Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATA (BIUDŽETAS), PIRKIMAS / Kaip organizuoti pirkimą bendrijoje

susijęs klausimas

Kaip organizuoti pirkimą bendrijoje? (2021-02-09) komentarų: 0 peržiūrų: 350

Bendrijų veiklos tikslas – įgyvendinti butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teises ir pareigas, susijusias su jiems priklausančių arba kuriamų naujų bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu ir priežiūra. Įgyvendinant šį tikslą neišvengiamai bus perkamos prekės, darbai ir paslaugos, tik vienoje bendrijoje perkama bus daugiau (pavyzdžiui, tokioje, kuri administruoja ne vieną, bet kelis namus), kitoje – mažiau, ir vienu etapu bus perkama daugiau (pavyzdžiui, kai vykdomi didelio masto fasado, stogo atnaujinimo darbai), kitu – mažiau. Bendrijoje gali būti patvirtintos pirkimo taisyklės arba pirkimai gali būti vykdomai vadovaujantis patvirtintu biudžetu ir atskirais bendrijos narių ir (arba) visų savininkų sprendimais.
susijęs klausimas

Ar privaloma bendrijoje pasitvirtinti pirkimo taisykles? (2021-02-09) komentarų: 0 peržiūrų: 446

Teisės aktais bendrijos šiuo metu nėra įpareigotos laikytis kokių nors pirkimo taisyklių. Bendrijų įstatyme (žr. 16 straipsnio 1 dalies 7 punktą) tik yra įtvirtinta nuostata, kad bendrijos valdyba tvirtina paslaugų ir rangos darbų pirkimo sąlygas ir pirkimo ataskaitas – tai viena pagrindinių valdybos funkcijų. Kai bendrijoje valdyba nėra sudaroma, šios funkcijos priskiriamos bendrijos pirmininkui (jeigu aukščiausias bendrijos organas – susirinkimas nenusprendžia... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip, kokiais būdais galima orgnizuoti pirkimą bendrijoje? (2021-02-09) komentarų: 0 peržiūrų: 380

1. Susirinkimo sprendimu (balsuojant raštu) gali būti priimti labai konkretūs sprendimai, ką, už kiek, iš ko pirkti. 2. Susirinkimo sprendimu (balsuojant raštu) gali būti įgalioti bendrijos pirmininkas arba valdyba parinkti prekių, paslaugų ar darbų teikėjus, vadovaujantis ir naudojant tam skirtą (susirinkime patvirtintą) biudžetą, t. y. jo neviršijant. 3. Susirinkimas galėtų patvirtinti pirkimo taisykles. Pirkimo taisyklėse turėtų būti aprašyti pirkimo principai... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kur galima rasti aprašą, kam gali būti naudojamos tikslinės administravimo (valdymo) ir techninės priežiūros lėšos? (2021-05-06) komentarų: 0 peržiūrų: 283

Pajamų ir išlaidų sąmatą (biudžetą) ir kitas įmokas, susijusias su bendrijos administravimu (lietuviškai - valdymu), bendrojo naudojimo objektų naudojimu ir priežiūra, tvirtina bendrijos narių visuotinis susirinkimas (žr. Bendrijų įstatymo 10 str.). Administravimo išlaidas dažniausiai sudaro bendrijos pirmininko ir buhalterinės apskaitos paslaugos, gali būti mokami atlyginimai ir valdybos nariams, būna patvirtinama ir tam tikra suma kitoms nenumatytoms administravimo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar pirmininkas pats sau gali prikti telefoną, apmokėti ryšio paslaugas, vykti savo nuožiūra į seminarus iš gyventojų renkamų lėšų, juo neinformuojant, be gyventojų pritarimo. (2021-04-06) komentarų: 0 peržiūrų: 280

Bendrijos biudžetą tvirtina bendrijos narių susirinkimas. Bendrijos pirmininkas, organizuodamas veiklą, leidžia ne savo asmeninius, bet visų savininkų pinigus ir turi teikti bendrijos nariams apie tai ataskaitas. Bendrijos narių susirinkimas tvirtina bendrijos veiklos metinę ataskaitą ir finansinių ataskaitų rinkinį. Bendrijos pirmininkas veiklą turi organizuoti taip, kad konkrečiam tikslui skiriamos įmokos nebūtų išleidžiamos ne pagal paskirtį - kitu tikslu. Jeigu... (skaityti viską)