Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / PIRMININKAS / Bendrijos pirmininkas negali eiti pareigų, ką daryti?

susijęs klausimas

Kada bendrijos pirmininkas tikrai negali eiti pareigų ir ką tuomet daryti? (2021-07-19) komentarų: 1 peržiūrų: 1078

Bendrijų įstatymo 14 str. 10 dalyje nustatyta: „Kai vienasmenis bendrijos valdymo organas – bendrijos pirmininkas negali eiti savo pareigų, bendrijos įstatuose nustatyta tvarka šias pareigas gali laikinai, iki naujo bendrijos pirmininko išrinkimo, eiti vienas iš bendrijos narių.“ Bendrijų įstatymo 16 str. 9 dalyje nustatyta: „Kai bendrijos pirmininkas negali eiti pareigų arba bendrijos pirmininko kadencija yra pasibaigusi, bendrijos valdyba skiria vieną iš savo narių laikinai, iki naujo bendrijos pirmininko išrinkimo, eiti bendrijos pirmininko pareigas.“ Abiem pirmiau paminėtais atvejais (ir tuomet, kai valdymo organas yra tik bendrijos pirmininkas, ir tuomet kai bendrijoje yra renkama valdyba) negalėjimo eiti pareigų tąsa – naujo bendrijos pirmininko rinkimas. Tai suponuoja supratimą, kad „negalėti eiti pareigų“ – tai nėra situacija, kai bendrijos pirmininkas yra laikinai nedarbingas dėl ligos arba kai jis pavargo, persigalvojo ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali bendrijos pirmininkas kokiu nors įgaliojimu pavesti eiti savo pareigas kitam asmeniui, pavyzdžiui, savo žmonai. (2021-08-25) komentarų: 0 peržiūrų: 601

Ne, bendrijos pirmininkas negali savo pareigų perleisti žmonai. Tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, kai bendrijos pirmininkas atostogauja arba laikinai serga, jį laikinai pavaduoti gali vienas iš valdybos narių arba bendrijos narių sprendimu paskirtas vienas iš bendrijos narių, kai bendrijoje valdyba nėra renkama.
susijęs klausimas

Esu daugiabučio bendrijos pirmininkas, bet išvykau prieš 4 metus į Norvegiją. Kaip būtų galima atsisakyti šito statuso ir perduoti kitam asmeniui vadovauti. Gal užtenka rašytinio atsisakymo, o gal yra kokia nors forma, kurią galėčiau užpildyti, kad atsisakau, nes negyvenu ir nebegyvensiu Lt. (2022-04-03) komentarų: 0 peržiūrų: 434

Bendrijos pirmininką renka ir atšaukia iš pareigų bendrijos narių visuotinis susirinkimas, tai įtvirtinta Bendrijų įstatyme. Kadencija - treji metai. Net ir pasibaigus kadencijai, jeigu nebuvo įvykdyta pareiga iki jos pabaigos išrinkti naują pirmininką, kol esate įregistruotas bendrijos pirmininku registruose, turite ir atsakomybių. Svarbu, kad bendrijos pirmininko pareigų nevykdantis asmuo būtų išregistruotas iš registrų, o tai padaroma įregistruojant kitą teisėtai... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Pirmininkas mirė,buvo bendrijos vienvaldis nerandame bendrijos narių sąrašo nei jokių įgaliojimų kitam perimti pareigas kaip tokiu atveju elgtis kas gali teisiškai šaukti susirinkimą. (2024-02-27) komentarų: 1 peržiūrų: 109

Situacija nėra paprasta. Vienas variantas - apklausti visus (100 proc.) savininkus ir gauti visų (100 proc.) savininkų parašais patvirtinimus, kad jie yra arba nėra bendrijos nariai, tokiu būdu sudaryti bendrijos narių sąrašą ir susirinkimą šaukti daigiau nei 1/5 bendrijos narių sprendimu. Kitas variantas - sprendimus priimti visų savininkų susirinkime, vadovaujantis Civilinio kodekso 4.85 straipsniu. Svarbu detaliai argumentuoti sprendimus.