Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / MOKESČIAI / Kaip paskirstomi (priskaitomi) mokesčiai bendrijoje

susijęs klausimas

Kaip paskirstomi (priskaitomi) mokesčiai bendrijoje? (2021-02-11) komentarų: 1 peržiūrų: 1968

Civilinio kodekso 4.82 str: 3 dalis. "Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas". 7 dalis. "Buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui". Civilinio kodekso 4.76 str. "Kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto (turto) duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. Jeigu vienas iš bendraturčių nevykdo savo pareigos tvarkyti ir išlaikyti bendrą daiktą (turtą), tai kiti bendraturčiai turi teisę į nuostolių, kuriuos jie turėjo,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip turi būti butų (patalpų) savininkams priskaitomos išlaidos bendrijos buhalterio ir pirmininko atlyginimams - pagal buto (patalpos) kvadratūrą, ar pagal butų (patalpų) skaičių? (2021-04-29) komentarų: 0 peržiūrų: 1763

Visi mokesčiai bendrijoje (taip pat ir įmokos bendrijos pirmininko ir buhalterio atlyginimui apmokėti) paskirstomi proporcingai kiekvieno savininko daliai (pagal naudingą plotą), toks principas įtvirtintas Civilniame kodekse (žr. 4.82 str.). Jeigu mokesčiai būtų priskaitomi kiekvienam savininkui vienodi, būtų pažeistas proporcingumo principas (būtų neteisinga mažą plotą name valdančių asmenų atžvilgiu). Vienodus mokesčius (nepaisant valdomo ploto name) galima būtų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Esame suformavę daugiabučio sklypą ir norėtume kieme įrengti parkavimo vietas. Kadangi buto plotai nėra vienodi, kaupiamosiomis lėšomis atlikti tokius darbus nėra teisinga, nes vieni butai mokėtų dvigubai daugiau nei kiti. O kadangi parkavimo vietų neužtenka, kažkam mokėti pinigus ir neturėti vietos irgi nėra teisinga. Ar yra teisingas ir teisiškai pagrįstas būdas surinkti lėšas ir atlikti šiuos darbus? (2021-11-17) komentarų: 1 peržiūrų: 1251

Klausimas nelengvas, jūs patys turite rasti jums tinkamą sprendimą, o sprendimo ieškant siūlytume atsižvelgti į tokius dalykus: Reikia galvoti apie bendrojo naudojimo objektų aprašą, kurį turite turėti ir pasikeitus aplinkybėms pasitvirtinti atnaujintą. Jeigu bendrojo naudojimo aprašte nurodyta, kad automobilių stovėjimo aikštelė priskiriama visų butų savininkams (visi gali naudotis, net jeigu trūksta vietų, tai užims tas, kuris pirmas, galės pastatyti ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali bendrijos visuotinis susirinkimas nutarti, kad gyventojai, kurie savavališkai užėmė bendro naudojimo patalpas (rūsio sandėliukus, bendras džiovyklas, buvusias atliekų surinkimo šachtas) privalo papildomai mokėti mokesčius (kaupimo ir kt.) už šias patalpas. (2021-02-15) komentarų: 0 peržiūrų: 1178

Suprantama, kad bendrojo naudojimo patalpos turi būti naudojamos bendrai, tai juk ne asmeninės patalpos. Dėl bendrų patalpų naudojimo savininkai gali susitarti įvairiai, tačiau yra daug niuansų. Civilinio kodekso 4.82 str. 3 dalis nurodo, kad butų ir kitų patalpų savininkai (pabrėžiame - taip pat ir kitų patalpų savininkai) privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose numatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kokie teisės aktai reglamentuoja vadovaujantis proporcingumo principu, pagal savininkui priklausančio buto plotą, skirstyti bendruosius mokesčius, o ne visiems vienodo dydžio mokesčius? (2021-12-27) komentarų: 0 peržiūrų: 1027

Civilinio kodekso 4.82 str: 3 dalis. "Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas". 7 dalis. "Buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui". Civilinio kodekso 4.76... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ką reiškia prie buto mokesčių priskaičiuojama pinigų suma įvardijama “priskaičiuoti atlyginimai”? (2021-07-22) komentarų: 0 peržiūrų: 764

Mokestiniame pranešime mokesčių (savininkų įnašų) pavadinimus surašo buhalterinės apskaitos paslaugas teikiantis asmuo (įdarbintas buhalteris arba samdoma organizacija). Bendrijoje pavadinimai turėtų būti suderinti su bendrijos pirmininku. Siekiant skaidrumo ir aiškumo kiekvieną mokestį reikėtų rašyti atskirai, nejungiant kelių mokesčių į bendrą grupę, pavyzdžiui, vietoje "administravimo išlaidos" galėtų (ir turėtų) būti atskiros dvi eilutės: "bendrijos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Mokėjimo nurodyme (mokestiniame pranešime) už 2021 m. 01 mėn. Vardo g. 00-0 parašyta, kad per mokėstinį mėn. (sausį) negauta kaupiamų lėšų - 00,00 eur įmoka, kas neatitinka tikrovei. Turime banko pavėdimo kopiją. (2021-02-06) komentarų: 0 peržiūrų: 760

Dėl paaiškinimo apie mokesčius turėtumėte kreiptis į bendrijos pirmininką arba tiesiai į jūsų bendrijos buhalterį. Prašymą paaiškinti reikėtų pateikti ne žodžiu, bet raštu (įteikiant pasirašytą raštą ar nusiunčiant e. paštu). Jūsų minimas atvejis gali būti netyčinė klaida arba galbūt jūs ne į viską atkreipėte dėmesį - reikia pasiaiškinti. Bendrijų įstatymo 14 str. 7 dalyje yra nustatyta: "Visi butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų raštu... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrija įsiskolino paslaugų tiekėjams, nes nepakako nario įmokos. Norint padengti skolas, jas išskirsčius pagal kvadratūrą kiekvienam butui gal net išskaidžius pusmečiui, ar reikalingas bendrijos narių susirinkimo, ar 50% savininkų pritarimas. (2021-06-18) komentarų: 0 peržiūrų: 746

Metinę pajamų ir išlaidų sąmatą (biudžetą) tvirtina bendrijos narių susirinkimas, joje numatoma, kokioms paslaugoms kiek skirti lėšų per metus ir kiek kaupti privalomiesiems darbams. Kaupiamosiomis lėšomis privalomiesiems darbams disponuoti gali būti leista bendrijos pirmininkui (valdybai), gali būti nustatyta riba, kurią viršijus reikės bendrijos narių susirinkimo papildomo patvirtinimo (būna įvairiai). Biudžetu vadovaujantis organizuojama ir vykdoma bendrijos veikla.... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaupiame lėšas kiemo tvarkymui. Nuo buto rinkome po xx Eur.Dabar pirmininkas remdamasis Civilinio kodekso 4.82 straipsniu pradėjo rinkliavą rinkti proporcingai pagal butų naudingą plotą (kvadratinius metrus). Dabar gaunasi nelabai teisingai, nes mokame skirtingai, o po kiema važinėjam kaip ir vienodai... (2021-11-18) komentarų: 0 peržiūrų: 662

Mokesčius priskaityti proporcingai įpareigoja Civilinis kodeksas, pirmininkas jo nepaisydamas darytų nusižengimą ir galėtų būti nubaustas. Be to, ir Bendrijų įstatyme bendrojo naudojimo žemės sklypas yra priskirtas bendrojo naudojimo objektams, jų visų privalomajai priežiūrai skirti įnašai priskaitomi proporcingai savininko daliai pastate. Juk ir kitus įnašus, pavyzdžiu, pirmininko atlyginimui, bendrojo naudojimo elektrai apmokėti ir pan. mokate skirtingus. Kartais tai gal... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Pakilus kainoms trūksta lėšų bendrijos reikmėms. Bendrijos nariai nesutinka su rinkliavos padidinimu. Kaip elgtis? (2022-01-21) komentarų: 0 peržiūrų: 640

Bendrijos reikmės - labai neapibrėžtas terminas, reikėtų apie kiekvieną reikmę kalbėti atskirai ir mėnesinį bei metinį kiekvienos reikmės biudžetą tvirtinti atskirai. Kaupiamųjų lėšų mažiausias mėnesinis dydis, pavyzdžiui, nurodytas Vyriausybės, ir jis negali būti nerenkamas, negali būti renkamas mažesnis. Jeigu susirinkimas patvirtino bendrijos pirmininko atlygį, susietą su minimalia mėnesine alga, jai padidėjus automatiškai didinamas ir tam skirtas... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar neįrengtos, tačiau įregistuotos palėpės savininkui gali būti priskaitomi bendrieji mokesčiai pagal CK 4.82 str. 3 dalį? Atsakėt 2022-04-05 ir palėpę prilyginot patalpai, bet Aplinkos ministro 1999-08-25 įsak.Nr.264 Palėpė (pastogė) yra erdvė tarp pastato virš aukšto, sienų ir stogo, o jau Pastogės patalpos (mansarda, mezoninas) - pastogėje įrengtas aukštas ar jo dalis, kurios dalis sienų arba lubų gali būti nuožulnios. Argi galima palėpės kaip erdvės plotą prilyginti jau įrengtos patalpos palėpėje plotui, nes naudingumas nulinis? (2022-07-26) komentarų: 0 peržiūrų: 595

Taip, atskiras įregistruotas nekilnojamasis daiktas (palėpė) jo savininkui sąlygoja prievolę proporcingai jam apmokėti namo išlaikymo, išsaugojimo, priežiūros ir remonto išlaidų dalį. Įregistravus palėpę (neįrengtą pastogę) atskiru nekilnojamuoju daiktu, jos teisinis statusas pasikeičia – ji nebėra daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpa, o atskiras nuosavybės teisės objektas, valdomas jo savininkų pagal nustatytas dalis bendrosios dalinės nuosavybės teise;... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar teisinga, kad visi mokesčiai už paslaugas bendrijai priskaitomi pagal buto plotą. Ar didesnį buto plotą daugiabutyje turintis savininkas turi mokėti, pavyzdžiui, pirmininko atlyginimo didesnę dalį? Ar už bendro naudojimo kiemo tvarkymą turi mokėti daugiau? (2022-05-29) komentarų: 0 peržiūrų: 585

Teisinga, kai yra taikoma proporcija pagal savininko dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje - daugiabučiame pastate. Civilinio kodekso 4.82 str: 3 dalis. "Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas". 7 dalis. "Buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Daugiabučio namo laiptinėje, viename iš aukštų, neveikia lempa. Pirmininkė paaiškino, kad už lempos remontą turi sumokėti to aukšto gyventojai. Ar už bendrojo naudojimo objekto remontą turi mokėti tik to aukšto gyventojai? (2022-03-04) komentarų: 0 peržiūrų: 546

Civilinio kodekso 4.82 str. 3 dalyje sakima: "Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas." Bendrijų įstatymo 21 str. 3 dalies 2 punkte nurodyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo "teisės aktų ir bendrijos organų nustatyta tvarka apmokėti bendrojo naudojimo objektų išlaikymo ir naudojimosi jais išlaidas,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Daugiabutyje neiaišku, kuo remiantis, skaičiutoti mokesčius butui - ar pagal gyventojų faktišką skaičių (pvz., liftas), ar pagal deklaruotus asmenis. Situacija yra nenormali, nes deklaruoti asmenys dažnai net negyvena, nes yra užsienyje, o mokėti reikia, tuo tarpu butuose gyvena nuomininkai, kurie nedeklaruoti ir mokesčio dėl to mokėti nereikia. Ar yra įstatymas, kaip šią problemą išspręsti ir kokiu įstatymu reikėtų vadovautis? (2022-03-22) komentarų: 1 peržiūrų: 479

Mokesčiai priskaitomi butų ir (arba) kitų patalpų savininkams proporcingai jų daliai pastate - pagal įregistruotus naudinguosius plotus (negyvenamųjų patalpų bendras plotas laikomas naudinguoju). Mokesčių priskaitymas pagal registruotų gyventojų skaičių būtų neteisėtas. Žr. LR Civilinio kodekso 4.82 str.: 3. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar bendrijos nariai turi teisę žinoti pareigybinius atlyginimus? (2022-04-11) komentarų: 0 peržiūrų: 428

Bendrijos narių visuotinis susirinkimas tvirtina pajamų ir išlaidų sąmatą ir kitus įmokų tarifus (žr. Bendrijų įstatymo 10 str. 1 dalies 8, 9, 11, 12 punktus). Bendrijos pirmininkas (valdyba) turi vadovautis nustatytu biudžetu ir kitais bendrijos narių sprendimais. Bendrijoje yra naudojami visų savininkų inešti bendri pinigai, todėl skaidriai veikiančios bendrijos be atskirų prašymų skelbia (pavyzdžiui, savininkų naudojamoje elektroninėje sistemoje) bendrijos pirmininko... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar reikalingas butų savininkų balsavimas, norint pakeisti mokėjimo už bendrą namo elektrą tvarka, ar užtenka tik valdybos pritarimo? (2022-03-07) komentarų: 0 peržiūrų: 424

Prašytume klausimus formuoti tiksliau, nelabai aišku, apie kokią tvarką klausiama, apie balsavimą dėl ko? Visos savininkų įmokos priskaitomos paroporcingai pagal naudinguosius plotus, žr. CK 4.82 str. 3 dalį: "Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas"; žr. CK 4.82 str. 7 dalį: "Buto ir kitų patalpų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kodėl atsiunčiamos neteisingos sąskaitos? Esu nepatenkinta - turi būti iškabinta lentoje visų būtų mokesčiai. (2022-03-08) komentarų: 0 peržiūrų: 419

Šioje viešoje erdvėje atsakome į visoms bendrijoms aktulius bendro pobūdžio klausimus. Jeigu jums reikia paaiškinimo dėl konkretaus mokestinio pranešimo (-ų), turėtumėte kreiptis į jūsų bendrijos pirmininką arba į jūsų bendrijos buhalterį. Atsakymas jums gali būti pateiktas tik susipažinus ir įsigilinus į konkrečias aplinkybes ir išanalizavus konkrečius duomenis. Buhalteris mokesčius priskaito vadovaudamasis bendrijos organų sprendimais (patvirtintu biudžetu) ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar xx suma, kurią jūs neteisėtai skaičiavote kaip kaupiamųjų lėšų skolą ir šia suma dengėte mano skolas už komunalines paslaugas, yra grąžinta iš Bendrijos lėšų prie mano kas mėnesį mokamų kaupiamųjų lėšų sumos? (2021-11-21) komentarų: 0 peržiūrų: 419

Visi savininkai privalo mokėti ir bendrąsias įmokas, ir kaupiamuosius įnašus. Jeigu bendrijoje nustatyta skolų išieškojimo tvarka tokia, kad pirmenybė teikiama kaupiamiesiems įnašams, tai pirmiausiai ši skola (kaupiamųjų įnašų) ir yra dengiama savininkui įmokėjus lėšų, po to - kitos skolos. Bendromis bendrijos lėšomis atskirų savininkų skolos nėra dengiamos.
susijęs klausimas

Ar galima parengti mokėjimų nurodymus anksčiau, nei antra mėnesio pusė, tarkim iki einamojo mėnesio 10 dienos? (2022-02-18) komentarų: 0 peržiūrų: 377

Įsipareigoti priskaityti mokesčius ir pateikti mokestinius pranešimus per dvi savaites - įprasta praktika. Reikia turėti omenyje, kad pasibaigus mėnesiui buhalteris turi gauti visus pirminius buhalterinius dokumentus ir į juos atsižvelgti, kartais gauna ir bendrijos pirmininkų papildomų nurodymų ir paaiškinimų, be to, buhalteris galbūt tvarko ne vienos, o kelių bendrijų apskaitą... Jeigu mokestinius pranešimus gauti anksčiau jums tikrai labai svarbu, šį dalyką reikėtų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar butų galima sumažinti mokesčius, nes niekas negyvena šiame bute daugiau nei 10 metų, kai buvo nedideli mokesčiai nekreipiau i tai dėmesio, bet dabar auga viskas kaip ant mielių. Nėra jokių registruotų žmonių, šiame bute. O ir pati buto savininkė visada gyveno Ukmergės raj, ir ten mokėjo mokesčius, deja ji jau yra mirusi 2021-11-06 . Nuo šiol esu šio turto paveldėtoja, gyvenu Anglijoje. Nesinaudoju nei elektra laiptinese nei šiukšlinu laiptinę, nei užkemšu kanalizacijas, dėl kurių tenka kviestis spec. tarnybas dėl išvalymo. Taip pat mane apliejo iš 4 aukšto ir prasidėjo erozija lubose. Buvau iškvietusi gyventojus parodžiau, palikau savo kontaktus, bet niekas nesusisiekė. (2022-08-08) komentarų: 1 peržiūrų: 369

Daugiabučiame name bendrieji mokesčiai priskaitomi proporcingai pagal turimą dalį pastate visiems butų ir/ar kitų patalpų savininkams, nepriklausomai nuo to, kaip, kokiu dažnumu savininkas tuo butu ar patalpa naudojasi. Patarimas būtų - arba parduoti butą, arba jį išnuomoti, jeigu pati tuo butu nesinaudojate. Arba kantriai mokėti bendruosius savininkų įnašus. Dėl to, kad jūsų butas buvo užlietas ir buvo padaryta žala - reikėjo užsakyti apžiūrą, akte užfiksuoti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kodėl laiptinių dažymas buvo tyliai ramiai įtrauktas į kaupiamąsias lėšas, ar žinote, kad pagal įstatymą galima tik tam tikra procentą nuskaityti. Kodėl apeinamas jis? (2022-03-08) komentarų: 0 peržiūrų: 367

Paaiškinimo apie jūsų bendrijos organų priimtus sprendimus kreipkitės raštu į jūsų bendrijos pirmininką. Bendrijos pirmininkas išsamų atsakymą turi pateikti per 10 darbo dienų (žr. Bendrijų įstatymo 14 str. 7 dalį).
susijęs klausimas

Kokiu pagrindu iš bendrijos pinigų buvo sumoketa antstoliui už Vardenį Pavardenį? (2022-03-05) komentarų: 0 peržiūrų: 353

Paaiškinimo dėl priskaitytų mokesčių siūlytume raštu kreiptis į jūsų bendrijos pirmininką (buhalteris priskaito įnašus pagal bendrijos pirmininko pateiktus dokumentus ir jo nurodymus). Jeigu per 10 darbo dienų paaiškinimo negautumėte (žr. Bendrijų įstatymo 14 str. 7 dalį), galite kreiptis į bendrijos ginčus nagrinėjantį asmenį arba ginčių nagrinėjimo komisiją, jeigu jūsų bendrijoje tokia pozicija yra, arba galite bendrijos pirmininko tam tikrus veiksmus apskųsti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip galėtume apginti savo teises į teisingą bendrų namo savininkų mokesčių paskirstymą proporcingai butų plotui, kas ir atitinka teisės aktus? Bendrija skirsto mokesčius butų vienetams po lygiai, nepriklausomai nei nuo ploto, nei nuo gyventojų skaičiaus? Į pareikštas pretenzijas pirmininkas nereaguoja ir toliau teikia tokias pačias sąskaitas. (2022-01-30) komentarų: 0 peržiūrų: 350

Jeigu bendrijos pirmininkas nevykdo reikalavimo proporcingai paskirstyti savininkams jiems priskaitomus bendruosius mokesčius, patartume parašyti skundą jūsų savivaldybei - specialistai turėtų atlikti patikrinimą ir įpareigoti bendrijos pirmininką laikytis proporcingumo principo (gali net skirti bendrijos pirmininkui nuobaudą, tai reikšmingas pažeidimas).
susijęs klausimas

Ar neįrengtos, tačiau įregistuotos palėpės savininkui gali būti priskaitomi bendriji mokesčiai pagal CK 4.82 str. 3 dalį ? (2022-04-05) komentarų: 1 peržiūrų: 344

Taip, palėpė - irgi dalis pastato, tai kita patalpa. Jeigu palėpė nėra bendra, o įregistruota kaip kieno nors asmeninė nuosavybė, savininkui turi būti priskaitoma bendrųjų mokesčių dalis. Kai nėra nuordytas naudingasis plotas, laikoma, kad bendrasis plotas yra naudingasis. Įrengimo lygis ir naudojimosi dažnumas nėra svarbūs. Visi savininkai ir jų įregistruotos dalys būna pateikiamos "Butų (kitų patalpų) sąraše pastate", tikį dokumentą parengia VĮ Registrų centras.
susijęs klausimas

Ar gali bendrija skaičiuoti įmokas į kaupiamąjį fondą pagal buto plotą, o kitus mokesčius pagal butų skaičių (visiems po lygiai). Bendrijos pirmininkė vadovaujasi susirinkimo protokolu, kuriame iš 57 savininkų 35 nubalsavo tai. Ar jie teisūs. (2022-06-02) komentarų: 0 peržiūrų: 329

Nereikėtų pažeisti proporcingumo principo, visus mokesčius, manome, reikėtų priskaityti proporcingai pagal buto (patalpos) plotą. Sprendimą priskaityti mokesčius lygiomis dalimis savininkai (ypač mažų butų savininkams tai būtų aktualu) galėtų skųsti savivaldybei arba galėtų kreiptis į teismą.
susijęs klausimas

Jei vienas butas priklauso keliems savininkams ir vienas iš savininkų jame gyvena žodiniu susitarimu. Tokiu atveju remiantis 4.82 straipsniu, kas moka šiuos mokesčius? Kuris gyvena, moka komunalinius ar visi savininkai? (2022-06-10) komentarų: 0 peržiūrų: 321

Amens kaip bendraturčio statusas yra nulemtas nuosavybės buvimo fakto. Visiems bendraturčiams tenka atsakomybė solidariai apmokėti išlaidas jų bendrosios jungtinės nuosavybės turtui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, jeigu jie nėra susitarę kitaip. Bendraturčiai gali susitarti, kad vienas mokės už vienas paslaugas, kitas - už kitas, gali susitarti, kad tam tikras procentines dalis kiekvienas mokės ar dar kitaip. Esmė - susitrati.... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ad.imonė neteisingai pateikė sumas už tam tikrą paslaugą, suma sumokėta, o kai pripažinta neteisėta, daroma užskaita už kom. paslaugas. Ar teisėta, pvz., suma 400 eur, ar per 3 metus gražinęs tą sumą, kurią sumokėjau iškart. (2022-02-23) komentarų: 0 peržiūrų: 304

Prašytume klausimus formuluoti aiškiau, ne viską supratome... Būna patvirtintas planas, kokia eilės tvarka įskaitomi gaunami mokestiniai įnašai, galbūt, jeigu buvote skolinga, gautais pinigais padengė jūsų skolą? Jeigu skolinga nebuvote, siūlytume raštu pareikalauti grąžinti sumokėtus pinigus, paaiškinant, kodėl juos mokėjote ir kodėl norėtumėte, kad jie būtų grąžinti (galbūt nesutinkate mokėti už paslaugas anvansu), nurodant, kaip (į kokią banko sąskaitą),... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Vadovaujantis LR Civilinio kodekso 4.82 str.3 dalimi „Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Ar išlaidos „telefonspinių“ įrengimui irgi patenka į kategoriją išlaidų, dalinamų proporcingai? Juk akivaizdu, kad kiekvienas butas gauna vieną telefonspynę, nepriklausomai nuo kvadratūros. Ar tikrai įstatymas nenumato jokio kito būdo gyventojams susimokėti, kaip tik aklas proporcingai turimam plotui, kas akivaizdu, prasilenkia su teisingumu, mano galva. (2022-10-20) komentarų: 0 peržiūrų: 297

Dėl bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo arba naujų bendrojo naudojimo objektų įsigijimo - mokesčiai tik pagal proporciją. Jeigu bendrojo naudojimo objektų apraše būtų numatyta, kad tam tikras bendrojo naudojimo objetas priskirtas ne visiems, o tik daliai savininkų, pavyzdžiui, vienos laiptinės savininkams, tai mokesčiai proporcingai būtų paskirstomi tik tos laiptinės savininkams. Telefonspynė įprastai montuojama lauke prie įėjimo į laiptinę, jomis naudojasi visi.... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijoje 2005 metais, visuotiniame gyventojų susirinkime, buvo priimtas sprendimas dėl keičiamų bendro naudojimo kanalizacijos ir vandentiekio vamzdžių, kurie keičiami buto savininkų lėšomis. 2022 metais, pasikeitus daugeliui butų savininkų, kai kurie nauji butų savininkai pareikalavo šį klausimą spręsti iš naujo, t.y bendrojo naudojimo kanalizacijos ir vandentiekio stovus keisti iš bendrijos lėšų. 64 proc. gyventojų jau yra pasikeitę savo lėšomis. Ar būtų teisinga, pasikeitusiųjų butų savininku atžvilgiu, dabar iš naujo kelti šį klausimą ir bendrojo naudojimo kanalizacijos ir vandentiekio stovus keisti iš bendrijos lėšų. (2022-07-12) komentarų: 0 peržiūrų: 291

Iš jūsų pateiktos informacijos nėra visiškai aišku, koks tiksliai sprendimas buvo priimtas 2005 metais ir kodėl jis iki šiol nėra iki galo įgyvendintas. Neįsigilinus į detales sunku komentuoti, tačiau manytume, kad visų savininkų susirinkimo sprendimas, kol nėra pakeistas, tebegalioja. Kita vertus, bandant šį sprendimą pakeisti, tie 64 proc. savininkų (dauguma) turbūt balsuotų už tai, kad liktų galioti tas pats sprendimas (savininkų sprendimai priimami daugumos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Namo rūsiai nuosavybės teise priklauso konkretiems kaimynams, tačiau pagal statybos reglamentą neturi naudingo ploto. Ar tokiu atveju bendrijos mokesčiai turi būti proporcingai skaičiuojami tik pagal butų (naudingą) plotą? (2022-09-11) komentarų: 1 peržiūrų: 266

Jeigu nuosavybės teise priklausančios negyvenamosios patalpos nurodytas tik bendras plotas, jis prilyginamas naudingajam plotui ir taip pat įtraukiamas proporcingai priskaitant savininkų įnašus.
susijęs klausimas

Gavau iš bendrijos pirmininkės atsakymą į klausimą kodėl, administracinė lėšos paskaičiuotos lygia dalimi, nepriklausomai nuo naudingojo plto? Civilinio kodekso 4.82 str. 3d. norma, nustatanti proporcingą mokesčių ir įmokų paskirstymą butų savininkų gyvenamajam plotui nėra absoliuti. Sprendimas yra priimtas visuotinio susirinkimo balsų dauguma ir yra teisėtas. Ar pirmininkė yra teisi? (2022-10-13) komentarų: 0 peržiūrų: 254

Bendrijos pirmininkė neteisi. Mokesčiai turi būti priskaitomi proporcingai pagal plotą. Galite apskųsti bendrijos pirmininkės sprendimą savivaldybei (savivaldybės vykdo bendrijų priežiūrą) arba galite kreiptis dėl neteisėto sprendimo į teismą.
susijęs klausimas

Turime požeminį parkingą kurio plotas kažkur 10 kv. Buhalterija skaičiuoja mokesčius už parkingą: Visas parkingo plotas dalinamas visiems savininkams proporcingai. Savininkai patekdami į parkavimo vietas naudojasi pravažiuojamąją parkingo dalimi. Ar teisingai buhalterija skaičiuoja? ar neturime mokėti tik už 10 kv. ? nes priskaičiavo 37 kv. (2022-10-31) komentarų: 0 peržiūrų: 242

jūsų pateiktos informacijos nepakanka įžvalgoms pateikti. Neįsigilinus į detales neįmanoma revizuoti mokestinių įnašų paskirstymo. Kiekviename name faktinės aplinkybės būna individualios ir skirtingos. Be to, mums ne visai aiškus jūsų klausimas, nesupratome pagal jūsų paaiškinimą, kaip susidaro jums priskirti 37 kv. metrai. Bendras principas yra toks, kad mokestiniai įnašai paskirstomi proporcingai pagal faktiškai turimą (užimamą) plotą pastate. Siūlytume pirmiau... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Garažų bendrija. Ar bendrijos narys išsipirkęs žemę po garažu ir įsivedęs atskirą elektros įvadą nuo bendrijos, parašęs prašymą išstoti iš bendrijos gali išvengti bendrijos mokesčių? (2023-03-06) komentarų: 0 peržiūrų: 238

Bendrija valdo tik bendrojo naudojimo objektus (turi būti parengtas bendrojo naudojimo objektų aprašas). Jeigu jūs asmeniškai mokėsite už savo sunaudotą elektrą, jums vis tiek liks prievolė mokėti už bendrojo naudojimo elektrą, jeigu tokia yra, už kitų bendrojo naudojimo objektų priežiūrą ir naudojimąsi jais, taip pat ir už bendrijos valdymą (pirmininko atlyginimas, buhalterija, banko paslaugos ir pan.). Jeigu parašysite prašymą jus išbraukti iš bendrijos narių,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Jei butas pirmame aukšte, kaip galima atsisakyti mokėti už liftą? (2022-10-24) komentarų: 0 peržiūrų: 228

Reikėtų kreiptis į bendrijos pirmininką, kad bendrojo naudojimo objektų apraše būtų pažymėta, jog pirmojo aukšto savininkai liftu nesinaudoja. Šį aprašą tvirtina bendrijos narių susirnkimas. Tik tuomet (patvirtinus) atsiranda pagrindas nepriskaityti tam tikriems savininkams naudojimosi liftu išlaidų (lifto valymo, lifto elektros ar pan.). Bet liftas vis tiek lieka bendras inžinerinis statinys, todėl jo remonto ar keitimo nauju išlaidos bus proporcingai dalinamos visiems... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar būtina DNSB pirmininkui atlyginimą skaičiuoti ir padalinti pagal gyventojų turimą buto plotą.Ar galimas kitoks nutarimas pagal protokolą? (2022-09-30) komentarų: 0 peržiūrų: 227

Visi bendrieji savininkų mokestiniai įnašai, taip pat ir įnašai, skirti bendrijos pirmininko atlyginimui mokėti, paskirstomi ir prskaitomi proporcingai pagal savininkų užimamą naudingojo ploto dalį pastate. Jeigu 100 proc. savininkų pritartų kitokiam priskaitymo būdui, laikinai apsidraustumėte dėl galimų skundų, bet jeigu nors vienas savininkas savo sprendimą vėliau pakeistų ir pareikalautų, kad būtų taikoma proporcija, jis būtų teisus, net tai yra numatyta teisės... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar teisėtai bendrijos narių susirinkime balsavimo forma priimtas nutarimas bendrijos mokestį už kv/m buto ploto cokoliniams butams (butai per du aukštus – pirmas aukštas cokolinis) sumažinti dvigubai lyginant su likusiais butais? Ar toks neadekvatus bendrijos narių balsavimas, kuomet cokolinių būtų savininkai balsuodami turi interesą (balsų persvara) nepažeidžia įstatymo? (2022-09-13) komentarų: 0 peržiūrų: 224

Mokesčiai visiems turi būti priskaitomi proporcingai pagal pastate užimamą plotą. Jeigu mokesčiai priskaitomi ne proporcingai pagal buto (patalpos) plotą, galite argumentuoti ir paraginti bendrijos pirmininką keisti neteisingą poziciją, galite tokį sprendimą skųsti ginčų nagrinėjimo komisijai ar ginčus nagrinėjančiam asmeniui (jeigu bendrijoje yra tokia pozicija), galite bendrijos pirmininko teisės aktams prieštaraujančius veiksmus skųsti savivaldybei, arba galite... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Mūsų daugiabutyje yra 8 laiptinės, tačiau tik 2 iš jų yra liftai. Lifto naudojimosi (valymo, elektros, kt.) išlaidas apmoka tik tų laiptinių, kur liftai yra, gyventojai, tačiau remonto išlaidas išdalino visiems namo gyventojams net ir tiems, kurie gyvena laiptinėse be liftų. Ar yra kokia galimybė ne visiems gyventojams apmokėti lifto remonto išlaidas? (2022-11-23) komentarų: 0 peržiūrų: 213

Lifto kaip inžinerinio įrenginio priežiūra ir remontas priskiriamas visiems savininkams, mokestinius įnašus turi mokėti visi, išskyrus eksploatacines (naudojimosi liftu, t.y. elektros, valymo ir pan.) išlaidas, kurių gali nemokėti tie savininkai, kuriems bendrojo naudojimo objektų apraše liftas nepriskirtas. Bendrojo naudojimo objektų aprašą tvirtina bendrijos narių susirinkimas (galima organizuoti balsavimą raštu). Jūsų aprašyta situacija apie laiptines be liftų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali daugiabučių bendrijos pirmininkas savavališkai atsisakyti skaičiuoti šildymo išlaidas ne pagal kiekvieno buto skaitiklių parodymus, o nuo bendro nomo skaitiklio? (2022-10-01) komentarų: 0 peržiūrų: 206

Situacijų būna įvairių, o bendras atsakymas būtų toks: vartotojai gali pasirinkti (pakeisti) šilumos paskirstymo metodą, sprendimą turi patvirtinti dauguma savininkų Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Šilumos paskirstymas daugiabučiuose namuose yra vykdomas vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau - Komisija) šilumos paskirstymo metodais. Name taikomas šilumos paskirstymo metodas turi atitikti namo šildymo sistemos ypatumus (jūsų aveju... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Gyvenu daugiabučiame name, mano buto plotas yra 50 kv.m, o rūsio plotas 4 kv.m. Kaip turėtų būti skaičiuojamos kaupiamosios lėšos namo atnaujinimui, už buto plotą ar ir už rūsio plotą? (2022-12-28) komentarų: 0 peržiūrų: 198

Jeigu pastate rūsiai yra įregistruoti atskirais NT unikaliais numeriais kaip ir butai, jie būna įtraukti į "Butų (patalpų) sąrašą pastate" ir jų plotai turėtų būti priskaitomi proporcingai skirstant visus mokesčius. Jeigu rūsiais naudojamasi pagal susitarimą pasidalijus bendrojo naudojimo patalpas, situacija kita, dažnai - senos statybos namuose istoriškai paveldėta, tokiais atvejais savininkai tariasi, kaip elgtis (jeigu nors vienas savininkas pareikalautų įtraukti ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Pagal kokius kriterijus bus paskirstomi mokėjimai už naujo lifto įrengimą, ar pagal butų plotą, ar pagal registruotų bute asmenų skaičių? Ir kokia konkreti įmoka numatoma? (2022-11-02) komentarų: 0 peržiūrų: 196

Savo konkretų klausimą (dėl papildomų paaiškinimų apie planuojamą pirkimą) pateikite balsavimo organizatoriui. Šioje viešoje erdvėje bendraisiais klausimais konsultuojantis specialistas tikrai nežino nei kas jūs, nei apie kokio namo liftą klausiate, nei apie kokį balsavimą kalbate. Galime tik paminėti, kad mokestiniai įnašai už bendrojo naudojimo objektų atnaujinimą ar naujo bendrojo naudojimo objekto įsigijimą (taip pat ir lifto) paskirstomi savininkams proporcingai... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Mūsų namo visi mokesčiai (už suteiktas paslaugas bei priežiūrą, atlyginimui apmokėti) paskirstomi proporcingai kiekvieno savininko daliai (pagal naudingąjį plotą), pagal Civilinį kodeksą 4.82 str. Namo rūsyje yra įrengti sandėliukai, kurių plotas yra skirtingas. Sandėliukų plotas yra nuo 2,3 kv.m iki 11 kv. m. VĮ Registrų centro išduotame butų sąraše nurodyta sandėliukų plotas ir rašoma, kad butas su rūsiu. Koks plotas laikomas naudingu, butų savininkų atveju, t.y. kokį plotą vertinti, taikant proporcingumo principą bendrų mokesčių skaičiavimui - ar tik butų, kaip nurodyta RC išraše ar pridedant ir rūsių plotus. (2023-02-21) komentarų: 0 peržiūrų: 194

Nėra svarbu, kokios paskirties plotą užima savininkas pastate - ar tai butas, ar sandėliukas, ar garažas, nesvarbu, ar dažnai naudojama, ar retai... Apskaitoje taikomas butų naudingasis plotas, kitų patalpų (kai nėra nurodomas naudingasis plotas) - bendrasis plotas. Naujos statybos namuose visos kitos patalpos, tokios kaip sandėliukai ar garažai, įprastai būna įregistruotos atskiru unikaliu numeriu, būna nurodytas tų patalpų plotas ir jos būna valdomos nuosavybės teise.... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar teisėtas skirtingo dydžio metinis mokestis už butą priimtas bendrijos narių nutarimu? Cokoliniai butai moka dvigubai mažesnį mokestį už likusius butus Natūralu, kad cokolinių butų savininkai vieningai balsavo už savo interesus likusių būtų savininkų nenaudai. (2022-09-12) komentarų: 0 peržiūrų: 191

Mokesčiai turi būti priskaitomi proporcingai pagal buto (patalpos) plotą, jie gali ir dažniausiai būna skirtingi, nebent visi butai name būtų vienodo ploto. Patalpos bendras plotas laikomas naudinguoju plotu. Mažesnį plotą name užimantis savininkas moka mažiau, didesnį - daugiau.
susijęs klausimas

Kaip skaičiuojama įmoka už atliktus darbus? Suprantu, kad pagal patalpos (buto) plotą proporcingai paskaičiuojama (paskirstoma) atliktų darbų sąmata. Bet kaip nustatyti 1 kv.m. kainą? Bendrija tokių duomenų nepateikia, mano ir jų skaičiavimai nesutampa. Išprašiau duomenis apie daugiabučio bendrą plotą, šildomą plotą, butų bei patalpų skaičių, bet mano skaičiavimai nesutampa. (2022-12-08) komentarų: 0 peržiūrų: 187

VĮ Registrų centre (NT registras) užsakant "Butų (patalpų) sąrašą pastate" galima nurodyti ir prašymą papildomų duomenų - kad būtų pateikti ir naudingieji plotai, jais remiamasi. Patalpų būna nurodyti tik bendrieji plotai, jie laikomi naudingaisiais plotais. Bendrija, manytina, turi tokius duomenis, "Butų (patalpų) sąrašą pastate", nurodęs teisėtą tikslą, gali gauti ir bet kuris namo savininkas.
susijęs klausimas

Ar buto savininkas gali nemokėti įmokos už šilumos punkto priežiūrą jeigu yra atsijungęs nuo centrinės šildymo sistemos? (2022-10-23) komentarų: 0 peržiūrų: 187

Atsijungęs nuo šildymo sistemos savininkas nemokės naudojimosi (eksploatacinių) išlaidų (nemokės už šildymą), bet privalo prisidėti prižiūrint visus bendrojo naudojimo objektus, taip pat ir šildymo sistemą. Analogiškai, pavyzdžiui, juk pirmo aukšto savininkas nesinaudoja namo stogu, bet prisideda prie jo priežiūros.
susijęs klausimas

Nuo 2015 m. ligi 2022 m. pirmininkas teikė neproprcingai dideles mokestines sumas b-jos nariams, nes jo žmona buhalterė neproporcingus mokestinius kvitus formuodavo. Pirmininko šeima ir giminės valdo 20 proc. pastate registruoto turto, tačiau kvitus savo šeimai/ giminei teikė neproprcingai mažus. Ar tai pažeidimas - DNSB įstatymo? (2022-12-27) komentarų: 1 peržiūrų: 180

Mokesčiai butų ir kitų patalpų savininkams bendrijoje privalo būti priskaitomi proporcingai pagal savininkų turimą (užimtą) dalį pastate (kvadratiniai metrai). Jeigu nesilaikoma propocingumo principo, taip, tai ir Bendrijų įstatymo, ir kitų teisės aktų pažeidimas. Civilinio kodekso 4.82 str: 3 dalis. "Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip turi būti skaičiuojama rinkliava butų savininkams bendrijos pirmininko ir buhalterio atlyginimams: pagal buto plotą, ar nuo buto, kaip vieneto? (2022-10-14) komentarų: 0 peržiūrų: 180

Mokesčiai turi būti priskaitomi proporcingai pagal turimą (užimamą) dalį pastate - pagal naudingąjį plotą. Ši Civiliniame kodekse įtvirtinta nuostata taikoma taip pat ir bendrijos pirmininko, ir buhalterio atlyginimams renkamiems įnašams.
susijęs klausimas

Mūsų daugiabučiame name yra įrengtas autonominis šildymas dujomis. Kaip teisingai priskirti dujų bei elektros tiekimo išlaidas (atskaičius kompensacijas) gyvatukams šildyti ir karštam vandeniui ruošti. Bendrijos bendraturčiams išrašytose sąskaitose atskirai įrašomas gyvatuko mokestis (visiems butams vienodas) ir karšto vandens mokestis pagal butų savininkų deklaruojamus karšto vandens suvartojimo rodmenis. (2022-11-28) komentarų: 0 peržiūrų: 175

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija pateikia rekomenduojamus šilumos paskirstymo metodus. Iš Komisijos pateiktų šilumos paskirstymo metodų variantų pastato savininkai pasirenka savo pastato šilumos paskirstymo metodą. Plačiau apie šilumos paskirstymo metodų taikymą galite paskaityti čia: Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos n u t a r i m a s Dėl šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių patvirtinimo, 2004 m.... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Name yra trys laiptinės, iš kurių vienoje pastoviai viskas genda (laužoma, teršiama ar užkrauna bendrus praėjimus šiukšlėmis ir tada reikia samdyti įmonę, kad išvežtų). Visos remonto, transporto išlaidos yra dalinamos visam namui proporcingai. Ar yra galimybė teisiškai, kad mokėtų tik ta viena laiptinė. (2022-11-22) komentarų: 0 peržiūrų: 165

Jeigu bendrojo naudojimo objektų apraše tam tikras bendrojo naudojimo obejektas būtų priskirtas ne visiems savininkams, o tik daliai jų (pavyzdžiui, laiptinė - tik tos laiptinės savininkams), eksploatacines ir bendrus interesus tenkinančias išlaidas būtų galima priskaityti tik tai daliai savininkų (pavyzdžiui, už šiukšlių išvežimą iš konkrečios laiptinės mokėtų tik tos laiptinės savininkai). Bendrojo naudojimo objektų aprašas būtinas, jį tvirtina bendrijos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip gali būti nubaustas pirmininkas, jeigu nesilaiko Civilio kodekso 4.82 str.3 d. ir ar gali būti įpareigotas perskaičiuoti mokesčius bendrijai atskirai visiems butų savininkams? Ginčų komisijos bendrijoje nėra. Kur geriau dėl to kreiptis? (2023-01-16) komentarų: 0 peržiūrų: 160

Taio, mokesčiai savininkams privalo būti priskaitomi proporcingai. Jeigu bendrijos pirmininkas nereaguoja į reikalavimą taikyti proporcingumo principą, sprendimą gali priimti bendrijos narių susirinkimas (aukščiausias organas, kurio teisėtus sprendimus pirmininkas privalo vykdyti). Dar galima siūlyti atšaukti tokį pirmininką iš pareigų ir išrinkti naują. Arba dėl netinkamai vykdomos veiklos pirmininką galima skųsti savivaldybei (vykdo bendrijų priežiūrą), kuri gali... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip skaičiuoti centrines šaldymo/kondicionavimo sistemos suvartotą elektros energiją gyventojams. Yra vienas bendras atskiras el.skaitiklis šaldymo sistemai. Gyventojai vidinių savo kondicionierių blokų poskaitiklių neturi. Dalinti pagal kvadratūrą ir esamų blokų skaičių bute nesutinka. Argumentas - aš nesinaudojau. (2023-05-01) komentarų: 0 peržiūrų: 146

Jeigu būtų galima nustatyti, kas nesinaudoja bendrojo naudojimo objektu, tai reikėtų fiksuoti (nurodyti) bendrojo naudojimo bjektų apraše ir jį patvirtinus būtų galima nepriskaityti tiems savininkams naudojimosi tuo objektu mokesčių (pavyzdžiui, už elektrą). Jeigu nėra galimybių nustatyti, kas naudojasi, kas ne, tuomet turbūt turėtų mokėti visi arba reikia šį klausimą reikėtų kitaip spręsti (gal įregti individualius skaitiklius ar kaip). Kai individualios apskaitos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar nuomininkui reikia mokėti DNSB? Jei taip, gal tik kažkurią dalį ir kaip tai atskaičiuoti? (2023-01-26) komentarų: 0 peržiūrų: 143

Prievolė mokėti bendruosius ir kaupiamuosius įnašus tenka savininkui. Jeigu savininkas susitaria su nuomininku, kad visus ar dalį savininkui priskirtų mokesčių mokės nuomininkas, tai savininkas gali arba pats nuomininkui persiųsti mokestinius pranešimus ar kitokiu sutartu būdu pateikiamą mokestinę informaciją ir kontroliuoti, kad mokesčiai būtų sumokėti, arba gali nurodyti buhalteriui, kad jam skirtus mokestinius pranešimus siųstų nuomininko e. pašto adresu. Dažnai... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijos susirinkimo metu priėmėme sprendimą pakeisti laiptinių lempas. sumos nesutarėme. Sąskaitą išdalinome proporcingai buto naudingam plotui einamojo mėnesio gyventojų sąskaitose. sumos gavosi skirtingos didžiausia apie 20 eur. keli gyventojai atsisako mokėti ir reikalauja, kad butu dengiama iš surinktų lėšų, kas teisūs? (2023-03-22) komentarų: 0 peržiūrų: 131

Visi mokestiniai įnašai bendrijai priskaitomi proporcingai pagal užimamą plotą, nesvarbu, ar jie yra jau surinkti (juk irgi buvo priskaityti proporcingai), ar dar tik priskaitomi ir bus susirinkti. Mums nėra žinoma, iš kokios surinktų įnašų (biudžeto) dalies norite sumokėti už lempas, jeigu tam priskirtinų lėšų yra, galite apmokėti. Patys spręskite, įvairiai sprendžaiama. Žinoma, juk nemokėsite už lempas iš biudžeto dalies, skirtos pirmininko atlyginimui ar... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bute du savininkai, pagal r.c išrašą.Ar teisingas pirmininko sprendimas to buto abiems savininkams skaičiuoti po 9 eurus per mėn. eksploatacinių mokesčių, jei kiti butai moka taip pat po 9 eurus per mėn.? (2023-03-06) komentarų: 0 peržiūrų: 130

Nesvarbu, kiek asmenų gyvena vienu unikaliu numeriu įregistruotame bute, visi mokesčiai priskaitomi proporcingai pagal buto naudingąjį plotą. Vienas buto arba patalpos uniklaus numeris - tai vienas savininkas. Bendraturčiai turi susitarti. Jeigu bendraturčiai nori mokėti atskirai ir to paprašo, galbūt gali būti to buto (savininko) mokestiniai įnašai padalinami pusiau ar kitaip.
susijęs klausimas

Esame naujai išrinkta valdyba ir pirmininkas. Namas rinko po 6 eur/butui ūkio išlaidoms ir iš jų pirkdavo ką reikia. Kaupiamosios lėšos į atskirą sąskaitą renkamos nebuvo ir visus mokesčius dalindavo iš butų skaičiaus. Mes bendrijos susirinkimo metu patvirtinome 0,30 eur/m2 pagal buto naudingus plotus ir valdybos posėdžio metu panaikinom renkamus 6 eur/butui mokęstį kaip neatitinkanti proporcingumo principo. Ar su tokiu sprendimu neviršijome savo kaip pirmininko ir valdybos įgaliojimų? Taip pat minėto bendrijos susirinkimo metu pasitvirtinome 6 eur/butui aplinkos mokęstį, kas dabar suprantame taip pat neatitinka proporcingumo principo, kaip turėtume pasielgti. (2023-03-22) komentarų: 0 peržiūrų: 122

Taip, visi mokesčiai turi būti priskaitomi proporcingai. Metinę pajamų ir išlaidų sąmatą (biudžetą) tvirtina bendrijos narių susirinkimas (galima patvirtinti balsuojant raštu), kaupiamsąsias lėšas, kai norima kaupti daugiau nei Vyriausybės nustatytas minimumas arba kai norima kaupti pagal ilagalaikį planą turi patvirtinti ir daugiau nei pusės visų savininkų. Reikėtų sudaryti konkretų biudžetą, kuriuo vadovaujantis pirmininkas kartu su valdyba organizuoja veiklą.... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar mokestis už šiukšlių išvežimą neturėtu būti dalinamas iš buto naudingo ploto? šiuo metu dalinamas iš butu skaičiaus. (2023-03-22) komentarų: 0 peržiūrų: 108

Visi mokesčiai daugiabučių bendrijose turėtų būti priskaitomi proporcingai - pagal užimamą plotą pastate.
susijęs klausimas

Ar skaičiuojant mokestį už atliekų išvežimą turi būti vertinamas bendras, ar naudingas buto plotas? (2023-03-03) komentarų: 0 peržiūrų: 108

Kai NTR duomenų bazės išrašuose yra nurodytas naudingasis plotas (būtai), priskaitoma pagal naudingąjį plotą, bet jeigu NT objektas - kita patalpa (garažas, sandėliukas ar kt.) ir nėra nurodytas jo naudingasis plotas, priskaitmas bendrasis plotas. P.S. Už bendrų atliekų išvežimą mokestinius pranešimus turbūt pateikia savivaldybės įgaliota organizacija?...
susijęs klausimas

Sveikatos priežiūros įstaiga 7 aukštų daugiabučio pirmame aukšte. Turinti atskirą įėjimą ir nesinaudojanti laiptinės bendra elektra ir kitais dalykais. Projektuojant namą ir kliniką ji pastatyta iš 2 butų padarius 1 turto vienetą . Turi tik 1 šilumos apskaitos ir šalto vandens skaitiklius( cirkuliacijos ir karšto vandens nėra - boileris) kaip ir visi kiti 50 turto vienetų ( butų ) Išrinktas naujas pirmininkas . Sugalvojo keisti mokesčių ir rinkliavų sistemą. Ar yra koks teisinis pagrindas tokias išlaidas kaip 1 ) šilumos punkto priežiūra 2) bendro naudojimo elektra laiptinėse 3 ) banko paslaugos 4 ) Bendrijos įmokos Sodrai 5 ) įmokos VMI 6 ) Bendrijos darbuotojų atlyginimai - skaičiuoti nuo turto vieneto užimamo ploto? Juk visi turi po 1 skaitiklį , tokį pat kiekį inžinierinių tinklų. Klinikai bendrija nedaro daugiau pslaugų negu kitiems butų savininkams. Vienintelį mokestį, kuris gali būti renkamas nuo ploto pripažįstu - kaupiamosios lėšos. Ar gali pirmininkas siūlyti bendrijos susirinkimui tokius rinkliavų keitimo projektus? Kodėl sveikatos priežiūros įstaiga turi dvigubai mokėti už namo gyventojų išlaidas? (2023-05-01) komentarų: 0 peržiūrų: 106

Visi mokesčiai proporcingai pagal užimamą plotą pastate priskaitomoi visiems savininkams, nesvarbu, ar savininkas fizinis asmuo, ar juridinis asmuo, visiems savininkams priskirta pareiga prisidėti prie pastato (bendrojo naudojimo objektų) priežiūros. Jeigu kuriuo nors objektu, pavyzdžiui, laiptine ar liftu nesinaudojate, tai turėtų būti užfiksuota bendrojo naudojimo objektų apraše, tuomet galima nepriskaityti naudojimosi tuo objektu mokesčių (elektra, valymas ir pan.).... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip Bendrija gali skaičiuoti lifto elektros ir naudojimo išlaidas pagal plotą Sveikatos priežiūros įstaigai, esančiai tame pačiame name pirmame aukšte ir turinčiai atskirą įėjimą (neturinčiai nieko bendro ir nesinaudojančiai namo laiptine)? (2023-04-30) komentarų: 0 peržiūrų: 105

Įstaigai reikėtų kreiptis į bendrijos pirmininką prašant bendrojo naudojimo objektų apraše nurodyti, kad įstaigai liftas nėra priskirtas, nes liftu ji nesinaudoja. Pakeitus ir patvirtinus atnaujintą bendrojo naudojimo objektų aprašą, įstaigai galėtų būti nepriskaitomi naudojimosi liftu mokesčiai (už elektrą, už valymą ir pan.).
susijęs klausimas

Kas per skola 97.51, jei ši suma už lapkritį buvo pervesta į SWED banką sausio 15 d.? (2023-01-20) komentarų: 0 peržiūrų: 102

Siūlytume pasitikrinti, ar pavedimas buvo tikrai įvykdytas, paprašyti paaiškinimo jūsų bendrijos pirmininko arba tiesiogiai kreiptis į buhalterį (kontaktiniai duomenys įprastai būna nurodyti mokestiniuose pranešimuose). Čia viešoje erdvėje bendraisiais klausimais konsultuojantis asmuo nežino, kas jūs, nemato ir negali patikrinti jūsų duomenų.
susijęs klausimas

Gyvename naujos statybos daugiabutyje. Namas yra sudarytas is keliu korpusų. Dvejuose korpusuose yra liftai, kituose keturiuose jų nėra. Ar pagal įstatymus už lifto priežiūrą turi mokėti visas namas ar tik tos laiptinės, mūsų atveju dvi, kuriuose liftas yra? Namas valdomas pagal JVS. (2023-09-06) komentarų: 0 peržiūrų: 60

Bendrojo naudojimo objektų apraše (manome, kad ir JVS veikiant jis turi būti sudarytas) privalo būti nurodyta, koks konkretus objektas kuriems savinininkams priskiriamas, tuo vadovaujantis galima nepriskaityti naudojimosi (komunalinių) mokesčių, pavyzdžiui, už lifto apšvietimą, valymą ir pan. tiems, kurie liftu nesinaudoja, bet visi savininkai privalo vis tiek mokėti už lifto remontą ir kitą priežiūrą. Nepakanka informacijos apie korpusus, todėl negalime detaliau... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar pirmininkė yra teisi įrašydama į atsiskaitymo kvitą atskiru punktu mokestį inžinerinių sistemų sutrikimams ir gedimams šalinti, įskaitant šių sistemų avarijoms lokalizuoti ir likviduoti ? Įstatuose neparašyta, kad nenumatytus darbus reikės apmokėti atskirai nenaudojant kaupiamųjų lėšų. (2023-08-08) komentarų: 0 peržiūrų: 60

Avarijų lokalizavimui galima naudoti neplaniniams (ne pagal patvirtintą ilgalaikį planą) atnaujinimo darbams sukauptas lėšas, o jeigu jų trūksta, tokius darbus turi apmokėti proporcingai visi savininkai, tuomet gali atsirasti atskira eilutė. Nieko blogo nematytume, jeigu įnašai inžinerinių sistemų sutrikimams ir gedimams šalinti, įskaitant šių sistemų avarijoms lokalizuoti ir likviduoti, aiškumo dėlei būtų renkami atskirai nuo kaupimo neplaniniams pastato atnaujinimo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Mūsų name įsteigta bendrija, aš esu jos narys. Mano patalpos turi atskirą įėjimą iš lauko. Bendrijos sprendimu buvo užsakyta papildoma paslauga - bendrųjų patalpų valymas. Ar aš privalau mokėti už šias valymo paslaugas, nes tai nėra namo inžineriniai tinklai ir pan. Jei nebūčiau bendrijos narys, ar turėčiau mokėti už šias valymo paslaugas. (2023-09-14) komentarų: 0 peržiūrų: 43

Nesvarbu, ar esate bendrijos narys, ar juo nebūtumėte (tuomet netektumėte teisės balsuoti bendrijos nariams priimant sprendimus), visi savininkai turi vykdyti bendrijos narių ir visų (dalies) savininkų teisėtus sprendimus. Nemokėti už bendrųjų patalpų valymo paslaugas galėtumėte, jeigu de facto jomis nesinaudojate ir tai rodo bendrojo naudojimo objektų aprašas (t.y. jeigu tos patalpos apraše priskirtos kitiems savininkams, bet jums nepriskirtos).