Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / PIRMININKAS / Bendrijos pirmininko darbo sutartis

Namas įsteigęs bendriją, yra du valdybos nariai namo gyventojai. Ar galime pirmininkavimo paslaugą imti iš mažosios bendrijos? Pagal LR darbo kodeksą 101 str 1d.su fiziniu asmeniu turi būti sudaryta darbo sutartis, jei šis ima atlygį, bet tai negalioja MB ir IĮ. Ar mes nusižengsime įstatymui, jei neįdarbinsime pirmininko, kaip bendrijos darbuotojo, bet mokėsime paslaugas už pirmininkavimą MB?

Neredaguotas klausimas:
Namas įsteigęs bendriją, yra du valdybos nariai namo gyventojai. Ar galime pirmininkavimo paslaugą imti iš mažosios bendrijos? Pagal LR darbo kodeksą 101 str 1d.su fiziniu asmeniu turi būti sudaryta darbo sutartis, jei šis ima atlygį, bet tai negalioja MB ir IĮ. Ar mes nusižengsime įstatymui, jei neįdarbinsime pirmininko, kaip bendrijos darbuotojo, bet mokėsime paslaugas už pirmininkavimą MB?
Klausimą uždavė: Oooo, 2023-04-21
Paskutinė redakcija: 2023-04-21
Reitingas:
(balsavo 0)

Bendrijos pirmininku renkamas ne juridinis, bet fizinis asmuo, su tuo fiziniu asmeniu turi būti pasirašyta terminuota darbo sutartis ir turi būti nustatytas darbo užmokestis (nebūtina įdarbinti pilnu etatu, gali dirbti kelias valandas), Bendrijų įstatyme aiškiai tai reglamentuota, žr. 14 str.:
 
1. Bendrijos pirmininku renkamas fizinis asmuo, atitinkantis bendrijos įstatuose nustatytus reikalavimus. Jeigu bendrijos nariai nusprendžia bendrijos pirmininku rinkti asmenį, kuris neturi buto ar kitų patalpų tame (tuose) pastate (pastatuose), kurio (kurių) bendrojo naudojimo objektams valdyti įsteigta bendrija, bendrijoje sudaromas kolegialus valdymo organas – valdyba. 
2. Bendrijos pirmininką renka ir iš pareigų atšaukia, tvirtina bendrijos pirmininko pareigybės aprašymą ir nustato bendrijos pirmininko darbo užmokestį visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) bendrijos įstatuose nustatyta tvarka 3 metų laikotarpiui. Bendrijos pirmininko kadencijų skaičius neribojamas. Bendrijos pirmininkas pradeda eiti pareigas nuo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip.
3. Darbo sutartį su bendrijos pirmininku, šios sutarties pakeitimus (darbo sutarties nutraukimą) pasirašo visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) įgaliotas asmuo. Su bendrijos pirmininku sudaroma terminuota darbo sutartis kadencijos laikotarpiui. Terminuota darbo sutartis pasibaigia suėjus šioje sutartyje nurodytam terminui, bendrijos įstatuose nustatyta tvarka atšaukus bendrijos pirmininką iš pareigų arba pirmininkui atsistatydinus.
Straipsnio dalies pakeitimai:
 

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas