Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / PIRMININKAS / Bendrijos pirmininko darbo sutartis

susijęs klausimas

Jeigu bendrijos pirmininkas ėjo pareigas pasibaigus kadencijai, o su juo buvo sudaryta neterminuota darbo sutartis, tai kaip ištaisyti klaidą? (2021-07-15) komentarų: 1 peržiūrų: 1897

Klaida - ir tai, kad pirmininkas vis dar eina pareigas, nors jo kadencija pasibaigė, ir tai, kad su juo sudaryta neterminuota darbo sutartis. Pasiūlymas būtų toks: laiku iš pareigų nepasitraukusiam bendrijos pirmininkui, nors ir pavėluotai, reikia įvykdyti savo pareigą - sušaukti bendrijos narių susirinkimą, kuriame būtų išrinktas naujas bendrijos pirmininkas (arba būtų perrinktas tas pats asmuo dar vienai 3 metų kadencijai), į protokolą įrašant, kas yra įgaliojamas... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar su bendrijos pirmininku kiekvienai naujai kadencijai reikia sudaryti naują darbo sutartį, ar galima sudaryti vieną neterminuotą darbo sutartį, kuri bus nutraukta, kai pirmininkas išeis iš darbo savo noru arba nebus išrinktas. Kokie DK straipsniai. (2021-06-29) komentarų: 2 peržiūrų: 1467

Darbo kodekso 67 str. 1 dalyje nustatyta, kad terminuota darbo sutartis sudaroma tam tikram laikui arba tam tikrų darbų atlikimo laikui. Bendrijų įstatyme nustatyta, kad Bendrijos pirmininko kadencija – treji metai, nei daugiau, nei mažiau. Darbo kodekso 68 str. 4 dalyje įtvirtinta, kad terminuotų darbo sutarčių, kurių maksimalus terminas negali būti ilgesnis kaip penkeri metai, sudarymo galimybę su renkamais ar skiriamais darbuotojais (…) nustato kiti įstatymai, tokios... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar galima dirbti bendrijos pirmininkui be atlyginimo? Kokia tuomet būtų darbo sutartis? (2022-01-05) komentarų: 0 peržiūrų: 1324

Įprastai su bendrijos pirmininku pasirašoma terminuota 3 metų darbo sutartis (nes pagal Bendrijų įstatymą jo kadencija - lygiai 3 metai), numatant konkretų atlygį - tai būtų teisėta, nekeltų abejonių. Oficialiu darbo inspekcijos požiūriu, darbo sutartis ir atlygis yra būtini, nors Bendrijų įstatymo sakinio, kuriuo jie remiasi, prasmė galbūt galėtų būti interpretuojama įvairiai, be to, jie nekomentuoja Savanoriškos veiklos įstatymo, o teisinė praktika šiuo klausimu... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali būti nustatyta daugiabučių namų savininkų bendrijos pirmininko darbo laikas ir alga valandinė, pavyzdžiui, kelios valandos per mėnesį? (2021-07-22) komentarų: 0 peržiūrų: 1295

Taip, gali būti nustatyta sumažinta bendrijos pirmininko darbo laiko norma ir atitinkamai nustatytas jo atlyginimas. Darbo laiko normos rūšys: 1. Įprastas darbo laikas (visas darbo laikas): 40 valandų per savaitę. 2. Sutrumpintas darbo laikas: 36–38 valandos per savaitę. Tokia darbo laiko norma nustatyta darbuotojams, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa arba kai viršijami sveikatai kenksmingų veiksnių dydžiai– sutrumpinto darbo laiko... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Terminuotai sutarčiai yra didesnis sodros mokestis. Pirmininko kadencijų skaičius neribojamas. Po trejų metų gali būti išrinktas tas pats arba kitas pirmininkas, ir vėl terminuota sutartis. Kodėl bendrijos nariai turi mokėti sodrai didesnius mokesčius dėl terminuotos sutarties? (2021-10-12) komentarų: 1 peržiūrų: 926

Darbo kodekso 67 str. 1 dalyje nustatyta, kad terminuota darbo sutartis sudaroma tam tikram laikui arba tam tikrų darbų atlikimo laikui. Bendrijų įstatyme nustatyta, kad Bendrijos pirmininko kadencija – lygiai treji metai (išrenkamas tam tikram aiškiai apibrėžtam laikui, vartojant tarptautinį žodį - tam tikram terminui). Kadencijai pasibaigus tas pats asmuo gali nesutikti būti pirmininku dar vieną kadenciją, o jeigu ir sutiktų, tai vėl - trejiems metams (tam tikram aiškiai... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar galime sumažinti bendrijos pirmininko atlyginimą? Jo kadencija baigiasi gruodžio mėnesį. Jei taip, kokiu pagrindu tai padaryti? Dauguma namo gyventojų nepatenkinti tokiu dideliu jam mokamu atlyginimu. (2022-03-29) komentarų: 0 peržiūrų: 844

Bendrijos pirmininko darbo užmokesčio dydis - sutartinis bendrijos pirmininko ir bendrijos narių dalykas. Bendrijos pirmininkui mokamas toks darbo užmpkestis, koks buvo patvirtintas bendrijos narių visuotiniame susirinkime arba bendrijos nariams balsuojant raštu. Su bendrijos pirmininku pasirašoma terminuota darbo sutartis. Jeigu norėtumėte keisti jo darbo sutartį (atlygį), tai irgi turėtų spręsti bendrijos nariai, nustatydami kitokį biudžetą bendrijos pirmininko atlygiui.... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Jei valdyba patvirtina LAIKINAI einantį bendrijos primininko pareigas asmenį, kaip sutvarkomas atlyginimo mokėjimo klausimas? (2021-12-21) komentarų: 0 peržiūrų: 720

Reikėtų įforminti darbo santykius - su paskirtuoju laikinai pavaduoti bendrijos pirmininką asmesniu turėtų būti pasirašyta terminuota darbo sutartis (iki tam tikro momento, apibrėžto konkrečia data arba iki bus įvykdyta tam tikra užduotis, pavyzdžiui, iki bus išrinktas naujas bendrijos pirmininkas). Tokiu atveju reikėtų paskirti ir asmenį, kuris turėtų teisę pasirašyti tą terminuotą darbo sutartį (gabūt turėtų teisę savo parašu patvirtinti ir tos sutarties... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar pirmininkui priklauso minimalus atlyginimas, jis sako, kad tai vyriausybės įstatymų nustatyta tvarka, ar tai yra ne savivaliavimas, juk mes gyventojai esae darbdaviai, mokame iš savo kišenės, namas 60 butų. (2022-09-23) komentarų: 0 peržiūrų: 697

Bendrijos pirmininko atlyginimas - susitarimo dalykas, t.y. reikia susitarti, už kiek asmuo vykdys tas pareigas ir kiek bendrijos nariai sutinka už tai jam mokėti. Bendrijos pirmininką galima įdarbinti ne pilnu, bet daliniu etatu ar net vienai, dviem valandoms per dieną ar per savaitę. Taigi, MMA nėra privalomas. Tik nereikia pamiršti, kad įdarbinus nepilnu etatu asmenį, kuris niekur kitur nedirba (nemoka mokesčių Sodrai), mokesčius reikės mokėti nuo MMA, yra nustatytos Sodros... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Sodininkų bendrija balandžio išrinko naują valdybą ir pirmininką. Kada turi būti atleistas (nutraukta darbo sutartis) su buvusiu pirmininku? Kada gali būti priimtas naujas pirmininkas ir sudaryta su juo darbo sutartis? (2022-04-04) komentarų: 0 peržiūrų: 595

Sodininkų bendrija savo veikloje turėtų vadovautis bendrijoje priimtais sprendimais, savo bendrijos įstatais, LR Sodininkų bendrijų įstatymu, o darbo santykius reglamentuoja LR Darbo kodeksas. Pagal bendrąją praktiką pirmininkas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu susirinkime nebuvo nustatyta kitaip (bendrijos nariai gali nustatyti konkrečią pradžios datą arba gali susieti ją su tam tikru faktu). Patartina (bet nebūtinai) naują bendrijos pirmininką... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Su bendrijos pirmininku sudaroma darbo sutartis. Keičiantis pirmininkui, su senuoju yra nutraukiama darbo sutartis. Ar priklauso atleidžiamam pirmininkui kompensacija už nepanaudotas atostogas? (2021-12-14) komentarų: 0 peržiūrų: 555

Taip, išmokos už nepanaudotas atostogas priklauso. Atleidžiant bendrijos pirmininką reikia vadovautis, ir Bendrijų įstatymu, ir bendrijos įstatais, ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Bendrijos pirmininkas taip pat turėtų vadovautis Darbo kodeksu - laiku išeiti atsostogų.
susijęs klausimas

Į ką kreiptis dėl neteisėto bendrijos pirmininko atlyginimo išsimokėjimo, jeigu per visuotinį bendrijos narių susirinkimą klausimas dėl darbo sutarties pasirašymo, darbo krūvio ir darbo užmokesčio nebuvo įtrauktas į darbotvarkę ir nebuvo svarstomas. (2022-06-15) komentarų: 0 peržiūrų: 525

Valstybinės darbo inspekcijos pozicija yra tokia, kad bendrijos pirmininkas būtinai turi būti įdarbintas pasirašant darbo sutartį, taigi, už darbą jam turi būti mokamas atlygis. Siūlytume pirmiausiai raštu kreiptis į jūsų bendrijos pirmininką - paprašyti paaiškinti, kas ir kada priėmė sprendimą jam mokėti būtent tokį atlygį (gal nedalyvavote tame susirinkime, gal metiniame biudžete buvo patvirtinta pirmininko atlyginimui skirta tam tikra suma, o biudžetas nepakeistas... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kokia sutartis turi būti sudaryta su DNSB bendrijos pirmininku? Darbo ar paslaugų sutartis? (2022-02-25) komentarų: 0 peržiūrų: 491

Su bendrijos pirmininku sudaroma terminuota darbo sutartis.
susijęs klausimas

Ar galima laikyti adekvačiu mėnėsinį atlyginimą bendrijos pirmininkui 500 eur., jam administruojant 37 butų namą? (2022-09-16) komentarų: 0 peržiūrų: 477

Biudžetą bendrijos pirmininko atlyginimui nustato bendrijos narių visuotinis susirinkimas. Pirmininko atlyginimas - susitarimo dalykas: už kiek jis sutinka vykdyti pareigas ir kiek bendrijos nariai sutinka jam už tai mokėti. Būna, kad ir mažoje bendrijoje darbo daugiau nei didelėje (pavyzdžiui, renovacija vyksta), būna, kad asmuo sutinka vykdyti pirmininko pareigas už simbilinį atlygį. Jeigu bendrijos nariai patvirtino tokį bendrijos pirmininko atlyginimą, reiškia, jis... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kokia darbo sutartis sudaroma su bendrijos pirmininku? Terminuota ar paprasta? (2022-10-13) komentarų: 0 peržiūrų: 367

Bendrijų įstatyme labai konkrečiai pasakyta, kad bendrijos pirmininko kadencija - treji metai. Su bendrijos pirmininku turi būti sudaryta terminuota (trejiems metams) darbo sutarti. Perrinkus asmenį bendrijos pirmininkui dar vienai kadencijai, darbo sutartis gali būti pratęsta dar trejiems metams.
susijęs klausimas

Namo bendrijoje susirinkime išrinktas pirmininkas. Ar gali gyventojai nesutikti mokėti jam atlygio už einamas pareigas? (2023-01-29) komentarų: 0 peržiūrų: 290

Sprendimus dėl bendrijos pirmininko išrinkimo ir atlygio už darbą jam nustatymo priima bendrijos narių visuotinis susirinkimas, pagal Bendrijų įstatyme nustatytą tvarką. Kai bendrijos nariai priima sprendimą dėl pirmininko atlygio, įnašus tam atlygiui surinkti privalo proporcingai mokėti visi namo savininkai (net ir tie, kurie nėra bendrijos nariai). Atlygis - bendro susitartimo tarp pirmininko ir bendrijos narių dalykas. Jeigu bendrijos nariai nesutinka mokėti bendrijos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Visuotinas susirinkimas perrinko bendrijos pirminką,jam buvo mokama pusė minimalios algos. Visuotinam susirinkime piriimtas sprendimas: 102 bendrijos narių, butų savininkų 120, 65 bendrijos nariai balsavo už atlyginimo padidinimą iki mma. Kaip teisingai įforminti darbo sutarties pratęsimą su padidintu atlyginimu ir kas turi tai padaryti,. (2022-07-31) komentarų: 0 peržiūrų: 287

Pasikeitus darbo sutarties sąlygoms galima pasirašyti sutarties priedą, kuriame būtų aiškiai suformuluota, kuris sutarties punktas kaip (nurodant tkslų tekstą) pakeičiamas. Priedą turėtų pasirašyti susirinkime įpareigotas tai padaryti asmuo arba tas asmuo, kuris buvo įpareigotas pasirašyti darbo sutartį.
susijęs klausimas

DNSB pirmininko kadencija baiginėjasi šį mėnesį, jis toliau kelti savo kandidatūros nesiruošia, turime naują pretendentą į šią vietą, ar išrinkus naują pirmininką bendrija turės išmokėti išeitinę kompensaciją. Pirmininkavimo trukmė buvo 2 metai (terminuota pagal sutartį). (2023-04-11) komentarų: 0 peržiūrų: 275

Vadovaujantis steisės aktais su bendrijos pirmininku turi būti sudaroma terminuota (ne dvejiems, bet trejiems metams) darbo sutartis, ji nutrūksta terminui pasibaigus. Jeigu asmuo atšaukiamas iš pareigų arba jis pats atsistatydina, reikia aiškiai suformuluoti, kokiu Darbo kodekso straipsniu vadovaujantis tai vyksta (žr. Darbo kodekso 56-59 ir kitus str.) ir tuomet vėl remtis Darbo kodeksu, aiškinantis, ar priklauso išeitinės išmokos. Gali būti įvairių situacijų, yra daug... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar galima atnaujinant Bendrijos įstatus 2023 m Įtraukti punktą, kad kylant MMA procentaliai didėtų bendrijos administracijos atlyginimas. (2023-04-20) komentarų: 0 peržiūrų: 253

Bendrijos pirmininko darbo užmokestį nustato bendrijos nariai. Nėra būtinybės keisti įstatus (darome prielaidą, kad jūsų bendrijos įstatuose nėra nustatyta konkreti atlygio suma, taip neturėtų būti), užtenka, kad bendrijos nariai susirinkime arba balsuodami raštu patvirtintų, kad nuo tam tikro momento bendrijos pirmininko atlygis bus tam tikra proporcija susietas su MMA ir kad pareigotų konkretų asmenį pasirašyti bendrijos pirmininko darbo sutarties pakeitimą.
susijęs klausimas

Susirinkimo metu dauguma Bendrijos butų savininkų nusprendė pirmininkui mokėti labai didelį atlyginimą. Mažumos butų savininkų nuomonės nebuvo paisoma. Ar yra įstatymu nustatytos lubos? Kaip šiuo atveju apginamos mažumų teisės? (2023-01-22) komentarų: 0 peržiūrų: 233

Bendrijos pirmininko atlyginimas - sutartinis dalykas. Vyriausybė yra nustačiusi tik minimąliąją mėnesinę algą ir minimalųjį valandinį atlygį. Sprendimą dėl bendrijos pirmininko atlyginimo priima bendrijos narių susirinkimas (galima organizuoti balsavimą raštu), šis sprendimas privalomas vykdyti visiems savininkams (mokestiniai įnašai priskaitomi proporcingai pagal užimamą dalį pastate). Norint įtakoti priimamus sprendimus patartume būti aktyviu savininku - tapti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kokia išmoka mokama bendrijos pirmininkui, jei jis po ilgos (10+ m.) kadencijos nebekandidatuoja į pirmininko poziciją ir išeina į pensiją? Ar savo noru pasitraukęs arba pralaimėjęs rinkimus gauna išeitinę išmoką? Kaip apskaičiuoti? Ačiū (2023-04-12) komentarų: 1 peržiūrų: 224

Vadovaujantis steisės aktais su bendrijos pirmininku turi būti sudaroma terminuota (trejiems metams) darbo sutartis, ji nutrūksta terminui pasibaigus. Jeigu asmuo išrenkamas dar vienai kadencijai, sutartį galima pratęsti dar trejiems metams. Deja, dar pasitaiko, kad su pirmininkais pasirašomos neterminuotos darbo sutartys, taip neturėtų būti. Jeigu asmuo atšaukiamas iš pareigų arba jis pats atsistatydina, reikia aiškiai suformuluoti, kokiu Darbo kodekso straipsniu vadovaujantis... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Jei keičiamas pirmininkas, kuriam buvo mokamas atlygis, o naujas pirmininkas neims atlygio - ar neatsiranda kokia mokestinė prievolė naujam pirmininkui. Aplamai ar gali pirmininkas dirbti negaudamas atlygio ? (2022-12-14) komentarų: 0 peržiūrų: 221

Su bendrijos pirmininku turi būti sudaryta terminuota darbo sutartis, jis turi gauti sutartą atlygį, mokant ir su darbo santykiais susijusius mokesčius.
susijęs klausimas

Daugiabučiame name turime įsteigę bendriją. Pirmininkui atlyginimas yra renkamas, tačiau sodros duomenimis (rekvizitai.lt informacija) apdraustųjų darbuotojų nėra. Ką tai gali reikšti? (2023-01-16) komentarų: 0 peržiūrų: 188

Siūlytume pirmiausiai gauti bendrijos pirmininko paaiškinimą, ar jis yra oficialiai įdarbintas ir ar yra mokami privalomieji su tuo susiję mokesčiai (derėtų įsitikinti, kad nėra klaidos, pateikiant informaciją internete). Atsakymus į rašytinius savininkų prašymus bendrijos pirmininkas privalo pateikti per 10 darbo dienų. Arba galite pateikti rašytinį skundą savivaldybei (bendrijų veiklos priežiūrą vykdo savivaldybės) arba Valstybinei darbo inspekcijai, kuri patikrins,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Namas įsteigęs bendriją, yra du valdybos nariai namo gyventojai. Ar galime pirmininkavimo paslaugą imti iš mažosios bendrijos? Pagal LR darbo kodeksą 101 str 1d.su fiziniu asmeniu turi būti sudaryta darbo sutartis, jei šis ima atlygį, bet tai negalioja MB ir IĮ. Ar mes nusižengsime įstatymui, jei neįdarbinsime pirmininko, kaip bendrijos darbuotojo, bet mokėsime paslaugas už pirmininkavimą MB? (2023-04-21) komentarų: 0 peržiūrų: 186

Bendrijos pirmininku renkamas ne juridinis, bet fizinis asmuo, su tuo fiziniu asmeniu turi būti pasirašyta terminuota darbo sutartis ir turi būti nustatytas darbo užmokestis (nebūtina įdarbinti pilnu etatu, gali dirbti kelias valandas), Bendrijų įstatyme aiškiai tai reglamentuota, žr. 14 str.: 1. Bendrijos pirmininku renkamas fizinis asmuo, atitinkantis bendrijos įstatuose nustatytus reikalavimus. Jeigu bendrijos nariai nusprendžia bendrijos pirmininku rinkti asmenį, kuris... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar bendrijos pirmininkas gali dirbti bendrijos pirmininku pagal individualios veiklos pažymą? (2023-01-18) komentarų: 0 peržiūrų: 177

Bendrijų įstatymo 14 str. nurodyta, kad su bendrijos pirmininku turi būti pasirašyta terminuota darbo sutartis, vadinasi, jis turi būti įdarbintas. Veikla pagal pažymą - tai jau ne Darbo kodekso reguliuojami, o civiliniai teisiniai santykiai, tai labiau paslaugų teikimas, o ne įdarbinimas. Pažymą įsigijęs asmuo pats seka savo finansus ir veda apskaitą, pats susimoka PSD, VSD, GPM mokesčius...
susijęs klausimas

Ar DNSB pirmininkas gali turėti sau neapmokestinamų pajamų? (2023-03-08) komentarų: 0 peržiūrų: 144

Su bendrijos pirmininku turi būti sudaryta terminuota darbo sutartis, jis gauna atlygį pagal sutartį, taip pat sumokami su darbo santykiais susiję mokesčiai.
susijęs klausimas

Kaip įforminti DNSB pirmininką ir buhalterį, kad gautų atlyginimą ir dirbtų oficialiai Esame daugiabutis 40 būtų. (2023-07-11) komentarų: 0 peržiūrų: 117

Bendrijos nariai susirinkime arba balsuodami raštu turi patvirtinti mėnesinį biudžetą bendrijos pirmininko atlygiui ir mėnesinį biudžetą buhalterinės apskaitos paslaugoms. Taip pat bendrijos nariai turi išrinkti (įgalioti) kurį nors bendrijos narį pasirašyti su bendrijos pirmininku darbo sutartį, pasirašyti jos pakeitimus, jeigu tokių būtų, ir jos nutraukimo įrašą. Tas asmuo, vadovaudamasis bendrijos narių ir pirmininko suderintomis sąlygomis, pasirašo su pirmininku... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip įdarbinti sodų bendrijos pirmininką? (2023-09-08) komentarų: 0 peržiūrų: 107

Pirmininkas įdarbinamas pasirašant su juo darbo sutartį, pranešant apie įdarbinimą Sodrai.
susijęs klausimas

Bendriją sudaro 6 daugiabučiai. Pirmininkas ir buhalterė nori pasididinti atlyginimus ir susieti juos su MMA. Visuotinis susirinkimas neįvyko du kartus . Tada buvo kviečiami atskirų namų susirinkimai. Du namai nesutiko. Ar jiems bus privaloma mokėti didesnį atlyginimą ir susieti su MMA? (2023-09-11) komentarų: 0 peržiūrų: 95

Bendrijos pirmininko atlygį nustato ne visi savininkai, bet bendrijos nariai visuotiniame bendrijos narių susirinkime arba balsuodami raštu. Bendrijos narių kvorumas nustatomas bendras, o ne dalimis. Pirmiausiai reikėtų nustatyti bendrijos narių susirinkimo (balsavimo raštu) kvorumą, lyginant dalyvavusiųjų sąrašą su bendrijos narių sąrašu.