Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / MOKESČIAI / Kas ir kokius mokesčius privalo mokėti bendrijoje

susijęs klausimas

Kas ir kokius mokesčius privalo mokėti bendrijoje? (2021-02-11) komentarų: 0 peržiūrų: 2027

Bendrijų įstatymo 21 str. 3 d. 2 punktas: Butų ir kitų patalpų savininkai privalo "teisės aktų ir bendrijos organų nustatyta tvarka apmokėti bendrojo naudojimo objektų išlaikymo ir naudojimosi jais išlaidas, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas į kaupiamuosius bendrijos fondus". Civilinio kodekso 4.82 str.: 3 dalis. "Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas". 4 dalis. "Butų ir kitų patalpų savininkai taip pat privalo reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Šios lėšos yra butų ir kitų patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė. Į šias lėšas negali būti nukreiptas išieškojimas pagal atskiro buto ir kitų patalpų savininko prievoles. Perleidus butą ar kitas... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar privalo 1 ir 2 aukštų butų (patalpų) savininkai mokėti kaupiamuosius įnašus lifto atnaujinimui, nors liftu ir nesinaudoja? (2021-09-18) komentarų: 1 peržiūrų: 2261

Visi daugiabučio namo butų (patalpų) savininkai privalo mokėti jiems priskaitytus kaupiamuosius įnašus pastato atnaujinimui pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Liftas priskirtinas prie bendrojo naudojimo objektų, priklausančių visiems savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise (kaip ir bendrosios pastato konstrukcijos ar kitos inžinerinės sistemos), todėl lifto išsaugojimo, pagerinimo ir atnaujinimo išlaidos dalijamos proporcingai visiems... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Laba diena, ar galima bendrijos lėšas rinkti "grynais"pinigais? (2022-01-21) komentarų: 0 peržiūrų: 1360

Grynųjų pinigų naudojama vis mažiau, bet tai nėra visai uždrausta. Priimdami grynuosius turėtumėte pateikti pinigų priėmimo kvitus ir tvarkyti kitus kasos ir papildomus buhalterinius dokumentus, vėliau grynuosius reikėtų įnešti į bendrijos sąskaitą banke (teisės aktai įpareigoja bendrijas būtinai turėti atsiskaitomąją ir kaupiamąją sąskaitas banke ar kitoje kredito organizacijoje, kaupiamieji įnašai būtinai turi būti saugomi atskiroje kaupiamojoje sąskaitoje,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijos pirmininkas atodrėkio pradžioje (tirpstant sniegui) suorganizavo sniego valymą daugiabučių kieme. Neatsako, iš kokių lėšų bus atlikta paslauga, kokia kaina ir ar privalomas mokestis gyventojams, nedavusiems sutikimo. Taip pat ruošiamas privalomas vamzdynų (nuotekų) valymas ir diagnostika, nors yra butų, kuriuose nėra gyventojų. Ar privaloma mokėti tokiems butams už paslaugą, jei skaitiklių rodmenys nežymūs? Bendrija nori legalizuoti vaizdo stebėjimo kameras, ar bus privaloma mokėti butams nedavusiems tam sutikimo? (2021-02-26) komentarų: 0 peržiūrų: 1287

Dėl kiemo valymo. Kreipkitės į pirmininką paaiškinimo raštu, vadovaujantis Bendrijų įstatymo 14 str. 7 dalimis, jis turi atsakyti jums ir detaliai paaiškinti per 10 darbo dienų. Už bendrojo naudojimo žemės privalomąją priežiūrą (pavyzdžiui, žolės pjovimas, pėsčiųjų takų valymas) moka proporcingai visi savininkai. Įprastai žemės priežiūrai lėšos numatomos biudžete. Biudžetą tvirtina bendrijos narių susirinkimas. Primename ir tai, kad kilus grėsmei pastatui,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijos pirmininkas nuolatos organizuoja darbų pirkimus, už kuriuos iš butų savininkų reikalauja didžiulių sumų, pvz. kiemo išklojimas marmuro plytelėmis ar fontanėlio įrengimas. Apie tai informuoja SMS žinute ir pareikalauja, pvz., 4000 Eur. Bute gyvena buto savininkė, kur yra pensininkė ir paprasčiausiai neturi tokių pinigų. Susirinkimuose informacija pateikiama žodžiu, "už" nubalsuoja daugiau kaip 50 proc. butų savininkų, kurie yra suinteresuti darbų pirkimu. Ką daryti? (2021-04-29) komentarų: 0 peržiūrų: 1152

Pirkimai bendrijoje organizuojami vadovaujantis patvirtintu bendrijos biudžetu, ilgalaikiu planu ir kaupiamųjų lėšų patvirtintu mėnesiniu tarifu, kitais bendrijos narių ar visų savininkų susirinkimo (balsavimo raštu) priimtais sprendimais. Bendrijoje gali būti patvirtinta individuali pirkimo tvarka. Kiekvieną pirkimą reikėtų analizuoti atskirai (gali būti įvairių situacijų), bet jeigu kalbate apie marmurinių plytelių ir naujo fontanėlio įrengimą kieme (jeigu tai... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Musu bendrijoje - 45 butų savininkai. Pirmininkei sutarėme mokėti 150 eurų, buhalterei - 120 eurų "į rankas". Ar savininkams reikės mokėti tik šias sumas, ar bus ir kitų mokesčių? (2021-11-11) komentarų: 0 peržiūrų: 992

Kai yra priimamas sprendimas mokėti tam tikrą mėnesinio atlygio dydį "į rankas", reikia suprasti, kad bus papildomų su darbo santykiais susijusių mokesčių - Sodrai ir VMI. Tie mokesčiai gali pasirodyti neadekvačiai dideli tuo atveju, jeigu į darbą priimamas asmuo niekur kitur daugiau nedirba ir kitose darbovietėse nemoka atitinkamų mokesčių, nes tokiu atveju mokesčiai būtų skaičiuojami nuo minimalios mėnesinės algos dydžio, nesvarbu, kad "į rankas" asmuo gautų daug... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Išstojau iš bendrijos, rinkliavos mokestį moku, ar privalau mokėti bendrijos pirmininko atlyginimui? (2021-02-04) komentarų: 2 peržiūrų: 891

Taip, kaip ir kiti bendrijos valdomo pastato butų ir (ar) kitų patalpų savininkai, jūs privalote proporcingai prisidėti (mokėti savo dalį) mokant ne tik kitus bendrijos teisėtai nustatytus mokesčius, bet ir pirmininko atlyginimui renkamus mokesčius.
susijęs klausimas

Gyvenamųjų namų kvartale įsteigta daugiabučių namų bendrija, dauguma namų gatvėje yra dvibučiai, bet mūsų ir dar poros kaimynų namai yra vienbučiai, turintys savo atskiras nuotekas, vandenį, elektrą, o visi dvibučiai namai turi viską bendrai. Mes bendrai turime tik keliuką iki namų. Dvibučių namų statytojas įrengė gatvės apšvietimą ties jo statytais namais, ir mūsų vienbučių namų tarpas esantis gatvės viduryje liko neapšviestas, bet ir taip kolkas veikia apšvietimas tik gatvės gale, į kurį mes nepatenkame, nes gatvės galas yra atskirtas vartais. Klausimas, ar mes privalome mokėti administracinius mokesčius ir rikliavas? Dvibučiai namai bendriją įsteigė dėl jų bendrai naudojamų išteklių apskaitos. Steigiant bendriją kalbėjome, kad mes prisidėsime tik už gatvės apšvietimą (kai jis veiks ir gatvės priekyje) ir jei darysime kažką su gatve, bet dabar gauname pilnas sąskaitas, be to gavome sąskaitą už stojimą į bendriją, nors mes šito atsisakėme ir nepasirašėme kad stojame. (2022-04-15) komentarų: 0 peržiūrų: 865

Jeigu individualaus gyvenamojo namo savininkas nepareiškia savo valios prisijungti prie bendrijos, prieš jo valią jo namo įrašyti į bendrijos įstatus (įraukti į bendriją) negalima (bet gali būti, kad ankstesnis to pastato savininkas buvo pareiškę tokią valią ir pastatas į bendriją jau yra įtrauktas). Kiekvienas iš bendraturčių turi pareigą proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas bendros dalinės nuosavybės teisės objektui išlaikyti ir išsaugoti. Bendrijos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar privalau bendrijai mokėti už auginamą šunį daugiabutyje? (2021-03-05) komentarų: 0 peržiūrų: 813

Perskaitę jūsų klausimą mes nesužinome, kokiu tikslu ir kokiu pagrindu renkami mokesčiai, bet jeigu tos lėšos, pavyzdžiui, būtų naudojamos papildomiems darbams, reikalingiems bendrojo naudojimo objektų papildomai priežiūrai (gal šunys trinasi į laiptinių sienas ir dėl to jas reikia papildomai valyti ar pan.), galbūt tokia rinklava būtų tikslinga. O gal bendrijoje yra patvirtintos vidaus tvarkos taisykles, kuriose kalbama apie gyvūnų laikymą?.. Siūlytume raštu... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar reikia, priskaitant bendruosius (komunalinius) mokesčius, įtraukti ir šilumos vamzdynų priežiurą. (2021-08-16) komentarų: 0 peržiūrų: 751

Bendrija (ar kitas bendrojo naudojimo objektų valdytojas) renka įnašus bendrojo naudojimo obektams prižiūrėti ir tvarkyti ir organizuoja šiuos darbus. Šilumos punktas ir šilumos vamzdynai yra bendras inžinerinis tinklas, už jo priežiūrą proporcingai moka visi savininkai, priskaityti įnašus reikia, priežiūros darbus organizuoti reikia. DĖMESIO. Papildome atsakymą atkreipdami dėmesį, kad svarbu dar ir tai, kam priklauso šildymo sistema. 2021 04 02 paviešintame Lietuvos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Nusipirkus butą name, kurį valdo bendrija, ir neįstojus į bendriją, ar reikia mokėti bendrijos pirmininko atlyginimui skirtą mokestį, jeigu bendrija samdo ir kitų įmonių, už atlygį teikiančių paslaugas (2021-06-02) komentarų: 0 peržiūrų: 726

Bendrijos narių teisėtai priimtus sprendimus vykdo visi savininkai, t.y. proporcingai prisideda mokėdami visus mokesčius, taip pat moka ir bendrijos pirmininko atlyginimui surenkamus įnašus. Pastaba. Namo, kuriame yra įsteigta bendrija, administratorius (valdytojas) yra vienas - bendrija, jos pirmininkas vykdo Bendrijų įstatyme jo kompetencijai priskirtas funkcijas, o kitos samdomos įmonės teikia tam tikras kitas reikalingas paslaugas.
susijęs klausimas

Bendrijos pirmininko kadencija pasibagusi prieš metus, susirinkimai nevyko, tačiau pirmininkui alga yra priskaitoma ir mes savininkai mokame. Ar tai teisėta? Esant tokiai situacijai, ar galimas bendrijos egzistavimas? (2022-02-04) komentarų: 1 peržiūrų: 710

Bendrijos reorganizavimas ir likvidavimas vykdomas Civilinio kodekso, Bendrijų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Kol bendrija nėra likviduota, ji veikia. Jeigu asmuo realiai vykdo pareigas (dirba), jam turi būti už tai atlyginta sutarta tvarka. Kita vertus, bendrijos pirmininkas savo pareigas turi vykdyti tinkamai. Bendrijos nariai gali imtis iniciatyvos, numatytos Bendrijų įstatymo 14 str. 9 dalyje: "Jeigu bendrijos pirmininkas neišrenkamas per 12 mėnesių nuo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar privalau mokėti už tokias paslaugas, kurios yre ne bendro naudojimo, pvz.,vaikų žaidimų aikštelės perdažymas ar automobilių aikštelės riboženklių statymas, jei aš neturiu nei vaikų, nei automobilio? (2022-03-06) komentarų: 0 peržiūrų: 614

Visi savininkai privalo proporcingai mokėti už priežiūrą ir atnaujinimą pagal privalomuosius priežiūros reikalavimus visų bendrojo naudojimo objektų, kurie yra įtraukti į bendrojo naudojimo objektų aprašą, priskiriant tuos objektus visiems savininkams. Bendrojo naudojimo objektų aprašą tvirtina bendrijos narių visuotinis susirinkimas. Jeigu kalba eitų apie bendrojo naudojimo objektų pagerinimą (modernizavimą) arba apie naujų bendrojo naudojimo objektų įsigijimą, tam... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Jei įsteigtume namo bendriją ir jei būtų kaimynų, kurie nemokėtų komunalinių mokėsčių, ar nebūtų ta dalis permesta kitiems savininkams sumokėti? (2022-03-11) komentarų: 0 peržiūrų: 602

Įsteigus bendriją visi bendrieji mokesčiai būtų proporcingai priskaitomi visiems butų (patalpų) savininkams. Pagal bendrijos su paslaugų teikėjais pasirašytas sutartis atsiskaityti, žinoma, reikėtų. Verta bendrijos biudžete patvirtinti, rinkti ir turėti šiek tiek lėšų nenumatytoms ūkio išlaidoms, taip pat ir tokioms kaip susidariusių įsiskolinimų laikinas padengimas. Žodį "laikinas" pabrėžiame todėl, kad skolos niekur nedingsta, skolas iš skolininkų bendrija... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Mūsų name naujai įsisteigė bendrija, balsavau prieš pirmininko paskyrimą. Dabar vis tiek turėjau sumokėti kažkokius mokesčius 20 EUR už bendrijos įregistravimo vargus. Taip pat jau pirmą mėnesį atsirado 10 EUR su centais administravimo mokesčio ir 20 EUR su centais kažkokio rezervo kaupimas. Kaupiamosios išlaidos yra atskirai. Šie mokėjimai neparemti dokumentais. Tai ženklus komunalinių išlaidų padidėjimas, bent jau man. Ar galiu parašyti pareiškimą, kad nenoriu būti bendrijoje ir kokius mokesčius vis tiek teks mokėti? Ar turiu sumokėti anksčiau paminėtus mokesčius? (2022-10-21) komentarų: 0 peržiūrų: 576

Pagal Bendrijų įstatymą bendrijos steigimo išlaidas turi padengti bendrijos steigėjai (žr. 4.8 str.). Bendrijos pirmininko rinkimas (balsavimas už, prieš ar susilaikymas) su tuo nesusijęs. Sprendimai dėl mokestinių įnašų (biudžeto) turbūt buvo priimti bendrijos steigiamajame susirinkime arba kituose susirinkimuose (turi būti protokolai), bendrijos pirmininkas jums turi tai paaiškinti. Kiekvieno savininko valia - būti bendrijos nariu ar nebūti, prievartos būti negali,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Mirus savininkui butą, esantį namų bendrijoje, perėmė Valstybės turto fondas, kaip skaičiuoti mokesčius? Šiuo metu tame bute niekas negyvena. (2021-08-03) komentarų: 0 peržiūrų: 551

Jeigu butą perėmė Valstybinis turto fondas, jis ir turi mokėti proporcingai tam butui priskaitytus mokesčius. Praktika tokia, kad su šia organizacija tenka pasiginčyti, bet įtikinti įmanoma...
susijęs klausimas

Nuomojuosi butą. Ar privalau mokėti kaupimo fonda? (2022-05-31) komentarų: 0 peržiūrų: 546

Atsakomybė kaupti lėšas pirmiausiai tenka buto (patalpos) savininkui, bet svarbu ir tai, ką susitarėte ir kas nurodyta jūsų nuomos sutartyje. Pavyzdžiui, savivaldybės, kike žinoma, sudarydavo tokias sutartis, pagal kurias joms priklausančių socialinių būstų nuomininkai mokėdavo visus bendruosius mokesčius išskyrus kaupiamuosius įnašus. Civilinio kodekso 4.82 str. 4 dalis nurodo: „Butų ir kitų patalpų savininkai taip pat privalo reguliariai kaupti lėšas, kurios bus... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kitų patalpų savininkai (šiuo atveju garažus turintys ne namo gyventojai) nepriklauso daugiabučių namų savininkų bendrijai, o jiems norima priskaityti mokesčius už lauko pėsčiųjų vartelių telefonspynės įrengimą. Ar bendrija turi teisę taidaryti (jie nubalsavo už įrengimą). (2021-10-14) komentarų: 0 peržiūrų: 538

Situacijų būna įvairių ir į kiekvieną reikia įsigilinti atskirai, reikėtų pamatyti bendrijos narių patvirtintą bendrojo naudojimo objektų aprašą. Jeigu ir jūs (garažų savininkai) naudojatės varteliais (jeigu tai bendrai naudojamas objektas), turėtumėte ir jūs proporcingai savo daliai prisidėti, su sąlyga, kad dauguma naudotojų (butų ir kitų patalpų savininkų) tam pritarė (daugumos savininkų pritarimo reikia, nes tai nėra priežiūra pagal privalomuosius... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar mirus savininkui privaloma mokėti bendrijos jam priskaitytus mokesčius tuos 3 mėnesius, kol noratiškai bus įteisintas naujas savninkas (šiuo metu butas tuščias ir negyvenamas)? (2022-01-14) komentarų: 0 peržiūrų: 500

Garažą paveldėdamas asmuo kartu paveldi ir susikaupusias skolas, todėl galima mokėti įnašus iš karto, nebent dar nesate tikri, kad tikrai paveldėsite jūs.
susijęs klausimas

Ar garažų bendrijos turi detalizuoti tikslinio mokesčio dedamąsias, nes pirmininkė aiškina, kad neprivaloma detalizuoti tikslinį mokestį ir reikalauja mokėti tiek kiek nurodo pirmininkas. (2022-11-09) komentarų: 1 peržiūrų: 487

Garažų bendrijoms, kaip ir daugiabučių namų bendrijoms, taikomos to paties Bendrijų įstatymo nuostatos. Savininkai turi žinoti, už ką ir kiek moka. Be to, mokesčiai turi būti priskaitomi pagal bendrijos narių patvirtintą biudžetą (metines planuojamų pajamų ir išlaidų sąmatas tvirtina bendrijos narių visuotinis susirinkimas, jomis turi vadovautis ir pirmininkas, ir buhalteris). Nėra normalu mokėti vieną bendrą sumą, reikėtų mokestiniame pranešime nurodyti,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar bendrijos pirmininkas gali liepti susimokėti 10 eurų baudą už nedalyvavimą talkoje, ar tai teisėta? (2021-12-15) komentarų: 0 peržiūrų: 467

Teisės aktai tiesiogiai tokių dalykų nereglamentuoja, bet gal jūsų bendrijoje, pavyzdžiui, yra patvirtintos vidaus tvarkos taisyklės, kuriose tai numatyta, ar gal buvo koks savininkų sprendimas... - paprašykite bendrijos pirmininkės pagrįsti tokį reikalavimą dokumentais (visi sprendimai bendrijoje turi būti įforminami protokolais).
susijęs klausimas

Gautuose mokestiniuose pranešimuose nurodytas kaupimas skolos Xxx organizacijai (xx butas) padengti - xx.xx Eur. Klausimas, už ką? Kas bus daroma, remontas ar kiti darbai? (2021-11-17) komentarų: 0 peržiūrų: 466

Klausimus apie vykdomą veiklą reikėtų užduoti bendrijos pirmininkui, geriausia raštu. Bendrijos pirmininkas privalo jums išsamiai atsakyti ne vėliau kaip per 10 dienų. Buhalteris mokestinius pranešimus formuoja vadovaudamasis bendrijos biudžetu ir bendrijos pirmininko nurodymais.
susijęs klausimas

Koks yra šiuo metu galiojantis elektros tarifas garažui adresu xxxxxx? (2022-02-15) komentarų: 0 peržiūrų: 462

Jeigu norite sužinoti asmeninio naudojimo elektro tarifą, turėtumėte kreiptis į elektros tiekėją, su kuriuo pasirašėte sutartį. Dėl bendrojo naudojimo elektros tarifo galėtumėte kreiptis į jūsų garažų administratoriaus atstovą - arba bendrijos pirmininką, arba įgaliotąjį asmenį, arba kreipkitės į jūsų buhalterį.
susijęs klausimas

Ar galiu atsisakyti mokėti už mašinų stovėjimo aikštelės įrengimą, remiantis tuo, kad toks mokestis nesusijęs su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais ir aš neduodu sutikimo dėl aikštelės įrengimo, nes neturiu automobilio ir aikštelės įrengimas man yra neaktulus, be to esu pensininkas ir neturiu iš ko sumokėti tokių didelių pinigų. Ar remiantis DNSB susirinkimo balsų dauguma priimto sprendimo įrengti aikšelę vistiek privalėsiu prisidėti? (2022-08-04) komentarų: 0 peržiūrų: 457

Situacijų būna įvairių, reikėtų gilintis, bet jeigu daugiau nei pusė visų savininkų balsavo už naują bendrojo naudojimo objekto (aikštelė) įsirengimą ir ta aikštele galės naudotis visi savininkai, tai, manytume, visi ir turėtų prisidėti prie aikštelės įrengimo. Bendra aikštelė didina visų butų vertę, nėra aišku, ar kuris nors savininkas neįsigys automobilio rytoj, gal kuris parduos sauvo automobilį ir rytoj jau neturės... Nebent savininkai galėtų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar kaupimo įnašus turi mokėti buto savininkas ar nuomininkas? (2022-11-09) komentarų: 0 peržiūrų: 452

Prievolė mokėti kaupiamuosius įnašus yra priskirta savininkui. Susitarimai tarp savininko ir nuomininko - jų bendras reikalas, gal ir gali būti abipusis susitarimas, kad kažkas kitas (nuomininkas) sumokės tuos savininko įnašus, bet savininkui turėtų itin rūpėti, ar tie įnašai yra sumokami, nes skola pirmiausiai guls ant savininko pečių ir ginantis jau reikėtų įrodinėti, kas, kodėl privalėjo sumokėti tuos įnašus. Iš praktinės patirties žinome, kad, pavyzdžiui,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kokie privalumai pasitraukus iš bendrijos narių? Ar mokėčiau mažiau mokesčių? Kas pasikeistų? (2023-03-20) komentarų: 0 peržiūrų: 401

Narystė bendrijoje nėra privaloma, kaip nėra privaloma, pavyzdžiui ir narystė kokioje nors politinėje partijoje. Pasitraukus iš bendrijos mokesčiai nesikeistų, nes bendrija - tai veiklą organizuojantis vienetas, o mokesčiai paskirstomi visiems savininkams. Prašymas išbraukti asmenį iš bendrijos narių sąrašo reikštų, kad tas savininkas nenori aktyviai dalyvauti priimant bendrijos sprendimus, kad jis atsisako balsavimo teisės bendrijos narių susirinkimuose ir bendrijos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Šeima išvykusi į užsienį. Ar privaloma mokėti už aplinkos valymą (teritorijos aplink namą)? (2022-05-17) komentarų: 0 peržiūrų: 384

Visi butų ir kitų patalpų savininkai turi proporcingai mokėti teisėtai jiems priskaitytus mokesčius, proporcija nustatoma nepriklausomai nuo to, kaip dažnai asmuo naudojasi savo nuosavybe. Bendrijų įstatyme bendrojo naudojimo žemės sklypas – bendrosios dalinės nuosavybės teise ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų naudojamas ir (ar) valdomas žemės sklypas priskiriamas bendrojo naudojimo objektams... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar daugiabučio namo gyventojai turi apmokėti sąskaitą už vandentiekio trasos remontą esanti už pastato ribų. (2022-08-10) komentarų: 0 peržiūrų: 350

Kreipkitės paaiškinimo į sąskaitą pateikusį asmenį - tegul paaiškina, kam tas objektas priskirtas valdyti, kodėl, kokiu teisiniu pagrindu, reikalaujama mokėti. Neįsigilinę į situaciją negalime komentuoti. Vandens tiekėjas jums galėtų paaiškinti, kokios yra nustatytos ribos - iki kur valdo ir savo lėšomis prižiūri jie, o nuo kur - jau savininkai.
susijęs klausimas

Ar pirmininkė gali užsakyti remonto darbus Bendrijos bendro naudojimo objektuose nesurengus visuotinio susirinkimo, be namo techninio prižiūrėtojo rekomendacijų ir neinformavus Bendrijos narių, butų savininkų? Ar tokiu atveju galima pritaikyti CK 4,83 st. 4dalį (2023-02-06) komentarų: 1 peržiūrų: 347

Pirmiausiai siūlytume įsitikinti, ar tikrai vykdomi darbai nėra tokie, kurie turi būti vykdomi atsižvelgiant į privalomuosius remontuojamų bendrojo naudojimo objektų priežiūros reikalavimus, o gal buvo priimti sprendimai, kuriais vadovaujasi pirmininkas. Taip, galite taikyti CK 4,83 st. 4 dalį, tačiau turėkite omenyje, kad dėl to kils ginčas, kurį gali tekti spręsti teismine tvarka. Nėra taip, kad visada reikia informuoti savininkus apie vykdomus darbus prieš pat juos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Musų bendrijoje yra 8 butai su daliniais patogumais (šildomes patys), ir kai kurie kaimynai priešinasi mokesčiams. Kiek žnau, nuo kvadratūros reikia mokėti 0,05%. Gal aš ne taip supratau, jei būtų galimybė, norėčiau gauti paaiškinimą. (2022-07-22) komentarų: 0 peržiūrų: 335

Taip, mokestiniai įnašai visiems savininkams priskaitomi proporcingai jų daliai pastate - pagal naudingąjį plotą. Jeigu valdomas ne butas, o patalpa, tai patalpos bendras plotas yra laikomas naudinguoju plotu. Jūsų nurodytas skaičius 0,05 skatina spėti, kad kalbate apie kaupiamąsias lėšas. Taip, būtina kaupti lėšas privalomiesiems bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbams. Kol nėra patvirtinto ilgalaikio plano ir kartu - pagal jį nustatytų įnašų dydžių, būtina... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar privalau mokėti nuosavų namų kvartalo bendrijai mokesčio dalį skirtą bendrijai (t.y. kalba eina apie bendrijos mokestį), jei jai nepriklausau, tačiau gyvenu nuosavų namų kvartale? Situacija tokia, kad bendrija praktiškai negina gyventojų interesų, o mokesčiai imami. (2023-03-19) komentarų: 0 peržiūrų: 329

Jeigu jūsų pastatas įrašytas į bendrijos įstatus, net jeigu ir nesate įrašytas į bendrijos narių sąrašą (tokių situacijų gali rastis) jūs privalote mokėti bendrijos teisėtai priskaitomus mokesčius, taip pat ir tokius kaip bendrijos pirmininko atlyginimui, buhalterinei apskaitai ir kitus. Taip pat būna, kad asmuo, kurio pastatas nėra įtrauktas į bendrijos įstatus, bendrai naudojasi objektu, kurį prižiūri bendrija, tuoment bendrija irgi reikalauja atitinkamai... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Dar tik kuriame bendriją, bet statytojas jau įrašinėja sąskaitas už elektrą ar valymo įrenginių naudojimą. Ar jis gali taip elgtis? Kai dar bendrijos nėra.. (2022-08-11) komentarų: 0 peržiūrų: 324

Kol neįsteigėte bendrijos ir neperėmėte patys valdyti savo bendrojo naudojimo objektų (arba kaip kitaip neišsprendėte šio dalyko), jūsų bendrojo naudojimo objektus turbūt valdo (administruoja) statytojas, ir jeigu jūs tais objektais (paslaugomis) naudojatės, jums turėtų kilti ir pareiga už tai susimokėti.
susijęs klausimas

Skolininkas pardavė nuosavybę naujam savininkui be išrašo apie pilną atsiskaitymą bendrijai, notarai pirkimo pardavimo sutartį patvirtino, sutartyje nėra įrašyta, kad turtas parduodamas su skola. Ar tokiu atveju skola lieka kaboti senąjam savininkui? (2022-11-23) komentarų: 0 peržiūrų: 314

Notarai netvirtina pardavimo sandorių negavę bendrijos pirmininko pažymos apie savininko atsiskaitymą pagal jo prievoles. Vertėtų pasitikslinti jūsų pateiktą informaciją, ar tikrai ji tiksli? Taip, galima parduoti butą su skola, perduodant tą skolą naujajam savininkui, galbūt jūsų atveju taip ir yra? Pažymoje apie atsiskaitymą pagal prievoles bendrijos pirmininkas tą skolą ir nurodo (pažymą patvirtina savo parašu), notaras remiasi ta pažyma, duodamas nurodymą... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Asmuo pastate nuosavybės teise valdo ir butą, ir patalpas rūsyje. Moka bendrijai mokesčius tik nuo buto ploto, argumentuodamas, kad rūsio patalpos Registrų centro išraše neįvardintos kaip naudingasis plotas. Kaip priversti buto ir patalpų savininką mokėti už visą jo valdomą turtą. Kaip susigrąžinti permokas tiems bendrijos nariams, kurie mokėjo neproporcingas įmokas? (2022-11-22) komentarų: 0 peržiūrų: 311

Kai asmuo nuosavybės teise valdo ne butą, bet negyvenamąsias patalpas, kurių naudingasis plotas nėra nurodomas registrų duomenų išrašuose, o nurodomas tik jų bendrasis plotas, mokestiniai įnašai priskaitomi pagal tų patalpų bendrąjį plotą (vadovaujantis tam vikromis Aukščiausiojo Teismo nutartimis ir Civilinio kodekso 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, taip pat Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali daugiabučio namo administratorius padidinti kaupiamų lėšų tarifą už nenumatytus privalomus darbus (avarijų likvidavimą), kai neužtenka sukauptų lėšų šiems darbams atlikti. (2022-10-27) komentarų: 0 peržiūrų: 307

Avarines būkles likviduoti reikia skubiai. Kalba eina apie veiksmus, kurie sustabdo, pašalina grėsmę, t.y. kai kyla grėsmė statiniui, aplinkai ar žmonėms, veiksmų reikia imtis nedelsiant, o tuos skubius darbus galima apmokėti iš sukauptų lėšų (sukauptų ne pagal ilgalaikį planą, bet sukauptų atsargai, nenumatytiems darbams). Jeigu atsargai sukauptų lėšų nepakanka, galima priskaityti ir surinkti lėšų iš savininkų papildomai, nurodant papildomo priskaitymo pagrindą... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar turime mokėti už lifto eksploataciją, jeigu komercinės patalpos yra daugiabučiame name, pirmame aukšte su atskiru įėjimu, ir neturime priejimo prie lifto ir bendrosios laiptines? (2022-11-29) komentarų: 0 peržiūrų: 304

Bendrijos narių susirinkiamas tvirtina bendrojo naudojimo objektų aprašą. Jeigu tame apraše bus nurodyta, kad liftas tam tikrų konkrečių patalpų savininkui nepriskiriamas, tam savininkui bus galima nepriskaityti naudojimosi liftu (eksploatacinių) išlaidų, tokių kaip mokėjimas už lifto elektrą, už lifto valymą ir pan. Kreipkitės į bendrijos pirmininką.
susijęs klausimas

Daugiabutis turi bendriją, esu buto savininkas, bet nesu įstojęs į bendriją. Kiekvieną mėnesį man yra skaičiuojamas DNSB nario mokestis, ar aš turiu jį mokėti, nors nesu įtrauktas į bendrijos narių sąrašą? (2023-01-25) komentarų: 1 peržiūrų: 303

Visi bendrieji mokesčiai ir kaupiamieji įnašai proporcingai priskaitomi visiems savininkams, nepriklausomai nuo to, ar savininkas yra bendrijos narys, ar yra pasyvus (nestoja į bendriją), tuos mokesčius (bendrijos pirmininko atlygiui, buhalterijai, pastato apžiūroms, bendrojo naudojimo elektrai ir pan.) privalo mokėti visi savininkai. Įprastai mokestiniuose pranešimuose atskirose eilutėse ir surašoma, kam, kokiu tikslu renkami mokestiniai įnašai, gal pas jus netinkamai... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Iš 23 butų dviejų butų savininkai nėra bendrijos nariai, ar jie turi mokėti bendrijos administravimo (pirmininko, buhalterės alga) mokesćius? (2022-11-30) komentarų: 0 peržiūrų: 298

Taip, visi savininkai proporcingai turi mokėti visus bendruosius mokesčius, taip pat ir pirmininko atlyginimo, buhalterinės apskaitos. Pirmininkas organizuoja veiklą, susijusią su visų savininkų bendrojo naudojimo objektų priežiūra ir atnaujinimu, buhalterinė apskaita - irgi visiems savininkams teikiama paslauga.
susijęs klausimas

Už birželį nieko neturiu mokėti? (2022-07-28) komentarų: 0 peržiūrų: 297

Čia viešoje erdvėje į bendro pobūdžio klausimus apie bendrijų veiklą atsakinėjantis konsultantas nežino, nei kas jūs, nei kokia jūsų bendrija, negali patikrinti jūsų duomenų. Kreipkitės į savo bendrijos pirmininką arba į savo buhalterį. Jeigu mokestinius pranešimus jums pateikia UAB "Skaidri apskaitos sistema", mokestinius duomenis galite pasitikrinti ir www.dnsb.eu savitarnoje, prisijungusi su savo slaptažodžiu. Jeigu kiltų klausimų dėl UAB "Skaidri apskaitos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijos gyventojas kelis mėnesius iš eilės deklaruoja, kad nenaudoja vandens, nors gyvena, ar neprivalo mokėti? (2022-09-17) komentarų: 0 peržiūrų: 292

Jeigu vandens tiekėjo yra nustatytas mėnesinis aptarnavimo mokestis, vis tiek jį turbūt turės sumokėti, o jeigu vandens nenaudojo, tai už konkretų vandens kiekį neturi mokėti. Jeigu yra, pavyzdžiui, patvirtintas kaupimas vandens nuotekų tinklų atnaujinimui, turės mokėti tas kaupiamąsias lėšas. Siūlytume aptarti šį klausimą su vandens tiekėju arba su bendrijos pirmininku, jeigu bendrija susijusi su šiais mokesčiais, mums nėra žinomos jūsų konkrečios vandens tiekimo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar butų bendrijos pirmininkas privalo mokėti nustatytą metinį mokestį į bendrijos iždą už savo butą? Ar pirmininko statusas jį atleidžia nuo tokios prievolės? (2022-09-16) komentarų: 0 peržiūrų: 283

Jeigu bendrijos pirmininkas turi nuosavybės pastate, jam, kaip ir kitiems savininkams, proporcingai turi būti priskaitomi įnašai, jis turi juos mokėti. Bendrijos pirmininko pareigybė nėra pagrindas atleisti savininką nuo mokesčių. Civilinio kodekso 4.82 str: 3 dalis. "Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas".
susijęs klausimas

Ar po prašymo pateikimo mes turėjome gauti kažkokį patvirtinimą, kad esame įtraukti į bendrijos narius? Bendrija turi įsipareigoti supažindinti mus su būsimais mokesčiais ir siųsti sąskaitas periodiškai, bet ne po metų kai gresia sankcijos? Kodėl vieni turi būti bendrijos nariai ir mokėti už viską daug daugiau (vaikų aikštelės įrengimas, nario mokesčiai....), kai kiti nėra bendrijos nariai, ir gauna sąskaitas tik už pvz apšvietimą ir kitus bendrus dalykus? (2022-12-21) komentarų: 1 peržiūrų: 272

Savininkus, pareiškusius savo valią tapti bendrijos nariais, bendrijos pirmininkas įrašo į bendrijos narių sąršą, jis yra atsakingas ir už to sąrašo atnaujinimą. Jeigu prašymą parašėte, reikia manyti, ad esate įtrauktas į bendrijos narių sąrašą. Įprastai mokestiniai pranešimai siunčiami kas mėnesį, bet būna ir kitaip: kai bendrijos įstatuose yra numatyta galimybė mokesčius mokėti rečiau, tuomet bendrijos nariai gali priimti sprendimą, kad mokesčiai bus... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Asmuo nepareiškęs noro tapti bendrijos nariu, ar privalo mokėti algą namo pirmininkei? (2023-03-27) komentarų: 1 peržiūrų: 264

Negalima be asmens sutikimo jį įtraukti į bendriją, tačiau sutikimas tapti jau įsteigtos bendrijos nariu - tai tik sprendimas būti aktyviu savininku, t.y. turėti balso teisę bendrijos narių susirinkimuose ir bendrijos nariams balsuojant raštu. Savininkas gali aktyviai dalyvauti priimant bendrijos narių sprendimus (įteikia rašytinį prašymą priimti jį į bendriją) arba gali likti pasyviu (nenori, neturi laiko, jam nesvarbu ar dėl kitų priežasčių). Nepareikšta valia tapti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Neseniai nusipirkau butą ir esu savininkė, už bendriją moku beveik 40 €, sukaupta yra apie 9000 €. 12 € mokama už pamatų tvarkymą. Laiptinė yra (galima sakyti) baisi, pašto dėžutės sovietinių laikų. Ar už laiptinės dažymą, vidinių durų laiptinėje keitimą ir pašto dėžučių keitimą atsakingi tik tos laiptinės gyventojai? Kam tada renkami bendrijos pinigai? Vienoje laiptinėje mačiau ir sienos perdažytos ir pašto dėžutės pakeistos. Pirmininkė teigė, kad laiptinę dažė patys žmonės savo iniciatyva. Ačiū uz atsakymą. (2023-03-26) komentarų: 0 peržiūrų: 257

Bendrija pirmiausiai rūpinasi ir bendrijos renkamos kaupiamosios lėšos yra naudojamos privalomajam bendrojo naudojimo objektų atnaujinimui, t.y. darbams, kuriais siekiama užtikrinti, kad tie objektai atitiktų jiems keliamus techninius reikalavimus, tinkamai funkcionuotų, nekeltų grėsmės ir pan. Be to, pagal ilagalikį planą kaupiamų įnašų mėnesinį dydį (tarifą) turi patvirtinti ne tik bendrijos nariai, bet ir dauguma visų savininkų. Kitas dalykas, kai kalbama apie... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kuom remiantis "Kaupimas "suma nuo 0,03 ct/m2 per mėnesį pakilo iki 0,22 ct/m2? Kokia yra šio mokesčio padidėjimo priežastis? (2023-04-20) komentarų: 0 peržiūrų: 243

Į šį konkretų klausimą jums gali atsakyti tik jūsų bendrijos pirmininkas, kreipkitės į jį tiesiogiai.
susijęs klausimas

Ar turėtų bendrija iš butų savininkų rinkti lėšas: išlaidos ūkio reikmėms, eksploatacinės lėšos, administracijos išlaidos (keičiasi dydis kiekvieną mėn.) šilumos punkto priežiūra ... (2023-04-07) komentarų: 0 peržiūrų: 240

Bendrijų įstatyme nurodyta, kad bendrijos nariai tvirtina įmokų, skirtų bendrijos administravimo, bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) ar kitoms išlaidoms apmokėti, tarifus; įmokas arba jų apskaičiavimo tvarką kaupiamajam pastato ar jo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo fondui arba investiciniam naujų bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų sukūrimo fondui sudaryti ir nustato šių lėšų naudojimo tvarką, tvirtina metinę... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar nuomininkas (nėra registracijos) privalo mokėti bendrijos ir šiuksliu išvežimo mokestį savininkui? (2023-05-03) komentarų: 0 peržiūrų: 230

Pareiga mokėti bendruosius mokestinius įnašus iš rinkliavas tenka savininkui, o jeigu savininkas savo patalpas išnuomoja, tai yra susitarimo su nuomininku dalykas (nuomos sutarties) dalykas - gali nuomininkas mokėti, gali nuomotojas įskaityti tai į nuomos kainą ir pats mokėti ar dar kitaip.
susijęs klausimas

Ar gali bendrijos pirmininkas reikalauti delspinigių už vėliau, po 3 mėnesių sumokėtą bendrijos mokestį, butas buvo remontuojamas ir aš minėjau, kad sumokėsiu bendrijos mokesčius pilnai, kai pabaigsiu remontus. (2023-02-09) komentarų: 1 peržiūrų: 230

Bendrija gali nusistatyti tam tikras tvarkas, taip pat gali priimti sprendimą taikyti tam tikro dydžio delspinigius, netesybas. Žinoma, gali būti atsižvelgiama ir į tam tikrus geranoriškus susitarimus, pavyzdžiui, gali būti susitarta mokestinius įnašus sumokėti pagal tam tikrą suderintą grafiką, tokį susitarimą geriausia įforminti rašytine tvarka.
susijęs klausimas

Apmokėjau nario mokestį ir už ind. nuotekas 44,80. Už pritekėjimą mokėsiu, kai gausiu išsamų išaiškinimą dėl drastiškai pakilusių kainų! (2022-11-30) komentarų: 0 peržiūrų: 226

Konkrečius klausimus ir prašymus paaiškinti dėl jums priskaitomų mokesčių pateikite savo bendrijos pirmininkui. Čia viešoje erdvėje konsultuojame bendro pobūdžio klausimais apie bendrijos veiklą. Konsultuojantis asmuo nežino, nei kas jūs, nei apie kokios bendrijos ir kokius mokesčius klausiate...
susijęs klausimas

Ar daugiabutyje butai, esantys nuliniame aukšte, turintys atskirą įėjimą ir besinaudojantys bendra laiptine privalo mokėti už laiptinės elektrą pagal įstatymą? (2023-01-17) komentarų: 0 peržiūrų: 223

Jeigu nulinio aukšto savininkai nesinaudoja bendra laiptine, galima tartis, kad naudojimosi išlaidų (elektros) jie nemokėtų. Pirmiausiai reikėtų bendrojo naudojimo objektų apraše įrašyti, kad bendrojo naudojimo objektas - konkreti laiptinė priskiriama ne visiems savininkans, bet tik konkretiems, šį aprašą tvirtina bendrijos narių susirinkimas. Užfiksavus tokį faktą galima būtų tartis su savininkais, kad nesinaudojantys laiptine už jos elektrą nemokėtų (turėtų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali namų bendrijos pirmininkė savo ir buhalterės atlyginimus "pririšti" prie MMA,t.y savo atlyginimus didinti nederinant su bendrijos nariais,o remdamosi MMA padidėjimu? (2023-09-07) komentarų: 1 peržiūrų: 215

Atlyginimai gali būti susieti su MMA (tai įrašoma į darbo sutartį), bet tokį sprendimą turėtų priimti bendrijos nariai.
susijęs klausimas

Buto paveldėtojai 2 asmenys.Bendrijos menesinis mokestinis pranešimas siunčiamas tik viernam asmeniui. Kitam asmeniui nieko mokėti nereikia. Bendrijai pateikti abiejų paveldėtojų dokumentai. Kokiu įstatymu jie remiasi šitaip darydami. (2023-04-16) komentarų: 0 peržiūrų: 195

Teisine prasme savininkas yra vienu atskiru unikaliu numeriu įregistruoto buto ar patalpos valdytojas, valdantis tą NT objektč nuosavybės teise. Tai gali būti vienas asmuo, bet gali būti ir bendraturčių (du ir daugiau). Taip duomenis apie savininkus pateikia ir VĮ Registrų centras, kai užsakomas Butų Ū(patalpų) sąrašas pastate. Jeigu jūs esate du asmenys bendraturčiai, nuosavybės teise bendrai valdantys vieną (vienu unikaliu numeriu įregistruotą) butą, jūs patys... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip reikėtų elgtis, jeigu gauta komunalinių paslaugų sąskaita atrodo per didelė (įvyko avarija, bendrijos pirmininkės iškviestas santechnikas išsstatė sąskaitą butui, kuri yra aukštesnė nei rinkos kaina). Ar yra galimybė užginčyti išstatytą sumą? (2023-04-12) komentarų: 0 peržiūrų: 191

Avarija - ypatinga situacija, kurią būtina pašalinti nedelsiant. Bendrijos pirmininkas elgėsi teisingai, ėmęsis veiksmų. Dėl kainos - siūlytume pasiaiškinti su pirmininku, kodėl buvo kreiptasi į tą organizaciją, ar buvo galima kainą nuderėti ir pan. Jūsų pasakymą "aukštesnė nei rinkos kaina" reikėtų argumentuoti. Esant skubai galbūt ir nebuvo laiko ir galimybių ieškoti, kas pigiau... Be to, avarijų atveju bendrijos dažniausiai kreipiasi į tam tikras konkrečias... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Turime bendriją, kuri valdo tik bendrą sklypą, pas mus kotedžai, nėra nei liftų, nieko, tik pievelė su vaikų žaidimų aikštele. Nesu bendrijos narys, neįstojau į bendriją. Bendrija nori rinkti kaupiamasias lėšas kotedžams, bet mano kotedžo jie neadministruoja išvis, sąsajų bendrijos ir mano kotedžo nėra, nes kaimynė taip pat ne bendrijos narė, kur jungiasi kotedzas. Ar turiu prisidėti kaupiamosios, jei dauguma nuspres, kad taip? (2023-06-29) komentarų: 0 peržiūrų: 184

Individualių namų ir dvibučių namų savininkų bendrijos įprastai savo įstatuose nurodo, kad vadovaujasi Bendrijų įstatymu ir iš esmės taiko tokias pačias ar panašias nustatas kaip ir daugiabučių bnamų savininkų bendrijos, tik pritaiko sau. Pirminis klausimas būtų - ar jūsų pastato unikalus numeris yra įrašytas į bendrijos įstatus. Jeigu įrašytas, jūsų pastatą administruoja bendrija, net jeigu jūs jį nusipirkęs (galimai jau įtrauktą į bendriją) ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Rūsio ir palėpės yra ne naudingiejii plotai.Reikia moėeti už kitas paslaugas? (2023-08-27) komentarų: 0 peržiūrų: 171

Nesvarbu, ar butą, ar kitas patalpas, įregistruotas atskiru objektu nekilnojamojo turto registre, nuosavybės teise veldote, jeigu esate įregistruotas savininku daugiabučiame name (esate įrašytas "Butų (patalpų) sąraše pastate"), bendrieji mokesčiai ir jums priskaitomi proporcingai pagal plotą. Jeigu nėra nustatyta naudingojo ploto, priskaičiuojamas visas bendras tos patalpos plotas.
susijęs klausimas

Ar galime skaičiuoti kiemo tvarkymo mokestį butui kuris neturi įsigijęs žemės (teritorija privati, visi kiti butai turi įsigiję žemės) (2023-04-20) komentarų: 0 peržiūrų: 166

Siūlytume remtis bendrojo naudojimo objektų aprašu - jeigu žemės dalis asmeniui nepriklauso nuosavybės teise ir jis ja nesinaudoja, tai ir turėtų būti pažymėta bendrojo naudojimo bjektų apraše (dalyje, kam tas objektas priskiriamas, o gali būti nurodyta, kad priskiriama ne visiems), pagal tai spręsti, ar reikia konkrečiu atveju prisdėti mokestiniais įnašais, ar nereikia.
susijęs klausimas

Šeimoje 4 asmenys, namas turi bendriją, renkamos lėšos. Du žmonės šeimoje yra su negalia (mama ir vaikas). Mama nedirbanti, vaikas nepilnametis. Ar galima atsisakyti nuo rinkliavos? (2023-07-02) komentarų: 1 peržiūrų: 153

Bendrijų įstatymas neįgaliųjų materialinės padėties garantijų klausimo nesprendžia. Neįgaliųjų pensijų, išmokų ir kompensacijų dydį, jų mokėjimo tvarką, kitas sąlygas nustato Socialinio draudimo pensijų, Valstybinių pensijų, Šalpos pensijų, Ligos ir motinystės socialinio draudimo, Tikslinių kompensacijų įstatymai, Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas ir kiti teisės aktai. Manytume, kad bendrija neturi teisinio pagrindo nepriskaityti vienam... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kas įeina į mėnesinį mokestį "Mobilus rysys"? (2023-05-31) komentarų: 0 peržiūrų: 153

Klauskite savo bendrijos pirmininko, galbut bendrija apmoka jo naudojimąsi mobiliuoju ryšiu...
susijęs klausimas

Dėl pateikto aprašo tvirtinimui. Visur nurodyta "Proporcingai savininkų butų ir kitų patalpų naudingam plotui". Kas konkrečiai tos kitos patalpos? (2023-07-11) komentarų: 0 peržiūrų: 152

Daugiabučiame name gali būti ir butų (gyvenamoji patalpa), ir kitų patalpų (komercinių patalpų, garažų ir pan.). Visi savininkai - ir gyvenamųjų, ir negyvenamųjų patalpų - privalo proporcingai savo daliai mokėti bendruosius mokesčius ir įnašus.
susijęs klausimas

Kadangi visiškai paslauga nesinauduoju, prašau pateikti paskaičiavimus, pagal kuriuos man išrašyta už vėsinimo paslaugą arba/ir pateikti kreditinę sąskaitą už negautą paslaugą. (2023-08-25) komentarų: 0 peržiūrų: 149

Dėl faktinių aplinkybių detalizavimo ir paaiškinimų apie priskaitymus kreipkitės į jūsų bendrijos pirmininką.
susijęs klausimas

Ar bendrija gali skaičiuoti mokėstį už “gyvatukus” vonioje jeigu jų nėra ir ar gali priskaičiuotį tuščia vamzdį, esanti sienoje? (2023-08-28) komentarų: 0 peržiūrų: 146

Klausimo apie tuščią vamzdį nesupratome, bet jeigu esate oficialiai atsisakę "gyvatuko", tam tikri mokesčiai neturėtų būti priskaitomi. Siūlome paskaityti wwwtv3.lt paskelbtą straispnį, kuriame daug paaiškinimų: https://www.tv3.lt/naujiena/verslas/gyventojai-griebiasi-siaudo-saskaitos-uz-sildyma-tokios-dideles-kad-nori-atsisakyti-gyvatuku-n1134867
susijęs klausimas

Kas turi mokėti už kanalizacijos užsikišimą? Ar tik tos laiptinės gyventojai kurioje buvo užsikišusi kanalizacija ar viso daugiabučio gyventojai? (2023-08-08) komentarų: 0 peržiūrų: 143

Kanalizacijos užkimšimo problemos sprendimas nėra bendrojo naudojimo objekto - vamzdymo atnaujinimas, manytina, kad už atkimšimą turėtų mokėti tie, kurie savo veiksmais sukėlė (galėjo sukelti) problemą. Apžiūros akte, tikėtina, parašyta problemos priežastis.
susijęs klausimas

Gavau saskaitą iš bendrijos, ir ten įrašytas punktas "laidotuvems" su suma 6.37e. Ar čia privaloma prisidėti? Ar tai ne asmeninis reikalas prisidės ar ne? (2023-08-09) komentarų: 0 peržiūrų: 142

Manytume, kad tai asmeninis pasirinkimas - prisidėti prie laidojimo išlaidų ar ne. Tai nesusiję su bendrojo naudojimo objektų priežiūra, manytina, kad galbūt nesusiję ir su kitais bendrais savininkų interesais, dėl kurių pritarti dar turėtų daugiau nei pusė savininkų.
susijęs klausimas

Pastebėjau, kad sąskaitose skaičiuojama už 2 žmones, tačiau gyvenu viena, registruotas taip pat 1 gyventojas. Prašau, pakeisti, kad būtų skaičiuojama 1 žmogui. (2023-07-29) komentarų: 0 peržiūrų: 142

Konsultantas neturi informacijos, dėl kokio konkretaus asmens mokesčių kreipiatės, šį klausimą siūlome pateikti jūsų bendrijos pirmininkui, jis paaiškins, už ką ir kaip priskaitomi jums mokesčiai. Atkreipiame dėmesį į tai, kad priskaitant mokesčius bendrijoje, nėra remiamasi bute įregistruotų ar gyvenančių asmenų skaičiumi (tai neturi reikšmės). Proporcija yra siejama su užimamu plotu daigiabučiame name.
susijęs klausimas

Vienas iš daugiabučio bendrasavininkų savo nuožiūra, be kitų savininkų žinios ir sutikimo pakeitė bendro naudojimo patalpos duris. Už jas nori gauti kompensaciją iš visų namo savininkų. Ar privalome jam mokėti? Taip pat noriu paklausti ar yra galimybė priversti jį atstatyti buvusias duris, nes naujosios gadina bendrą namo fasadą, nesiderina durų spalva. Ar privaloma tokius darbus derinti su visais bendrasavininkais, ar reikalingi kokie nors leidimai ir projektai? (2023-10-11) komentarų: 0 peržiūrų: 140

Civinio kodekso 4.83 straipsnyje nurodyta: 2. Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) taip pat turi teisę: 1) imtis būtinų priemonių be kitų savininkų (naudotojų) sutikimo, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo objektams, ir reikalauti iš kitų buto ir kitų patalpų savininkų atlyginti išlaidas, proporcingas šių savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai; 4. Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar normalu, kad bendrijos imonę garažo savininka paduoda i teisma po penkeriu metų už metinio mokesčio nemokejima? Kai pats savininkas nebuvo nė karto informuotas laišku, el.paštu ar telefonu. Juk savininkas turi žinoti, ką ir kiek moka. (2023-09-03) komentarų: 0 peržiūrų: 140

Normalu, kad mokesčius turi mokėti visi savininkai, ir fiziniai, ir juridiniai asmenys. Normalu, kad skolos išieškomos. Taip, savininkai turi gauti informaciją apie priskaitytus mokesčius ir kitą. Be to, savininkas pats turi domėtis bendrais reikalais. Teisme galite ginčyti skolą, jeigu turite argumentų.
susijęs klausimas

Negyvenamos patalpos savininkas (sandeliukas), neturintis gyvenamojo ploto mūsų bendrijos name, prašo pažymos jog nėra skolingas bendrijai. Kilo klausimas, kodėl nebuvo skaičiuojamos kaupiamosios lėšos ir kiti mokesčiai. Ar to negalėjome daryti, nes jis tik negyvemos patalpos sąvininkas, ar vis delto turėjome skaičiuoti pagal turimą turtą? (2023-08-01) komentarų: 1 peržiūrų: 140

Mokesčiai pagal užimamą dalį pastate turi būti priskaitomi visiems daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams. Ne tik butų, bet ir kitų patalpų savininkams! Žr. Civilinio kodekso 4.82 str.: 3. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. 4. Butų ir kitų patalpų savininkai taip pat privalo reguliariai... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Turime bendrą žaidimų aikštelę, įmonė saugos ją uždarė dėl to, kad yra nesaugi. Reikia atstatyti ir užtikrinti vaikams saugumą. Ar mes, kaip savininkai turime prisidėti tik aištelės atstatymo išlaidas? ( Gavome iš bendrijos pasiūlymą su keturženkle suma, pievele, minkštu asvaltu ir t.t.), ko prieš tai net neturėjome. Mes, kaip savininkai ar turime sutikti TIK atstatymui ar tai ką nubalsuos dauguma? (2023-06-29) komentarų: 0 peržiūrų: 138

Bendrija rūpinasi visų bendrijos pastato savininkų bendrojo naudojimo objektais. Atsakingas už apžiūrą asmuo apie apžiūrų metu nustatytas deformacijas, defektus, dėl kurių pažeidžiami esminiai statinių reikalavimai ir kyla pavojus aplinkai, žmonių gyvybei, sveikatai arba galimi dideli materialiniai nuostoliai, privalo nedelsdamas apie tai informuoti namo savininkus (naudotojus), valdytoją ir (ar) techninį prižiūrėtoją, jei jis nedalyvauja apžiūroje. Asmuo, kuriam... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar už namo fasado remontą, dengimą hidroizoliacija, turi mokėti buto nuomuotojas ar nuomininkas? (2023-08-20) komentarų: 0 peržiūrų: 135

Prievolė mokėti mokesčius (ir ypač susijusius su pastato atnaujinimu) taikoma buto (patalpos) savininkui, nebent nuomos sutartyje su nuomininku susitarta kitaip.
susijęs klausimas

Esu daugiabučui namo rūsio dalies savininkas. Ar privalau mokėti už namo liftą, jeigu juo nesinaudoju. (2023-11-20) komentarų: 0 peržiūrų: 104

Lifto naudojimosi išlaidų (už elektrą, valymą ir pan.) galite nemokėti, jeigu bendrijos narių patvirtintame bendrojo naudojimo objketų apraše nurodyta, kad liftu jūs nesinaudojate. Bet liftas - ir bendras inžinerinis įrenginys, jo privalomąjį remontą proporcingai apmoka visi savininkai (kaip ir, pavyzdžiui, stogo remontą).
susijęs klausimas

Daugiabučio namo gyventojai priėmė sprendimą už aplinkos tvarkymą mokėti 200 eur. mėnesinį atlyginimą. Namo pirmininkas sudarė sutartį už aplinkos tvarkymą ir sutarė mokėti didesnį atlygį, nei buvo nuspręsta ir pritarta gyventojų, motyvuodamas tuo, kad nuo gyventojų pritarto atlygimo papildomai turi būti sumokėti su atlyginimu susiję mokesčiai. Ar pirmininkas teisus ir ar sudaryta sutartis teisiška? (2023-12-10) komentarų: 0 peržiūrų: 103

Reikėtų tikrinti, koks buvo priimtas sprendimas - ar buvo patvirtintas atlygis į rankas, ar skiriamas biudžetas su mokesčiais. Dažniausiai (patartina) nustatomas paslaugai skiriamas biudžetas su visais privalomais mokesčiais, tačiau svarbiausia, kad žmonės aiškiai žinotų, dėl ko balsuoja.
susijęs klausimas

Prašau paaiškinti naujo mokesčio atsiradimą \" bendrijų rinkliavos\", už kurį paskaičiuota suma 18,20. Juk mokame \" tikslines rinkliavas \" Kokiai įmonei renkamas tas mokestis \" bendrijų rinkliavos \" , atsiradęs sausio mėnesio sąskaitoje? (2024-02-09) komentarų: 0 peržiūrų: 90

Bendrijos finansinės apskaitos tvarkytojas mokesčius priskaito vadovaudamasis teisės aktais ir bendrijos pirmininko nurodymais. Dėl naujo mokesčio paaiškinimo siūlome kreiptis į jūsų bendrijos pirmininką.
susijęs klausimas

Žinome, kad pagal LR civilinio kodekso 4.82 str. 1 punktą būtų ir patalpų savininkai privalo apmokėti bendro naudojimo paslaugas. Šiuo atveju konkrečiai kalba eina apie suvartotą elektros energiją. Ar patalpų (administracinių) savininkas turintis atskirą įėjimą į savo patalpas, nenaudojantis bendrų laiptinių, požeminiu parkingu, bei namo išorėje nėra apšvietimo, taip pat turi apmokėti, už bendrai suvartotą elektrą? Ar tokiais atvejais nėra taikomas tam tikras įstatymas atleidžiantis nuo mokėjimo? (2024-01-24) komentarų: 0 peržiūrų: 86

Jeigu bendro naudojimo objektų apraše bus pažymėta, kad konkrečios patalpos savininkui nepriskirta, pavyzdžiui, laiptinė, kuria jis nesinaudoja niekada, po to, kai tą bendro naudojimo objektų aprašą patvirtins bendrijos nariai, galima tos patalpos savininkui nepriskaityti naudojimosi tuo objektu (laiptine) išlaidų, pavyzdžiui, už laiptinės valymą, apšvietimą...
susijęs klausimas

Gyvenamųjų namų kvartale turime sklypą. Įsteigus bendriją mokame bendrijos mokesčius tokio paties dydžio kaip ir kvartalo gyventojai. Jei sklype dar net nepradėta namo statyba, ar yra mokesčių, kurių mokėti neprivalome (pvz gatvių sniego valymas)? (2024-01-15) komentarų: 0 peržiūrų: 69

Jeigu bendrijos narių patvirtintame bendro naudojimo objektų apraše nurodyta, kad konrečiam savininkui konkretus bendro naudojimo objektas nepriskiriamas (pripažįstama, kad jis juo nesinaudoja), tam savininkui gali būti nepriskaitomi naudojimosi (eksploatacijos) mokesčiai, bet vis tiek turi būti priskaitomi to bendro naudojimo objekto atnaujinimo (modernizavimo) mokesčiai ir kiti bendrojo naudojimo objekto išlaikymo mokesčiai.
susijęs klausimas

Ar gali bendrijos susirinkimas priimti sprendimą, kad mokestis už šiukšlių išvežimą skaičiuojamas pagal gyventojų skaičių bute, o ne pagal kvadratūrą? (2024-03-10) komentarų: 0 peržiūrų: 68

Mokestį už atliekų išvežimą pagal nustatytą tvarką priskaito ir renka savivaldybės, daugiabučio savininkų sprendimas to įtakoti negali. P.S. Gyventojų skaičius - kintamas dalykas, gali keistis net labai dažnai (pavyzdžiui, nuomojant butą).
susijęs klausimas

Ar moka pirmo aukšto gyventojai už balkonų remontą (taisymą), jei balkonų pirmame aukšte nėra? (2024-02-22) komentarų: 0 peržiūrų: 59

Fasado architektūros detalės ir išorinės (fasado) konstrukcijos (balkonų, lodžijų ir terasų laikančiosios konstrukcijos, aptvarai, stogeliai, išorės durys, išoriniai laiptai) priskiriamos bendro naudojimo objektams, jų remontą apmoka visi namo savininkai.
susijęs klausimas

DNSB valdytojo teikimu visuotinis susirinkimas sutinka, kad dalis bendraturčių nemokėtų kaup. įmokų nuo unik. nr. turinčių patalpų. Ar toks sprendimas teisėtas? Ar savivaldybės privalo taikyti adm. poveikio priemones bendrijos vadovui, teikusiam visuotiniam pasiūlymą atleisti dalį bendraturčių nuo kaup. įmokų mokėjimo? (2024-03-25) komentarų: 1 peržiūrų: 48

Kaupiamuosius mokesčius mokėti turi visi savininkai - ir butų, ir kitų patalpų, kitaip bus pažeistas lygiateisiškumo ir proporcingumo principas, įtvirtintas Civiliniame kodekse. Jeigu 100 proc. savininkų susitartų, kad kažkas gali nemokėti, ir tai būtų tik laikinas susitarimas, nes bet kuriam savininkui po to iškėlus klausimą, jis būtų teisus. CK 4.82 4. Butų ir kitų patalpų savininkai taip pat privalo reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Laba diena, gyvenu tarandeje kotedze, turejome zaidimu aikstele bendra, dabar apluzo reikia remonto. Siulomi variantai - prabanga. Ar turime tiesiog atstatyti i buvusia padeti ar turime detis kaip dauguma nuspres po 400€ ? Aciu (2024-04-16) komentarų: 0 peržiūrų: 16

Jeigu gyvenate daugiabutyje (3 ir daugiau butų) ir jeigu dauguma visų savininkų nuspręstų, kad reikia ne tik atstatyti, bet ir pagerinti bendrojo naudojimo objektą, reikėtų visiems gerbti ir vykdyti tokį sprendimą. Bet su kaimynais galima kalbėtis ir tartis, kai žmonės kalbasi, jie gali susitarti...
susijęs klausimas

Ar pensininkui yra nuolaidos apmokant sąskaitas pastato administratoriui. (2024-04-11) komentarų: 0 peržiūrų: 16

Ne, pastato išlaikymo mokesčiai paskirstomi visiems savininkams proporcingai pagal dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje. Paramą galite gauti pastato renovacijai.