Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / STEIGIMAS BENDRIJOS, PRISIJUNGIMAS, ATSISKYRIMAS, LIKVIDAVIMAS / Bendrijos likvidavimas

Bendrijos likvidavimo pagrindai

Neredaguotas klausimas:
{quest_orig}
Klausimą uždavė: , 2021-02-24
Paskutinė redakcija: 2021-02-24
Reitingas:
(balsavo 0)

Bendrijos įstatuose turi būti nurodytos bendrijos reorganizavimo ir likvidavimo sąlygos ir tvarka, bendrijos likvidatoriaus rinkimo ir atšaukimo tvarka (žr. Bendrijų įstatymo 7 str. 1 d. 14 punktą).

Dažniausiai įstatuose būna parašyta trumpai, pavyzdžiui, taip: Bendrijos reorganizavimas ir likvidavimas vykdomas Civilinio kodekso, Bendrijų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka". Taigi, siekiant likviduoti bendriją reikėtų pasigilinti į įvairius aktualius teisės aktus.

Bendrijos narių visuotinis susirinkimą priima sprendimus reorganizuoti arba likviduoti bendriją, renka ar atšaukia bendrijos likvidatorių (žr. Bendrijų įstatymo 10 str. 1 dalies 15 ir 16 punktus).

Jeigu visuotinio susirinkimo darbotvarkėje numatyta svarstyti bendrijos reorganizavimo ar likvidavimo klausimus, apie visuotinį susirinkimą bendrijos nariams pranešama raštu (žr. Bendrijų įstatymo 11 str. 2 dalį).

Visuotinio susirinkimo sprendimai dėl bendrijos reorganizavimo ar likvidavimo yra teisėti, jeigu už juos balsavo daugiau kaip du trečdaliai visų susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių (trys penktadaliai visų įgaliotinių šio įstatymo 13 straipsnyje nustatytais atvejais) (žr. Bendrijų įstatymo 11 str. 7 dalį).

Iki bendrijos pirmininko kadencijos pabaigos visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) turi išrinkti naują bendrijos pirmininką. Jeigu bendrijos pirmininkas neišrenkamas per 12 mėnesių nuo bendrijos pirmininko kadencijos pabaigos, ne mažiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių (jeigu bendrija jungia kelis daugiabučius namus, – ne mažiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių kiekviename daugiabučiame name) arba ketvirtadalis įgaliotinių, taip pat bendrijos pirmininkas turi teisę kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją dėl bendrijos likvidavimo ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų administratoriaus skyrimo, vadovaujantis Civilinio kodekso ketvirtosios knygos XIV skyriumi (žr. Bendrijų įstatymo 14 str. 9 dalįą).

Savivaldybių vykdomosios institucijos organizuoja ir teikia nemokamas konsultacijas bendrijų steigimo ir veiklos, bendrijų reorganizavimo ir likvidavimo klausimais (žr. Bendrijų įstatymo 27 str. 1 dalį).

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas