Čia atsakome į bendro pobūdžio klausimus, konkrečius klausimus pateikite savo bendrijos pirmininkui.
susijęs klausimas

Esu daugiabučio namo buto savininkė. Mūsų daugiabutį formaliai administruoja bendrija, kuri praktiškai jokios veiklos nevykdo. Bendrijos pirmininko nėra jau daugiau negu metai, susirinkimai nevyksta, ataskaitos neteikiamos. Praktiškai bendrija neegzistuoja. Prašom suteikti informaciją kokius žingsnius reikia atlikti norint inicijuoti bendrijos likvidavimą ir administratoriaus paskyrimą. Ar remiantis Lietuvos Respblikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 14 str. 9 p. gali vienasmeniškai bendrijos narys kreiptis į miesto savivaldybę dėl bendrijos likvidavimo ir administratoriaus paskyrimo, ar vis dėlto reikia surinkti 1/4 bendrijos narių parašus. (2023-01-16) komentarų: 0 peržiūrų: 326

Bendrijų įstatymo 14 str. 9 dalyje kalbama apie situaciją, kai bendrijos pirmininko kadencija yra pasibaigusi arba kai bendrijos pirmininkas pats atsistatydino anksčiau ir kai naujo bendrijos pirmininko išrinkti nepavyko. Taip, tuomet kiekvienas bendrijos narys (ne bet kuris savininkas, o bendrijos narys, įrašytas į bendrijos narių sąrašą asmuo) gali kreiptis dėl bendrijos likvidavimo. Manytume (siūlytume), kad ši kraštutinė priemonė turėtų būti taikoma tik po įgyvendintų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kiek reikia surinkti parašų, kad būtų įsteigta bendrija? Jei nesutinki, ar galima bus veliau dalyvauti sprendimuose? (2023-02-01) komentarų: 0 peržiūrų: 323

Visi pastato, kuriame įsteigta bendrija, savininkai turi teisę bet kada įstoti į bendriją (tapti bendrijos nariais) bendrijos įstatuose nustatyta tvarka ir taip įgyti teisę balsuoti bendrijos nariams priimant sprendimus. Kol savininkas nėra bendrijos narys, jis neturi balso teisės bendrijos narių susirinkimuose (taip pat ir balsuojant raštu), bet turi teisę balsuoti, kai pagal kompetenciją sprendimus priima ne bendrijos nariai, bet savininkai (pavyzdžiui, kai reikia... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar užtenka vien darbų priėmimo - perdavimo akto DNSB už atliktus santechnikos darbus, o gal reikalinga ir sąskaita faktūra? Darbus atliko bendrijos pirmininkas. Sutartis dėl santechnikos darbų su juo nesudaryta. (2022-10-27) komentarų: 0 peržiūrų: 322

Nelegalus darbas yra draudžiamas. Jeigu tai nebuvo savanoriška veikla ir už darbą bendrija mokės pinigus, turi būti pirminiai buhalteriniai dokumentai, pagrindžiantys bendrijos išlaidas - arba sąskaita faktūra, arba individualios veiklos pažyma ir kvitas.... Detaliau jums paaiškins jūsų buhalteris.
susijęs klausimas

Esu išrinktas bendrijos pirmininko sekretoriumi. Norėčiau atsisakyti šių pareigų. Kaip reikia elgtis? Ar reikia kokių dokumentų? (2022-04-25) komentarų: 0 peržiūrų: 322

Jeigu su jumis nebuvo pasirašyta darbo sutartis, o pareigas vykdėte tik savanoriškos veiklos pagrindu, vadovaujantis žodine sustartimi, tų pareigų geriausia būtų atsisakyti bendrijos narių visuotinime susirinkime, kuris jus ir išrinko, arba įteikus rašytinį pranešimą bendrijos pirmininkui (valdybai).
susijęs klausimas

Jei kaimynas be kitų sutikimo yra save išsirinkęs namo atstovu, kuris reguluoja, kaip ir ką daryti name be savininkų sutikimo, ar jo veiksmai yra pagrįsti. Kokius įstatymus jis pažeidžia ir ar jo veiksmai yra teisėti ? (2023-01-06) komentarų: 0 peržiūrų: 316

Nesupratome, ar klausiate apie bendrijos narių įgaliotinį, kai yra įsteigta bendrija, ar kalbate apie savininkų atstovą, kai bendrija nėra įsteigta, o tik yra savivaldybės paskirtasis administratorius (skirtingos situacijos). Jeigu kalba eina apie savivaldybės paskirto administratoriaus vykdomą veiklą, reikėtų žiūrėti LR Vyriausybės 2001 05 23 nutarimą Nr. 603 "Dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų patvirtinimo" )svarbu žiūrėti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

išėjimai ant stogo daugiabučio gyvenamuose pastatuose. Ar visiems namo gyventojams turi būti suteikta galimybė patekti ant stogo. (2023-04-24) komentarų: 1 peržiūrų: 311

Jeigu ant stogo nėra įrengta bendrojo naudojimo terasa ar jis nėra kaip nors kitaip pritaikytas juo visiems naudotis, menytume, kad ant stogo lipti reikėtų tik būtinais atvejais ir tik su bendrijos pirmininko žinia - kai reikia atlikti apžiūrą, kai reikia atlikti remonto darbus ir pan. Tai ir stogo dangos tausojimo, ir saugumo užtikrinimo klausimas...
susijęs klausimas

Į ką kreiptis, jeigu semia vanduo du butus, o namo bendrija nieko nedaro. (2022-10-05) komentarų: 0 peržiūrų: 311

Pagelbėti ar bent patarti turėtų bendrijos pirmininkas, bet jūsų situacija mums nėra neaiški - kas vyksta, dėl kieno kaltės?.. Galite imtis priemonių patys tvarkyti, o vėliau pateikti argumentuotą (nuotraukos, aktai, sąskaitos ir kiti dokumentai) reikalavimą kompensuoti žalą tiems, dėl kieno kaltės tai įvyko, pavyzdžiui, bendrijai, jeigu, pavyzdžiui, nebuvo sutvarkyti bendrojo naudojimo vamzdynai ir todėl užliejo butus. O gal kaltė virš butų gyvenančio savininko, gal... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar konsultuojate JVS klausimais? (2022-07-29) komentarų: 0 peržiūrų: 311

Šioje e. erdvėje specializuojamės konsultuoti benrijų klausimais.
susijęs klausimas

Šio mėnesio sąskaitoje radau punktą "Paukščių atbaidymo sistemos įrengimas". Ar sistema jau veikia? Kaip? Pas mus balkone ir toliau sėkmingai lankosi balandžiai. (2022-07-16) komentarų: 0 peržiūrų: 310

Šį konkretų lausimą pateikite jūsų bendrijos pirmininkui ar paskirtajam administratoriui, čia į bendruosius klausimus apie bendrijų veiklą atsakinėjantis konsultantas nežino net apie kokį namą klausiate.
susijęs klausimas

Daugiabučio namo blokas permirkęs 75%, namo renovacijos nėra, atliktas hermetizavimas prieš daugiau nei 10 metų. Siena kiaurai šlampa, iš vidaus šildytis negaliu, nes supelys viskas. Namo ale buhalterė teigia, kad turėčiau samdytis kompaniją, kad tvarkytų mano bloką iš lauko. Tai ar aš atsakinga už namo sieną iš lauko pusės? Tada kam moku mokeščius? Kur tokiu atveju kreiptis? (2022-10-17) komentarų: 1 peržiūrų: 309

Jeigu problema - kad netinkamai prižiūrimi bendrojo naudojimo objektai (pavyzdžiui, susidėvėjusios ir drėgmę praleidžia blokinių lauko sienų siūlės), tą problemą turi spręsti namo bendrojo objektų valdytojas - arba bendrija, jeigu yra įsteigta, arba savivaldybės paskirtasis administratorius, arba jungtinės veiklos sutartimi įgaliotasisi asmuo (toliau - BNO valdytojas). Jeigu BNO valdytojas problemos nesprendžia, apskųskite jį savivaldybei, vykdančiai BNO valdytojų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Mūsų bendrija nori prisijungti 2 namus (priklauso tam pačiam projektui ir naudojasi bendrais inžineriniais tinklais). Pagal Bendrijų įstatymą reikia pasirašyti prisijungimo sutartį su egzistuojančia bendrija, tačiau jokios patvirtinos formos šios sutarties nėra. Kokia infomacija / sąlygos turi būti įtraukta į prisijungimo sutartį? (2022-05-09) komentarų: 0 peržiūrų: 309

Sutartį reikia sukurti, atsižvelgiant į konkrečią situaciją, nurodant, kas susitaria, dėl ko susitaria, kokiu tikslu jungiasi, kas ką įsipareigoja ir t.t. Jeigu patiems sutartį parašyti sunku, galima kreiptis pagalbos į konsultantus.
susijęs klausimas

Daugiabučio administratorius sukčiauja pateikdamas mokesčius už bendro naudojimo elektrą (vieni butai moka, kiti ne, turime įrodymus). Veikiame pagal jungtinės veiklos sutartį. Šiuo metu norime keisti administratorių, tačiau norėtume patikrinti vedamą apskaitą. Kaip gyventojai galėtų to išsireikalauti, kas galėtų tai atlikti (savivaldybė?), kokie yra daugiabučių administratorių apskaitos kontrolės mechanizmai? (2022-07-18) komentarų: 0 peržiūrų: 307

Patartume peržiūrėti ir vadovautis savininkų pasirašytos jungtinės veiklos sutarties nuostatomis ir su paslaugų teikėjais pasirašytų sutarčių nuostatomis. Jungtinės veiklos sutarties pagrindu savininkų įgaliotasis asmuo turėtų atstovauti savininkus, ginti jų interesus kontroliuodamas paslaugų teikėjų veiklą. Įgaliotasis asmuo taip pat galėtų sušaukti savininkų susirinkimą, kuriame galėtų būti priimti tam tikri sprendimai (pakeisti paslaugų teikėjus ir kiti).
susijęs klausimas

Prašau įkelti paskutinio susirinkimo protokolą ir dalyvių sąrašą su parašais. (2022-06-21) komentarų: 0 peržiūrų: 306

Jūs parašėte viešoje erdvėje nepriklausomam konsultantui, kuris atsakinėja į bendro pobūdžio klausimus. Dėl savitarnos tvarkymo (dokumentų pateikimo) kreipkitės į jūsų bendrijos pirmininką.
susijęs klausimas

Ar privalo būti uždaromos laiptinės durys prasidėjus šildymo sezonui? (2022-10-28) komentarų: 0 peržiūrų: 305

Per atviras laiptinės duris žiemą eina šaltis į pastato vidų, iš laiptinės - į butus. Pastaruoju metu šildymui skiriamos energijos taupymas juk ypač aktualus...
susijęs klausimas

Kokį reikia bendrijos pirmininkui nurodyti teisinį pagrindą, norint iš Registrų centro užsakyti naują pažymą apie daugiabučio namo, kuriame veikia bendrija, turtą (ir apie naujai registruotus savininkus)? (2023-03-08) komentarų: 1 peržiūrų: 299

Taip, reikalingus duomenis gauti tampa vis sudėtingiau.... Bandykite nurodyti, kad veikiate vadovaudamasis Bendrijų įstatymą, bendrijos įstatais, pagal galimybę plačiau apibūdinkite, paaiškinkite, kad vykdydamas bendrijos pirmininko pareigas, turite žinoti, kas yra savininkai, kokie jų butų (patlapų) naudingieji plotai, tam, kad vadovaujantis Civilinio kodekso 4.83 str. 6 dalies nuostatomis proporcingai mokestinius įnašus priskirtumėte tik tikriesiems savininkams. Jums turbūt... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Pirmos laiptinės rūsys be elektros 2 savaitės, negi nesugebate skydinėje ... (2022-07-24) komentarų: 0 peržiūrų: 299

Šioje viešoje erdvėje komentuojame bendro pobūdžio bendrijų veiklos klausimus. Mums nėra žinoma, apie kokį namą klausiate, mes neteikiame jūsų namo elektros priežiūros paslaugų. Šį konkretų klausimą pateikite savo bendrijos pirmininkui (arba savivaldybės paskirtajam administratoriui, jeigu jūsų name nėra įsteigto sbendrijos).
susijęs klausimas

Mirė daugiabučio namo buto savininkas, gyveno vienas ir deklaruotas vienas asmuo. Turi bendrijai skolą, dėl kurios dar nebuvo kreiptasi į teismą. Kur kreiptis dėl to? Kas bus paveldėtojai neaišku. Būsiu dėkinga už atsakymą. (2022-10-19) komentarų: 0 peržiūrų: 297

Skolą turėtų perimti paveldėtojai, turbūt reikėtų palaukti, kol procesas įvyks. Jeigu buto savininkas mirė ir jis neturi įpėdinių arba nė vienas iš įpėdinių palikimo nepriėmė, tuomet jo turtą (butą) paveldi valstybė ir gali jį parduoti. Jeigu žinote, kad turtas besavininkis ir nėra perimamas, galėtumėte apie tokį atvejį pranešti VMI. Remdamasis VMI pareigūnų surinktais duomenimis, teismas gali priimti sprendimą dėl turto (besavininkio) perdavimo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Laba diena buvome kalbėję, kad rudenį bus susirinkimas. Norėjau paklausti kada planuojamas? (2022-09-21) komentarų: 0 peržiūrų: 297

Čia viešai bendrijų veiklos bendraisiais klausimais konsultuojantis asmuo nežino nei kas jūs, nei į ką kreipiatė, nei dėl kokio susirinkimo. Jeigu tas klausimas jūsų bendrijos pirmininkui, kreipkitės tiesiai į jį.
susijęs klausimas

Laiptinėje buvo keistos pašto dežutės, kaip galima gauti raktą? (2022-08-12) komentarų: 0 peržiūrų: 296

Čia viešoje erdvėje bendraisiais klausimais apie bendrijas konsultuojantis asmuo nežino, nei kas jūs, nei apie kokio namo pašto dėžutes klausiate. Tokiu konkrečiu klausimu kreipkitės į jūsų bendrijos pirmininką ar paskirtąjį administratorių.
susijęs klausimas

Ar gali notaras patvirtinti pirkimo-pardavimo sandorį be bendrijos išrašo apie pilną atsiskaitymą arba be sutarimo tarp pirkėjo ir pardavėjo, kad nuosavybė bus parduoda su skola? (2022-11-29) komentarų: 0 peržiūrų: 294

Prieš tvirtindami buto (patalpos) pirkimo pardavimo sandorį notarai reikalauja pateikti bendrijos pirmininko parašu patvirtintą pažymą apie savininko atsiskaitymą pagal prievoles.
susijęs klausimas

Sumokėjo visą renovacijos sumą. Kada tai bus matoma svėtainioje? (2022-07-04) komentarų: 0 peržiūrų: 293

Jūs klausimą pateikėte viešai konsultantui, kuris nežino, su kuo bendrauja ir apie ką kalba. Čia atsakome į bendro pobūdžio klausimus, o konkrečius klausimus pateikite savo bendrijos pirmininkui.
susijęs klausimas

Kiek turiu sumokėti šią dieną? Nelabai suprantu - 2 vietose skirtingos sumos: mokesčiai ir mokėjimai - 19.81eur, atlikti mokėjima dabar - 1.19eur?? (2022-06-13) komentarų: 0 peržiūrų: 291

Šioje viešoje konsultacijų skiltyje atsakinėjame į bendro pobūdžio klausimus. Mokestiniuose pranešimuose jums turėtų būti detalizuoti priskaitymai, nuorodytos permokos ir skolos, jeigu tokių buvo, ir turi būti įrašyta galutinė mokėtina suma. Gal buvo permoką ir todėl liko tik 1,19 Eur? Dėl detalesnio paaiškinimo kreipkitės į savo bendrijos pirmininką arba buhalterį (galbūt mokestiniame pranešime yra nurodytas buhalterojos telefono numeris?).
susijęs klausimas

Kokie teisės aktai reglamentuoja trumpalaikę nuomą daugiabuciame name? Ar gali bendrija priimti nutarimus tuo klausimu? (2022-12-01) komentarų: 0 peržiūrų: 289

Nesupratome jūsų klausimo, apie kokius nutarimus klausiate? Jeigu privatus asmuo nuomoja savo (jam nuosavybės teise priklausantį) butą ar patalpas, jis gali tai daryti, tai ne bendrijos reikalas. Gali ir bendrija nuomoti visų savininkų bendrojo naudojimo patalpas, jeigu dauguma savininkų dėl to sutikų.
susijęs klausimas

Sveiki, gal kas gali rekomenduoti patikimus šilumos punkto prižiūrėtojus Kaune? (2022-08-04) komentarų: 0 peržiūrų: 289

... tokios pagalbos gal geriau pklauskite bendrijų pirmininkų grupėse socialiniuose tinkluose.
susijęs klausimas

Kodėl tokia kosminė suma už laiptinės remontą, kada jis bus pradėtas? Kam naudojamos kaupiamosios lėšos ir kam jos kaupiamos? (2022-09-26) komentarų: 0 peržiūrų: 287

Klausimą pateikėte viešai konsultantui, kuris nežino, su kuo bendrauja, nežino, apie kokio namo ir kokius darbus klausiate. Čia atsakome į bendro pobūdžio klausimus, konkrečius klausimus pateikite savo bendrijos pirmininkui. Galime tik pakomentuoti, kada kaupiamosios lėšos renkamos namui (bendrojo naudojimo objektams) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus ir gali būti naudojamos tik pagal paskirtį – ilgalaikiame plane numatytiems ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Daugiabutyje sudaryta Jungtinės veiklos sutartis, Yra įgaliotas asmuo. Ar reikalingas JVS antspaudas tvirtinti dokumentus. (2023-03-08) komentarų: 0 peržiūrų: 285

Turbūt turėtumėte žiūrėti, ar jungtinės veiklos sutartyje numatyta naudoti antspaudą, ar ne. Beje, pasirašius jungtinės veiklos sutartį juridinis vienetas nėra įkuriamas, juridinio asmens antspaudo nė negali būti.
susijęs klausimas

Namas dviejų laiptinių, dabar yra įmonė administruojanti visą namą. Ar gali viena laiptine įsteigti bendriją? Ir kaip paskui būtų sprendžiami klausimai dėl bendro viso namo remonto? (2022-09-29) komentarų: 0 peržiūrų: 284

Vienos laiptinės savininkai galėtų savo bendriją įsteigti tik tuo atveju, jeigu jų inžinerinės sistemos gali būti atskirtos nuo kitų namo savininkų. Bendrijoje patvirtinamas bendrojo naudojimo objektų aprašas, vienos laiptinės bendrija rūpintųsi savo dalies bendrojo naudojimo objektais. Kitos laiptinės savininkų bendrojo naudojimo objektų aprašas turėtų būti pakoreguotas. Jeigu visgi liktų visiems bendrų objektų, tai irgi būtų pažymėta sąraše, reikėtų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Noriu paklausti, ar veikia vaizdo kameros Verkių g.43, nes stebiu jau apie pusę metų, nesimato jokios aktyvios švieselės,o anksčiau budavo. (2022-09-01) komentarų: 0 peržiūrų: 274

Šį konkretų klausimą turėtumėte užduoti savo bendrijos pirmininkui (jeigu neįsteigta bendrija - paskirtajam administratoriui arba jungtinės veiklos sutartimi įgaliotajam asmeniui).
susijęs klausimas

Pagal LR teisės aktų nuostatas Valstybinių švenčių dienomis prie namų būtina iškelti Lietuvos vėliavą. Jei daugiabučio namo pirmame aukšte yra įsikūrusi įmonė, kas, įmonė, ar daugiabučio namo administratorius yra atsakingas už savalaikį ir tinkamą vėliavos iškėlimą ant namo valstybinių švenčių dienomis? (2023-03-11) komentarų: 1 peržiūrų: 272

Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatyme nurodyta, kad "valstybės švenčių dienomis Lietuvos valstybės vėliava keliama prie, virš ar ant šių pastatų: prie kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų, nesvarbu, kokia jų nuosavybės forma, taip pat gyvenamųjų namų." Daugiabutyje gali būti ir gyvenamųjų ir kitos paskirties patalpų, o visą namą administruoja (valdo bendrojo naudojimo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar teisėta yra imti iš bendrijos namų narių mokestį, jei per visuotinį bendrijos susirinkimą bendrijos narė pateikė norą atsistatydinti, visi nariai nutarė bendriją likviduoti. Bendrija nebeatlieka jokių įsipareigojimų, likvidavimo procesas dar nepradėtas (2022-12-15) komentarų: 0 peržiūrų: 272

Bendrijos likvidavimas užtrunka, tai procesas. Kol bendrija nėra likviduota ir kol nepradėjo veikti paskirtasis (išrinktasis) likvidatorius, tol ji veikia, valdo bendrojo naudojimo objektus ir vykdo funkcijas.
susijęs klausimas

Bute prakiuro šildymo sistemos stovas bei vamzdeliai, jungiantys stovą su radiatoriumi. Ar apmokėti už darbus, stovą bei vamzdelius su trišakiais turi namo bendrija, ar buto savininkas? (2023-08-31) komentarų: 0 peržiūrų: 269

Bendrijų įstatyme nurodyta, kad, be kitų, bendrojo naudojimo objektai yra "bendrosios pastato inžinerinės sistemos – pastato bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, dujų, šilumos, sanitarinės technikos ir kita įranga (įskaitant pastato elektros skydinę, šilumos punktą, šildymo ir karšto vandens sistemos vamzdynus ir radiatorius, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynus, rankšluosčių džiovintuvus)", o bendrojo naudojimo objektų priežiūra, remontas ir atnaujinimas - bendra... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip sustabdyti bendrijos pirmininko savivaliavimą? Buvo rašyti keli skundai savivaldybei, bet rezultato jokio. Pirmininkas be bendrijos narių sutiko pradėjo remontuoti rūsį, perka statybines medžiagas, samdo darbininkus. Už viską tenka sumokėti bendrijos butų savininkams. Kur dar galima kreptis, kad būtų sustabdytas pirmininko savivaliavimas? (2023-01-26) komentarų: 0 peržiūrų: 268

Dėl bendrijos pirmininko savivalės galima raštu kreipiantis prašyti savivaldybės patikrinimo, jeigu specialistai nenustatė pažeidimų, gal jų ir nėra? Galima pasiteirauti ir paprašyti, kad savivaldybės specialistas detaliau jus pakonsultuoti dėl bendrijos veiklos organizavimo. Pagal Bendrijų įstatymą bendrijų veiklą kontroliuoja savivaldybės. O gal verta pasiaiškinti su pačiu pirmininku, kas, kodėl ir kaip vyksta, pasikalbėti su kitais savininkais... Galima inicijuoti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

AR galiu daryti bendrijos susirinkimo garso įrašą? Ar būtina gauti visų pritarimą garso įrašo darymui? (2023-03-28) komentarų: 0 peržiūrų: 261

Manytume, kad pirmiau reikėtų pasitvirtinti garso įrašų tvarkymo taisykles, nes tai susiję su asmens duomenų apsauga. Arba gal, jeigu susirinkime niekas neprieštarautų ir tik tam, kad būtų lengviau protokolą rašyti, įsipareigojant po to įrašą nedelsiant ištrinti... Trubūt geresnio pavyzdžio nei konstitucinio teismo taisyklės nerastume: https://lrkt.lt/lt/apie-teisma/administracine-informacija/vaizdo-ir-garso-duomenu-tvarkymo-konstituciniame-teisme-taisykles/1960
susijęs klausimas

Ar mano bute esantys langai yra namo bendroji nuosavybe? (2023-04-25) komentarų: 0 peržiūrų: 259

Prašytume patikslinti ir šiek detalizuoti klausimą - kieno bendroji nuosavybė (ar buto bendraturčių, ar klausiate apie namo savininkų bendrojo naudojimo objektus?), kodėl kylą toks klausimas, su kuo tai susiję?... Jeigu tai susiję su langų keitimu, gal jums aktualus būtų šis Statybos inspekcijos paaiškinimas: "Statybos inspekcija informuoja, kad jeigu planuojate mieste keisti daugiabučio gyvenamojo pastato langą (-us), nereikės rengti paprastojo remonto aprašo ir gauti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kodą krumai neapgeneti? Jau visai nedaug vietos praeiti liko, o pro mūsų langą tuoj nieko nesimatys... (2022-08-12) komentarų: 0 peržiūrų: 259

Čia viešoje e. erdvėje atsakinėjame į bendro pobūdžio klausimus apie bendrijos vaiklą. Konsultantas nežino, nei kas jūs, nei kokiame mieste ir kokiame name gyvenate. Konkrečius klausimus, taip pat ir dėl krūmų genėjimo, užduokite savo bendrijos pirmininkui.
susijęs klausimas

Turime namo JVS valdymo formą. Norėčiau pasitikslinti dėl butų savininkų susirinkimo balsavimo skaičiaus. Kad sprendimas laikomas priimtu turi buti 50+1 procentas visų butų savininkų balsu, o pakartotinų balsavimo metu tuo pačiu klausimų ar užtenka 25 procentai butų savininkų balsų? (2022-12-27) komentarų: 0 peržiūrų: 258

Nežinome, kokiu klausimu balsuojate, tačiau atkreipiame dėmesį į Civilinio kodekso 4.85 str. nurodytas išimtis (žr. paryšintas): 1. Sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip. Kiekvieno buto ir kitų patalpų savininkas turi vieną balsą. Jeigu butas ar kita patalpa... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Esama bendrija turi visus inžinerinius tinklus (vandentiekį, lietaus ir buitinių nuotekų), taip pat baseiną. Ar atsiskyrus vienam pastatui ir įsteigus naują bendriją jie gali pretenduoti į šią buvusios bendrijos nuosavybę, ar turėtų nuomotis? (2022-10-20) komentarų: 0 peržiūrų: 258

Reorganizuojant bendriją, turi būti suderintos reorganizavimo sąlygos, kuriose tie dalykai, kam kas ir kaip priklausys, yra surašomi.
susijęs klausimas

Bendrabučio tipo daugiabutis namas turi vieną elektros įvadą (skaitiklį), namo gyventojai nėra abonentai, nes turi tik kontrolinius skaitiklius. Ar namo (bendrabučio) administratorius turi teisę be gyventojų sprendimo parinkti: 1) elektros apskaitos būdą (viena laiko zona ar dvi laiko zonos); 2) sudaryti sutartį su elektros tiekėju, kad elektra būtų tiekiama ne iš garantinio tiekimo? (2023-03-02) komentarų: 0 peržiūrų: 254

Šioje konsiltacijų e. erdvėje konsultuojame bendrijų veiklos klausimais, bet manytume, kad ir paskirtasis administratorius dėl sprendimų, susijusių su bendrais visų savininkų interesais naudojantis bendrojo naudojmo objektu, pavyzdžiui, kai reikia priimti sprendimą dėl bendros elektros apskaitos būdo ir dėl nepriklausomo tiekėjo pasirinkimo, turėtų gauti daugumos savininkų tam pritarimą. Tam, kad sprendimas būtų priimtas, administratorius turėtų sušaukti savininkų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ką reiškia mokęsčiai preliminariai. Rašykit normalią sąskaitą (2022-11-10) komentarų: 0 peržiūrų: 253

Neaišku, aie ką kalbate. Čia viešai konsultuojantis asmuo mato tik jūsų klausimą, nežino, su kuo bendaruja, nemato jūsų sąskaitų. Kreipkitės į bendrijos pirmininką.
susijęs klausimas

Esu permokėjusi už vandenį iki 1180 parodymo, skaitikliai rodo dar tik 1156, o jūs vis skaičiuojate man skolas už vandenį. Prašau patikslinti mano mokėjimus. (2022-10-26) komentarų: 0 peržiūrų: 252

Klausimą apie mokesčius už vandenį turėtumėte pateikti vandenį jums tiekiančiai ar mokesčius už vandenį administruojančiai organizacijai (žr. informaciją jums pateiktuose mokestiniuose pranešimuose). Čia www.dnsb.eu viešai bendrijų veiklos klausimais konsultuojantis asmuo nežino, nei kas jūs, nei iš kurio miesto, nei kaip gaunate vandenį, nei kas surenka įmokas už jums tiekiamą vandenį, nei kitų detalių. P.S. Turėkite omenyje, kad gali būti priskaitomas... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Sveiki, kiek reikia surinkti kaimynu parašų, kad mes su draugu gyvename jo tėvų bute 22 metai neregistruoti, nes dėl kompensacijų šito nedarome. Mūsų santuoka neįregistruota. Ar galime turėti kažkokias privilegijas? (2023-03-08) komentarų: 0 peržiūrų: 251

Savininkų sprendimai įprastai laikomi priimatais, kai už juos balsuoja daugiau nei pusė visų namo savininkų. Jūsų atvejis neaiškus, nesupratome, kodėl jums reikia balsavimo, iš ko ir kokių privilegijų tikitės. Šioje e. erdvėje konsultuojame daugiabučių namų savininkų bendrijų veiklos klausimais.
susijęs klausimas

Ar yra dokumentai, kurie patvirtina, kad daugiabučio namo gyventojams adresu xxxx yra priskirta teritorija aplink namą. (2022-12-19) komentarų: 0 peržiūrų: 248

Klausimas ne mums. Čia viešoje erdvėje konsultuojame bendro pobūdžio bendrijų veiklos organizavimo klausimais.
susijęs klausimas

Gyvemame 5 iš 9 aukštų daugiabutyje. Virtuvės sienoje turime kyšantį šilumos komencancinį vamzdį. Ar galima pakeisti jo vietą panaikinant jį iš matomos vietos? Jei taip, ar reikia tam gyventojų sutikimo? (2022-11-23) komentarų: 0 peržiūrų: 240

Norint pašalinti ar kaip nors pakeisti bendrojo naudojimo objektą (nesupratome, apie kokį vamzdį rašote), būtina gauti daugumos savininkų sutikimą, gali prireikti ir projekto, statybą leidžiančio dokumento ar kitų derinimo dokumentų. Kreipkitės į jūsų namo bendrijos pirmininką, jis įvertins jūsų prašymą, atsižvelgdamas į konkrečias detales, ir paaiškins galimybes ir procedūras.
susijęs klausimas

Kur galiu matyti sąskaitą už spalio mėn. (2022-11-10) komentarų: 0 peržiūrų: 240

Mokestinius pranešimus bendrija pateikia savininkams bendrai sutartu būdu - arba į pašto dėžutę, arba e. paštu, ar dar kitaip. Jeigu jūsų bendrija bendradarbiauja su UAB "Skaidri apskaitos sistema" informaciją apie priskaitytus mokesčius galite pasižūrėti e. savitarnos www.dnsb.eu dalyje "MANO MENIU" > "Mokesčiai ir mokėjimai". Informaciją apie tai, kaip prisijungti prie e. savitarnos, rasite šio konsultacijų puslapio dalyje "WWW.DNSB.EU kokios galimybės, kaip... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Gyvenu 3 aukšte ir šalia mano langų pakabintas 100w LED prožektorius, langų barikada nepadeda, bendrijos ginču komisijos nėra, visur kur kreipiausi (savivaldybė, sveikatos ministerija....) siunčia į teismą. Į ką galečiau kreiptis išspręsti dėl kiemo apšvietimo normų ir kad pašalintų ar perkeltų galingą prožektorių į kitą vietą be teismo? (2022-10-06) komentarų: 0 peržiūrų: 240

Pašalinti ar perkelti, ar nukreipti šviesą, ar mažesniu galingumo šviesti - to prašyti reikėtų tos organizacijos, kuri tą apšvietimą įrengė ir kuri jį prižiūri. Gal tai savivaldybės, o gal elektros tinklų nuosavybė, o gal privati nuosavybė? Manytume, kad savivaldybės darbuotojai tikrai turėtų padėti, turėtų bent jau pasakyti, kieno tai nuosavybė ir atsakomybė, į ką kreiptis. Jeigu tai savivaldybės nuosavybė, tai turėtų būti jautresni ir ieškoti sprendimo.... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kodėl neatsakote į Audros užduota klausymą 2022-05-25? Tai labai aktuali tema, liko be patarimo... (2022-11-19) komentarų: 0 peržiūrų: 233

Neturime galimybės pagal jūsų pateiktą informaciją patikrinti prieš pusmetį užduotą klausimą, jeigu turite bendro pobūdžio klausimų apie bendrijų veiklą, suformulokite savo konkretų klausimą.
susijęs klausimas

Kam priklauso bendra patalpa, kuri jungia kaimynų tamsiuosius kamabriukus bei vonias, zona už vadinamų kapsulių. Patalpa plane vaizduojama tiesiog kaip tuščia zona, kurioje yra ventiliacijos angos. Ar kaimynas, išsididinęs iki pat kito kaimyno sienos patalpas, tai daro teisiškai, nieko neinformavęs? (2023-05-26) komentarų: 0 peržiūrų: 232

Tokius atvejus reikėtų nagrinėti individualiai, tikrinant ir įsigilinus į detales, bet iš jūsų parašymo abejonių, kad asmuo savavališkai pasididino plotą, kyla. Tai, kas valdoma asmenisškai, yra norodyta Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėse (plotai ir pan.), visa kita pastate - bendroji dalinė nuosavybė. Be savininkų sutikimo savavališkai užėmęs pastato dalį asmuo, manytina, elgiasi neteisėtai.
susijęs klausimas

Š.m. gegužės mėn. baigiasi laikas paduoti paraišką B energetinio lygio renovacijai. Ar tai tiesa? Jei konkursas neįvyks, kas toliau? Ar yra mažinamasvalstybės pagalbos procentas(30% iki 20%). (2023-05-06) komentarų: 0 peržiūrų: 231

Klausimus apie renovaciją reikėtų užduoti LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai.
susijęs klausimas

Kaip likviduoti IGNSB bendriją? Kokia eiga viską daryti? (2023-02-23) komentarų: 0 peržiūrų: 230

Bendrijų įstatyme nustatyta (žr. 10 str.), kad bendrijos narių visuotinis susirinkimas: 15) priima sprendimus reorganizuoti arba likviduoti bendriją; 16) renka ar atšaukia bendrijos likvidatorių. Svarbu tinkamai, laikantis procedūrų, sušaukti ir pravesti bendrijos narių susirinkimą ir priimti sprendimus.
susijęs klausimas

Ar būtina žymėti/markiruoti daiktus, nupirktus sodo bendrijoje bendram naudojimui. Pvz., pirktas trimeris, ar būtina jam užrašyti kažkokį numerį ar žymėjimą? (2022-11-03) komentarų: 0 peržiūrų: 228

Žymėjimas reikalingas inventorizacijai, pažymėkite. Taip apsidrausite ir nuo nenumatytų nesusipratimų (ginčų dėl nuosavybės ir naudojimo).
susijęs klausimas

Mūsų daugiabutyje nėra jokios valdymo formos, žadame steigti bendriją. Dalis gyventojų nori, kad savivaldybė paskirtu administruojančią įmonę. 1. Per kiek laiko po šaukiamojo susirinkiūmo nariai turi įteisinti ir įregistruoti bendriją? 2. Ar savivaldybė turi teisę inicijuoti administartoriaus skyrimo procedūrą, kai vyksta bendrijos steigimas? (2022-10-19) komentarų: 0 peržiūrų: 228

Bendriją reikia įregistruoti ne vėliau kaip per 6 mėnesisu nuo bendrijos steigiamojo susirinkimo dienos. Įsteigus bendriją, visos kitos bendrojo naudojimo objektų valdymo fomos eliminuojamos, jeigu būtų paskirtas administratorius, jis privalėtų perduoti valdymą bendrijai. Galite parašyti raštą savivaldybei, kad steigiate bendriją ir paprašyti, kad tam tikrą laiką administratoriaus neskirtų.
susijęs klausimas

Ar bendrijos pirmininkas gali atlikti bendrijoje, kurioje įšrinktas ir dirbą pagal sutartį, įvairius santechnikos,elektros instaliacijos remonto darbus už atlygį, jeigu turi ind.veiklos pažymą ir reikiamą kvalifikaciją. (2022-11-10) komentarų: 0 peržiūrų: 225

Kiekvienas asmuo turi teisę dirbti legalų darbą ir gauti už jį legalų teisėtą atlygį. Ribojimus bendrijos pirmininkui dirbi bendrijoje ir kitus darbus gali įvesti bendrijos narių susirinkimas arba valdybos nariai.
susijęs klausimas

Vienos garažų bendrijos turi žemės nuomos sutartis, kitos neturi su savivaldybę. Kokia nauda yra iš žemės nuomos sutarties garažų bendrijai? Jei ji yra, gal geriau ją tiesiog nutraukti? Kas tokiu atveju nutiks? (2023-09-08) komentarų: 0 peržiūrų: 224

Jeigu garažas stovi ant valstybinės žemės, už tai turėtų būti mokami mokesčiai, pasirašius nuomos sutartį, priešingu atveju, manytina, garažai ant valstybinės žemės stovi galimai nelegaliai? Siūlome šį klausimą pateikti jūsų savivaldybei, specialistai pagal kompetenciją paaiškins jūsų situaciją.
susijęs klausimas

...sudarė jungtinės veiklos sutartį, pasiskyrė įgaliotąjį asmenį. ...neklausia mano nuomonės. Kaip tokiu atveju elgtis? Kaskartą kreiptis į teismą, kad mano teises yra pažeidžiamos? Į jokius raštiškus užklausimus neatsako. (2023-02-06) komentarų: 0 peržiūrų: 218

Civilinio kodekso 4.85 str. 6 dalyje nustatyta: 6. Butų ir kitų patalpų savininkų (ar jų dalies) sprendimai skelbiami Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir galioja visiems (ar tos dalies) butų ir kitų patalpų savininkams, taip pat tiems savininkams, kurie įgijo nuosavybės teises į butus ir kitas patalpas po šių sprendimų priėmimo. Sprendimai negali apriboti butų ir kitų patalpų savininkų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar reikalingas leidimas norint sumontuoti stogelį virš savo balkono daugiabutyje (balkono nestiklinant)? (2023-04-03) komentarų: 0 peržiūrų: 217

Balkonuose savarankiškai negalima gręžti jokių skylių, nes dėl to galėtų būti pažeistos pastato konstrukcijos, betonas, mūras, monolitas ar armatūra ir dėl to galėtų pradėti skylinėti namo sienos. Taip pat galėtų kilti klausimas ir dėl to, ar jūsų įrenginys nebus ilšindęs ir ar nesugadins bendro pastato eksterjero dizaino. Siūlytume klausimą užduoti jūsų savivaldybei, specialistai detaliau paaiškins, kada reikalingas jų leidimas, ką ir kaip su jais derinti.
susijęs klausimas

Kaip teisingai turi būti nurašomas ir apskaičiuotas šilumos sunaudojimas (kiek kWh) butuose kurie turi savo skaitiklius (naujos statybos butuose) ? (2023-01-24) komentarų: 0 peržiūrų: 217

Prašome patikslinti klausimo esmę, nesupratome. Atkreipiame dėmesį į tai, kad čia konsultuojame bendraisiais bendrijų veiklos organizavimo klausimais. Galbūt trėtumėte kreiptis į jūsų šilumos tiekėją?
susijęs klausimas

Negaliu prisijungti prie savo paskyros, tam, kad deklaruočiau vandens skaitiklio rodmenis. (2023-01-30) komentarų: 0 peržiūrų: 216

Prie kokios paskyros norite prisijungti? Čia mes konsultuojame bendraisiais bendrijų veiklos ir naudojimosi "Dnsb.eu" savitarna klausimais. Jeigu jūsų bendrija yra UAB "Skaidri apskaitos sistema" klientas, informaciją, kaip prisijungti prie www.dnsb.eu paskyros, rasite www.dnsb.eu konsultacijų dalyje PASIRINKITE TEMĄ > "WWW.DNSB.EU kaip veikia, kokios galimybės".
susijęs klausimas

Bendrija nori apsišiltinti plokščią sutapdintą namo stogą. Stogas bus apšiltintas ~30cm šiltinamąja medžiaga, dėl ko tiek pat paaukštės pats pastatas. Ar tokiems darbams reikalingas statybos leidimas? (2024-03-12) komentarų: 0 peržiūrų: 214

Šiuo metu galiojančio Lietuvos Respublikos Statybų įstatymo 27 straipsnyje nustatyta: 1. Statybą leidžiantys dokumentai yra: 1) leidimas statyti naują statinį – naujo ypatingojo ir neypatingojo statinio statybai (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose statomą naują ypatingąjį ir neypatingąjį statinį); naujo nesudėtingojo statinio statybai mieste (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose statomą naują nesudėtingąjį statinį),... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Sveiki, gal galite patikslinti 89 buto šalto vandenbs skaitiklio rodiklius - 2023 04 30 deklaruota 386 m3. Gaunasi, kad per mėnesį sunaudota 45 m3. Nelabai suprantu kaip taip gali būti. Gal deklaravime klaida? (2023-05-18) komentarų: 0 peržiūrų: 214

Čia viešoje erdvėje konsultuojame bendraisiais bendrijų veiklos klausimais, net nežinome, apie kokį pastatą kalbate. Kreipkitės į jūsų bendrijos pirmininką.
susijęs klausimas

Kaip galima patikrinti, ar bendrijos pirmininkas teisingai skaičiuoja mokestį už buto šildymą? Namas renovuotas, radiatoriai reguliuojami. Gruodžio mėn. buvau gal savaitę, dviejų kambarių radiatoriai buvo užsukti iki 0, kiti du šildomi minimaliai, bet sunaudota viirš 1005 kW/h ir sumokėjau 79,44 Eur. Gyvenu kitur. (2023-02-01) komentarų: 0 peržiūrų: 211

Pirmiausiai pasikalbėkite su savo bendrijos pirmininku, tegul jis paaiškina, kaip priskaitomi mokesčiai, iš ko jie susideda, tegul atsako į jūsų klausimus. Pasikalbėjus gal bus aiškiau. Mes nežinome detalių, kas ir kaip jūsų name.
susijęs klausimas

Dėl bendrijos pirmininko veiksmų ir neveikimo dalis bendrijos narių nori atsiskirti nuo bendrijos ir nebeturėti nieko bendro su esama bendrija. Įsteigti naują bandriją su atskirais valdymo organais. Kokiu būdu tai būtų galima padaryti? (2023-09-07) komentarų: 0 peržiūrų: 203

Atsiskyrimą reorganizavimo būdu reglamentuoja Bendrijų įstatymo 6 skirsnio nuostatos. Atkreiptinas dėmnesys į tai, kad: "Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų bendrija gali susijungti su kita bendrija (bendrijomis) ar būti skaidoma į mažesnes bendrijas, jeigu kiekviena iš jų gali veikti atskirame pastate (pastatuose) ar pastato dalyje (korpuse, sekcijoje) pagal šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas" (žr. Bendrijų įstatymą).
susijęs klausimas

Ar gali bendija naudoti savo lešas bendrijai apsiginti teisme, jeigu įstatai bendrijos sako: bendrijai draudžiama bendrijos lešas naudoti sprendžiant teisminius ginčus tarp Bendrijos valdymo organo ir Bendrijos narių, dėl Bendrijos valdymo klausymų ir kitiems, negu yra nustatyta Bendrijos įstatuose, tikslams? Bendriją padavė vienas iš Bendrijos narių. (2023-02-15) komentarų: 0 peržiūrų: 199

Jeigu teisme atsakovas yra ne bendrijos pirmininkas asmeniškai ar kitas valdymo organas, o bendrija (organizacija), tai bendrija turi dalyvauti teisminiame procese ir turi gintis, naudodama savo lėšas. Jeigu jau vyksta teisminis procesas, bendrija turbūt kreipsis pagalbos į advokatą, kuris, įsigilinęs į konkrečią situaciją, galės paaiškinti detaliau.
susijęs klausimas

Kaip reglamentuojami bendrijos santykiai su savivaldybe, jeigu butas priklauso savivaldybei? (2023-02-01) komentarų: 0 peržiūrų: 199

Savivaldybė kaip ir bet kuris juridis arba fizinis asmuo gali būti vienas iš savininkų. Jeigu butas name nuosavybės teise priklauso savivaldybei, savivaldybę atstovaujantis asmuo turi teisę balsuoti visų savininkų susirinkimuose ir savininkams balsuojant raštu. Savivaldybė gali pareikšti valią tapti bendrijos nariu arba gali likti pasyviu savininku (netapti bendrijos nariu). Savivaldybė kaip ir kiti savininkai privalo mokėti proporcingai priskaitomus mokestinius įnašus arba... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip galiu sužinoti savo buto mokėtojo kodą? (2023-07-23) komentarų: 0 peržiūrų: 196

Kiekvieną mėnesiį jums siunčiami mokestiniai pranešimai, ten visa reikalinga informacija. Arba kreipkitės į savo bendrijos pirmininką.
susijęs klausimas

Ar gali namo administratorius pradėti lėšų kaupimą ir jų panaudojimą, jeigu statytojas dar nėra įregistravęs gyvenamojo namo 100% baigtumo? (2023-01-31) komentarų: 0 peržiūrų: 194

Jeigu jau yra vykdoma bendrojo naudojimo objektų valdymo veikla (įsteigta bendrija arba paskirtas ar išsirinktas kitas administratorius), reikia pradėti rinkti ir bendruosius įnašus, ir kaupiamuosius.
susijęs klausimas

Iš kur atsirado man skola 217,57, nes esu visus įsiskolinimus jau apmokėjęs? Ir ... man aneatidaro paskutinio mėnesio mokėjimo lapelis. (2023-01-19) komentarų: 0 peržiūrų: 193

Šioje viešoje erdvėje konsultuojanti sasmuo nežino, kas jūs, neturi prieigos ir negali patikrinti jūsų duomenų. Kreipkitės į savo bendrijos pirmininką arba į bendrijos buhalterį. Būna, kai mokesčiai sumokami paskutinę mėnesio dieną arba pavėlavus kito mėnesio pradžioje, buhalterijoje ta suma matoma kaip skola (laiku negauta), o kitą mėnesį fiksuojama permoka ir bendra suma išsilygina.
susijęs klausimas

Jeigu bendrijos teritorijoje yra 6 atskiri dvibučiai pastatai, ar ant kiekvieno namo privalo būti po vėliavos laikiklį ar užtenka bendrijos teritorijoje turėti vieną "bendrą" vėliavos stiebą? (2023-03-21) komentarų: 0 peržiūrų: 188

Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatyme nurodyta, kad "valstybės švenčių dienomis Lietuvos valstybės vėliava keliama prie, virš ar ant šių pastatų: prie kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų, nesvarbu, kokia jų nuosavybės forma, taip pat gyvenamųjų namų." Matydami žodelį "prie", manytume, kad galėtų būti viena bendra vėliava bendroje teritorijoje, bet tiksliau galbūt... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar galima buvusį pirmininką po 12 metų paduoti į teismą, paaiškėjus naujoms detalėms, kad galimai savinosi bendrijos pinigus. (2023-01-19) komentarų: 0 peržiūrų: 183

Galioja tam tikri terminai dėl priimtų sprendimų skundimo tačiau jūs kalbate apie pasisavinimą ir žalą... - siūlytume pasikonsultuoti su advokatu, jis įsigilins į situaciją, įvertins aplinkybes ir patars.
susijęs klausimas

Ar gali kaimynas pasijungti sau internetą per bendrą elektros skydinę? Namas daugiabutis. (2023-03-20) komentarų: 0 peržiūrų: 180

Jeigu vienas iš daugiabučio savininkų norėtų savo asmeniniams poreikiams naudoti bendrojo naudojimo objektą, jis turėtų tam gauti daugumos savininkų pritarimą. Dėl to, ar jums reikalingas suderinimas su savininkais, atsižvelgiant į tai ką konkrečiai jūs norėtumėte naudoti ir daryti, pasitarkite su su savo namo bendrijos pirmininku.
susijęs klausimas

Nesu bendrijos narė. Ar galiu balsuoti susirinkime dėl naujai pastatyto namo pridavimo organizavimo? Pirmininkas nori pats organizuoti pridavimą, nes lyg būtų pigiau. Kiekvienas savininkas yra pasirašęs sutartį su statytoju, kurioje užfiksuota, jog namo pridavimą organizuoja statytojas ir už sąlygų nesilaikymą man gręsia 1000 er. bauda. Kas atlygintų baudos nuostolius, jei visgi dauguma narių sutiktų su pirmininko siūlymu? (2023-03-22) komentarų: 0 peržiūrų: 179

Reikėtų gilintis į jūsų klausimo detales, neaišku, kodėl statytojas nevykdo savo pareigų ir kokios kitos aplinkybės. Kita vertus, bendrijos pirmininkas gali atstovauti savininkus, gavęs jų įgaliojimus (šaukiamas ne bendrijos narių, bet visų savininkų susirinkimas arba visų savininkų balsavimas raštu). Siūlytume klausimą detaliau aptarti su bendrijos pirmininku, jis, manytina, gilinosi, kalbėjosi su statytoju, gal tarėsi su atitinkamų institucijų atstovais ar šios... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Norėjau sužinoti, koks čia siurblys buvo keičiamas? (2023-03-14) komentarų: 0 peržiūrų: 176

Šioje viešoje erdvėje konsultuojame bendraisiais bendrijų veiklos klausimais, konsultantui nėra žinoma, nei kas jūs, nei kokiame name gyvenate, nei kokie darbai jūsų name yra vykdomi. Dėl konkrečių paaiškinimų prašome kreiptis į jūsų bendrijos pirmininką, į visus klausimus jis turi atsakyti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.
susijęs klausimas

Kodėl negaliu užsisakyti SEB-e e-saskaitos iš DNSB? (2023-03-29) komentarų: 1 peržiūrų: 174

Turbūt nėra sudaryta tam sutartis su banku... Kiekvienos bendrijos buhalteris turėtų nurodėti, kiap, kokiais būdais bendrijos nariai gali sumokėti mokestinius įnašus. Jūs taip patgalite sumokėti avansu į priekį, tuomet gausite vis mažėjančią priskaitytą sumą.
susijęs klausimas

Kaip buvo panaudotos trečios laiptinės surinktos lėšos ir koks likutis yra šiuo metu. (2023-05-18) komentarų: 0 peržiūrų: 172

Čia viešoje erdvėje konsultuojame bendraisiais bendrijų veiklos klausimais, net nežinome, apie kokį pastatą kalbate. Kreipkitės į jūsų bendrijos pirmininką.
susijęs klausimas

Kaip bendrija turi samdyti žmogų, atsakingą už šilumos ir elektros ūkį? Ar tai turi būti žmogus įdarbintas bendrijoje? Ar gali būti paslaugų sutartis su kita įmone? Kokios yra sąlygos ir dokumentai kuriuos turime pasirašyti? (2023-06-01) komentarų: 0 peržiūrų: 164

Bendrija gali pasirašyti darbo sutartį su atitinkamos kvalifikacijos specialistu, gali pasirašyti ir paslaugų teikimo sutartį su atitinkamas paslaugas teikiančia organizacija, jums rinktis ir spręsti.
susijęs klausimas

Prašau įveskite į užtvarą dar šiuos mano numerius. (2023-06-03) komentarų: 0 peržiūrų: 156

Jūs rašote į viešai matomą konsultacijų erdvę, konsultntas negali įvykdyti jūsų prašymo, kreipkitės į savo bendrijos pirmininką arba e. paštiu info@dnsb.eu.
susijęs klausimas

Ar gali bendrijos pirmininkas įgalioti aplinkos tvarkymo darbuotoją nupjauti/nugenėti medžių šakas, kurios užstoja šviesą ir šilumą daugiabučiuose? Medžiai peraugę ir išsišakoję, taip, kad kambariuose dienos metu tamsu ir šalta. Kur turiu kreiptis? (2023-06-12) komentarų: 0 peržiūrų: 152

Nelabai supratome klausimo, turbūt patarimas - kreiptis į savo bendrijos pirmininką, kad organizuotų darbus. Žinoma, reikia nuspręsti, ar tikrai darbai būtini, ar prioritetiniai, tam turi būti numatyta lėšų...
susijęs klausimas

Pagal Bendrijų įstatymą, negalima naudoti bendrijos lėšų teisminiams ginčams spręsti tarp valdymo organo ir narių. Ar yra teisinis kelias priversti bendrijos narį vykdyti susirnkimo sprendimus (keisti radiatorius ir pan.). Ar teisiniai ginčai galioja skoloms? (2023-06-07) komentarų: 0 peržiūrų: 151

Jeigu sprendimas yra bendrijos narių arba savininkų, tai ginčas ne su bendrijos pirmininku (valdymo organu), o su bendrija, pirmininkas tik atstovauja bendrijai kaip vadovas. Skolas išieškoti galima teismine tvarka, tai gan greitas būdas (jeigu per tam tikrą laiką skolininkas nepradeda ginčo) ir efektyvus būdas (įprastai po to skolų mažėja).
susijęs klausimas

Ar galima sodininkų bendrijos pirmininku rinkti asmenį, kuris toje bendrijoje nėra sodininkas (neturi ne tik sodo, bet ir jokio kito turto), nėra ir tos sodo bendrijos teritorijoje gyvenantis asmuo? (2023-05-31) komentarų: 0 peržiūrų: 150

Sodininkų bendrijų įstatyme nurodyta, kad valdybos nariai renkami iš bendrijos narių, o pirmininkas - iš valdybos narių. Taigi, pirmininkas turi būti bendrijos narys. Žr. Sodininkų bendrijų įstatymą ir bendrijos įstatus.
susijęs klausimas

Kas ir kaip nustato naudingąjį plotą. (2023-08-29) komentarų: 0 peržiūrų: 149

Buto naudingasis plotas būna nurodytas nekilnojamojo turto registrų išrašuose, galima pažiūrėti atskro buto nekilnojamojo turto registro išrašą arba galima užsakyti "Butų (patalpų) sąrašą pastate", paprašant, kad duomenys būtų pateikti su naudingaisiais plotais.
susijęs klausimas

Kada prasidės namo Lauko g. 12, Lentvaris renovacija? (2023-06-27) komentarų: 1 peržiūrų: 147

Šį klausimą turėtumėte užduoti jūsų namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui - bendrijos pirmininkui arba paskirtajam administratoriui, arba jungtine veiklos sutartimi įgaliotajam asmneiui.
susijęs klausimas

Į ką kreiptis dėl telefonspynės remonto? Skambinau i xxx, musu laiptinėje jie nemontavo telefonspynių, negali padėti. (2023-06-13) komentarų: 0 peržiūrų: 146

Informaciją, kas monyavo telefonspynes, gali turėti jūsų bendrijos pirmininkas arba nustatytikte telefonspynės gamintoją (būna parašyta ant pačio įrenginio) arba nufotografuokite telefonspynę ir ieškokite to gamintojo telefonspynes prižiūrėti galinčių paslaugų teikėjų.
susijęs klausimas

Mano bute būtinai reikia pakeisti šalto vandens vamzdį nuo įvado iki skaitliuko. Bendrija pripažįsta, kad tai jų kompetencija ir ju vamzdis, tačiau kaimynas apačioje kategoriškai atsisako pakeisti bendrą vamzdį, kuris eina tiek mūsų bute, tiek jų bute, kadangi jie yra uzkalę sienelę prie vamzdžių ir nenori nieko griauti. Ar bendrija gali reikalauti buto savininko suteikti prieigą prie vamzdžių, kadangi vamzdžio keitimas yra būtinas mūsų butuj (vamzdis avarinės būsenos ir bet kurią akimirką gali trūkti ir užlieti tiek mu,s tiek juos, Vilniaui vandenys del to netgi atsisake keisti skaitliukus ir išraėe defekto akta) (2023-12-06) komentarų: 0 peržiūrų: 145

Kiekvienas savininkas turi suteikti prieigą prie bendrojo naudojimo objketų, jeigu tai yra būtina (turėkite apžiūrų aktus, speciualistų išvadas). Reikia informuoti savininką ir raštu jam paaiškinti, kad neleisdamas atlikti būtinųjų darbų jis prisiima atsakomybę už galimą žalą ir atsakomybę už galimas išlaidas. Žinoma, geriausia būtų, kad susitartumėte. Priminkite Civilinio kodekso nuostatas: 4.83 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų teisės ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Likviduota bendrija. Savivaldybės administracija paskyrė administratorių, o namo eksploatacijos paslaugas (šilumos tiekimo ir karšto vandens vamzdynų techninės priežiūros) vykdo individuali įmonė (buvo sudaryta sutartis). Ar gali naujas administratorius perimti eksploatavimo paslaugas (jis turi teisę jas atlikti) ir kaip tai padaryti? Ir ar norint pakeisti eksploatavimą vykdančią įmonę reikalinga kiekvienam gyventojui kreiptis į tą įmonę dėl sutarties nutraukimo ar yra kažkoks paprastesnis būdas atsisakyti jo paslaugų. (2023-08-11) komentarų: 1 peržiūrų: 143

Jeigu sutartis buvo sudaryta su bendrija, kurios jau nebėra, vadinasi, nėra vienos iš sutarties šalių (nebegalioja). Jeigu nebuvo jokio susitarimo dėl veiklos tęstinumo, dėl tolesnio bendradarbiavimo su ta individualia įmone, galima sutartį nutraukti. Galbūt mandagiai pranešti apie tai sutartyje numatyta tvarka. Civilinio kodekso nustayta tvarka savivaldybės paskirtas administratorius veiklą turi vykdyti vadovaudamasis Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Vienas bendrijos savininkas darant remontą bute pašalino duris, langą į balkoną ir dalį sienos. Taip pasididino kambarį. Kokius dokumentus turi pateikti bendrijai ar RC? Tai keičiasi kvadratūra būte naudingo ploto šildymui. Prasidėjo renovacija, tačiau investiciniame plane pakeitimų nėra, savininkas bendrijos neinformavo. Radiatorius buvo balkone, pagal projektą senoje vietoje. Kaip turi elgtis bendrijos pirmininkas? Ar privalo informuoti techninį prižiūrėtoją ir rangovą kad yra neatitikimai? (2023-08-29) komentarų: 0 peržiūrų: 140

Manytina, bendrija buvo informuota apie tokio masto darbus ir žinojo, kad jie yra vykdomi. Savininkui reikėtų kuo skubiau užsakyti kadastrinius matavimus ir įregistruoti atnaujintus duomenis VĮ Registrų centre, turite to reikalauti iš savininko. Visi kiti asmenys vadovaujasi NT registro duomenimis. Dėl sąsajų su renovacija siūlytume pasitarti su Aplinkos projektų valdymo agentūra.
susijęs klausimas

Ką daryti jei namo gyventojas eina po butus ir renka grynais neišduodamos jokio patvirtinančio dokumento apie pinigų mokėjimą, prašo mokėti nuo buto vieneto. Namą aptarnauja UAB Civinyti. (2023-08-25) komentarų: 0 peržiūrų: 140

Pirmiausiai siūlytume pareikalauti paaiškinimo to gyventojo ir admininstratoriaus UAB "Civinyti". Galima kreiptis į jūsų savivaldybę (vykdo priežiūrą, kaip laikomais teisės aktų, gali skirti nuobaudas) arba galima pranešti mokesčių informacijos pasitikėjimo telefonu 1882.
susijęs klausimas

8 daugiabučių namų viso kvartalo teritorija aptverta bendra tvora. Kvartale yra privačios žemės plotas, kurios savininkai yra tik dalis gyventojų. Administratorius už kvartale privačios žemės priežiūrą mokestį skaičiuoja ir neturintiems nuosavos žemės. Administratorius neatskiria nuosavos žemės nuo bendros dalinės nuosavybės ploto. Ar administratorius privalo atskirti nuosavos žemės ir bendros dalinės nuosavybęs plotus? (2023-07-04) komentarų: 1 peržiūrų: 140

Į jūsų klausimą galima atsakyti tik įsigilinus į detales. Ne, neturi niekas mokėti už paslaugas, kurių negauna, bet gal jūs visi kitokiu nei asmeninė nuosavybė pagrindu naudojatės ir ta asmenine žeme? Patartina įteikti administratoriui rašytinius klausimus, kokiu pagrindu, už kokias paslaugas ir pan. jis priskaito konkrečius jums aktualius mokesčius. Galima paprašyti ir bendrojo naudojimo objektų aprašo, kuriame turi matytis, kam kokie bendrojo naudojimo objektai... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Steigiant įmonę buvo priskirtas juridinis adresas, tai vieno iš valdybos narių buto adresas. Vėliau – šis asmuo paliko valdybą. Tačiau oficialus adresas nepasikeitė. Taip pat – šis asmuo mirė prieš kelerius metus, tačiau juridinis adresas vis dar tas pats. (Įpėdiniai nėra valdybos nariai). Ar tai legalu? (2023-07-16) komentarų: 1 peržiūrų: 138

Bendrijos buveinės adresas yra toks, koks įregistruotas, nesvarbu, ar tame bute gyvena valdybos narys ar negyvena. Žinoma, patogiau, kai bendrijai siunčiamus laiškus gauna bendrijos pirmininkas arba valdybos narys, todėl siūlytume buveinės adresą pakeisti. Bendrijos įstatuose turi būti nurodyta, kaip keičiamas konkrečios bendrijos buveinės adresas (kokia procedūra). Dažnai būna parašyta, kad buveinės adresas keičiams bendrijos pirmininko įsakymu. Tokiu atveju, reikėtų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Jau daugiau nei mėnesį rūsyje varva vanduo. Įskaitant vamzdį, einantį per mano rūsį. Namo rūsyje puvėsių kvapas, griūva sienos, grindys. Vadovas "Butas ūkio" sako, kad reikia kreiptis į Bendrijos pirmininką. Bendrijos pirmininkas rašytinius prašymus ignoruoja, žodiniai prašymai situacijos nepataisė. Klausimai: 1) Ką reikia padaryti, kad tai išspręstų? 2) Kas privalės atlyginti padarytą žalą (išsiunčiau prašymą Draudimo bendrovei, bet turiu 80 eurų franšizę). Ar teisingai suprantu, kad šią žalą reikės reikalauti asmeniškai iš pirmininko? (2023-08-16) komentarų: 1 peržiūrų: 137

Jeigu bendrijos pirmininkas nesiima organizuoti bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir ignoruoja savininko prašymus, skundą dėl to galima pateikti savivaldybei, kuri įvertins bendrijos pirmininko veiklą, gali nustatyti laiką trūkumams pašalinti, gali skirti nuobaudą. Patirtoms išlaidoms išsireikalauti reikia turėti faktinių argumentų, kuriuos pirmiausiai reikėtų pateikti bendrijai (kai probema - bendrojo naudojimo objektų nepriežiūra). Kilus ginčui ar problemą... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Norėčiau konsultacijos ar yra įmanoma įsiteisinti garažą esantį bendrijoje, nuosavybės dokumentų neturiu apart kad esu bendrijos narys ir moku mokesčius. Dar turiu elektros knygelę kur parašyta, kad esu savininkas. Ar yra galimybė ir nuo ko pradėti.Ačiu (2023-06-14) komentarų: 0 peržiūrų: 137

Bendrijos nariais gali tapti tik butų ar patalpų savininkai pastate, jeigu nesate savininkas, negalite būti bendrijos nariu. Gal yra galimybių įrodyti jūsų nuosavybę arba galbūt (jeigu, pavyzdžiui, būtų taip, kad jūs naudojatės bendrojo naudojiko patalpa garažų pastate) galima gauti 100 proc. savininkų sutikimą parduoti jums tas patalpas.... Reikia gilintis, siūlytume kreiptis į advokatą, kuris turi daugiau patirties nekilnojamojo turto valdymo srityje.
susijęs klausimas

Ar reikia išsiimti naują būsto plotą kai po remonto išdidėjo vonios ir tualeto patalpa? Iki kokios kavdratūros pakitimo tai daryti nebūtina? (2023-09-12) komentarų: 0 peržiūrų: 135

Bendriji mokesčiai daugiabutyje priskaitomi pagal buto naudingąjį plotą, todėl svarbu, kad jis būtų tikslus. Jeigu pasikeitė naudingasis plotas, būtinai reikia įregistruoti naujus duomenis.
susijęs klausimas

36 kvadratų butas, kaimyno 56 kvadratų, kokia stogo dalis tektu man uždengti, keičiant stogo dangą.namas 2 butų. (2023-08-03) komentarų: 0 peržiūrų: 135

Jūsų namas dvibutis, ne daugiabutis, turėtumėte bendru sutarimu priimti sprendimą, bet pagal analogiją su teisės aktais, reglamentuojančiais daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų mokesčių priskaitymą, logiška būtų, kad tas, kurio butas užima didesnę dalį, moka daugiau nei tas, kurio butas mažesnis. Jeigu nesusitartumėte, reikėtų kreiptis į teismą, teismas nuspręs (manytina, atsižvelgs į butų plotus, bet svarstytų ir kitus argumentus, jeigu jų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kokiu pagrindu kaupiamosios lėšos už gegužės mėnp. adidėjo beveik 2,5 karto (nuo 10,4 iki 26,01 Eur) (2023-06-10) komentarų: 0 peržiūrų: 135

Į jūsų konkretų klausimą turėtų atsakyti jūsų bendrijos pirmininkas, klauskite jo. Į raštu pateiktus klausimus bendrijos pirmininkas privalo atsakyti per 10 dienų.
susijęs klausimas

Grupės gyventojų prašymu namo aminstratorius atliko balsavimą dėl kamerų įrengimo ir aplinkos tvarkymo. Balsavimas laikomas įvykusiu, nes sudalyvavo daugiau kaip pusę butų savininkų, tačiau rezultatai neigiami abiem klausimais. Po mėnesio inicijuotas pakartotinis balsavimas, ar kokie veiksmai teisėti, ar neturi praeiti klausimo "atvėsimo" laikotarpis? (2023-08-18) komentarų: 0 peržiūrų: 133

Neigiamas sprendimas yra sprendimas, kurį reikia vykdyti, bet jeigu, pavyzdžiui, pasikeistų aplinkybės, atsirastų papildomos informacijos ar pan., galėtų būti vėl organizuojamas sprendimo priėmimas, žmonės galėtų pakeisti savo nuomonę. Mums nėra žinoma apie "atvėsimo" laikotarpį. Bendrijos įstatuose toks dalykas galėtų būti nurodytas. Jeigu klausiate apie savivaldybės paskirtojo administratoriaus veiklą, komentaro galite paklausti ir savivaldybės specialistų.
susijęs klausimas

Yra didelė garažų bendrija iš daug pastatų ant nuomojamo žemės sklypo iš savivaldybės. Ar yra galimybė keliems atskiriems garažų pastatams atsiskirti nuo šios bendrijos ir įkurti savo bendriją ir kaip tai padaryti? (2023-09-08) komentarų: 0 peržiūrų: 132

Atsiskirti galima reorganizavimo būdu (žr. Bendrijų įstatyme nuostatas apie reorganizavimą), žinoma, jeigu suderinsite klausimus ir dėl žemės (gal susiderinsite, kad naujas žemės nuomos sutartis rašysitės). Nėra paprasta, bet įmanoma. Dar variantas - likviduoti bendriją ir įsteigti kiekvienio pastato bendrijas.
susijęs klausimas

Norint apdrausti daugiabučio bendrojo naudojimo patalpas, ar reikia visų savininkų sutikimo ar bendrijos narių ir kas turi patvirtinti draudimo įmonę ir draudimo įmokos dydį. (2023-06-29) komentarų: 0 peržiūrų: 132

Draudimo klausimas, manytina, susiję su bendrais visų savininkų interesais, todėl siūlome sprendimą patvirtinti daugumos savininkų balsais. Savininkai tegul nusprendžia ir tai, kokios įmonės paslaugas kokiomis sąlygomis rankasi.
susijęs klausimas

Ar gali bendrijos pirmininkė slapta nepranešusi daryti bendrijos susirinkimo balso įrašą ir jį panaudoti po to prieš neįtikusį bendrijos narį? (2023-08-10) komentarų: 0 peržiūrų: 131

Įprastai susirinkimo dalyvių paklausiama, ar galima daryti garso įrašą, nurodant, kokiu tikslu, kam įrašas bus naudojamas, nors vienam dalyviui nesutikus, garso įrašas nėra daromas. Teismas, vertindamas garso įrašo, kaip įrodinėjimo priemonės, leistinumą, taip pat vertina, ar jis buvo gautas nepažeidžiant asmenų teisių ir teisėtų interesų, tačiau teismas sprendžia ir tai, ar konkrečiu atveju teisė į privatų gyvenimą nėra pažeista labiau nei buvo būtina. Be... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Nusipirkę butą sužinojome, kad name įregistruota bendrija. Pirmininkas nieko nedaro, kad pakeistų adresą. Į ką turėčiau kreiptis. (2023-06-20) komentarų: 0 peržiūrų: 131

Prašome įkelti patikslintą klausimą, nesupratome, kokį ir kodėl reikia keisti adresą. Nusipirkus butą, to buto adresas nesikeičia. Buto adresus registruoja savivaldybės.
susijęs klausimas

Reikia pakeisti kanalizacijos vamzdį, kuris yra laiptinės sienoje. pirmininkė aiškina, kad reikia daužyti tualeto sieną iš buto vidaus ir taip keis stovą, o jei daužys iš laiptinės pusės, sako, kad negarantuoja, kad kanalizacija bus pajungta :D absurdas... dar aiškina, kad išdaužius laiptinės pusėje angą mes turėsime už taisymą sumokėti. Kas teisus? (2023-09-28) komentarų: 0 peržiūrų: 128

Dėl būdo, kaip atlikti bendrojo naudojimo objekto atnaujinimą ir remontą pasako specialistai. Prie stovo įprastai prienama iš buto patalpų vidaus. Savininkai privalo užtikrinti prieigą prie bendrojo naudojimo objektų, esančių jų patalpose, taip pat ir prie bendro stovo. Siekdami išvengti plytelių daužymo, žmonės, būna, padaro dureles ar pan. Už bendrojo naudojimo abjektų atnaujinimą (siena laiptinėje tokia yra) proporcingai moka visi savininkai arba asmuo, dėl kurio... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip panaikinti daugiabučio namo bedriją, nes ji yra neveiksni, neturi nei sąskaitos, nei jokių įsipareigojimų ir pereiti savivaldybės būsto žinion. (2023-07-04) komentarų: 0 peržiūrų: 128

Bendrija likviduojama Bendrijų įstatyme ir bendrijos įstatuose nurodytais pagrindais. Būdų yra ne vienas, neveiksnią bendriją galbūt paparsčiausia lividuoti pasinaudojus Bendrijų Įstatymo 14 str. 9 punkto nuostatomis: 9. Iki bendrijos pirmininko kadencijos pabaigos arba gavęs bendrijos pirmininko rašytinį pranešimą apie atsistatydinimą iš pareigų visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) turi išrinkti naują bendrijos pirmininką. Jeigu bendrijos pirmininkas... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Esame GNSB. Vienas buto savininkas pasididino naudojamas patalpas (sujungė balkoną su kambariu) ir radiatorių pastatė balkone. Taip didėja apšildomas plotas bute. Kitas butas daro remontą ir išgriovė visas sienas, juk kvadratūra taip pat keisis apšildomų patalpų. Kaip turi elgtis bendrija? (2023-10-27) komentarų: 0 peržiūrų: 127

Bendrijos pirmininkas turi reikalauti, kad savininkas pasikeitusius buto naudingojo ploto duomenis įregistruotų Nekilnojamojo turto registre, ir naudodamasis tais naujais duomenimis turi atitinkami organizuoti proporcingą mokesčių priskaitymą.
susijęs klausimas

Dar negavome mokėjimo pranešimo už patarnavimus bendrijoje už praėjusį mėnesį. Kaip mokėti už rugpjūtį? (2023-09-18) komentarų: 0 peržiūrų: 127

Šį klausimą pateikite savo bendrijos pirmininkui arba rašykite e. paštu info@dnsb.eu, nurodydami bendrijos pavadinimą, patvirtindami, kad esate konkretaus namo konkretaus buto (patalpos) savininkas.
susijęs klausimas

Kada bus lapelis už birželio mėn. paslaugas? (2023-07-18) komentarų: 1 peržiūrų: 127

Prašome teirautis jūsų bendrijos pirminnko arba e. paštu info@dnsb.eu.
susijęs klausimas

DNSB norėtų įsirengti automobilių stovėjimo aikštelę. Kokie būtų veiksmų žingsniai. (2023-11-08) komentarų: 0 peržiūrų: 126

Pirmas žingsnis - turėti leidimą konkrečioje vietoje įsirengti automobilių aikštelę. Kitas - priimti sprendimą ją įsirengti ir organizuoti įrengimą. Skirtingų niuansų labai daug, nėra galimybių detalizuoti bendro pobūdžio jūsų klausimą.
susijęs klausimas

Kodėl nepateikti viešai 2017-2022 m. balansai. (2023-06-22) komentarų: 0 peržiūrų: 126

Savo klausimą pateikite jūsų bendrijos pirmininkui ar kam kitam, kas valdo šią informaciją.
susijęs klausimas

Vingrių 5a namo antros laiptinės durys pilnai neužsidaro. Prašau sutvarkyti, kad būtų saugu ir bet kas nepatektų į liptinę. (2023-07-27) komentarų: 0 peržiūrų: 125

Prašymą pateikite savo bendrijos pirmininkui.
susijęs klausimas

I ką kreiptis, kad sutvarkytų namo laiptines koridorių kuris apdegė po gaisro kaimyno bute. (2023-08-30) komentarų: 0 peržiūrų: 124

Dėl bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo kreipkitės į savo bendrijos pirmininką (ar paskirtąjį administrątorių).
susijęs klausimas

Garažo mokestį sumokėjau,bet deklaravimo vis negaliu padaryti nes ant lentelės senojo skaitliuko/negaliojančio/duomenys... ką daryti? (2023-07-26) komentarų: 0 peržiūrų: 124

Turbūt klausiate apie mokestį už elektrą? Manytume, kad tokį klausimą tirėtumėte užduoti tam asmeniui, kuriam mokate už elektrą.
susijęs klausimas

Ar iš sodininkų bendrijos narių sudaryta komisija gali atvykti pas sodininkų bendrijos narius į privačius namus ir jų teritorijas bei atlikti įvairius neplaninius patikrinimus? (2023-07-11) komentarų: 0 peržiūrų: 121

Jeigu tikrinama teisėtu pagrindu ir teisėtu tikslu, jeigu tai susiję su sodininkų bendrijos veikla, su sodininkų bendrijos nario pareigomis ar pan., galėtų būti vykdomas tikrinimas. Sodininkų bendrijos narys pagal šiuo metu galiojantį Sodininkų bendrijos įstatymą privalo tinkamai naudoti ir prižiūrėti nuosavybės ar kitos teisės pagrindu valdomą sodo sklypą, nedarydamas žalos kaimyninių sklypų naudotojams ir aplinkai, imtis priemonių prieš augalų kenkėjus, augalų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Gal yra naujienų dėl laisvalaikio zonos? Gal turite planą bendros zonos, kad pamodeliuoti būtų galima? Gal verta būtų sukurti forumą ta tema? (2023-06-26) komentarų: 0 peržiūrų: 120

Savo klausimą pateikite, prašome, jūsų bendrijos pirmininkui.
susijęs klausimas

ar yra aprašyta įstatymo aktu daugiabučio laiptų ir laiptų aikštelės techniniai parametrai, pakopų dydžiai, kojų valymo grotelės ar privalomos, turėklai ir kt. Ar yra koks aprašas, kad "laiptinės aikštelėje privalo būti pokopos tokios, kojų valymo grotelės, turėklai ir kt." (2023-08-25) komentarų: 0 peržiūrų: 119

Pastatai statomi pagal patvirtintus projektus, gal jums reikalinga jūsų pastato techninė dokumentacija, gal padėtų informacija, esanti statybos techninio reglamente STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ ir kituose, taip pat Statybos įstatyme?... Čia konsuluojame bendrojo naudojimo objektų administravimo ir bendrijų valdymo klausimais.
susijęs klausimas

Prieš 30 metų į daugiabutį namą buvo įvesta centralizuota šildymo sistema. Trasos nebuvo inventorizuotos, jos šilumos tiekėjui nepriklauso. Kam jos priklauso nežinoma, nes 5 butai iš esamų 6 nuo centralizuoto šilumos tiekimo atsijungė (gal prieš 15 m.), įsirengdami kitą šildymo būdą. Liko tik vienas butas, kuriam tiekiama centralizuota šiluma. Namo administratorius, vykdantis priežiūrą, įvertino, kad trasą reikalinga remontuoti ir remonto išlaidas turi sumokėti tik vienas butas, kuris naudojasi centralizuotu šildymu. Klausimas - ar turi mokėti vienas butas, ar administratorius remonto išlaidas turi paskaičiuoti visiems butams proporcingai, nors jie ir nesinaudoja tiekiama šiluma? (2023-08-03) komentarų: 1 peržiūrų: 119

Situacija netipinė, reikia žinoti detales. Siūlytume paprašyti administratoriaus pateikti pastato bendrojo naudojimo objektų aprašą, kuriame turi matytis, kokie yra bendrojo naudojimo objektai, koks objektas kuriems savininkams priskiriamas, ir kadangi kalbate apie trasas (?), tai norėtųsi matyti ir šilumos tiekėjo atsakomybės ribų aktą (ar tikrai trasa priskiriamas savininkų atsakomybei?). Siūlytume pasitarti su jūsų savivaldybės būsto priežiūros specialistais (pateikite... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar teisėta iš bendrijos kaupiamojo fondo lešų kompensuoti vaikų žaidimo aikšteles remonto ir atnaujinimo darbų kaštus, jei dėl to balsų dauguma buvo nuspręsta per bendrijos narių susirinkimą, nors vaikų žaidimo aikštelė buvo įrengta ne už bendrijos lėšas ir tokių kaštų atlyginimas nebuvo atskirai numatytas bendrijos biudžete? (2023-07-10) komentarų: 0 peržiūrų: 119

Negalime atsakyti, neįsigilinę į detales. Ar tai bendrojo naudojimo objektas? Panašu į situaciją, kad turėjo pritarti dauguma savininkų ir reikėjo tam lėšas surinkti atskirai (papildomai).
susijęs klausimas

Namą valdo du savininkai. Ar gali daugumą butų turėdamas savininkas įsteigti bendriją be kito savininko žinios? Ir daryti remontus bendrosia patalpose be kito savininko žinios? (2024-01-11) komentarų: 0 peržiūrų: 118

"Bendrijos steigiamasis susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų. Jeigu sušauktas susirinkimas neįvyksta, nes į jį susirinkusių butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų skaičius nėra pakankamas sprendimui priimti, pakartotinis susirinkimas šaukiamas pagal tą pačią darbotvarkę ne anksčiau kaip po dviejų savaičių ir yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/4 visų butų ir kitų patalpų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali namo statytojai parduoti privačiam asmeniui arba viešajai įstaigai šilumos punkto patalpas? (2023-11-21) komentarų: 1 peržiūrų: 117

Taip neturėtų būti, bet teko girdėti, kad taip būna. Galimai teisės aktuose yra spragų. Reikėtų pasigilinti, gal yra teismų praktikos, kaip sprendžiami tokie atvejai.
susijęs klausimas

Bendrija įsteigta nesilaikant įstatymo. Kokia tvarka galima apskųsti šį veiksmą. (2023-08-23) komentarų: 0 peržiūrų: 116

Jeigu steigimo dokumentus patvirtino notaras ir bendrija įregistruota VĮ Registrų centre, tikėtina, kad ji įsteigta laikantis teisės aktų, bet jeigu vis tiek norėtumėte ginčyti registraciją ir reikalauti, kad bendrija būtų panaikinta, turbūt tai galėtumėte padaryti teismine tvarka, manytume, reikėtų kreiptis į teismą ir įrodinėti, kodėl turėtų būti panaikinta juridinio asmens - bendrijos registracija.
susijęs klausimas

Jei pirmininko kadencija jau praėjo, tai seniai. Pirmininkė išliko VYRNESIS / ATSAKINGAS už namą - tada KAS tada turi finansinę atsakomybę už DNSB reikalus, kur ji buvo pirmininkė - Už laikotarpį, kai nebeturėjo įgaliojimų? Gal bendruomenės buhalterė? (2023-08-05) komentarų: 0 peržiūrų: 116

Buhalterinės apskaitos paslaugoms teikti bendrija įdarbina specialistą pagal darbo sutartį arba pasirašo paslaugų teikimo sutartį su fiziniu ar juridiniu asmeniu. Už pareigų vykdymą atsakomybė tenka asmenims pagal jiems priskirtas funkcijas ir pareigas, už konkrečius pažeidimus atsakomybė tenka tiems, kas tuos pažeidimus padaro.
susijęs klausimas

Vingrių 5a name parkinge vandens apskaitos mazgo durys vis dar be užrakto. Prašau sutvarkyti. (2023-07-27) komentarų: 0 peržiūrų: 114

Prašymą pateikite savo bendrijos pirmininkui.
susijęs klausimas

Ar bendrijos pirmininkas, (vykdantis bendrijos pirmininko funkcijas su individualios veiklos pažyma) ir bendrijos valdyba išrinkti susirinkime, bet neregistruoti registrų centre, o pirmininkas su bendrija nepasirašęs darbo sutarties, gali priimti ir atleisti darbuotojus be bendrijos narių susirinkimo (2023-09-29) komentarų: 0 peržiūrų: 113

Negerai, tegul valdymo organai įsiregistruoja. Jeigu bendrijos pirmininkas ir valdybos nariai nėra įregistruoti Juridinių asmenų registre, jie negali veikti pilnai de jure, taip pat gali kilti klausimų ir dėl to, ar tikrai jie teisėtai išrinkti ir ar de facto yra valdymo organų nariai. Atsakingai veiklą vykdanti organizacija (pavyzdžiui, bankas, Sodra), nematydama registruose asmens kaip bendrijos pirmininko, sutarties su juo kaip su bendrijos atstovu nepasirašytų.
susijęs klausimas

Nuo pareiškimo atleosti iš darbo gavimo dienos per kiek laiko reikia atleisti darbuotoją (buhalterę). (2023-07-16) komentarų: 0 peržiūrų: 113

Savo prašyme darbuotojas turėtų nurodyti, nuo kada jis prašo būti atleidžiamas. Dar reikėtų žiūrėti Darbo kodekso nuostatas, nes atleidimo būdų yra daug (savo noru, bendru sutarimu, darbdavio iniciatyva ir t.t.).
susijęs klausimas

Po gaisro pas kaimynus bute apdegė ir aprūko visas kolidorius bei laiptinė. kas turi tvarkyti, atlikti remonto darbus? (2023-08-30) komentarų: 0 peržiūrų: 112

Kaltininkas turi prisiimti atsakomybę dėl žalos, atsiradusios dėl jo kaltės, ir turitą žalą pašalinti.
susijęs klausimas

Mes neturime namo komendanto ir nežinome kur kreiptis: sugedo lauko durų spyna. Ar mes galime pasinaudoti namo sukauptais pinigais? Kiek mes jų turime? Kas yra bendrijos pirmininkas? (2024-02-15) komentarų: 0 peržiūrų: 111

Jeigu gaunate mokestinius pranešimus bendriesiems mokesčiams sumokėti, tai matote, kas juos pateikia (tueri būti parašyta). Arba kreipkitės į savivaldybę, kad pasakytų, kas prižiūri jūsų namo bendro naudojimo objektus. Remonto darbus turi organizuoti bendro naudojimo objektų valdytojas.
susijęs klausimas

Ar reikia atlikti kadastrinius matavimus daugiabučio namo butuose, kurie iš vidaus apsišildino sienas? Vieno buto savininkas bute išgriovė visas sienas, nes daro remontą ir iš naujo perstato naujai buto patalpas. Ką privalo pateikti bendrijai, kokius dokumentus? Ar reikalingas naujas kadastrinis matavimas? (2023-09-20) komentarų: 0 peržiūrų: 111

Mokesčiai bendrijoje priskaitomi proporcingai naudingajam buto plotui. Pasikeitus buto naudingajam plotui (apšiltinus sienas, išgriovus sienas, tikėtina, tai galėjo atsitikti), reikėtų atlikti naujus kadastrinius matavimus ir įregistruoti juos. Bendrijos pirmininkui reikėtų pateikti oficialų VĮ Registrų centro dokumentą (konkretaus buto Nekilnojamojo turto registro išrašą ar Butų (patalpų) sąrašą pastate su naudingaisiais plotais), kuriame matytųsi atnaujinas naudingasis... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kas gali paruošti atnaujintus bendrijos įstatus? Norėčiau ir tel. Ačiū. (2023-10-19) komentarų: 0 peržiūrų: 109

Siūlome paieškoti informacijos intermnete arba paklausinėti kitų bendrijos pirmininkų.
susijęs klausimas

Ar prie esamos poilsio paskirties patalpų daugiabučio namo bendrijos gali prisijungti kaimyninio analogiško namo gyventojai? Jeigu galima, ko tam reikia? (2023-08-09) komentarų: 0 peržiūrų: 109

Taip, yra galimybė kito pastato savininkams prisijungti prie jau veikiančios bendrijos, jeigu yra tam pagrindo - turite arba ketinate sukurti bendrojo naudojimo objektų ir bendrai juos prižiūrėti. Apie prisijungimą žr. Bendrijų įstatymo 5 straipsnį.
susijęs klausimas

Sveiki, norėjau paklausti ko reikia norint apjungti 3 pastatus po viena bendrija (2 daugiabučius ir požeminį parkingą). Abu daugiabučiai stovi bendroje aptvertoje teritorijoje, todėl galvojame, kad taip bus patogiau spręsti bendrus reikalus. Ačiū (2024-01-14) komentarų: 0 peržiūrų: 108

Bendriją gali steigti keli daugiabučiai gyvenamieji namai, steigimo procedūra aprašyta Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme. Atkreiptinas papildomas dėmesys tik į tai, kad dėl vieno darbotrvarkės klausimo - ar pritariate, kad būtų įsteigta bendrija - kiekvieno daugiabučio savininkai turi balsuoti ir jų balsai turi būti skaičiuojame ne kartu sudėjus, bet atskirai. T.y. jeigiu atskiro namo savininkų nebus susirinkime... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar privalu turėti daugiabučio namo įstatus, jei namą administruoja savivaldybės paskirtas administratorius? Kas tokius įstatus turėtų rengti ir kaip tvirtinami? (2023-10-03) komentarų: 0 peržiūrų: 106

Ne, įstatai nėra kuriami ir nėra tvirtinami, kai pastato bendrojo naudojimo objektu svaldo savivaldybės paskirtas administratorius, jie veikia, vadovaudamiesi DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO NUOSTATAIS.
susijęs klausimas

Kaip pakeisti buto savininką, dabar mokestiniai pranešimai rašomo buvusio savininko vardu. (2023-12-22) komentarų: 0 peržiūrų: 105

Naujasis savininkas turėtų pranešti bendrijos pirmininkui, kad jis įsigijo būstą ir tapo naujuoju savininku, ir arba jis pats turi pateikti bendrijos pirmininkui Registrų centro išrašą, patvirtinantį jo nuosavybę, arba pirmininkas turi kreiptis į Registrų centrą, prašydamas "Butų (patalpų) sąrašo pastate", kuriame nurodyti savininkai. Bendrijos pirmininko nurodymu, Registrų centro išrašų pagrindu (patikrinus duomenis) buhalteris naująjį savininką įrašo į sistemą... (skaityti viską)
susijęs klausimas

3 iš 5 DNSB narių nepraneše vienam bendraturčiui, pasidarė sklypo padalijimo planą ir išsipirko žemę. Ar visi bendraturščiai turi duoti sutikimą dėl sklypo padalijimo ir naudojimo sąllygų? (2024-01-27) komentarų: 0 peržiūrų: 102

Civilinio kodekso 4.75 straipsnis. Bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimas 1. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. Kai yra nesutarimas, valdymo, naudojimosi ir disponavimo tvarka nustatoma teismo tvarka pagal bet kurio iš bendraturčių ieškinį. Kol ginčas bus išspręstas, teismas ginčo objektui gali skirti administratorių. "Bendraturčių sutarimu" reiškia, kad visi 100 proc. bendraturčiai turi... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip bendrijos narys gali susipažinti su bendrijos įstatais? (2023-11-11) komentarų: 0 peržiūrų: 100

Bendrijos pirmininkas turi pateikti įstatus kiekvienam jų prašančiam bendrijos nariui. Kai kurios bendrijos įstatus skelbia savo uždarose e. sistemose. Be to, jeigu kreipsitės į Registrų centrą, taip pat tirėtumėte gauti bendrijos įstatų kopiją.
susijęs klausimas

Ar gali daugiabučio namo bendrijoje būti ūkvedžio pozicija, jei namas neveda jokios ūkinės veiklos? Iš anksto dėkoju už atsakymą. (2023-11-19) komentarų: 0 peržiūrų: 96

Bendrijos nariai patys nusprendžia, kokių darbuotojų jiems reikia, kiek už tai sutinka mokėti. Jeigu ūkvedys vykdo jums reikalingas funkcijas (reikia žinoti jo pareigas, vien pozicijos pavadinimas to neatskleidžia), gali būti tokia pozicija.
susijęs klausimas

Ar gali savivaldybės atstovai tikrinti bendrijos einamosios sąskaitos lėšų naudojimą? (2024-01-09) komentarų: 0 peržiūrų: 93

Bendrijų įstatyme nustatyta: 20 straipsnis. Bendrijos veiklos viešoji priežiūra ir kontrolė 1. Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą atlieka savivaldybės. 2. Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo turi teisę kontroliuoti, kaip bendrijos valdymo organai atlieka pagal šį įstatymą jiems priskirtas funkcijas, ir, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Mano klausimas buvo: ar savivaldybė teisi tikrindama bendrijos renkamus kaupiamuosius įnašus tik. pagal VĮ. reg. centro duomenis nors Savivaldybei pateikiau LAT 3K- 7 - 515 prieš patikrą, Savivaldybė į TAT sprendimą ignoravo ir naudojosi ti pirminiais Reg. centro duomenimis. (2023-11-14) komentarų: 0 peržiūrų: 92

Manytume, kad ir savivaldybės specialistai turėtų vadovautis AT išaiškinimais, ypač jeigu į tai buvo nurodyta, tačiau klausimas nėra visai paprastas. Tikėtina, kad ir Bendrijų įstatyme tai turėtų būti patikslinta (kiek žinoma, rengiama atnaujinta įstatymo redakcija).
susijęs klausimas

Laba diena,norint apklausti 100 proc.bendrijos gyventojus, ar jie yra bendrijos nariai, kokia reikalinga apklausimo dokumento forma?Jeigu užtenka paprastos paklausimo ką gyventojas turėtų nurodyti apie save pasirašant ačiū (2024-02-27) komentarų: 1 peržiūrų: 91

Parašu patvirtindamas, kad yra arba nėra bendrijos narys, savininkas turėtų nurodyti vardą, pavardą, nuosavybės teise jam priklausantį nekilnojamojo turto objektą (pavyzdžiui, buto adresą) - tai svarbiausia. Dar galima susirinkiti kontaktinius duomenis. Jeigu yra buto bendraturčių, jie visi turėtų pasirašyti, nurodydami, kad nėra bendrijos nariai, arba gali pasirašyti vienas, nurodydamas, kad yra bendrijos narys. Bendraturčiams bendrijoje, jų sutarimu, atstovauja vienas... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar daugiabučiame name esančių lauko durų remontas priskiriamas privalomiesiems darbams? (2023-11-16) komentarų: 0 peržiūrų: 90

Jeigu remonto tikslas - atanaujinti duris taip, kad būtų atkurtos ir išsaugotos jų esminės techninės charakteristikos (atstatyti, kad tinkamai veiktų), tada taip.
susijęs klausimas

saskaitose irasyti mokejimai uz G09 ir G10 garaza kuriu mes neturime,Mes turime 1 parkingo vieta ir 1sandeliuka (2023-11-08) komentarų: 1 peržiūrų: 90

Šį klausimą pateikite savo bendrijos pirmininkui.
susijęs klausimas

Kas yra steigejai? Kai kurie garažo b-jos blokai yra be adreso arba laikini metaliniai garažai. Ar juos būtina įtraukti į įstatus. Ir kaip tai padaryti be adreso ir unikalus numerio? (2024-02-11) komentarų: 0 peržiūrų: 89

Bendriją steigia dalinės nuosavybės teise bendro naudojamus objektus valdantys savininkai, jūsų atveju - garažų savininkai. Tik savininkai gali būti bendrijos steigėjais. Nekilnojamajam turtui, pavyzdžiui, garažui, registruojant jį nuosavybės teise, suteikiamas uniklus numeris Nekilnojamojo turte registre, priskiriamas savininkas - fizinis arba juridinis asmuo. Jeigu turtas neįregistruotas Nekilnojamojo turte registe, manytina, jis bešeimininkis, gal net nelegalus?.. Jeigu... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali daugiabutyje gyvenamajame name esančių vieno ar kelių butų savininkai be bendrijos susirinkimo/daugumos narių sutikimo verstis komercine veikla (trumpalaike nuoma, pvz. per booking.com platformą ar pan. būdais)? Patekimas į tokius butus (kaip ir į visus kitus) vyksta per suformuotą ir įregistruotą atskirą bendrąja daline nuosavybe butų savininkų valdomą uždarą (rakinamais vartais) žemės sklypą/kiemą ir per namo laiptinę, kuri taip pat yra valdoma/priklausanti bendrąja daline nuosavybe visiems butų savininkams. Prašome nurodyti tai reglamentuojančius teisės aktus ir/ar straipsnius. (2024-02-28) komentarų: 0 peržiūrų: 87

Savininkai bendrai valdo bendro naudojimo objektus, asmeninė nuosavybė valdoma asmeniškai. Sprendimus dėl bendro naudojimo objektų naudojimo priima dauguma savininkų, tačiau Civilinio kodekso 4.85 str. 6 dalyje taip pat numatyta, kad jų sprendimai negali apriboti butų ir kitų patalpų savininkų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, išskyrus šio kodekso ir kitų įstatymų nustatytus atvejus. Ginčus sprendžia teismai. Papildomai atkreipiame dėmesį į tai,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Penktame aukšte vyksta remontas, aš gyvenu ketvirtame aukšte, atėjęs santechnikas sakė, kad reikia keisti kanalizacijos stovą, kad jį pakeisti mano bute reikia nudaužyti 8 vnt. plytelių, butas tik po remonto, ar gali mane kažkokiu aktu įpareigoti jas nudaužyti, nes aplink vamzdį gražiai uždėtos plytelės, kas už tai turėtų atlyginti. (2024-01-01) komentarų: 0 peržiūrų: 86

Savininkai turi užtikrinti prieigą prie bendrojo naudojimo objektų, pavyzdžiui, stovo. Jeigu tą objektą būtina atnaujinti (prakiuro ar nustatyta grėsmė), savo lėšomis turite nudaužyti plyteles ir savo lėšomis susitvarkyti. Jeigu stovą keisti nėra būtinybės ir nėra daugumos savininkų sprendimo jį atnaujinti dėl pagerinimo, galite nesutikti arba tartis dėl sąlygų.
susijęs klausimas

Ar savivaldybė elgiasi teisėtai teikdama, kad kaupiamosios įmokos skaičiuojamos tik pagal VĮ. reg centras pazymoje pažymėtą naud. plotą. Ar turėtų atlikti pakartotinį bendrijos patikrinimą to prašant bent vienam bendrijos nariui įvertinant LAT praktiką proporcingų įmokų atžvilgiu - įmokos skaičiuojamos nuo viso asmens valdomo ploto pastate ne tik nuo buto naudingo ploto? (2023-11-10) komentarų: 0 peržiūrų: 86

Pirminis šaltinis - taip, registrų duomenys. Bet jeigu nors vienas savininkas kelia klausimų dėl kitų užimtų plotų, bendrijos pirmininkas turėtų reaguoti, analizuoti bendrą situaciją, galbūt organizuoti matavimus ir inventorizaciją ir patikslinti užimamus plotus. Rašte savivaldybei galite nurodyti Aukščiausiojo teismo nutarimą: CK 4.82 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Gyventojas nori teikti prašymą savivaldybei dėl asmens su negalia automobilio statymo vietos įrengimo daugiabučio namo automobilių stovėjimo aikštelėje. Daugiabučio namo automobilių stovėjimo aikštelė yra bendro naudojimo (savivaldybės). Ar privaloma organizuoti butų savininkų susirinkimą ir atlikti balsavimą, o prie prašymo pridėti daugiabučio namo butų savininkų susirinkimo protokolą, kad gyventojai neprieštarauja vietos įrengimui? (2024-02-08) komentarų: 0 peržiūrų: 85

Jeigu automobilių aikštelė yra viešo naudojimo (savivaldybės), tai nėra butų ir kitų patalpų savininkų bendro naudojimo objektas, jų pritarimo, manome, nereikia. Gavę prašymą savivaldybės specialisdtai patikrins, kieno ta aikštelė, kaip naudojama, patys imsis patys veiksmų arba praneš apie kitas detales.
susijęs klausimas

Gyvename mediniame 4 butų name. Pagal įstatymus priklausytume, kaip ir daugiabučiam pastatui. Namo administratoriaus neturime ir jokiam kt. valdyme nedalyvaujame. Rengiamės namo fasadų atnaujinimui pagal savivaldybės projektą. Žiūrint į petspektyvą, mums teks atsiskaityti su projekto rengėjais, kt. specialistais ir rangovais. Ar galim numatyti sutartyse, kad už atliktus darbus įsipareigoja mokėti, visi 4 ūkio subjektai,atskirai? Ar būtina registruoti jungtinę veiklos sutartį ,atsakomybę pernešant ant (gyventpjų išrinkto atstovo), pečių? Lėšų nesam kaupę. (2024-01-19) komentarų: 0 peržiūrų: 83

Jums reikėtų sudaryti jungtinės veiklos sutartį arba įsisteigti bendriją (juridinis asmuo), arba kreiptis į savivaldybę, kad paskirtų administratorių. Abejotume, kad savivaldybė pasirašytų sutartį tiesiogiai su savininkais. Be to, po jūsų kreipimosi pamatę, kad daugiabučio namo bendro naudojimo objektų niekas nevaldo, jie privalės vykdyti Civilinio kodekso nuostatą - paskirti jums administratorių, jeigu neįsisteigsite bendrijos ar nepasirašysite jungtinės veiklos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Daugiabučiame name 108 butai. Anksčiau namui el. energiją bendrosioms reikmėms tiekė UAB Ignitis. Namo administratorius nuo 2023.06.01 savavališkai pradėjo tiekti el. energiją bendrosioms reikmėms iš vėjo jėgainės ir skaičiuoti mokesčius už ją gyventojams bendrose už paslaugas sąskaitose. Nuo 2023.11.21 iki 2023.12.05 organizavo pirmą balsavimą raštu. Pritarė tik 2 gyventojai. Nuo 2024.01.19 iki 2024. 02.02 organizavo antrą balsavimą raštu. Antrojo balsavimo metu administratoriaus darbuotoja išgavo iš 29 parašus iš gyventojų, vaikščiodama po butus ir darydama spaudimą. Ar užtenka šių 29 parašų sprendimui priimti? Ar reikia 55 butų savininkų parašų, t.y. 50+1 procentų? (2024-02-03) komentarų: 0 peržiūrų: 82

Kyla klausimas apskritai, ar administratorius gali vykdyti tokią veiklą (tarsi taptų elektros tiekėju butų savininkams), į šį klausimą turėtų atsakyti Energetikos ministerija (arba teismas) Neoficialiais duomenimis, šiuo metu Energetikos ministerija šiuo klausimu dar nėra pasisakiusi. Na, o jeigu administratorių tokia veikla teisėta, administratorius dar turėtų gauti savininkų pritarimą. Savininkų balsavimas raštu organizuojamas Vyriausybės įgaliotos institucijos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Mano negyvenamoje administracineje patalpoje (rūsyje), kuris turi unikalų numerį yra įrengtas viso namo šiluminis ir karsto vandens punktas, kuris priklauso namo gyventojams. Registro išraše įrašu nėra, servitutų nėra, bendrų nuosavybių nėra. Šilumini punkta prižiūri ir už paslaugas mokesčius renka administruojanti imone. Ar turi su manim administruojanti įmonė sudaryti patalpų nuomos sutarti. Šilumos ir karšto vandens punktas yra mano patalpose, už kurias aš moku mokesčius plius nekilnojamo turto mokesčius. (2023-12-15) komentarų: 0 peržiūrų: 82

Manytina, kad nuosavybės teise įsigydamas patalpas jūs žinojote, kad jose yra namo savininkų bendrojo naudojimo objektai. Civilinio kodekso 4.83 str. nustatyta: 5. Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) privalo leisti įgaliotiems asmenims remontuoti ar kitaip tvarkyti jo bute ir kitose patalpose esančią bendrojo naudojimo mechaninę, elektros, techninę ir kitokią įrangą. Manome, kad nuomos sutarties su jumis pasirašyti nereikia. Galėtų būti pasirašyta... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kada bus suremontuota arba pakeista pašto dėžutė Panevėžio 36-56 (2024-02-28) komentarų: 0 peržiūrų: 81

Šį klausimą užduokite savo bendrijos pirmininkui.
susijęs klausimas

Ar galima už namo renovaciją mokėti tiesiai bankui, o ne per bendriją. (2024-02-01) komentarų: 0 peržiūrų: 81

Turbūt negalima tiesiai bankui mokėti, nes sutartį su banku, manytume, pasirašė bendrija? Žiūrėkite sutarties sąlygas, pasikabėkite su bendrijos pirmininku.
susijęs klausimas

Kaip pradėti rašyti skundą pirmininkui, nuo ko pradėti? (2023-12-15) komentarų: 0 peržiūrų: 81

Kreipimesi į bendrijos pirmininką turėtumėte nurodyti, kas kreipiasi, nurodant kontaktus, į ką kreipiasi, dokumento pavadinimą, datą, vietą ir turėtumėte aiškiai suformuluoti savo klausimus.
susijęs klausimas

Privačių namų savininkai planuojame steigti bendriją. Būsimas pirmininkas siūlo bendrijos buveinės adresą nurodyti mūsų namą. Ar vėliau parduodant namą mums kiltų kokie sunkumai? gal buveinės adresą galima nurodyti ant adreso, kuriam priklauso ir bendro naudojimo objektai, kelias, valymo įrenginiai? (2023-11-25) komentarų: 0 peržiūrų: 78

Nmatome problemų, kurios galėtų kiltų, jeigu bendrija bus įregistruota jūsų namo adresu. Pagal šiuo metu galiojantį Bendrijų įstatymą bendrija turi būti registruota bendrojai priskirtame pastate.
susijęs klausimas

Ar galima atsisakyti rikliavos renovacijai? (2024-03-03) komentarų: 0 peržiūrų: 76

Jeigu savininkų sprendimas dėl pastato renovacijos priimtas ir renovacija vykdoma (bus vykdoma), savininkai turi mokėti už tai, negali atsisakyti.
susijęs klausimas

Daugiabučiame name yra bendrija. Viename iš jo butų stipriai šlampa sienos ir lubos, auga pelėsis. Specialistai nustatė, kad būtinas stogo remontas, nes jame yra defektų ir stogo danga neatitinka STR reikalavimų. Bendrijos primininkas atsisako organizuoti stogo remonto darbus, nes jo teigimu nepakanka sukauptų lėšų. Klausimas: ar pirmininkas privalo nedelsdamas organizuoti remonto darbus nelaukiant, kol susikaups pakankamai lėšų? Ar tokiems darbams būtinai turi pritarti butų savininkų dauguma? Ar galima iš karto kreiptis į teismą, kad įpareigoti pirmininką organizuoti darbus? (2024-01-24) komentarų: 0 peržiūrų: 76

Nedelsiant vykdomi avarijų likvidavimo darbai, kiti neatidėliotini darbai, kuriais šalinama grėsmė gamtai, žmonės ar aplinkai. Tai lokalios priemonės. Didelio masto darbams, kuriuos nėra būtina atlikti nedelsiant, patvirtinamas ilgalaikis planas ir kaupiamasis mėnesinis tarifas. Arba savininkai gali nuspręsti darbams imti paskolą arba jei visi susitartų iš karto įmokėti po didelę reikaingą pinigų sumą.... Jeigu stogas nėra prakiuręs, gal tai nėra labai skubu. Gal... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar reikia keisti bendrijos, jei nebesu bendrijos narys (2024-01-08) komentarų: 0 peržiūrų: 76

Pateiktas klausimas neaiškus, negalime komentuoti.
susijęs klausimas

Koridorių laidų ir bendrijos buveinės remonto darbams turim sukaupę pinigų, tai gal geriau ir naudingiau surasti darbuotojus, kas gali atlikti tokius darbus, nelabai įsivaizduoju ką atėjus su tais laidais daryti? (2023-11-26) komentarų: 0 peržiūrų: 75

Klausimas neaiškus, siūlytme aptarti su savo bendrijos pirmininku, kuris ir turi organizuoti bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbus.
susijęs klausimas

Atstovauju nedidelį daugebutį pagal JVS. Dirbu be darbo sutarties, atlyginimo negaunu. Ar gali gyventojai reikalauti, kad atlikinėčiau darbus, susijusius su gedimais ju butuose. (2023-11-12) komentarų: 0 peržiūrų: 75

Jeigu pagal JVS esate atsakingas už bendrojo naudojimo objektų priežiūros organizavimą, ir jeigu kalba eina apie bute esančių bendrojo naudojimo objektų gedimus, tuomet, manytine, turite rūpintis tais gedimais, o kad pareigas vykdote be atlygio - tai jūsų su savininkais susitarimas.
susijęs klausimas

Prieš kiek dienų reikia informuoti vystytojo atrinktą daugiabučio administratorių apie planuojamą kurti bendriją? (2024-01-23) komentarų: 0 peržiūrų: 74

Apie ketinimą steigti bendriją reikia pranešti statytojui ne vėliau kaip prieš mėnesį iki bendrijos steigiamojo susirinkimo. Administratorių, jeigu nėra įsteigta bendrija ir nėra sudaryta savininkų jungtinės veiklos sutartis, skiria ne statytojas, bet savivaldybė (žr. Civilinio kodekso 4.84 str.). Bendrijų įstatymo 4 str.: 6. Jeigu bendrija steigiama daugiabučiame name, kurio bendrojo naudojimo objektus administruoja Civilinio kodekso nustatyta tvarka paskirtas bendrojo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kokios yra Namo Pirmininko pareigos ir atsakomybės? Tai nėra bendrija, namas turi administratorių \" Mano Bustas\" ir pirmininką. Ar paprastas namo gyventojas gali būti paprašytas pirmininko susirasti meistrus ir susitvarkyti stogą tik dėl to, kad gyvena 5 aukšte? (2024-02-21) komentarų: 0 peržiūrų: 72

Namo stogas - visų savininkų bendro naudojimo objektas ir remontuojamas visų savininkų lėšomis. Jeigu jums paskirtas administratorius, jūs nesate įsteigę bendrijos ir neturite bendrijos pirmininko, jūsų bendro naudojimo objektus valdo savivaldybės paskirtas administratorius. Galbūt tik turite išsirinką savininkų atstovą bendravimui su administratoriumi? Siūlome panagrinėti paskaityti DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO NUOSTATUS.
susijęs klausimas

Bendrijos narių visuotiniame susirinkime buvo renkama nauja valdyba, pirmininkas ir revizorius. Kokius dokumentus teikti Registrų Centrui dėl valdybos aišku, bet nėra aišku koks JAR dokumentas turi būti teikiamas dėl revizoriaus? (2023-11-23) komentarų: 0 peržiūrų: 72

Registruojant revizorių turbūt reikėtų pildyti formą JAR-RA (Registrų centro darbuotojai galėtų patikslinti).
susijęs klausimas

Šiandien sausio 19 d. Kodėl dar nėra sąskaitos? Norisi apmokėti kartu su kitais mokėjimais, bet jums tikriausiai nerūpi laiku gauti pinigus (2024-01-19) komentarų: 0 peržiūrų: 71

Dėl vėluojančių mokestinių pranešimų kreipkitės į jūsų bendrijos pirmininką arba į jūsų bendrijos finansistą, konsultantui ši informacija neprienama.
susijęs klausimas

Daugiabutyje vyksta renovacija. Vienas butas buvo susidėjęs plastikinius langus. Dabar nori pasikeisti į naujus plastikinius. Ar jam bus kompensuojama Agentūros? (2024-01-30) komentarų: 0 peržiūrų: 70

Renovacijos projekte nenumatytų darbų išlaidos neturėtų būti kompensuojamos, siūlome pasitarti su jūsų namo renovacijos projekto vadovu.
susijęs klausimas

Gyvenu daugiabučiame 5 a name. Prie lauko sienos po rūsio langais praeina šildymo sist. vamzdziai. Nuo vamzdžių gal 1 m atstumu yra sandėliukų siena, yra tokia bendra erdvė 3 m x 1 m, tam kad būutų galima prieiti prie vamzdziu. Žmogus pasidarė ten sandeliuką, įsistatė duris, užrakino. Ar tai galima? (2023-11-20) komentarų: 1 peržiūrų: 70

Pasiteiraukite jūsų bendrijos pirmininko, ar jūsų minima erdvė erdvė yra bendrojo naudojimo objektas (ar priklauso dalinės nuosavybės teise namo savininkams, o gal tai bendrijos iš valstybės išsinuomota žemė?). Bendrojo naudojimo objektų užgrobti negalima, jeigu kas norėtų naudotis bendrojo naudojimo bjektu, turėtų gauti daugumos savininkų sutikimą. Jeigu ta erdvė - tai valstybinė žemė, be savivaldybės leidimo irgi negalima užimti.
susijęs klausimas

Koks čia kaupimas, man apie tai nieko nežinoma (2024-01-17) komentarų: 0 peržiūrų: 68

Išaiškinimą jums turėtų pateikti jūsų bendrijos pirmininkas, kreipkitės į jį.
susijęs klausimas

Ar gali pensininkas gauti nuolaidą dėl rekonstruojamos mašinų aikštelės daugiabučio kieme, kuria nesinaudoja, nes neturi mašinos. (2023-11-25) komentarų: 0 peržiūrų: 68

Jeigu atomobilių aikštelė yra bendrojo naudojimo objektas, priskirtas visiems savininkams, taip pat ir jums, jeigu tai nėra kelių savininkų asmeninio naudojimo aikštelė, ir jeigu jūs ir jūsų svečiai ta aikštele galite naudotis, tuomet nuolaidų turbūt negali būti. Dėl automobilio, juk negali žinoti - žmogus vieną dieną jo neturi, kitą jau gali turėti.
susijęs klausimas

Ar galėtumėte trumpai paaiškinti, koks yra įgaliotinio (pvz., laiptinės įgaliotinio) rinkimo procesas ir kokie jam taikomi reikalavimai. (2024-03-05) komentarų: 0 peržiūrų: 67

Bendrijos narių įgaliotinių rinkimo tvarka nustatyta galiojančio Bendrijų įstatymo 13 straipsnyje: 13 straipsnis. Bendrijos narių įgaliotinių teisinis statusas. Įgaliotinių rinkimo, jų susirinkimų šaukimo ir organizavimo tvarka 1. Jeigu pagal šio įstatymo 11 straipsnio 5 dalies nuostatas neįvyko pakartotinis visuotinis susirinkimas ir dėl to bendrija negali įgyvendinti savo tikslų arba kitais bendrijos įstatuose numatytais atvejais, šiame įstatyme ir bendrijos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Sveiki, radiatoriai orinti kelis kartus, tačiau visi bute esantys radiatoriai, šildo tik prasukus termostata iki 5 ( 2,3,4 padalos laiko radiatorius šaltus, turim laikyt ant 5-tos padalos, kad bute būtų šilta ir to pasekoje gauti šildymo sąskaitas, kurios siekia pusantro šimto, tuo tarpu pakalbejus su keliais kaimynais, jie sako kad išvis laiko ant 2-ros termostato padalos. prašau patarkit, ka daryt? (2024-02-09) komentarų: 0 peržiūrų: 65

Siūlome raštu kreiptis į jūsų bendro naudojimo objektų valdytoją bendriją (bendrijos pirmininką), reikalaujant, kad būtų paaiškinta, ar prieš šildymą buvo atlikta šildymo sistemos patikra, galbūt reikalaujant, kad specialistai atliktų neeilinį patikrinimą ir pateiktų rekomendacijas, kaip spręsti problemą. Galbūt bendrijos pirmininkas net nežino apie problemą?... Patarti gali tik šios srities specialistai.
susijęs klausimas

Daugiabutyje yra administratorius. Organizuojamas balsavimas raštu. Pirmas balsavimas neįvyksta, nes nesurenkami balsai, o pakartotiniame balsavime sprendimas ir vėl nepriimamas. Ar galima vėl tapačiais klausimais organizuoti balsavimą raštu? Jei taip, po kiek laiko? (2024-01-31) komentarų: 0 peržiūrų: 65

Nėra nustatyta, kada vėl tas pats klausimas gali būti teikiamas balsavimui ir po kiek laiko. Vadovaujantis protingumo kriterijumi, turėtų atsirasti kokių nors naujų aplinkybių, paaiškinimų, argumentų ar pan., kad klausimas vėl būtų iškeltas balsuoti. P.S. Mes konsultuojame bendrijų klausimais. Dėl administratorių veiklos kreipkitės į juos skiriančias savivaldybes.
susijęs klausimas

Palėpė neatidalinta, kokiam buto savininkui kas priklauso, bet yra bendra nuosavybė ir paskirstyti butams kvadratai ar galiu įsigyti tuos kvadratus, nes kaimynas pardavė butą, o palėpės nepardavė pirkėjams. (2023-12-12) komentarų: 0 peržiūrų: 65

Reikėtų įsigilinti į situacijos detales, bet gali būti taip, kad naujam buto savininkui perėjo ir teisė naudotis dalimi bendros palėpės, nes to, kas nėra asmeninė nuosavybė, negalėjo ir parduoti. Tam, kad privatizuotumėte dalį palėpės, reikės 100 proc. visų dalininkų (savininkų) sutikimo (arba teismo sprendimo). Reikėtų pasitarti su advokatu.
susijęs klausimas

Sveiki, visuotinio narių susirinkimo metu buvo užduotas paklausimas dėl bendrijos likvidavimo ir JVS sutarties sudarymo. Kas naudingiau gyventojams? Kokie privalumai, skirtumai bendrijos ir JVS? Kiek užtruktų bendrijos likvidavimas ir kas turi vykdyti šį procesą? (2024-03-04) komentarų: 0 peržiūrų: 64

Bendrija - juridinis asmuo, veikla detaliai reglamentuota. JVS - nėra juridinio asmens, grindžiama bendru sutarimu, labiau tinka atvejais, kai mažai savininkų. Sprendimą dėl bendrijos likvidavimo gali priimti bendrijos nariai, tokiu atveju jie turi išrinkti (samdyti) likvidatorių (geriau specialistą, turintį įmonių likvidavimo patirties). Jeigu pasibaigus kadencijai bendrija daugiau nei pusmetį neturi pirmininko, bendrija gali būti likviduota savivaldybės iniciatyva per... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kokie būtų gyventojo ir daugiabučio pirmininko veiksmai gyventojui norint įstiklinti balkoną? Ar galima balkoną įstiklinti dalinai t. y. tik pusę jo? (2024-03-01) komentarų: 0 peržiūrų: 64

Norint įsistiklinti daugiabučio balkoną (dalį balkono) reikia gauti daugumos savininkų sutikimą ir savivaldybės leidimą. Balkono stiklinimas - tai pastato išvaizdos keitimas. Balkono įstiklinimas yra priskiriamas atvejams, kai privaloma parengti supaprastintą projektą ir gauti statinio paprastąjį remontą leidžiantį dokumentą (statybą leidžiantis dokumentas, SLD). Namo savininkai gali pasirengti bendrą projektą, kuriuo visi pagal poreikį galėtų naudotis. Pirmininkas gali... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar kvartalo administratorius turi teisę reikalauti deklaruoti vandenį, jei gręžinys nėra priduotas statytojo Viniaus vandenims. Nė vienas gyventojai neturi sudarę jokių sutarčių dėl vandens. (2024-01-29) komentarų: 0 peržiūrų: 64

Kiekvienas vandens naudotojas turėtų sumokėti už savo sunaudotą vandenį. Kaip, kokiu pagrindu renkami mokesčiai, kaip atsiskaitoma su vandens tiekėju, turėtumėte pasiaškinti su jūsų administratoriumi.
susijęs klausimas

Kokį skaičių bendrijai pritariančių žmonių/savininkų reikia surinkti į sąraša iki steigiamojo susirinkimo? (2024-01-23) komentarų: 0 peržiūrų: 64

Nėra nustatyta, kiek iki steigimo turi pritarti, kiti galės pritarti bendrijos steigiamajame susirinkime. Vadovaukitės Bendrijų įstatymo nuostatomis, svarbu teisingai įvykdyti procedūras, steigimo dokumentus reikės tvirtinti notarine tvarka.
susijęs klausimas

O kur deklaruoti garažo elektrą? (2023-12-25) komentarų: 0 peržiūrų: 64

Kreipkitės į savo bendrijos pirmininką arba pateikite aiškesnį bendro pobūdžio klausimą.
susijęs klausimas

Namo stoge projektuojami stoglangiai bei \"balkonėliai\". Kieno atsakomybėje yra šie objektai jeigu namo stogas yra laikomas bendra gyventojų nuosavybė - buto savininkų ar visų gyventojų. Sakykim dėl defekto patenka lietaus vanduo į butą per stoglangį, arba netinkama hidroizoliacija ir patenka vanduo ant stogo sijų. Ar yra priemonės kaip teisiškai įforminti atsakomybę butui? (2024-03-08) komentarų: 0 peržiūrų: 63

Stogas - bendroji dalinė nuosavybė. Leisdami viršutinio aukšto savininkams įsirengti stoglangius savininkai gali pareikalauti tų savininkų įsipareigojimo dėl darbų kokybės ir dėl padengimo išlaidų, jeigu pro stoglangius skverbtųsi vanduo ar pan. Tai galima įtvirtinti rašytine tvarka su parašais. Arba vėliau, kilus problemai, kitaip įrodinėti stoglangius įsirengusių savininkų atsakomybę ir reikalauti apmokėti darbus.
susijęs klausimas

Ar savivaldybė privalo atlikti DNSB veiklos atitikimą įstatymams vienam iš narių informavus savivaldybę, kad visuotiniame susirinkime prabalsuota nerinkti mokęsčio už dalį pastate valdomo turto, taip DNSB pažeidus įstatymą? (2023-12-10) komentarų: 0 peržiūrų: 62

Reikėtų formuluoti konkretų prašymą atlikti tyrimą, nurodant konkrečius argumentus, kaip pažeidžiami įstatymai, savivaldybė turėtų tirti. Bendrijų įstatyme nustatyta: 20 straipsnis. Bendrijos veiklos viešoji priežiūra ir kontrolė 1. Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą atlieka savivaldybės. 2. Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo turi teisę kontroliuoti, kaip... (skaityti viską)
susijęs klausimas

ar galima privatizuoti sandėliuką DNSB nariui ? Praktika Klaipėdoje? (2023-12-13) komentarų: 0 peržiūrų: 57

Jeigu kalbate apie sandėliuką (užimtą plotą, kurį naudojate sandėliavimui), kuris yra bendrojo naudojimo patalpose rūsyje, pavyzdžiui, tuomet reikia 100 proc. savininkų sutikimo, kad leistų jums bendrąją dalinę nusoavybę pakeisti į asmeninę.
susijęs klausimas

Kiek metų reikia saugoti garažu bendrijos dokumentus? Pajamos, išlaidos, protokolai ir panašiai. (2024-02-25) komentarų: 0 peržiūrų: 54

Konkretaus atsakymo ieškokite Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakyme "Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo" (visada žr. galiojančią redakciją): https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.11379DB2A362/asr
susijęs klausimas

Kuo skiriasi visuotinis igaliotinių susirinkimas, nuo visuotinio bendrijos narių susirinkimo ir nuo savininkų susirinkimo? (2024-01-23) komentarų: 0 peržiūrų: 54

Bendrijų įstatyme apie bendrijos narių įgaliotinius nustatyta: 13 straipsnis. Bendrijos narių įgaliotinių teisinis statusas. Įgaliotinių rinkimo, jų susirinkimų šaukimo ir organizavimo tvarka 1. Jeigu pagal šio įstatymo 11 straipsnio 5 dalies nuostatas neįvyko pakartotinis visuotinis susirinkimas ir dėl to bendrija negali įgyvendinti savo tikslų arba kitais bendrijos įstatuose numatytais atvejais, šiame įstatyme ir bendrijos įstatuose nustatyta tvarka turi būti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar atliekate DNSB revizijas ir kokia kaina? (2024-03-02) komentarų: 0 peržiūrų: 53

Šioje e. erdvėje teikiame tik konsultacijas.
susijęs klausimas

Kokia namo sukaupta suma? Ir kokia organizacija yra minėto namo bendro naudojimo objektų valdytojas? (2024-02-17) komentarų: 0 peržiūrų: 53

Jūs pats (savininkas) turite žinoti, kas administruoja jūsų bendro naudojimo objektus - pažiūrėkite, kas jums pateikia už administravimą mokestinius pranešimus arba kreipkitės į savivaldybę. Jūsų administratorius turi atsakyti į klausimus apie surenkamas įmokas.
susijęs klausimas

Sveiki, kodėl sąskaitoje karšto vandens skaitiklio parodymas įrašytas kitoks nei deklaruotas ir matomas savitarnoje (2024-02-26) komentarų: 0 peržiūrų: 51

Šis klausimas - ne konsultantui bendraisiais bendrijos veiklos klausimais, negalime atsakyti.
susijęs klausimas

Esu nauja garažų bendrijos narė , pildžiau laisvos formos prašymą garažo pirmininkui. Tačiau garažo pirmininkas reikalauja pažymos išduotos iš Registrų centro apie įgytą turtą. Ar aš privalau teikti šią informaciją (2024-02-23) komentarų: 0 peržiūrų: 51

Taip, bendrijos pirmininkas turi įsitikinti, kad esate garažo savininkas. Ir finansistas turi užtikrinti, kad mokesčius priskaito ne kam nors, o savininkui (prievolė mokėti mokesčius priskiriama savininkui).
susijęs klausimas

Kur galiu surasti naujausią balsavimo raštu biuletenį? (2024-03-27) komentarų: 0 peržiūrų: 49

Jeigu jums reikalingas balsavimo raštu biuletenio pavyzdys, žr. čia: BNBR ir SAVBR
susijęs klausimas

Kodėl pradedami dideli darbai reikalaujantys bendrijos/laiptinės susirinkimo, nors tokio nebuvo? Komendantas neatsako nei į laiškus nei į žinutes (2024-03-25) komentarų: 0 peržiūrų: 47

Kreipkitės paaiškinimo į savo bendrijos pirmininką raštu. Mums nėra žinoma, kas pas jus daroma.
susijęs klausimas

Pasikeitė buto savinkai, kokius dokumentus reikia pateikti, kad pakeistumėte mokėtojo pavardę? (2024-02-23) komentarų: 0 peržiūrų: 45

VĮ Registrų centras išduoda oficialius registro dokumentus - Nekilnojamojo turto (jūsų buto) registro išrašą arba Butų (patalpų) sąrašą pastate.
susijęs klausimas

Ar bendrijos narys (buto savininkas) turi teisę pasinaudoti CK 2.89 str. t.y. perleisti balsavimo teisę kitam asmeniui pagal balsavimo teisės perleidimo sutartį? (2024-04-04) komentarų: 0 peržiūrų: 41

Bendrijos narys - taip, gali parašyti balsavimo perleidimo sutartį kitam asmeniui, jos nereikia tvirtinti notarine tvarka. Dėl savininko, kuris nėra bendrijos narys, balsavimo perleidimo savininkų susirinkime - greičiausiai negali, nes CK 2.89 str. kalba tik apie juridinio asmens dalyvius.
susijęs klausimas

Jeigu daugiabučio namo kieme nutariau pastatyti žaidimo aikstelę. Ir tai noriu atlikti pagal įstatymus. Kokia tokiu atvėju procedūrą, norint daugiabučio namo kieme pastatyti žaidimų aisktelę ? (2024-03-29) komentarų: 0 peržiūrų: 41

Jeigu kiemas (žemė) yra daugiabučio namo savininkų bendrojo naudojimo objektas, reikėtų gauti daugumos savininkų sutikimą, net jeigu norėtumėte savanoriškai apmokėti už įrengimo darbus. Jeigu žemė valstybės, bendrija nėra jos išsinuomojusi, reikėtų suderinti su savivaldybe.
susijęs klausimas

Kaip su Kauno m. savivaldybe garažų savininkų bendrijai sudaryti ilgametę žemės nuomos sutartį? (2024-03-19) komentarų: 0 peržiūrų: 36

Reikai kreiptis į Kauno miesto savivaldybę ir tartis.
susijęs klausimas

Ačiū už dalį atsakymo. Liko neatsakyta antra klusimo dalis - ar savivaldybė privalo reaguoti į tokį vadovo teikimą. Koks Įstatymas nusako tokią prievolę savivaldybei. (2024-04-04) komentarų: 0 peržiūrų: 35

Savivaldybė nesprendžia ginčų. Siūlome jums ginčą spręsti teismine tvarka.
susijęs klausimas

Mano butas nėra kampinis. Kambario sienos kampas, kuris ribojasi su kaimyno balkonu stipriai pelija. Kitur pelėsio nei po lango plotu nei prie kitos kambario sienos nėra. Pirmininkas laikosi nuomonės, kad tai ne dėl siūlių blogos hermetizacijos, o dėl viso bloko peršalimo. Kodėl tada pelija tik sienos kampas? (2024-04-04) komentarų: 0 peržiūrų: 35

Priežasčių gali būti įvairių, prašykite, kad jūsų pastato techninės priežiūros vykdytojas atliktų apžiūrą ir pateiktų nustatytas priežastis ir rekomendacijas apžiūros akte.
susijęs klausimas

Labas, keleriems metams išrenkama ginčų komisija bendrijoje. (2024-04-03) komentarų: 0 peržiūrų: 34

Reikia žiūrėti, kokia kadencija ginčių nagrinėjimo komisijai nustatyta bendrijos įstatuose.
susijęs klausimas

Esu paveldėtojas būsto Sodų 4, Lazdijai. Ir norėčiau, kad sąskaitose figūruotų mano pavardė. (2024-04-02) komentarų: 0 peržiūrų: 33

Apie tai, kad jūs esate naujoji savininkė, pateikdama ir savo kontaktus, taip pat dokumentus, įrodančius jūsų nuosavybę, praneškite jūsų bendrijos pirmininkui, jis pasirūpins, kad sąskaitopse būtų nurodytas naujasis savininkas.
susijęs klausimas

Ar gali bendrija, savivaldybei sustabdžius DNSB veiklą ir darbą pradėjus laikinai paskirtam administratoriui, vis teik siųsti gyventojams savo sąskaitas, kuriose įtraukta tik bendrijos darbuotojų atlyginimai ir be jokio paaiškinimo dvigubos kaupiamų lėšų sumos. (2024-04-14) komentarų: 0 peržiūrų: 14

Reikia stebėti Registrų centro veiksmus ir žymas apie juridinio asmens (bendrijos) teisinį statusą (likviduojama ar jau likviduota?). Savivaldybės irgi kartais paskuba paskirti administratorių. Dviejų valdytojų neturėtų būti.
susijęs klausimas

Buto savininkas yra bendrijos narys, bet su bendrijos įstatais ir vidaus tvarkos taisyklėmis susipažinti pasirašant nenori. Priežasties nepaaiškina. Tuomet kokias teises turi susirinkimo metu. (2024-04-14) komentarų: 0 peržiūrų: 12

Net jeigu bendrijos narys atsisako asmeniškai susipažinti su bendrijos dokumentais, jie jam galioja, jie jam taikomi, o susirinkime turimoms teisėms tai įtakos neturi. Vidaus tvarkos taisykles paskelbkite bendrijos įstatuose nustatyta tvarka ir to pakaks.
susijęs klausimas

Po eilės patikrinimų ir nustatytų nusižengimų savivaldybė sustabdė DNSB veiklą. Apklausus namo gyventojus savivaldybė paskyrė laikiną namo administratorių. Ar gali bendrijos darbuotojai organizuoti balsavimą raštu, apklausiant ne visus gyventojus, kad sukurtų senosios pagrindu naują bendriją?Ar tam būtinas susirinkimas? (2024-04-14) komentarų: 0 peržiūrų: 11

Turbūt kalbate apie pradėtą bendrijos likvidavimo procedūrą, nes sustabdyti veiklos neįmanoma. Jeigu bendrija likviduojama per Registrų centrą Civilinio kodekso nustatyta tvarka, būna siunčiamas Registro centro pranešimas bendrijai ir jį gavus dar galima per kelis mėnesius bendrijos veiklą atstatyti (reikėtų šaukti bendrijos narių susirinkimą, vadovaujantis galiojančio Bendrijų įstatymo 11 straipsnio nuostatomis), bet vėliau procesą sustabdyti gali būti jau per vėlu.... (skaityti viską)