Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / MOKESČIAI / Kaip paskirstomi (priskaitomi) mokesčiai bendrijoje

susijęs klausimas

Kaip paskirstomi (priskaitomi) mokesčiai bendrijoje? (2021-02-11) komentarų: 0 peržiūrų: 959

Civilinio kodekso 4.82 str: 3 dalis. "Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas". 7 dalis. "Buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui". Civilinio kodekso 4.76 str. "Kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto (turto) duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. Jeigu vienas iš bendraturčių nevykdo savo pareigos tvarkyti ir išlaikyti bendrą daiktą (turtą), tai kiti bendraturčiai turi teisę į nuostolių, kuriuos jie turėjo,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip turi būti butų (patalpų) savininkams priskaitomos išlaidos bendrijos buhalterio ir pirmininko atlyginimams - pagal buto (patalpos) kvadratūrą, ar pagal butų (patalpų) skaičių? (2021-04-29) komentarų: 0 peržiūrų: 894

Visi mokesčiai bendrijoje (taip pat ir įmokos bendrijos pirmininko ir buhalterio atlyginimui apmokėti) paskirstomi proporcingai kiekvieno savininko daliai (pagal naudingą plotą), toks principas įtvirtintas Civilniame kodekse (žr. 4.82 str.). Jeigu mokesčiai būtų priskaitomi kiekvienam savininkui vienodi, būtų pažeistas proporcingumo principas (būtų neteisinga mažą plotą name valdančių asmenų atžvilgiu). Vienodus mokesčius (nepaisant valdomo ploto name) galima būtų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali bendrijos visuotinis susirinkimas nutarti, kad gyventojai, kurie savavališkai užėmė bendro naudojimo patalpas (rūsio sandėliukus, bendras džiovyklas, buvusias atliekų surinkimo šachtas) privalo papildomai mokėti mokesčius (kaupimo ir kt.) už šias patalpas. (2021-02-15) komentarų: 0 peržiūrų: 661

Suprantama, kad bendrojo naudojimo patalpos turi būti naudojamos bendrai, tai juk ne asmeninės patalpos. Dėl bendrų patalpų naudojimo savininkai gali susitarti įvairiai, tačiau yra daug niuansų. Civilinio kodekso 4.82 str. 3 dalis nurodo, kad butų ir kitų patalpų savininkai (pabrėžiame - taip pat ir kitų patalpų savininkai) privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose numatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Mokėjimo nurodyme (mokestiniame pranešime) už 2021 m. 01 mėn. Vardo g. 00-0 parašyta, kad per mokėstinį mėn. (sausį) negauta kaupiamų lėšų - 00,00 eur įmoka, kas neatitinka tikrovei. Turime banko pavėdimo kopiją. (2021-02-06) komentarų: 0 peržiūrų: 546

Dėl paaiškinimo apie mokesčius turėtumėte kreiptis į bendrijos pirmininką arba tiesiai į jūsų bendrijos buhalterį. Prašymą paaiškinti reikėtų pateikti ne žodžiu, bet raštu (įteikiant pasirašytą raštą ar nusiunčiant e. paštu). Jūsų minimas atvejis gali būti netyčinė klaida arba galbūt jūs ne į viską atkreipėte dėmesį - reikia pasiaiškinti. Bendrijų įstatymo 14 str. 7 dalyje yra nustatyta: "Visi butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų raštu... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrija įsiskolino paslaugų tiekėjams, nes nepakako nario įmokos. Norint padengti skolas, jas išskirsčius pagal kvadratūrą kiekvienam butui gal net išskaidžius pusmečiui, ar reikalingas bendrijos narių susirinkimo, ar 50% savininkų pritarimas. (2021-06-18) komentarų: 0 peržiūrų: 508

Metinę pajamų ir išlaidų sąmatą (biudžetą) tvirtina bendrijos narių susirinkimas, joje numatoma, kokioms paslaugoms kiek skirti lėšų per metus ir kiek kaupti privalomiesiems darbams. Kaupiamosiomis lėšomis privalomiesiems darbams disponuoti gali būti leista bendrijos pirmininkui (valdybai), gali būti nustatyta riba, kurią viršijus reikės bendrijos narių susirinkimo papildomo patvirtinimo (būna įvairiai). Biudžetu vadovaujantis organizuojama ir vykdoma bendrijos veikla.... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ką reiškia prie buto mokesčių priskaičiuojama pinigų suma įvardijama “priskaičiuoti atlyginimai”? (2021-07-22) komentarų: 0 peržiūrų: 467

Mokestiniame pranešime mokesčių (savininkų įnašų) pavadinimus surašo buhalterinės apskaitos paslaugas teikiantis asmuo (įdarbintas buhalteris arba samdoma organizacija). Bendrijoje pavadinimai turėtų būti suderinti su bendrijos pirmininku. Siekiant skaidrumo ir aiškumo kiekvieną mokestį reikėtų rašyti atskirai, nejungiant kelių mokesčių į bendrą grupę, pavyzdžiui, vietoje "administravimo išlaidos" galėtų (ir turėtų) būti atskiros dvi eilutės: "bendrijos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Esame suformavę daugiabučio sklypą ir norėtume kieme įrengti parkavimo vietas. Kadangi buto plotai nėra vienodi, kaupiamosiomis lėšomis atlikti tokius darbus nėra teisinga, nes vieni butai mokėtų dvigubai daugiau nei kiti. O kadangi parkavimo vietų neužtenka, kažkam mokėti pinigus ir neturėti vietos irgi nėra teisinga. Ar yra teisingas ir teisiškai pagrįstas būdas surinkti lėšas ir atlikti šiuos darbus? (2021-11-17) komentarų: 1 peržiūrų: 368

Klausimas nelengvas, jūs patys turite rasti jums tinkamą sprendimą, o sprendimo ieškant siūlytume atsižvelgti į tokius dalykus: Reikia galvoti apie bendrojo naudojimo objektų aprašą, kurį turite turėti ir pasikeitus aplinkybėms pasitvirtinti atnaujintą. Jeigu bendrojo naudojimo aprašte nurodyta, kad automobilių stovėjimo aikštelė priskiriama visų butų savininkams (visi gali naudotis, net jeigu trūksta vietų, tai užims tas, kuris pirmas, galės pastatyti ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kokie teisės aktai reglamentuoja vadovaujantis proporcingumo principu, pagal savininkui priklausančio buto plotą, skirstyti bendruosius mokesčius, o ne visiems vienodo dydžio mokesčius? (2021-12-27) komentarų: 0 peržiūrų: 367

Civilinio kodekso 4.82 str: 3 dalis. "Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas". 7 dalis. "Buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui". Civilinio kodekso 4.76... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaupiame lėšas kiemo tvarkymui. Nuo buto rinkome po xx Eur.Dabar pirmininkas remdamasis Civilinio kodekso 4.82 straipsniu pradėjo rinkliavą rinkti proporcingai pagal butų naudingą plotą (kvadratinius metrus). Dabar gaunasi nelabai teisingai, nes mokame skirtingai, o po kiema važinėjam kaip ir vienodai... (2021-11-18) komentarų: 0 peržiūrų: 326

Mokesčius priskaityti proporcingai įpareigoja Civilinis kodeksas, pirmininkas jo nepaisydamas darytų nusižengimą ir galėtų būti nubaustas. Be to, ir Bendrijų įstatyme bendrojo naudojimo žemės sklypas yra priskirtas bendrojo naudojimo objektams, jų visų privalomajai priežiūrai skirti įnašai priskaitomi proporcingai savininko daliai pastate. Juk ir kitus įnašus, pavyzdžiu, pirmininko atlyginimui, bendrojo naudojimo elektrai apmokėti ir pan. mokate skirtingus. Kartais tai gal... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Pakilus kainoms trūksta lėšų bendrijos reikmėms. Bendrijos nariai nesutinka su rinkliavos padidinimu. Kaip elgtis? (2022-01-21) komentarų: 0 peržiūrų: 278

Bendrijos reikmės - labai neapibrėžtas terminas, reikėtų apie kiekvieną reikmę kalbėti atskirai ir mėnesinį bei metinį kiekvienos reikmės biudžetą tvirtinti atskirai. Kaupiamųjų lėšų mažiausias mėnesinis dydis, pavyzdžiui, nurodytas Vyriausybės, ir jis negali būti nerenkamas, negali būti renkamas mažesnis. Jeigu susirinkimas patvirtino bendrijos pirmininko atlygį, susietą su minimalia mėnesine alga, jai padidėjus automatiškai didinamas ir tam skirtas... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar xx suma, kurią jūs neteisėtai skaičiavote kaip kaupiamųjų lėšų skolą ir šia suma dengėte mano skolas už komunalines paslaugas, yra grąžinta iš Bendrijos lėšų prie mano kas mėnesį mokamų kaupiamųjų lėšų sumos? (2021-11-21) komentarų: 0 peržiūrų: 271

Visi savininkai privalo mokėti ir bendrąsias įmokas, ir kaupiamuosius įnašus. Jeigu bendrijoje nustatyta skolų išieškojimo tvarka tokia, kad pirmenybė teikiama kaupiamiesiems įnašams, tai pirmiausiai ši skola (kaupiamųjų įnašų) ir yra dengiama savininkui įmokėjus lėšų, po to - kitos skolos. Bendromis bendrijos lėšomis atskirų savininkų skolos nėra dengiamos.
susijęs klausimas

Ar teisinga, kad visi mokesčiai už paslaugas bendrijai priskaitomi pagal buto plotą. Ar didesnį buto plotą daugiabutyje turintis savininkas turi mokėti, pavyzdžiui, pirmininko atlyginimo didesnę dalį? Ar už bendro naudojimo kiemo tvarkymą turi mokėti daugiau? (2022-05-29) komentarų: 0 peržiūrų: 221

Teisinga, kai yra taikoma proporcija pagal savininko dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje - daugiabučiame pastate. Civilinio kodekso 4.82 str: 3 dalis. "Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas". 7 dalis. "Buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kodėl atsiunčiamos neteisingos sąskaitos? Esu nepatenkinta - turi būti iškabinta lentoje visų būtų mokesčiai. (2022-03-08) komentarų: 0 peržiūrų: 214

Šioje viešoje erdvėje atsakome į visoms bendrijoms aktulius bendro pobūdžio klausimus. Jeigu jums reikia paaiškinimo dėl konkretaus mokestinio pranešimo (-ų), turėtumėte kreiptis į jūsų bendrijos pirmininką arba į jūsų bendrijos buhalterį. Atsakymas jums gali būti pateiktas tik susipažinus ir įsigilinus į konkrečias aplinkybes ir išanalizavus konkrečius duomenis. Buhalteris mokesčius priskaito vadovaudamasis bendrijos organų sprendimais (patvirtintu biudžetu) ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Daugiabučio namo laiptinėje, viename iš aukštų, neveikia lempa. Pirmininkė paaiškino, kad už lempos remontą turi sumokėti to aukšto gyventojai. Ar už bendrojo naudojimo objekto remontą turi mokėti tik to aukšto gyventojai? (2022-03-04) komentarų: 0 peržiūrų: 212

Civilinio kodekso 4.82 str. 3 dalyje sakima: "Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas." Bendrijų įstatymo 21 str. 3 dalies 2 punkte nurodyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo "teisės aktų ir bendrijos organų nustatyta tvarka apmokėti bendrojo naudojimo objektų išlaikymo ir naudojimosi jais išlaidas,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar galima parengti mokėjimų nurodymus anksčiau, nei antra mėnesio pusė, tarkim iki einamojo mėnesio 10 dienos? (2022-02-18) komentarų: 0 peržiūrų: 208

Įsipareigoti priskaityti mokesčius ir pateikti mokestinius pranešimus per dvi savaites - įprasta praktika. Reikia turėti omenyje, kad pasibaigus mėnesiui buhalteris turi gauti visus pirminius buhalterinius dokumentus ir į juos atsižvelgti, kartais gauna ir bendrijos pirmininkų papildomų nurodymų ir paaiškinimų, be to, buhalteris galbūt tvarko ne vienos, o kelių bendrijų apskaitą... Jeigu mokestinius pranešimus gauti anksčiau jums tikrai labai svarbu, šį dalyką reikėtų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar reikalingas butų savininkų balsavimas, norint pakeisti mokėjimo už bendrą namo elektrą tvarka, ar užtenka tik valdybos pritarimo? (2022-03-07) komentarų: 0 peržiūrų: 184

Prašytume klausimus formuoti tiksliau, nelabai aišku, apie kokią tvarką klausiama, apie balsavimą dėl ko? Visos savininkų įmokos priskaitomos paroporcingai pagal naudinguosius plotus, žr. CK 4.82 str. 3 dalį: "Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas"; žr. CK 4.82 str. 7 dalį: "Buto ir kitų patalpų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar bendrijos nariai turi teisę žinoti pareigybinius atlyginimus? (2022-04-11) komentarų: 0 peržiūrų: 182

Bendrijos narių visuotinis susirinkimas tvirtina pajamų ir išlaidų sąmatą ir kitus įmokų tarifus (žr. Bendrijų įstatymo 10 str. 1 dalies 8, 9, 11, 12 punktus). Bendrijos pirmininkas (valdyba) turi vadovautis nustatytu biudžetu ir kitais bendrijos narių sprendimais. Bendrijoje yra naudojami visų savininkų inešti bendri pinigai, todėl skaidriai veikiančios bendrijos be atskirų prašymų skelbia (pavyzdžiui, savininkų naudojamoje elektroninėje sistemoje) bendrijos pirmininko... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Daugiabutyje neiaišku, kuo remiantis, skaičiutoti mokesčius butui - ar pagal gyventojų faktišką skaičių (pvz., liftas), ar pagal deklaruotus asmenis. Situacija yra nenormali, nes deklaruoti asmenys dažnai net negyvena, nes yra užsienyje, o mokėti reikia, tuo tarpu butuose gyvena nuomininkai, kurie nedeklaruoti ir mokesčio dėl to mokėti nereikia. Ar yra įstatymas, kaip šią problemą išspręsti ir kokiu įstatymu reikėtų vadovautis? (2022-03-22) komentarų: 0 peržiūrų: 181

Mokesčiai priskaitomi butų ir (arba) kitų patalpų savininkams proporcingai jų daliai pastate - pagal įregistruotus naudinguosius plotus (negyvenamųjų patalpų bendras plotas laikomas naudinguoju). Mokesčių priskaitymas pagal registruotų gyventojų skaičių būtų neteisėtas. Žr. LR Civilinio kodekso 4.82 str.: 3. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip galėtume apginti savo teises į teisingą bendrų namo savininkų mokesčių paskirstymą proporcingai butų plotui, kas ir atitinka teisės aktus? Bendrija skirsto mokesčius butų vienetams po lygiai, nepriklausomai nei nuo ploto, nei nuo gyventojų skaičiaus? Į pareikštas pretenzijas pirmininkas nereaguoja ir toliau teikia tokias pačias sąskaitas. (2022-01-30) komentarų: 0 peržiūrų: 180

Jeigu bendrijos pirmininkas nevykdo reikalavimo proporcingai paskirstyti savininkams jiems priskaitomus bendruosius mokesčius, patartume parašyti skundą jūsų savivaldybei - specialistai turėtų atlikti patikrinimą ir įpareigoti bendrijos pirmininką laikytis proporcingumo principo (gali net skirti bendrijos pirmininkui nuobaudą, tai reikšmingas pažeidimas).
susijęs klausimas

Kodėl laiptinių dažymas buvo tyliai ramiai įtrauktas į kaupiamąsias lėšas, ar žinote, kad pagal įstatymą galima tik tam tikra procentą nuskaityti. Kodėl apeinamas jis? (2022-03-08) komentarų: 0 peržiūrų: 161

Paaiškinimo apie jūsų bendrijos organų priimtus sprendimus kreipkitės raštu į jūsų bendrijos pirmininką. Bendrijos pirmininkas išsamų atsakymą turi pateikti per 10 darbo dienų (žr. Bendrijų įstatymo 14 str. 7 dalį).
susijęs klausimas

Kokiu pagrindu iš bendrijos pinigų buvo sumoketa antstoliui už Vardenį Pavardenį? (2022-03-05) komentarų: 0 peržiūrų: 154

Paaiškinimo dėl priskaitytų mokesčių siūlytume raštu kreiptis į jūsų bendrijos pirmininką (buhalteris priskaito įnašus pagal bendrijos pirmininko pateiktus dokumentus ir jo nurodymus). Jeigu per 10 darbo dienų paaiškinimo negautumėte (žr. Bendrijų įstatymo 14 str. 7 dalį), galite kreiptis į bendrijos ginčus nagrinėjantį asmenį arba ginčių nagrinėjimo komisiją, jeigu jūsų bendrijoje tokia pozicija yra, arba galite bendrijos pirmininko tam tikrus veiksmus apskųsti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ad.imonė neteisingai pateikė sumas už tam tikrą paslaugą, suma sumokėta, o kai pripažinta neteisėta, daroma užskaita už kom. paslaugas. Ar teisėta, pvz., suma 400 eur, ar per 3 metus gražinęs tą sumą, kurią sumokėjau iškart. (2022-02-23) komentarų: 0 peržiūrų: 152

Prašytume klausimus formuluoti aiškiau, ne viską supratome... Būna patvirtintas planas, kokia eilės tvarka įskaitomi gaunami mokestiniai įnašai, galbūt, jeigu buvote skolinga, gautais pinigais padengė jūsų skolą? Jeigu skolinga nebuvote, siūlytume raštu pareikalauti grąžinti sumokėtus pinigus, paaiškinant, kodėl juos mokėjote ir kodėl norėtumėte, kad jie būtų grąžinti (galbūt nesutinkate mokėti už paslaugas anvansu), nurodant, kaip (į kokią banko sąskaitą),... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar neįrengtos, tačiau įregistuotos palėpės savininkui gali būti priskaitomi bendriji mokesčiai pagal CK 4.82 str. 3 dalį ? (2022-04-05) komentarų: 0 peržiūrų: 145

Taip, palėpė - irgi dalis pastato, tai kita patalpa. Jeigu palėpė nėra bendra, o įregistruota kaip kieno nors asmeninė nuosavybė, savininkui turi būti priskaitoma bendrųjų mokesčių dalis. Kai nėra nuordytas naudingasis plotas, laikoma, kad bendrasis plotas yra naudingasis. Įrengimo lygis ir naudojimosi dažnumas nėra svarbūs. Visi savininkai ir jų įregistruotos dalys būna pateikiamos "Butų (kitų patalpų) sąraše pastate", tikį dokumentą parengia VĮ Registrų centras.
susijęs klausimas

Jei vienas butas priklauso keliems savininkams ir vienas iš savininkų jame gyvena žodiniu susitarimu. Tokiu atveju remiantis 4.82 straipsniu, kas moka šiuos mokesčius? Kuris gyvena, moka komunalinius ar visi savininkai? (2022-06-10) komentarų: 0 peržiūrų: 142

Amens kaip bendraturčio statusas yra nulemtas nuosavybės buvimo fakto. Visiems bendraturčiams tenka atsakomybė solidariai apmokėti išlaidas jų bendrosios jungtinės nuosavybės turtui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, jeigu jie nėra susitarę kitaip. Bendraturčiai gali susitarti, kad vienas mokės už vienas paslaugas, kitas - už kitas, gali susitarti, kad tam tikras procentines dalis kiekvienas mokės ar dar kitaip. Esmė - susitrati.... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali bendrija skaičiuoti įmokas į kaupiamąjį fondą pagal buto plotą, o kitus mokesčius pagal butų skaičių (visiems po lygiai). Bendrijos pirmininkė vadovaujasi susirinkimo protokolu, kuriame iš 57 savininkų 35 nubalsavo tai. Ar jie teisūs. (2022-06-02) komentarų: 0 peržiūrų: 135

Nereikėtų pažeisti proporcingumo principo, visus mokesčius, manome, reikėtų priskaityti proporcingai pagal buto (patalpos) plotą. Sprendimą priskaityti mokesčius lygiomis dalimis savininkai (ypač mažų butų savininkams tai būtų aktualu) galėtų skųsti savivaldybei arba galėtų kreiptis į teismą.
susijęs klausimas

Bendrijoje 2005 metais, visuotiniame gyventojų susirinkime, buvo priimtas sprendimas dėl keičiamų bendro naudojimo kanalizacijos ir vandentiekio vamzdžių, kurie keičiami buto savininkų lėšomis. 2022 metais, pasikeitus daugeliui butų savininkų, kai kurie nauji butų savininkai pareikalavo šį klausimą spręsti iš naujo, t.y bendrojo naudojimo kanalizacijos ir vandentiekio stovus keisti iš bendrijos lėšų. 64 proc. gyventojų jau yra pasikeitę savo lėšomis. Ar būtų teisinga, pasikeitusiųjų butų savininku atžvilgiu, dabar iš naujo kelti šį klausimą ir bendrojo naudojimo kanalizacijos ir vandentiekio stovus keisti iš bendrijos lėšų. (2022-07-12) komentarų: 0 peržiūrų: 124

Iš jūsų pateiktos informacijos nėra visiškai aišku, koks tiksliai sprendimas buvo priimtas 2005 metais ir kodėl jis iki šiol nėra iki galo įgyvendintas. Neįsigilinus į detales sunku komentuoti, tačiau manytume, kad visų savininkų susirinkimo sprendimas, kol nėra pakeistas, tebegalioja. Kita vertus, bandant šį sprendimą pakeisti, tie 64 proc. savininkų (dauguma) turbūt balsuotų už tai, kad liktų galioti tas pats sprendimas (savininkų sprendimai priimami daugumos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar neįrengtos, tačiau įregistuotos palėpės savininkui gali būti priskaitomi bendrieji mokesčiai pagal CK 4.82 str. 3 dalį? Atsakėt 2022-04-05 ir palėpę prilyginot patalpai, bet Aplinkos ministro 1999-08-25 įsak.Nr.264 Palėpė (pastogė) yra erdvė tarp pastato virš aukšto, sienų ir stogo, o jau Pastogės patalpos (mansarda, mezoninas) - pastogėje įrengtas aukštas ar jo dalis, kurios dalis sienų arba lubų gali būti nuožulnios. Argi galima palėpės kaip erdvės plotą prilyginti jau įrengtos patalpos palėpėje plotui, nes naudingumas nulinis? (2022-07-26) komentarų: 0 peržiūrų: 105

Taip, atskiras įregistruotas nekilnojamasis daiktas (palėpė) jo savininkui sąlygoja prievolę proporcingai jam apmokėti namo išlaikymo, išsaugojimo, priežiūros ir remonto išlaidų dalį. Įregistravus palėpę (neįrengtą pastogę) atskiru nekilnojamuoju daiktu, jos teisinis statusas pasikeičia – ji nebėra daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpa, o atskiras nuosavybės teisės objektas, valdomas jo savininkų pagal nustatytas dalis bendrosios dalinės nuosavybės teise;... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar butų galima sumažinti mokesčius, nes niekas negyvena šiame bute daugiau nei 10 metų, kai buvo nedideli mokesčiai nekreipiau i tai dėmesio, bet dabar auga viskas kaip ant mielių. Nėra jokių registruotų žmonių, šiame bute. O ir pati buto savininkė visada gyveno Ukmergės raj, ir ten mokėjo mokesčius, deja ji jau yra mirusi 2021-11-06 . Nuo šiol esu šio turto paveldėtoja, gyvenu Anglijoje. Nesinaudoju nei elektra laiptinese nei šiukšlinu laiptinę, nei užkemšu kanalizacijas, dėl kurių tenka kviestis spec. tarnybas dėl išvalymo. Taip pat mane apliejo iš 4 aukšto ir prasidėjo erozija lubose. Buvau iškvietusi gyventojus parodžiau, palikau savo kontaktus, bet niekas nesusisiekė. (2022-08-08) komentarų: 1 peržiūrų: 88

Daugiabučiame name bendrieji mokesčiai priskaitomi proporcingai pagal turimą dalį pastate visiems butų ir/ar kitų patalpų savininkams, nepriklausomai nuo to, kaip, kokiu dažnumu savininkas tuo butu ar patalpa naudojasi. Patarimas būtų - arba parduoti butą, arba jį išnuomoti, jeigu pati tuo butu nesinaudojate. Arba kantriai mokėti bendruosius savininkų įnašus. Dėl to, kad jūsų butas buvo užlietas ir buvo padaryta žala - reikėjo užsakyti apžiūrą, akte užfiksuoti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Namo rūsiai nuosavybės teise priklauso konkretiems kaimynams, tačiau pagal statybos reglamentą neturi naudingo ploto. Ar tokiu atveju bendrijos mokesčiai turi būti proporcingai skaičiuojami tik pagal butų (naudingą) plotą? (2022-09-11) komentarų: 1 peržiūrų: 67

Jeigu nuosavybės teise priklausančios negyvenamosios patalpos nurodytas tik bendras plotas, jis prilyginamas naudingajam plotui ir taip pat įtraukiamas proporcingai priskaitant savininkų įnašus.
susijęs klausimas

Ar teisėtai bendrijos narių susirinkime balsavimo forma priimtas nutarimas bendrijos mokestį už kv/m buto ploto cokoliniams butams (butai per du aukštus – pirmas aukštas cokolinis) sumažinti dvigubai lyginant su likusiais butais? Ar toks neadekvatus bendrijos narių balsavimas, kuomet cokolinių būtų savininkai balsuodami turi interesą (balsų persvara) nepažeidžia įstatymo? (2022-09-13) komentarų: 0 peržiūrų: 52

Mokesčiai visiems turi būti priskaitomi proporcingai pagal pastate užimamą plotą. Jeigu mokesčiai priskaitomi ne proporcingai pagal buto (patalpos) plotą, galite argumentuoti ir paraginti bendrijos pirmininką keisti neteisingą poziciją, galite tokį sprendimą skųsti ginčų nagrinėjimo komisijai ar ginčus nagrinėjančiam asmeniui (jeigu bendrijoje yra tokia pozicija), galite bendrijos pirmininko teisės aktams prieštaraujančius veiksmus skųsti savivaldybei, arba galite... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar teisėtas skirtingo dydžio metinis mokestis už butą priimtas bendrijos narių nutarimu? Cokoliniai butai moka dvigubai mažesnį mokestį už likusius butus Natūralu, kad cokolinių butų savininkai vieningai balsavo už savo interesus likusių būtų savininkų nenaudai. (2022-09-12) komentarų: 0 peržiūrų: 44

Mokesčiai turi būti priskaitomi proporcingai pagal buto (patalpos) plotą, jie gali ir dažniausiai būna skirtingi, nebent visi butai name būtų vienodo ploto. Patalpos bendras plotas laikomas naudinguoju plotu. Mažesnį plotą name užimantis savininkas moka mažiau, didesnį - daugiau.
susijęs klausimas

Ar gali daugiabučių bendrijos pirmininkas savavališkai atsisakyti skaičiuoti šildymo išlaidas ne pagal kiekvieno buto skaitiklių parodymus, o nuo bendro nomo skaitiklio? (2022-10-01) komentarų: 0 peržiūrų: 9

Situacijų būna įvairių, o bendras atsakymas būtų toks: vartotojai gali pasirinkti (pakeisti) šilumos paskirstymo metodą, sprendimą turi patvirtinti dauguma savininkų Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Šilumos paskirstymas daugiabučiuose namuose yra vykdomas vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau - Komisija) šilumos paskirstymo metodais. Name taikomas šilumos paskirstymo metodas turi atitikti namo šildymo sistemos ypatumus (jūsų aveju... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar būtina DNSB pirmininkui atlyginimą skaičiuoti ir padalinti pagal gyventojų turimą buto plotą.Ar galimas kitoks nutarimas pagal protokolą? (2022-09-30) komentarų: 0 peržiūrų: 4

Visi bendrieji savininkų mokestiniai įnašai, taip pat ir įnašai, skirti bendrijos pirmininko atlyginimui mokėti, paskirstomi ir prskaitomi proporcingai pagal savininkų užimamą naudingojo ploto dalį pastate. Jeigu 100 proc. savininkų pritartų kitokiam priskaitymo būdui, laikinai apsidraustumėte dėl galimų skundų, bet jeigu nors vienas savininkas savo sprendimą vėliau pakeistų ir pareikalautų, kad būtų taikoma proporcija, jis būtų teisus, net tai yra numatyta teisės... (skaityti viską)