Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / BALSAVIMAS RAŠTU VISŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ / Kada galima ir kada negalima priimti visų butų ir kitų patalpų savininkų sprendimų balsuojant raštu

Bendrijų įstatymo 11 str.12 p. nurodyta, kad Bendrijos nariai sprendimus gali priimti balsuodami raštu, išskyrus sprendimus dėl šio straipsnio 7 dalyje nurodytų klausimų. Balsavimo tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija. Mes esame garažų statybos ir eksploatavimo bendrija. Planuojame atnaujinti bendrijos įstatus ir rinkti bendrijos valdymo organus (pasibaigus kadencijai). Dėl pandemijos praktiškai neįmanoma sukviesti bendrijos narių į visuotinį ataskaitinį susirinkimą, kad būtų kvorumas, todėl planuojame organizuoti balsavimą raštu, ar galime vadovautis LR Aplinkos ministro įsakymu Dėl butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašo patvirtinimo Nr. D1-251 nuostatomis balsuojant raštu ir ar priimti sprendimai bus teisėti?

Neredaguotas klausimas:
Sveiki, LR daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties savininkų bendrijų įstatymo Nr.I-798 11 str.12 p. nurodyta, kad Bendrijos nariai sprendimus gali priimti balsuodami raštu, išskyrus sprendimus dėl šio straipsnio 7 dalyje nurodytų klausimų. Balsavimo tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija. Mes esame garažų statybos ir eksploatavimo bendrija. Visuotiniame susirinkime planuojame atnaujinti bendrijos įstatus ir rinkti bendrijos valdymo organus (pasibaigus kadencijai). Dėl pandemijos praktiškai neįmanoma sukviesti bendrijos narių į visuotinį ataskaitinį susirinkimą, kad būtų kvorumas. Todėl planuojame organizuoti balsavimą raštu. Klausimas: ar galime vadovautis LR Aplinkos ministro įsakymu Dėl butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašo patvirtinimo Nr. D1-251 nuostatomis balsuojant raštu ir ar priimti sprendimai bus teisėti?
Klausimą uždavė: Vytas, 2022-02-09
Paskutinė redakcija: 2022-02-10
Reitingas:
(balsavo 0)

Keičiant įstatus ir atšaukaint ir renkant naujus valdymo organus būtina šaukti bendrijos narių visuotinį susirinkimą, tokių sprendimų priimti organizuojant balsavimą raštu negalima (balsavimas raštu - kai susirinkimas iš viso nėra šaukiamas). Jeigu nesilaikysite procedūrų, notaras gali netvirtinti jūsų naujų įstatų.

Kvorumą sušaukti, manytume, tikrai nėra neįmanoma. Primename, kad bendrijos narių susirinkimo kvorumas - daugiau nei pusė bendrijos narių (nereikia 100 proc.). O gal ir ne visi savininkai yra bendrijos nariai?

Be to, yra įvairių papildomų galimybių. Jeigu jūsų įstatuose yra numatyta galimybė bendrijos nariams iš anksto raštu pareikšti savo nuomonę paskelbto susirinkimo darbotvarkės klausimais, kai kurie bendrijos nariai gali tai ir padaryti - įteikti rašytinę savo nuomonę visais darbotvarkėje paskelbtais klausimais (neignoruojant ir balsus skaičiuosiančio asmens rinkimo, ir susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimo, nes tai svarbu - kad nepritrūktų balsų). Iš anksto savo nuomonę raštu pareiškę bendrijos nariai laikomi dalyvavusiais susirinkime. Bet tai nereiškia, kad susirinkimas gali visai nevykti, jis turi vykti...

Dar viena galimybė - susirinkime dalyvauti negalintis bendrijos narys (juridinio asmens dalyvis) gali parašyti paprastos rašytinės formo balsavimo teisės perleidimo sutartį kitam asmeniui - kad vietoje jo dalyvautų susirinkime ir vietoje jo balsuotų (žr. Civilinio kodekso 2.89 str.).

Yra, žinoma, ir galimybė notarine tvarka  įgalioti kitą asmenį atstovauti bendrijoje.

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas