Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / KAUPIAMOSIOS LĖŠOS / Kaupiamųjų lėšų tarifo nustatymas

“Kaupimas atsargai” – kaip nustatomas ir pagrindžiams šio mokesčio tarifas, kokie darbai ir paslaugos iš šių sukauptų lėšų gali būti apmokami, kaip šis mokestis turėtų būti priimtas ir įformintas daugiabučio namo bendrijos dokumentuose?

Neredaguotas klausimas:
“Kaupimas atsargai” – kaip nustatomas ir pagrindžiams šio mokesčio tarifas, kokie darbai ir paslaugos iš šių sukauptų lėšų gali būti apmokami, kaip šis mokestis turėtų būti priimtas ir įformintas daugiabučio namo bendrijos dokumentuose?
Klausimą uždavė: Daiva, 2022-05-18
Paskutinė redakcija: 2022-05-19
Reitingas:
(balsavo 0)

Nenumatytiems privalomiesiems darbams (dėl aiškumo galime pavadinti tai kaupimu atsargai) kaupti privaloma, kol nėra patvirtinto ilgalaikio plano (numatyti privalomieji darbai, kaupiant tam dvejus ir daugiau metų). Siūlome atsargai kaupti ir tuomet, kai jau turite pasitvirtinę ilgalaikį planą, nes nenumatytų darbų bet kada gali atsirasti, gali įvykti avarijų, todėl naudinga turėti tam šiek tiek sukauptų lėšų.

Jeigu nenumatytiems darbams kaupsite tiek, kiek yra nustatyta Vyriausybės, galite bendrijos narių susirinkime arba bendrijos nariams balsuojant raštu pasitvirtinti tik tai, kad kaupsite tiek, kiek Vyriausybės numatytas minimumas arba galite tiesiog vykdyti Vyriausybės nurodymą. Jeigu norėsite pasididinti šį kaupimą, pritarti turi daugiau nei pusė visų savininkų. Yra Vyriausybės nustatytos ir kaupimo tarifo "lubos", jas perkopti galėtumėte tik visų savininkų sutikimu.

Plačiau apie tai skaitykite šį dokumentą - BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ NAMUI (STATINIUI) ATNAUJINTI PAGAL PRIVALOMUOSIUS STATINIŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMUS, KAUPIMO, JŲ DYDŽIO APSKAIČIAVIMO IR SUKAUPTŲ LĖŠŲ APSAUGOS TVARKOS APRAŠĄ.

Kaupiamosios lėšos skiriamos namui atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus ir gali būti naudojamos tik pagal paskirtį – ilgalaikiame plane numatytiems ir (arba) nenumatytiems darbams finansuoti. Lėšų panaudojimas turi būti pagrįstas rangos darbų ar paslaugų pirkimo sutartimis ir atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktais, ūkio būdu atliktų darbų priėmimo aktais ir atitinkamais mokestiniais dokumentais.

Taigi, kaupiamąsias lėšas galima naudoti tik namui atnaujinti ir tik vadinamiems privalomiesiems darbams (numatytiems ir nenumatytiems) finansuoti, o visoms kitoms būtinosioms reikmėms yra renkamos kitos bendrijos biudžete numatytos įmokos. 

Nenumatyti privalomieji darbai galėtų būti: bendrųjų pastato konstrukcijų, bendrojo naudojimo patalpų ir kitų pastato dalių nenumatytų defektų ir deformacių, inžinerinių sistemų sutrikimų ir gedimų šalinimas, įskaitant šių sistemų avarijų lokalizavimu ir likvidavimui reikalingus darbus, medžiagas ir įrenginius, kurie neįskaičiuoti į namo ir jo inžinerinių sistemų priežiūros tarifus, ir pan. Defektai ir gedimai nustatomi apžiūrų metu. Avarijos likviduojamos nedelsiant.

Komentarai (1) 1-1
  1. Virginija

    2022-10-27, 09:13:29
    Ar gali daugiabučio namo administratorius padidinti kaupiamų lėšų tarifą už nenumatytus privalomus darbus (avarijų likvidavimą), kai neužtenka sukauptų lėšų šiems darbams atlikti.

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas