Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / MOKESČIAI / Kaip paskirstomi (priskaitomi) mokesčiai bendrijoje

DNSB visuotiniame susirinkime nutarta nerinkti mokęsčio nuo rūsyje esnčių patalpų įregistruotų VĮ Reg. centre, taip iškreipiant proporcingumo principą. Ar turiu teisę (vienas bendrijos narys, nedalyvavęs visuotiniame susirinkime) reikalauti, kad mano kaupiamųjų įmokų dydis būtų sumažintas proporcingai atžvilgiu likusiųjų Bendrijos nariu (nemokančių už jų valdomas patalpas su unik. nr. rūsyje) įmokų dydžiui? dydis nuo minėtų patalpų būtų renkami pr

Neredaguotas klausimas:
DNSB visuotiniame susirinkime nutarta nerinkti mokęsčio nuo rūsyje esnčių patalpų įregistruotų VĮ,. Reg. centre. Taip iškreipiant Proporcingumo principą tarp Bendrijos narių nedalyvavusių balsavime, bet turinčių priešingą nuomonę proporcingo įmokų dydžio nustatymui, kuri sutampa su LAT išaiškinimu 2009 11 29 d. d. civ. byloje. Sprendimą priėmusiame susirinkime nedalyvavau. Ar turiu teisę ( vienas Bendrijos narys nedalyvavęs Visuotiniame susirinkime) reikalauti, kad mano kaupiamųjų įmokų dydis būtų sumažintas proporcingai atžvilgu likusiųjų Bendrijos nariu ( nemokančių už jų valdomas patalpas su unik. nr. rūsyje) įmokų dydžiui, nes patalpas rūsyje valdančiųjų įmokos tampa neproporcingos ( mažesnės ) palyginus jų įmokas su mano įmokomis. Kaip formuluoti Prašymą Bendrijai perskaičiuoti man teikiamą įmokos dydį tap, kad būtų išlaikoma Proporcingumo dydžio samprata taip kaip ją išaiškino LAT.
Klausimą uždavė: Vytautas, 2023-10-27
Paskutinė redakcija: 2023-10-27
Reitingas:
(balsavo 0)

Kaupiamųjų įnašų dydžiai nustatomi atskirai, jie nesusiję su kitais bendraisiais mokesčiais, kaupiamuosius įnašus mokėti privalo visi savininkai.

Bendrijos narių sprendimai negali prieštarauti teisinio reguliavimo normoms. Neteisėtą bendrijos narių sprendimą galite skųsti ir reiklauti jo netaikyti. Galite reikalauti, kad bendrieji mokesčiai būtų priskaitomi pagal teisės aktų reikalavimus. Jeigu ginčą reikėtų spręsti teisme, turite realių galimybių bylą laimėti.

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas