Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / MOKESČIAI / Kas ir kokius mokesčius privalo mokėti bendrijoje

Šeima išvykusi į užsienį. Ar privaloma mokėti už aplinkos valymą (teritorijos aplink namą)?

Neredaguotas klausimas:
Seima isvykusi i uzsieni. Ar privaloma moketi uz aplinkos valyma ( teritorijos aplink nama) ?
Klausimą uždavė: Marija, 2022-05-17
Paskutinė redakcija: 2022-05-18
Reitingas:
(balsavo 0)

Visi butų ir kitų patalpų savininkai turi proporcingai mokėti teisėtai jiems priskaitytus mokesčius, proporcija nustatoma nepriklausomai nuo to, kaip dažnai asmuo naudojasi savo nuosavybe. 

Bendrijų įstatyme bendrojo naudojimo žemės sklypas – bendrosios dalinės nuosavybės teise ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų naudojamas ir (ar) valdomas žemės sklypas priskiriamas bendrojo naudojimo objektams (žr. Bendrijų įstatymo 15 str. 15 d. 5 punktą).

Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 3 dalyje nustatyta: "Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, o 7 dalis nustato: "Buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui".

Aiškindamas Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 7 dalies nuostatoje įtvirtintą proporcingumo principą, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, kad šios teisės normos prasme butų ir kitų patalpų savininkų nuosavybės teise priklausančių patalpų gyvenamajame name naudingasis plotas suprantamas kaip visas tame name savininko turimas (užimamas) plotas ir, nustatant bendraturčio faktiškai turimą (užimamą) plotą, teisiškai nereikšminga atitinkamų patalpų funkcinė bei naudojimo paskirtis, taip pat naudojimo dažnumas, intensyvumas ir pan. (Žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-27 civilinės bylos Nr. 3K-7-515/2009 nutartyje pateiktus aiškinimus).

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas