Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / PIRMININKAS / Bendrijos pirmininkas negali eiti pareigų, ką daryti?

susijęs klausimas

Kada bendrijos pirmininkas tikrai negali eiti pareigų ir ką tuomet daryti? (2021-07-19) komentarų: 0 peržiūrų: 218

Bendrijų įstatymo 14 str. 10 dalyje nustatyta: „Kai vienasmenis bendrijos valdymo organas – bendrijos pirmininkas negali eiti savo pareigų, bendrijos įstatuose nustatyta tvarka šias pareigas gali laikinai, iki naujo bendrijos pirmininko išrinkimo, eiti vienas iš bendrijos narių.“ Bendrijų įstatymo 16 str. 9 dalyje nustatyta: „Kai bendrijos pirmininkas negali eiti pareigų arba bendrijos pirmininko kadencija yra pasibaigusi, bendrijos valdyba skiria vieną iš savo narių laikinai, iki naujo bendrijos pirmininko išrinkimo, eiti bendrijos pirmininko pareigas.“ Abiem pirmiau paminėtais atvejais (ir tuomet, kai valdymo organas yra tik bendrijos pirmininkas, ir tuomet kai bendrijoje yra renkama valdyba) negalėjimo eiti pareigų tąsa – naujo bendrijos pirmininko rinkimas. Tai suponuoja supratimą, kad „negalėti eiti pareigų“ – tai nėra situacija, kai bendrijos pirmininkas yra laikinai nedarbingas dėl ligos arba kai jis pavargo, persigalvojo ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali bendrijos pirmininkas kokiu nors įgaliojimu pavesti eiti savo pareigas kitam asmeniui, pavyzdžiui, savo žmonai. (2021-08-25) komentarų: 0 peržiūrų: 89

Ne, bendrijos pirmininkas negali savo pareigų perleisti žmonai. Tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, kai bendrijos pirmininkas atostogauja arba laikinai serga, jį laikinai pavaduoti gali vienas iš valdybos narių arba bendrijos narių sprendimu paskirtas vienas iš bendrijos narių, kai bendrijoje valdyba nėra renkama.