Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / PIRMININKAS / Bendrijos pirmininkas negali eiti pareigų, ką daryti?

Kada bendrijos pirmininkas tikrai negali eiti pareigų ir ką tuomet daryti?

Neredaguotas klausimas:
{quest_orig}
Klausimą uždavė: , 2021-07-19
Paskutinė redakcija: 2021-07-19
Reitingas:
(balsavo 0)

Bendrijų įstatymo 14 str. 10 dalyje nustatyta: „Kai vienasmenis bendrijos valdymo organas – bendrijos pirmininkas negali eiti savo pareigų, bendrijos įstatuose nustatyta tvarka šias pareigas gali laikinai, iki naujo bendrijos pirmininko išrinkimo, eiti vienas iš bendrijos narių.“

Bendrijų įstatymo 16 str. 9 dalyje nustatyta: „Kai bendrijos pirmininkas negali eiti pareigų arba bendrijos pirmininko kadencija yra pasibaigusi, bendrijos valdyba skiria vieną iš savo narių laikinai, iki naujo bendrijos pirmininko išrinkimo, eiti bendrijos pirmininko pareigas.“

Abiem pirmiau paminėtais atvejais (ir tuomet, kai valdymo organas yra tik bendrijos pirmininkas, ir tuomet kai bendrijoje yra renkama valdyba) negalėjimo eiti pareigų tąsa – naujo bendrijos pirmininko rinkimas. Tai suponuoja supratimą, kad „negalėti eiti pareigų“ – tai nėra situacija, kai bendrijos pirmininkas yra laikinai nedarbingas dėl ligos arba kai jis pavargo, persigalvojo ir nebenori būti pirmininku, ar panašiai. Manytume, kad bendrijos pirmininkas negali eiti pareigų, kai, pavyzdžiui, baigiasi jo kadencija, kai išvyksta gyventi į kitą šalį, kai dėl sveikatos problemų ne laikinai, bet išvis nebegali eiti pareigų, kai numiršta, kai tampa pareigūnu, kuriam draudžiama turėti kitų pareigų, arba teismo sprendimu jam draudžiama eiti vadovaujančias pareigas, kai jis netenka nuosavybės bendrijos administruojamame name, o bendrijoje valdyba nėra renkama ir panašiais atvejais.

Naudinga būtų bendrijoje iš anksto priimti sprendimą, kas laikinai eis bendrijos pirmininko pareigas tuomet, jeigu bendrijos pirmininkas nebegalėtų eiti savo pareigų. Tokį sprendimą turėtų priimti bendrijos narių visuotinis susirinkimas, o jeigu bendrijoje renkama ir valdyba, ji tokį asmenį galėtų paskirti iš anksto arba esant poreikiui (nepamirškime, kad valdybos posėdžių kvorumas - daugiau kaip 2/3 valdybos narių).

Paskirtasis asmuo savo pareigas galbūt galėtų vykdyti be atlygio, savanoriškos veiklos pagrindais, bet gali būti susitarta ir dėl atlygio (rekomenduotinas pastarasis variantas, atsižvelgus į teisnius neaiškumus dėl bendrijos pirmininko savanoriškos veiklos) – tuomet turėtų būti įforminami darbo santykiai (terminuota darbo sutartis iki tam tikro momento, apibrėžto konkrečia data arba iki bus įvykdyta tam tikra užduotis). Sprendimą reikėtų įrašyti į protokolą.

Jeigu visgi atsitiktų taip, kad bendrijos pirmininkas, pasibaigus jo kadencijai, būtų neįvykdęs savo pareigos – iki jo kadencijos pabaigos suorganizuoti naujo bendrijos pirmininko išrinkimą, o bendrijoje nebūtų paskirtas joks asmuo laikinai eiti bendrijos pirmininko pareigas, tas pats bendrijos pirmininkas (jis vis dar įregistruotas Juridinių asmenų registre ir civilinės teisės prasme vis dar yra bendrijos vadovas) vis tiek gali ir privalo įvykdyti savo pareigą, kurios neįvykdė laiku – turi sušaukti visuotinį bendrijos narių susirinkimą tam, kad būtų išrinktas kitas bendrijos pirmininkas. Jeigu jis vis tiek neįvykdo savo pareigos, iniciatyvos turėtų imtis bendrijos valdyba arba daugiau nei ketvirtadalis bendrijos narių, arba dauguma savininkų. Apie tai, kas gali šaukti susirinkimą ir kokių reikia laikytis procedūrų, žr.  Bendrijų įstatymo 11 str. 1 dalį.

Komentarai (1) 1-1
  1. virga

    2022-06-28, 15:19:17
    Laba diena noriu paklausti,kokiu b8du galima atleisti garažų bendrijos pirmininką,kurio 2022m sausio mėn baigėsi terminuota 3 metų darbo sutartis.Policijos dėka gavome dokumentus patikrinimui,tačiau nevisus.Svarbiausius nepateikė darbo sutarties-terminuotos 3 metų kadencijai.nuo 2022m vasario mėn negauname dokumentų.Kreipėmės į Kauno raj savivaldybę,kad pagreitintų procesą.Esu išrinkta revizore-bendrijoje,tačiau negaunu visų dokumentų patikrinimui,kur kreiptis neaišku.Šiandieną iškvietėme policiją-kvietėme bendrijos pirmininką,tačiau jis neatvyko į darbo vietą.Kur dar galima kreiptis -moka sau atlyginimą iš mūsų garažų savininkų pinigų ir juokiasi iš mūsų.Kasos pajamų kvituose tik parašai,nėra vardų,pavardžių koks garažų savininkas mokėjo.Garažų teritorijoj yra mašinų aikštelė-kurioje 33 vietos,kasos pajamų kvitai netvarkingi,nerodoma vardas,pavardė,o tik parašas.Nežinome kieno tas parašas.Rodoma daug kelio remonto darbų,bet rezultatų nėra.

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas