Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / MOKESČIAI / Kas ir kokius mokesčius privalo mokėti bendrijoje

susijęs klausimas

Kas ir kokius mokesčius privalo mokėti bendrijoje? (2021-02-11) komentarų: 0 peržiūrų: 775

Bendrijų įstatymo 21 str. 3 d. 2 punktas: Butų ir kitų patalpų savininkai privalo "teisės aktų ir bendrijos organų nustatyta tvarka apmokėti bendrojo naudojimo objektų išlaikymo ir naudojimosi jais išlaidas, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas į kaupiamuosius bendrijos fondus". Civilinio kodekso 4.82 str.: 3 dalis. "Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas". 4 dalis. "Butų ir kitų patalpų savininkai taip pat privalo reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Šios lėšos yra butų ir kitų patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė. Į šias lėšas negali būti nukreiptas išieškojimas pagal atskiro buto ir kitų patalpų savininko prievoles. Perleidus butą ar kitas... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar privalo 1 ir 2 aukštų butų (patalpų) savininkai mokėti kaupiamuosius įnašus lifto atnaujinimui, nors liftu ir nesinaudoja? (2021-09-18) komentarų: 0 peržiūrų: 664

Visi daugiabučio namo butų (patalpų) savininkai privalo mokėti jiems priskaitytus kaupiamuosius įnašus pastato atnaujinimui pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Liftas priskirtinas prie bendrojo naudojimo objektų, priklausančių visiems savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise (kaip ir bendrosios pastato konstrukcijos ar kitos inžinerinės sistemos), todėl lifto išsaugojimo, pagerinimo ir atnaujinimo išlaidos dalijamos proporcingai visiems... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijos pirmininkas atodrėkio pradžioje (tirpstant sniegui) suorganizavo sniego valymą daugiabučių kieme. Neatsako, iš kokių lėšų bus atlikta paslauga, kokia kaina ir ar privalomas mokestis gyventojams, nedavusiems sutikimo. Taip pat ruošiamas privalomas vamzdynų (nuotekų) valymas ir diagnostika, nors yra butų, kuriuose nėra gyventojų. Ar privaloma mokėti tokiems butams už paslaugą, jei skaitiklių rodmenys nežymūs? Bendrija nori legalizuoti vaizdo stebėjimo kameras, ar bus privaloma mokėti butams nedavusiems tam sutikimo? (2021-02-26) komentarų: 0 peržiūrų: 662

Dėl kiemo valymo. Kreipkitės į pirmininką paaiškinimo raštu, vadovaujantis Bendrijų įstatymo 14 str. 7 dalimis, jis turi atsakyti jums ir detaliai paaiškinti per 10 darbo dienų. Už bendrojo naudojimo žemės privalomąją priežiūrą (pavyzdžiui, žolės pjovimas, pėsčiųjų takų valymas) moka proporcingai visi savininkai. Įprastai žemės priežiūrai lėšos numatomos biudžete. Biudžetą tvirtina bendrijos narių susirinkimas. Primename ir tai, kad kilus grėsmei pastatui,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijos pirmininkas nuolatos organizuoja darbų pirkimus, už kuriuos iš butų savininkų reikalauja didžiulių sumų, pvz. kiemo išklojimas marmuro plytelėmis ar fontanėlio įrengimas. Apie tai informuoja SMS žinute ir pareikalauja, pvz., 4000 Eur. Bute gyvena buto savininkė, kur yra pensininkė ir paprasčiausiai neturi tokių pinigų. Susirinkimuose informacija pateikiama žodžiu, "už" nubalsuoja daugiau kaip 50 proc. butų savininkų, kurie yra suinteresuti darbų pirkimu. Ką daryti? (2021-04-29) komentarų: 0 peržiūrų: 525

Pirkimai bendrijoje organizuojami vadovaujantis patvirtintu bendrijos biudžetu, ilgalaikiu planu ir kaupiamųjų lėšų patvirtintu mėnesiniu tarifu, kitais bendrijos narių ar visų savininkų susirinkimo (balsavimo raštu) priimtais sprendimais. Bendrijoje gali būti patvirtinta individuali pirkimo tvarka. Kiekvieną pirkimą reikėtų analizuoti atskirai (gali būti įvairių situacijų), bet jeigu kalbate apie marmurinių plytelių ir naujo fontanėlio įrengimą kieme (jeigu tai... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Išstojau iš bendrijos, rinkliavos mokestį moku, ar privalau mokėti bendrijos pirmininko atlyginimui? (2021-02-04) komentarų: 2 peržiūrų: 513

Taip, kaip ir kiti bendrijos valdomo pastato butų ir (ar) kitų patalpų savininkai, jūs privalote proporcingai prisidėti (mokėti savo dalį) mokant ne tik kitus bendrijos teisėtai nustatytus mokesčius, bet ir pirmininko atlyginimui renkamus mokesčius.
susijęs klausimas

Ar privalau bendrijai mokėti už auginamą šunį daugiabutyje? (2021-03-05) komentarų: 0 peržiūrų: 466

Perskaitę jūsų klausimą mes nesužinome, kokiu tikslu ir kokiu pagrindu renkami mokesčiai, bet jeigu tos lėšos, pavyzdžiui, būtų naudojamos papildomiems darbams, reikalingiems bendrojo naudojimo objektų papildomai priežiūrai (gal šunys trinasi į laiptinių sienas ir dėl to jas reikia papildomai valyti ar pan.), galbūt tokia rinklava būtų tikslinga. O gal bendrijoje yra patvirtintos vidaus tvarkos taisykles, kuriose kalbama apie gyvūnų laikymą?.. Siūlytume raštu... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Laba diena, ar galima bendrijos lėšas rinkti "grynais"pinigais? (2022-01-21) komentarų: 0 peržiūrų: 440

Grynųjų pinigų naudojama vis mažiau, bet tai nėra visai uždrausta. Priimdami grynuosius turėtumėte pateikti pinigų priėmimo kvitus ir tvarkyti kitus kasos ir papildomus buhalterinius dokumentus, vėliau grynuosius reikėtų įnešti į bendrijos sąskaitą banke (teisės aktai įpareigoja bendrijas būtinai turėti atsiskaitomąją ir kaupiamąją sąskaitas banke ar kitoje kredito organizacijoje, kaupiamieji įnašai būtinai turi būti saugomi atskiroje kaupiamojoje sąskaitoje,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Nusipirkus butą name, kurį valdo bendrija, ir neįstojus į bendriją, ar reikia mokėti bendrijos pirmininko atlyginimui skirtą mokestį, jeigu bendrija samdo ir kitų įmonių, už atlygį teikiančių paslaugas (2021-06-02) komentarų: 0 peržiūrų: 418

Bendrijos narių teisėtai priimtus sprendimus vykdo visi savininkai, t.y. proporcingai prisideda mokėdami visus mokesčius, taip pat moka ir bendrijos pirmininko atlyginimui surenkamus įnašus. Pastaba. Namo, kuriame yra įsteigta bendrija, administratorius (valdytojas) yra vienas - bendrija, jos pirmininkas vykdo Bendrijų įstatyme jo kompetencijai priskirtas funkcijas, o kitos samdomos įmonės teikia tam tikras kitas reikalingas paslaugas.
susijęs klausimas

Musu bendrijoje - 45 butų savininkai. Pirmininkei sutarėme mokėti 150 eurų, buhalterei - 120 eurų "į rankas". Ar savininkams reikės mokėti tik šias sumas, ar bus ir kitų mokesčių? (2021-11-11) komentarų: 0 peržiūrų: 414

Kai yra priimamas sprendimas mokėti tam tikrą mėnesinio atlygio dydį "į rankas", reikia suprasti, kad bus papildomų su darbo santykiais susijusių mokesčių - Sodrai ir VMI. Tie mokesčiai gali pasirodyti neadekvačiai dideli tuo atveju, jeigu į darbą priimamas asmuo niekur kitur daugiau nedirba ir kitose darbovietėse nemoka atitinkamų mokesčių, nes tokiu atveju mokesčiai būtų skaičiuojami nuo minimalios mėnesinės algos dydžio, nesvarbu, kad "į rankas" asmuo gautų daug... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar reikia, priskaitant bendruosius (komunalinius) mokesčius, įtraukti ir šilumos vamzdynų priežiurą. (2021-08-16) komentarų: 0 peržiūrų: 377

Bendrija (ar kitas bendrojo naudojimo objektų valdytojas) renka įnašus bendrojo naudojimo obektams prižiūrėti ir tvarkyti ir organizuoja šiuos darbus. Šilumos punktas ir šilumos vamzdynai yra bendras inžinerinis tinklas, už jo priežiūrą proporcingai moka visi savininkai, priskaityti įnašus reikia, priežiūros darbus organizuoti reikia. DĖMESIO. Papildome atsakymą atkreipdami dėmesį, kad svarbu dar ir tai, kam priklauso šildymo sistema. 2021 04 02 paviešintame Lietuvos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Mirus savininkui butą, esantį namų bendrijoje, perėmė Valstybės turto fondas, kaip skaičiuoti mokesčius? Šiuo metu tame bute niekas negyvena. (2021-08-03) komentarų: 0 peržiūrų: 262

Jeigu butą perėmė Valstybinis turto fondas, jis ir turi mokėti proporcingai tam butui priskaitytus mokesčius. Praktika tokia, kad su šia organizacija tenka pasiginčyti, bet įtikinti įmanoma...
susijęs klausimas

Kitų patalpų savininkai (šiuo atveju garažus turintys ne namo gyventojai) nepriklauso daugiabučių namų savininkų bendrijai, o jiems norima priskaityti mokesčius už lauko pėsčiųjų vartelių telefonspynės įrengimą. Ar bendrija turi teisę taidaryti (jie nubalsavo už įrengimą). (2021-10-14) komentarų: 0 peržiūrų: 253

Situacijų būna įvairių ir į kiekvieną reikia įsigilinti atskirai, reikėtų pamatyti bendrijos narių patvirtintą bendrojo naudojimo objektų aprašą. Jeigu ir jūs (garažų savininkai) naudojatės varteliais (jeigu tai bendrai naudojamas objektas), turėtumėte ir jūs proporcingai savo daliai prisidėti, su sąlyga, kad dauguma naudotojų (butų ir kitų patalpų savininkų) tam pritarė (daugumos savininkų pritarimo reikia, nes tai nėra priežiūra pagal privalomuosius... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar bendrijos pirmininkas gali liepti susimokėti 10 eurų baudą už nedalyvavimą talkoje, ar tai teisėta? (2021-12-15) komentarų: 0 peržiūrų: 225

Teisės aktai tiesiogiai tokių dalykų nereglamentuoja, bet gal jūsų bendrijoje, pavyzdžiui, yra patvirtintos vidaus tvarkos taisyklės, kuriose tai numatyta, ar gal buvo koks savininkų sprendimas... - paprašykite bendrijos pirmininkės pagrįsti tokį reikalavimą dokumentais (visi sprendimai bendrijoje turi būti įforminami protokolais).
susijęs klausimas

Bendrijos pirmininko kadencija pasibagusi prieš metus, susirinkimai nevyko, tačiau pirmininkui alga yra priskaitoma ir mes savininkai mokame. Ar tai teisėta? Esant tokiai situacijai, ar galimas bendrijos egzistavimas? (2022-02-04) komentarų: 1 peržiūrų: 215

Bendrijos reorganizavimas ir likvidavimas vykdomas Civilinio kodekso, Bendrijų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Kol bendrija nėra likviduota, ji veikia. Jeigu asmuo realiai vykdo pareigas (dirba), jam turi būti už tai atlyginta sutarta tvarka. Kita vertus, bendrijos pirmininkas savo pareigas turi vykdyti tinkamai. Bendrijos nariai gali imtis iniciatyvos, numatytos Bendrijų įstatymo 14 str. 9 dalyje: "Jeigu bendrijos pirmininkas neišrenkamas per 12 mėnesių nuo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Gautuose mokestiniuose pranešimuose nurodytas kaupimas skolos Xxx organizacijai (xx butas) padengti - xx.xx Eur. Klausimas, už ką? Kas bus daroma, remontas ar kiti darbai? (2021-11-17) komentarų: 0 peržiūrų: 215

Klausimus apie vykdomą veiklą reikėtų užduoti bendrijos pirmininkui, geriausia raštu. Bendrijos pirmininkas privalo jums išsamiai atsakyti ne vėliau kaip per 10 dienų. Buhalteris mokestinius pranešimus formuoja vadovaudamasis bendrijos biudžetu ir bendrijos pirmininko nurodymais.
susijęs klausimas

Ar privalau mokėti už tokias paslaugas, kurios yre ne bendro naudojimo, pvz.,vaikų žaidimų aikštelės perdažymas ar automobilių aikštelės riboženklių statymas, jei aš neturiu nei vaikų, nei automobilio? (2022-03-06) komentarų: 0 peržiūrų: 199

Visi savininkai privalo proporcingai mokėti už priežiūrą ir atnaujinimą pagal privalomuosius priežiūros reikalavimus visų bendrojo naudojimo objektų, kurie yra įtraukti į bendrojo naudojimo objektų aprašą, priskiriant tuos objektus visiems savininkams. Bendrojo naudojimo objektų aprašą tvirtina bendrijos narių visuotinis susirinkimas. Jeigu kalba eitų apie bendrojo naudojimo objektų pagerinimą (modernizavimą) arba apie naujų bendrojo naudojimo objektų įsigijimą, tam... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar mirus savininkui privaloma mokėti bendrijos jam priskaitytus mokesčius tuos 3 mėnesius, kol noratiškai bus įteisintas naujas savninkas (šiuo metu butas tuščias ir negyvenamas)? (2022-01-14) komentarų: 0 peržiūrų: 184

Garažą paveldėdamas asmuo kartu paveldi ir susikaupusias skolas, todėl galima mokėti įnašus iš karto, nebent dar nesate tikri, kad tikrai paveldėsite jūs.
susijęs klausimas

Jei įsteigtume namo bendriją ir jei būtų kaimynų, kurie nemokėtų komunalinių mokėsčių, ar nebūtų ta dalis permesta kitiems savininkams sumokėti? (2022-03-11) komentarų: 0 peržiūrų: 179

Įsteigus bendriją visi bendrieji mokesčiai būtų proporcingai priskaitomi visiems butų (patalpų) savininkams. Pagal bendrijos su paslaugų teikėjais pasirašytas sutartis atsiskaityti, žinoma, reikėtų. Verta bendrijos biudžete patvirtinti, rinkti ir turėti šiek tiek lėšų nenumatytoms ūkio išlaidoms, taip pat ir tokioms kaip susidariusių įsiskolinimų laikinas padengimas. Žodį "laikinas" pabrėžiame todėl, kad skolos niekur nedingsta, skolas iš skolininkų bendrija... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Koks yra šiuo metu galiojantis elektros tarifas garažui adresu xxxxxx? (2022-02-15) komentarų: 0 peržiūrų: 155

Jeigu norite sužinoti asmeninio naudojimo elektro tarifą, turėtumėte kreiptis į elektros tiekėją, su kuriuo pasirašėte sutartį. Dėl bendrojo naudojimo elektros tarifo galėtumėte kreiptis į jūsų garažų administratoriaus atstovą - arba bendrijos pirmininką, arba įgaliotąjį asmenį, arba kreipkitės į jūsų buhalterį.
susijęs klausimas

Gyvenamųjų namų kvartale įsteigta daugiabučių namų bendrija, dauguma namų gatvėje yra dvibučiai, bet mūsų ir dar poros kaimynų namai yra vienbučiai, turintys savo atskiras nuotekas, vandenį, elektrą, o visi dvibučiai namai turi viską bendrai. Mes bendrai turime tik keliuką iki namų. Dvibučių namų statytojas įrengė gatvės apšvietimą ties jo statytais namais, ir mūsų vienbučių namų tarpas esantis gatvės viduryje liko neapšviestas, bet ir taip kolkas veikia apšvietimas tik gatvės gale, į kurį mes nepatenkame, nes gatvės galas yra atskirtas vartais. Klausimas, ar mes privalome mokėti administracinius mokesčius ir rikliavas? Dvibučiai namai bendriją įsteigė dėl jų bendrai naudojamų išteklių apskaitos. Steigiant bendriją kalbėjome, kad mes prisidėsime tik už gatvės apšvietimą (kai jis veiks ir gatvės priekyje) ir jei darysime kažką su gatve, bet dabar gauname pilnas sąskaitas, be to gavome sąskaitą už stojimą į bendriją, nors mes šito atsisakėme ir nepasirašėme kad stojame. (2022-04-15) komentarų: 0 peržiūrų: 147

Jeigu individualaus gyvenamojo namo savininkas nepareiškia savo valios prisijungti prie bendrijos, prieš jo valią jo namo įrašyti į bendrijos įstatus (įraukti į bendriją) negalima (bet gali būti, kad ankstesnis to pastato savininkas buvo pareiškę tokią valią ir pastatas į bendriją jau yra įtrauktas). Kiekvienas iš bendraturčių turi pareigą proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas bendros dalinės nuosavybės teisės objektui išlaikyti ir išsaugoti. Bendrijos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Nuomojuosi butą. Ar privalau mokėti kaupimo fonda? (2022-05-31) komentarų: 0 peržiūrų: 143

Atsakomybė kaupti lėšas pirmiausiai tenka buto (patalpos) savininkui, bet svarbu ir tai, ką susitarėte ir kas nurodyta jūsų nuomos sutartyje. Pavyzdžiui, savivaldybės, kike žinoma, sudarydavo tokias sutartis, pagal kurias joms priklausančių socialinių būstų nuomininkai mokėdavo visus bendruosius mokesčius išskyrus kaupiamuosius įnašus. Civilinio kodekso 4.82 str. 4 dalis nurodo: „Butų ir kitų patalpų savininkai taip pat privalo reguliariai kaupti lėšas, kurios bus... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Šeima išvykusi į užsienį. Ar privaloma mokėti už aplinkos valymą (teritorijos aplink namą)? (2022-05-17) komentarų: 0 peržiūrų: 102

Visi butų ir kitų patalpų savininkai turi proporcingai mokėti teisėtai jiems priskaitytus mokesčius, proporcija nustatoma nepriklausomai nuo to, kaip dažnai asmuo naudojasi savo nuosavybe. Bendrijų įstatyme bendrojo naudojimo žemės sklypas – bendrosios dalinės nuosavybės teise ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų naudojamas ir (ar) valdomas žemės sklypas priskiriamas bendrojo naudojimo objektams... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar daugiabučio namo gyventojai turi apmokėti sąskaitą už vandentiekio trasos remontą esanti už pastato ribų. (2022-08-10) komentarų: 0 peržiūrų: 96

Kreipkitės paaiškinimo į sąskaitą pateikusį asmenį - tegul paaiškina, kam tas objektas priskirtas valdyti, kodėl, kokiu teisiniu pagrindu, reikalaujama mokėti. Neįsigilinę į situaciją negalime komentuoti. Vandens tiekėjas jums galėtų paaiškinti, kokios yra nustatytos ribos - iki kur valdo ir savo lėšomis prižiūri jie, o nuo kur - jau savininkai.
susijęs klausimas

Ar galiu atsisakyti mokėti už mašinų stovėjimo aikštelės įrengimą, remiantis tuo, kad toks mokestis nesusijęs su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais ir aš neduodu sutikimo dėl aikštelės įrengimo, nes neturiu automobilio ir aikštelės įrengimas man yra neaktulus, be to esu pensininkas ir neturiu iš ko sumokėti tokių didelių pinigų. Ar remiantis DNSB susirinkimo balsų dauguma priimto sprendimo įrengti aikšelę vistiek privalėsiu prisidėti? (2022-08-04) komentarų: 0 peržiūrų: 84

Situacijų būna įvairių, reikėtų gilintis, bet jeigu daugiau nei pusė visų savininkų balsavo už naują bendrojo naudojimo objekto (aikštelė) įsirengimą ir ta aikštele galės naudotis visi savininkai, tai, manytume, visi ir turėtų prisidėti prie aikštelės įrengimo. Bendra aikštelė didina visų butų vertę, nėra aišku, ar kuris nors savininkas neįsigys automobilio rytoj, gal kuris parduos sauvo automobilį ir rytoj jau neturės... Nebent savininkai galėtų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Dar tik kuriame bendriją, bet statytojas jau įrašinėja sąskaitas už elektrą ar valymo įrenginių naudojimą. Ar jis gali taip elgtis? Kai dar bendrijos nėra.. (2022-08-11) komentarų: 0 peržiūrų: 77

Kol neįsteigėte bendrijos ir neperėmėte patys valdyti savo bendrojo naudojimo objektų (arba kaip kitaip neišsprendėte šio dalyko), jūsų bendrojo naudojimo objektus turbūt valdo (administruoja) statytojas, ir jeigu jūs tais objektais (paslaugomis) naudojatės, jums turėtų kilti ir pareiga už tai susimokėti.
susijęs klausimas

Musų bendrijoje yra 8 butai su daliniais patogumais (šildomes patys), ir kai kurie kaimynai priešinasi mokesčiams. Kiek žnau, nuo kvadratūros reikia mokėti 0,05%. Gal aš ne taip supratau, jei būtų galimybė, norėčiau gauti paaiškinimą. (2022-07-22) komentarų: 0 peržiūrų: 71

Taip, mokestiniai įnašai visiems savininkams priskaitomi proporcingai jų daliai pastate - pagal naudingąjį plotą. Jeigu valdomas ne butas, o patalpa, tai patalpos bendras plotas yra laikomas naudinguoju plotu. Jūsų nurodytas skaičius 0,05 skatina spėti, kad kalbate apie kaupiamąsias lėšas. Taip, būtina kaupti lėšas privalomiesiems bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbams. Kol nėra patvirtinto ilgalaikio plano ir kartu - pagal jį nustatytų įnašų dydžių, būtina... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Už birželį nieko neturiu mokėti? (2022-07-28) komentarų: 0 peržiūrų: 67

Čia viešoje erdvėje į bendro pobūdžio klausimus apie bendrijų veiklą atsakinėjantis konsultantas nežino, nei kas jūs, nei kokia jūsų bendrija, negali patikrinti jūsų duomenų. Kreipkitės į savo bendrijos pirmininką arba į savo buhalterį. Jeigu mokestinius pranešimus jums pateikia UAB "Skaidri apskaitos sistema", mokestinius duomenis galite pasitikrinti ir www.dnsb.eu savitarnoje, prisijungusi su savo slaptažodžiu. Jeigu kiltų klausimų dėl UAB "Skaidri apskaitos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar butų bendrijos pirmininkas privalo mokėti nustatytą metinį mokestį į bendrijos iždą už savo butą? Ar pirmininko statusas jį atleidžia nuo tokios prievolės? (2022-09-16) komentarų: 0 peržiūrų: 40

Jeigu bendrijos pirmininkas turi nuosavybės pastate, jam, kaip ir kitiems savininkams, proporcingai turi būti priskaitomi įnašai, jis turi juos mokėti. Bendrijos pirmininko pareigybė nėra pagrindas atleisti savininką nuo mokesčių. Civilinio kodekso 4.82 str: 3 dalis. "Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas".
susijęs klausimas

Bendrijos gyventojas kelis mėnesius iš eilės deklaruoja, kad nenaudoja vandens, nors gyvena, ar neprivalo mokėti? (2022-09-17) komentarų: 0 peržiūrų: 39

Jeigu vandens tiekėjo yra nustatytas mėnesinis aptarnavimo mokestis, vis tiek jį turbūt turės sumokėti, o jeigu vandens nenaudojo, tai už konkretų vandens kiekį neturi mokėti. Jeigu yra, pavyzdžiui, patvirtintas kaupimas vandens nuotekų tinklų atnaujinimui, turės mokėti tas kaupiamąsias lėšas. Siūlytume aptarti šį klausimą su vandens tiekėju arba su bendrijos pirmininku, jeigu bendrija susijusi su šiais mokesčiais, mums nėra žinomos jūsų konkrečios vandens tiekimo... (skaityti viską)