Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / MOKESČIAI / Kas ir kokius mokesčius privalo mokėti bendrijoje

susijęs klausimas

Kas ir kokius mokesčius privalo mokėti bendrijoje? (2021-02-11) komentarų: 0 peržiūrų: 284

Bendrijų įstatymo 21 str. 3 d. 2 punktas: Butų ir kitų patalpų savininkai privalo "teisės aktų ir bendrijos organų nustatyta tvarka apmokėti bendrojo naudojimo objektų išlaikymo ir naudojimosi jais išlaidas, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas į kaupiamuosius bendrijos fondus". Civilinio kodekso 4.82 str.: 3 dalis. "Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas". 4 dalis. "Butų ir kitų patalpų savininkai taip pat privalo reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Šios lėšos yra butų ir kitų patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė. Į šias lėšas negali būti nukreiptas išieškojimas pagal atskiro buto ir kitų patalpų savininko prievoles. Perleidus butą ar kitas... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijos pirmininkas atodrėkio pradžioje (tirpstant sniegui) suorganizavo sniego valymą daugiabučių kieme. Neatsako, iš kokių lėšų bus atlikta paslauga, kokia kaina ir ar privalomas mokestis gyventojams, nedavusiems sutikimo. Taip pat ruošiamas privalomas vamzdynų (nuotekų) valymas ir diagnostika, nors yra butų, kuriuose nėra gyventojų. Ar privaloma mokėti tokiems butams už paslaugą, jei skaitiklių rodmenys nežymūs? Bendrija nori legalizuoti vaizdo stebėjimo kameras, ar bus privaloma mokėti butams nedavusiems tam sutikimo? (2021-02-26) komentarų: 0 peržiūrų: 324

Dėl kiemo valymo. Kreipkitės į pirmininką paaiškinimo raštu, vadovaujantis Bendrijų įstatymo 14 str. 7 dalimis, jis turi atsakyti jums ir detaliai paaiškinti per 10 darbo dienų. Už bendrojo naudojimo žemės privalomąją priežiūrą (pavyzdžiui, žolės pjovimas, pėsčiųjų takų valymas) moka proporcingai visi savininkai. Įprastai žemės priežiūrai lėšos numatomos biudžete. Biudžetą tvirtina bendrijos narių susirinkimas. Primename ir tai, kad kilus grėsmei pastatui,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar privalau bendrijai mokėti už auginamą šunį daugiabutyje? (2021-03-05) komentarų: 0 peržiūrų: 278

Perskaitę jūsų klausimą mes nesužinome, kokiu tikslu ir kokiu pagrindu renkami mokesčiai, bet jeigu tos lėšos, pavyzdžiui, būtų naudojamos papildomiems darbams, reikalingiems bendrojo naudojimo objektų papildomai priežiūrai (gal šunys trinasi į laiptinių sienas ir dėl to jas reikia papildomai valyti ar pan.), galbūt tokia rinklava būtų tikslinga. O gal bendrijoje yra patvirtintos vidaus tvarkos taisykles, kuriose kalbama apie gyvūnų laikymą?.. Siūlytume raštu... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Nusipirkus butą name, kurį valdo bendrija, ir neįstojus į bendriją, ar reikia mokėti bendrijos pirmininko atlyginimui skirtą mokestį, jeigu bendrija samdo ir kitų įmonių, už atlygį teikiančių paslaugas (2021-06-02) komentarų: 0 peržiūrų: 235

Bendrijos narių teisėtai priimtus sprendimus vykdo visi savininkai, t.y. proporcingai prisideda mokėdami visus mokesčius, taip pat moka ir bendrijos pirmininko atlyginimui surenkamus įnašus. Pastaba. Namo, kuriame yra įsteigta bendrija, administratorius (valdytojas) yra vienas - bendrija, jos pirmininkas vykdo Bendrijų įstatyme jo kompetencijai priskirtas funkcijas, o kitos samdomos įmonės teikia tam tikras kitas reikalingas paslaugas.
susijęs klausimas

Išstojau iš bendrijos, rinkliavos mokestį moku, ar privalau mokėti bendrijos pirmininko atlyginimui? (2021-02-04) komentarų: 0 peržiūrų: 224

Taip, kaip ir kiti bendrijos valdomo pastato butų ir (ar) kitų patalpų savininkai, jūs privalote proporcingai prisidėti (mokėti savo dalį) mokant ne tik kitus bendrijos teisėtai nustatytus mokesčius, bet ir pirmininko atlyginimui renkamus mokesčius.
susijęs klausimas

Bendrijos pirmininkas nuolatos organizuoja darbų pirkimus, už kuriuos iš butų savininkų reikalauja didžiulių sumų, pvz. kiemo išklojimas marmuro plytelėmis ar fontanėlio įrengimas. Apie tai informuoja SMS žinute ir pareikalauja, pvz., 4000 Eur. Bute gyvena buto savininkė, kur yra pensininkė ir paprasčiausiai neturi tokių pinigų. Susirinkimuose informacija pateikiama žodžiu, "už" nubalsuoja daugiau kaip 50 proc. butų savininkų, kurie yra suinteresuti darbų pirkimu. Ką daryti? (2021-04-29) komentarų: 0 peržiūrų: 215

Pirkimai bendrijoje organizuojami vadovaujantis patvirtintu bendrijos biudžetu, ilgalaikiu planu ir kaupiamųjų lėšų patvirtintu mėnesiniu tarifu, kitais bendrijos narių ar visų savininkų susirinkimo (balsavimo raštu) priimtais sprendimais. Bendrijoje gali būti patvirtinta individuali pirkimo tvarka. Kiekvieną pirkimą reikėtų analizuoti atskirai (gali būti įvairių situacijų), bet jeigu kalbate apie marmurinių plytelių ir naujo fontanėlio įrengimą kieme (jeigu tai... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar reikia, priskaitant bendruosius (komunalinius) mokesčius, įtraukti ir šilumos vamzdynų priežiurą. (2021-08-16) komentarų: 0 peržiūrų: 105

Bendrija (ar kitas bendrojo naudojimo objektų valdytojas) renka įnašus bendrojo naudojimo obektams prižiūrėti ir tvarkyti ir organizuoja šiuos darbus. Šilumos punktas ir šilumos vamzdynai yra bendras inžinerinis tinklas, už jo priežiūrą proporcingai moka visi savininkai, priskaityti įnašus reikia, priežiūros darbus organizuoti reikia. DĖMESIO. Papildome atsakymą atkreipdami dėmesį, kad svarbu dar ir tai, kam priklauso šildymo sistema. 2021 04 02 paviešintame Lietuvos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Mirus savininkui butą, esantį namų bendrijoje, perėmė Valstybės turto fondas, kaip skaičiuoti mokesčius? Šiuo metu tame bute niekas negyvena. (2021-08-03) komentarų: 0 peržiūrų: 84

Jeigu butą perėmė Valstybinis turto fondas, jis ir turi mokėti proporcingai tam butui priskaitytus mokesčius. Praktika tokia, kad su šia organizacija tenka pasiginčyti, bet įtikinti įmanoma...
susijęs klausimas

Ar privalo 1 ir 2 aukštų butų (patalpų) savininkai mokėti kaupiamuosius įnašus lifto atnaujinimui, nors liftu ir nesinaudoja? (2021-09-18) komentarų: 0 peržiūrų: 74

Visi daugiabučio namo butų (patalpų) savininkai privalo mokėti jiems priskaitytus kaupiamuosius įnašus pastato atnaujinimui pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Liftas priskirtinas prie bendrojo naudojimo objektų, priklausančių visiems savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise (kaip ir bendrosios pastato konstrukcijos ar kitos inžinerinės sistemos), todėl lifto išsaugojimo, pagerinimo ir atnaujinimo išlaidos dalijamos proporcingai visiems... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kitų patalpų savininkai (šiuo atveju garažus turintys ne namo gyventojai) nepriklauso daugiabučių namų savininkų bendrijai, o jiems norima priskaityti mokesčius už lauko pėsčiųjų vartelių telefonspynės įrengimą. Ar bendrija turi teisę taidaryti (jie nubalsavo už įrengimą). (2021-10-14) komentarų: 0 peržiūrų: 26

Situacijų būna įvairių ir į kiekvieną reikia įsigilinti atskirai, reikėtų pamatyti bendrijos narių patvirtintą bendrojo naudojimo objektų aprašą. Jeigu ir jūs (garažų savininkai) naudojatės varteliais (jeigu tai bendrai naudojamas objektas), turėtumėte ir jūs proporcingai savo daliai prisidėti, su sąlyga, kad dauguma naudotojų (butų ir kitų patalpų savininkų) tam pritarė (daugumos savininkų pritarimo reikia, nes tai nėra priežiūra pagal privalomuosius... (skaityti viską)