Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / BALSAVIMAS RAŠTU VISŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ / Balsavimas raštu, ar galima organizuoti elektroniniu būdu (elektroninis balsavimas)

susijęs klausimas

Balsavimas raštu, ar galima organizuoti elektroniniu būdu (elektroninis balsavimas)? (2021-02-04) komentarų: 0 peržiūrų: 537

Taip, galima, tačiau e. būdu balsuoti gali tik tie asmenys, kurie naudojasi kvalifikuotu e. parašu. SVARBU. Turi būti užtikrinta galimybė dalyvauti balsavime ir kitiems, kvalifikuotu e. parašu nesinaudojantiems asmenims (jeigu tokių yra). UAB "Skaidri apskaitos sistema" buhalterinės apskaitos paslaugomis besinaudojančių bendrijų pirmininkai gali organizuoti visų butų ir kitų patalpų savininkų (taip pat ir bendrijos narių) balsavimą raštu e. savitarnoje "Dnsb.eu" (e. sistemoje sukuriamas balsavimo biuletenis, iš e. sistemos išsiunčiamas balsuotojui, e. sistemoje gaunamas su įrašytu sprendimu ir pasirašytas kvalifikuotu e. parašu). DĖMESIO. Balsavimo raštu tvarką reglamentuoja Bendrijų įstatymas, Aplinkos ministro įsakymai, bendrijų įstatai, todėl balsavimo organizatorius prisiima atsakomybę už balsavimo procedūrų teisingą taikymą. Savo klientams UAB "Skaidri apskaitos sistema" teikia paaiškinimus ir padeda naudotis e. galimybėmis.