Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAI, BENDRIJOS NARIAI / Bendrijos narių kompetencija ir teisės, pareigos ir atsakomybė

susijęs klausimas

Bendrijos narių kompetencija ir teisės, pareigos ir atsakomybė (2021-02-17) komentarų: 0 peržiūrų: 1587

Bendrijos įstatuose įprastai būna įrašyta, kad bendrijos narys turi teisę: 1. Dalyvauti visuotiniame bendrijos narių susirinkime ir balsuoti priimant sprendimus; 2. Vadovaudamasis CK 2.89 straipsniu, paprastos rašytinės formos balsavimo teisės perleidimo sutartimi perleisti kitam asmeniui teisę balsuoti bendrijos narių susirinkimuose; sutartimi gali būti perleistos ir kitos bendrijos nario turimos neturtinės teisės, išskyrus išimtinę bendrijos nario pasyviąją teisę būti išrinktam bendrijos organo nariu; paprastos rašytinės formos balsavimo teisės perleidimo sutartis įsigalioja nuo jos turinio atskleidimo bendrijos pirmininkui, ši sutartis neprivalo būti patvirtinta notaro; 3. Įgalioti kitą asmenį dalyvauti bendrijos veikloje jo vardu, nurodydamas įgaliojimo terminą ir įgaliojimu suteikiamų teisių ir pareigų apimtį (į perduodamų teisių apimtį negali įeiti išimtinė bendrijos nario pasyvioji teisė būti išrinktam bendrijos organo... (skaityti viską)