Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATA (BIUDŽETAS), PIRKIMAS / Kaip organizuoti pirkimą bendrijoje

Kur galima rasti aprašą, kam gali būti naudojamos tikslinės administravimo (valdymo) ir techninės priežiūros lėšos?

Neredaguotas klausimas:
kur galima rasti aprašą, kam gali būti naudojamos tikslinės administravimo ir techninės priežiūros lėšos ?
Klausimą uždavė: Gintaras Audronis Vyšniauskas, 2021-05-06
Paskutinė redakcija: 2021-05-10
Reitingas:
(balsavo 1)

Pajamų ir išlaidų sąmatą (biudžetą) ir kitas įmokas, susijusias su bendrijos administravimu (lietuviškai - valdymu), bendrojo naudojimo objektų naudojimu ir priežiūra, tvirtina bendrijos narių visuotinis susirinkimas (žr. Bendrijų įstatymo 10 str.). 

Administravimo išlaidas dažniausiai sudaro bendrijos pirmininko ir buhalterinės apskaitos paslaugos, gali būti mokami atlyginimai ir valdybos nariams, būna patvirtinama ir tam tikra suma kitoms nenumatytoms administravimo išlaidoms, nurodant, pavyzdžiui, kad jos bus naudojamos būtinosioms biuro reikmėms įsigyti, pašto, banko, registrų, notarų, konsultacijų ir kitoms būtinosioms administravimo paslaugoms apmokėti. Dažniausiai susirinkimas įgalioja bendrijos pirmininką asmeniškai priimti sprendimus dėl šių lėšų panaudojimo (detalią informaciją, kaip tas lėšas panaudojo, bendrijos pirmininkas pateikia metinėje atsakaitoje).

Pagal Statybos įstatymą statinio techninę priežiūrą sudaro: 1) nuolatinis statinio būklės stebėjimas, kurio tikslas – nustatyti vizualiai pastebimus statinio būklės pokyčius statinio naudojimo metu; 2) statinio periodinės ir specializuotos apžiūros, kurių tikslas – nustatyti statinio techninės būklės pokyčius per tam tikrą laiką arba kitais atvejais, jeigu tokios apžiūros numatytos šio įstatymo 48 straipsnio 4 dalyje nurodytose taisyklėse; 3) pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas; 4) remonto (paprastojo arba kapitalinio) organizavimas.

Pavadinimas "techninė priežiūra" yra platus, apimantis ir remonto darbus, kurie yra vykdomi pagal poreikį ir faktinę situaciją iš kaupiamųjų lėšų (kai jų pakanka), o statinio stebėjimas ir apžiūros - nuolatinis procesas, tam bendrijose kas mėnesį renkami įnašai. Todėl tam, kad būtų aiškiau, siūlytume bendrijos biudžete įmokas "techninei priežiūrai" pavadinti arba paaiškinti terminu "statinio būklės stebėjimai ir techninės apžiūros" arba tik "statinio techninės apžiūros", jeigu statinio būklės nuolatinius stebėjimus, pavyzdžiui, be atlygio, savanoriškos veiklos pagrindais, atlieka vienas iš savininkų, atitinkantis tokiam specialistui keliamus reikalavimus. Tuomet bus aiškiau, kad šie įnašai renkami tik statinio būklės stebėjimui ir apžiūroms, bet ne remonto darbams.

Už bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbus, atliktus pagal ilgalaikį planą, apmokama iš kaupiamųjų lėšų sąskaitos. 

Už ilgalaikiame plane nenumatytus darbus, kurie būtini pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus (bendrųjų konstrukcijų nenumatytiems defektams ir deformacijoms, inžinerinių sistemų sutrikimams ir gedimams šalinti, įskaitant šių sistemų avarijoms lokalizuoti ir likviduoti reikalingus darbus, medžiagas ir įrenginius, kurie neįskaičiuoti į namo ir jo inžinerinių sistemų priežiūros (eksploatavimo) tarifus), apmokama iš kaupiamųjų lėšų sąskaitos.

Jeigu kaupiamųjų lėšų sąskaitoje lėšų nėra ar jų nepakanka, trūkstamas lėšas sumoka patalpų savininkai proporcingai bendrosios dalinės nuosavybės daliai.

Plačiau apie kaupiamąsias lėšas skaitykite konsultacijų dalyje "Kaupiamosiso lėšos".


 

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas